Browsing by Author Nguyễn, Hoàng Lương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00060000074.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Nguyễn, Ngọc Long; Lê, Văn Vũ; Nguyễn, Hoàng Hải; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Vân Anh; Lưu, Mạnh Quỳnh (2010)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại (Au, Ag, FePt, CoPt). Nghiên cứu tính chất của hạt nano kim loại. Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano kim loại. Nghiên cứu tạo phức hệ nano-kháng thể. Tìm hiểu khả năng gắn kết đặc hiệu của phức hệ hạt nano-kháng thể với tế bào ung thư vú. Tìm hiểu khả năng chuẩn đoán ung thư vú sử dụng phức hệ nano-kháng thể. Kết quả đạt được: Đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, FePt và CoPt bằng các phương pháp khác nhau. Các tính chất hình thái học, cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ của các hạt nano. Đã chức năng hóa bề mặt các hạt nano và...

 • 00060000142.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Lưu, Mạnh Quỳnh; Nguyễn, Hoàng Nam; Nguyễn, Hoàng Lương (2011)

 • Chế tạo và tối ứu hóa qui trình chế tạo các hạt nano kim loại, bán dẫn và hạt nanô kim loại, bán dẫn và hạt nano từ tính. Nghiên cứu, chế tạo các hạt đa chức năng từ-kim loại, từ- bán dẫn và hỗn hợp từ-kim loại- bán dẫn. Tìm hiểu tính chất các hạt đa chức năng từ-kim loại, từ- bán dẫn và hỗn hợp từ-kim loại- bán dẫn. Ứng dụng các hạt đa chức năng trong tách chiết DNA và đánh dấu virus gây bệnh Đăng 2 bài báo trên tạp chí nước ngoài, 2 bài báo trên tạp chí trong nước, 1 báo cáo hội nghị khoa học

 • 01050002850-Luan van(Loan).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Phương Loan;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Lương (2015)

 • Tổng quan - trình bày tổng quan về hệ hợp kim FePd, một số đặc trang trong cấu trúc tinh thể, tính chất từ và các thông số liên quan của hệ vật liệu này. Thực nghiệm - trình bày phƣơng pháp chế tạo mẫu, các thiết bị thực nghiệm đƣợc sử dụng để nghiên cứu các tính chất của hệ mẫu FePd. Kết quả và thảo luận - trình bày các kết quả nghiên cứu về tính chất cấu trúc và tính chất từ của hạt nano FePd.

 • DT_00061.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Lưu, Tuấn Tài; Nguyễn, Phú Thuỳ; Phạm, Hồng Quang; Vũ, Thế Hiền; Đỗ, Thị Kim Anh (2001)

 • Một số vật liệu thuộc đề tài có khả năng ứng dụng trong công nghiệp điện tử Nghiên cứu công nghệ chế tạo các hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp R - T - M ( R: đất hiếm, T:kim loại chuyển tiếp, M:Ti, Al,....) Nghiên cứu dị hướng từ, tương tác từ, các tính chất từ khác của các hợp chất trên KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Xác định công nghệ thích hợp để chế tạo một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp có khả năng làm nam châm vĩnh cửu. Nghiên cứu tính chất từ của các hợp chất tạo ra. Góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho các công nghệ vật liệu mới

Browsing by Author Nguyễn, Hoàng Lương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00060000074.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Nguyễn, Ngọc Long; Lê, Văn Vũ; Nguyễn, Hoàng Hải; Phan, Tuấn Nghĩa; Nguyễn, Thị Vân Anh; Lưu, Mạnh Quỳnh (2010)

 • Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại (Au, Ag, FePt, CoPt). Nghiên cứu tính chất của hạt nano kim loại. Nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano kim loại. Nghiên cứu tạo phức hệ nano-kháng thể. Tìm hiểu khả năng gắn kết đặc hiệu của phức hệ hạt nano-kháng thể với tế bào ung thư vú. Tìm hiểu khả năng chuẩn đoán ung thư vú sử dụng phức hệ nano-kháng thể. Kết quả đạt được: Đã chế tạo thành công các hạt nano kim loại vàng, bạc, FePt và CoPt bằng các phương pháp khác nhau. Các tính chất hình thái học, cấu trúc, tính chất quang, tính chất từ của các hạt nano. Đã chức năng hóa bề mặt các hạt nano và...

 • 00060000142.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Nam; Lưu, Mạnh Quỳnh; Nguyễn, Hoàng Nam; Nguyễn, Hoàng Lương (2011)

 • Chế tạo và tối ứu hóa qui trình chế tạo các hạt nano kim loại, bán dẫn và hạt nanô kim loại, bán dẫn và hạt nano từ tính. Nghiên cứu, chế tạo các hạt đa chức năng từ-kim loại, từ- bán dẫn và hỗn hợp từ-kim loại- bán dẫn. Tìm hiểu tính chất các hạt đa chức năng từ-kim loại, từ- bán dẫn và hỗn hợp từ-kim loại- bán dẫn. Ứng dụng các hạt đa chức năng trong tách chiết DNA và đánh dấu virus gây bệnh Đăng 2 bài báo trên tạp chí nước ngoài, 2 bài báo trên tạp chí trong nước, 1 báo cáo hội nghị khoa học

 • 01050002850-Luan van(Loan).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Phương Loan;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Lương (2015)

 • Tổng quan - trình bày tổng quan về hệ hợp kim FePd, một số đặc trang trong cấu trúc tinh thể, tính chất từ và các thông số liên quan của hệ vật liệu này. Thực nghiệm - trình bày phƣơng pháp chế tạo mẫu, các thiết bị thực nghiệm đƣợc sử dụng để nghiên cứu các tính chất của hệ mẫu FePd. Kết quả và thảo luận - trình bày các kết quả nghiên cứu về tính chất cấu trúc và tính chất từ của hạt nano FePd.

 • DT_00061.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Lương; Lưu, Tuấn Tài; Nguyễn, Phú Thuỳ; Phạm, Hồng Quang; Vũ, Thế Hiền; Đỗ, Thị Kim Anh (2001)

 • Một số vật liệu thuộc đề tài có khả năng ứng dụng trong công nghiệp điện tử Nghiên cứu công nghệ chế tạo các hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp R - T - M ( R: đất hiếm, T:kim loại chuyển tiếp, M:Ti, Al,....) Nghiên cứu dị hướng từ, tương tác từ, các tính chất từ khác của các hợp chất trên KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Xác định công nghệ thích hợp để chế tạo một số hợp chất đất hiếm - kim loại chuyển tiếp có khả năng làm nam châm vĩnh cửu. Nghiên cứu tính chất từ của các hợp chất tạo ra. Góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho các công nghệ vật liệu mới