Browsing by Author Nguyễn, Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 00050003007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo (2013)

 • Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chủ yếu về tự do kinh doanh trong đăng ký kinh doanh và phân tích thực trạng vấn đề này của Luật Doanh nghiệp 2005. Xuất phát từ quan niệm coi quyền tự do kinh doanh là một quyền con người và đăng ký kinh doanh là một hành vi tư pháp, Luận văn đã phân tích mối quan hệ giữa hai khái niệm này và đặt ra tiêu chuẩn cho các qui định pháp luật về đăng ký kinh doanh. Trên cơ sở đó, Luận văn đã phân tích các qui định của Luật Doanh nghiệp 2005 và các vụ việc liên quan để tìm ra các bất cập của các qui định pháp luật này. Tiếp theo đó, Luận văn đã đưa ra các kiến nghị cải cách các qui định pháp luật về đăng ký kinh doanh theo định hướng bảo đảm q...

 • 00050008873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo (2017)

 • - Những nghiên cứ trong Luận văn đã hình thành cơ sở lý luận về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trong Luật hình sự Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức lý luận cho việc xác định những vấn đề cơ bản về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không. - Nêu, phân tích, đánh giá chuyên sâu và có hệ thống thực trạng pháp luật Việt Nam về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam và thực tiễn thi hành các quy định nói trên. - Đề xuất hệ thống các giải pháp khả thi nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không.

 • 00050000426_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh , người hướng dẫn (2010)

 • 90 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa nội dung và phân tích những khó khăn khi giảng dạy, học tập học phần xác suất thống kê. Tìm hiểu những tiện ích của phần mềm Excel, Minitab và Stata để có thể hỗ trợ cho việc giảng dạy phân tích thống kê. Xây dựng một số giáo án giảng dạy phân (...); Electronic Resources

 • 00050007290.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuận (2016)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán và pháp luật về thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.Chương 2: Thực trạng pháp luật về thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở Việt Nam. Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở Việt Nam.

 • 01050000242.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Lại, Vĩ Cẩm (2011)

 • Trình bày cơ sở lý luận, phương pháp về quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên và môi trường với phát triển bền vững nuôi trồng thủy hải sản. Tổng quan tình hình nuôi trồng thủy hải sản ở Việt Nam và Quảng Bình. Nghiên cứu về đặc điển hệ sinh thái của dải cát như rất nhạy cảm, dễ biến động; đặc điểm nội tại của dải cát phụ thuộc rất nhiều vào các đặc điểm của các đơn vị sinh thái liền kề trong quá trình hình thành và phát triển; sử dụng hợp lý các dải cát phải nằm trong chiến lược sử dụng hợp lý đới ven biển. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy hải sản ở dải cát ven biển Bắc Quảng Bình. Đề xuất một số định hướng quy hoạch nuôi trồng thủy hả...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2018)

 • Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng thực hiện pháp luật về quyền của người thu hồi đất theo các quy định của pháp luật Việt Nam và chính sách của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển Châu Á. Luận văn chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền của người bị thu hồi đất. Trên cơ sở những phân tích đó, đề xuất một số giải pháp bao gồm hoàn thiện hệ thống pháp luật và kinh nghiệp quy trình thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quá trình thu hồi đất.

 • Sử dụng mô hình cân đối liên ngành trong việc lựa chọn ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo (2015)

 • Việt Nam đi lên từ một nước nông nghiệp nghèo, do đó không thể đầu tư tràn lan cho tất cả các ngành, lĩnh vực; vấn đề đặt ra là cần xác định đúng các ngành, lĩnh vực trọng điểm, cần được ưu tiên phát triển. Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam xác định việc lựa chọn ngành trọng điểm là cần thiết, từ đó đã có những văn bản xác định ngành trọng điểm.

 • Sử dụng mô hình cân đối liên ngành trong việc lựa chọn ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo (2015)

 • Việt Nam đi lên từ một nước nông nghiệp nghèo, do đó không thể đầu tư tràn lan cho tất cả các ngành, lĩnh vực; vấn đề đặt ra là cần xác định đúng các ngành, lĩnh vực trọng điểm, cần được ưu tiên phát triển. Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam xác định việc lựa chọn ngành trọng điểm là cần thiết, từ đó đã có những văn bản xác định ngành trọng điểm. Tuy nhiên, do phương pháp lựa chọn chủ yếu dựa vào phân tích ý kiến chuyên gia nên việc lựa chọn ngành còn hạn chế. Nghiên cứu này đưa ra một phương pháp định lượng giúp việc xác định các tiêu chí lựa chọn ngành kinh tế trọng điểm rõ ràng hơn, từ đó đề xuất một số ngành có khả năng trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững cho nền kin...

Browsing by Author Nguyễn, Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 00050003007.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo (2013)

 • Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chủ yếu về tự do kinh doanh trong đăng ký kinh doanh và phân tích thực trạng vấn đề này của Luật Doanh nghiệp 2005. Xuất phát từ quan niệm coi quyền tự do kinh doanh là một quyền con người và đăng ký kinh doanh là một hành vi tư pháp, Luận văn đã phân tích mối quan hệ giữa hai khái niệm này và đặt ra tiêu chuẩn cho các qui định pháp luật về đăng ký kinh doanh. Trên cơ sở đó, Luận văn đã phân tích các qui định của Luật Doanh nghiệp 2005 và các vụ việc liên quan để tìm ra các bất cập của các qui định pháp luật này. Tiếp theo đó, Luận văn đã đưa ra các kiến nghị cải cách các qui định pháp luật về đăng ký kinh doanh theo định hướng bảo đảm q...

 • 00050008873.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo (2017)

 • - Những nghiên cứ trong Luận văn đã hình thành cơ sở lý luận về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trong Luật hình sự Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao nhận thức lý luận cho việc xác định những vấn đề cơ bản về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không. - Nêu, phân tích, đánh giá chuyên sâu và có hệ thống thực trạng pháp luật Việt Nam về các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không trên cơ sở nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam và thực tiễn thi hành các quy định nói trên. - Đề xuất hệ thống các giải pháp khả thi nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm liên quan đến lĩnh vực hàng không.

 • 00050000426_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh , người hướng dẫn (2010)

 • 90 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Toán học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa nội dung và phân tích những khó khăn khi giảng dạy, học tập học phần xác suất thống kê. Tìm hiểu những tiện ích của phần mềm Excel, Minitab và Stata để có thể hỗ trợ cho việc giảng dạy phân tích thống kê. Xây dựng một số giáo án giảng dạy phân (...); Electronic Resources

 • 00050007290.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuận (2016)

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán và pháp luật về thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.Chương 2: Thực trạng pháp luật về thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở Việt Nam. Chương 3: Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở Việt Nam.

 • 01050000242.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Lại, Vĩ Cẩm (2011)

 • Trình bày cơ sở lý luận, phương pháp về quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên và môi trường với phát triển bền vững nuôi trồng thủy hải sản. Tổng quan tình hình nuôi trồng thủy hải sản ở Việt Nam và Quảng Bình. Nghiên cứu về đặc điển hệ sinh thái của dải cát như rất nhạy cảm, dễ biến động; đặc điểm nội tại của dải cát phụ thuộc rất nhiều vào các đặc điểm của các đơn vị sinh thái liền kề trong quá trình hình thành và phát triển; sử dụng hợp lý các dải cát phải nằm trong chiến lược sử dụng hợp lý đới ven biển. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy hải sản ở dải cát ven biển Bắc Quảng Bình. Đề xuất một số định hướng quy hoạch nuôi trồng thủy hả...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2018)

 • Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận, quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng thực hiện pháp luật về quyền của người thu hồi đất theo các quy định của pháp luật Việt Nam và chính sách của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển Châu Á. Luận văn chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền của người bị thu hồi đất. Trên cơ sở những phân tích đó, đề xuất một số giải pháp bao gồm hoàn thiện hệ thống pháp luật và kinh nghiệp quy trình thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quá trình thu hồi đất.

 • Sử dụng mô hình cân đối liên ngành trong việc lựa chọn ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo (2015)

 • Việt Nam đi lên từ một nước nông nghiệp nghèo, do đó không thể đầu tư tràn lan cho tất cả các ngành, lĩnh vực; vấn đề đặt ra là cần xác định đúng các ngành, lĩnh vực trọng điểm, cần được ưu tiên phát triển. Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam xác định việc lựa chọn ngành trọng điểm là cần thiết, từ đó đã có những văn bản xác định ngành trọng điểm.

 • Sử dụng mô hình cân đối liên ngành trong việc lựa chọn ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo (2015)

 • Việt Nam đi lên từ một nước nông nghiệp nghèo, do đó không thể đầu tư tràn lan cho tất cả các ngành, lĩnh vực; vấn đề đặt ra là cần xác định đúng các ngành, lĩnh vực trọng điểm, cần được ưu tiên phát triển. Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam xác định việc lựa chọn ngành trọng điểm là cần thiết, từ đó đã có những văn bản xác định ngành trọng điểm. Tuy nhiên, do phương pháp lựa chọn chủ yếu dựa vào phân tích ý kiến chuyên gia nên việc lựa chọn ngành còn hạn chế. Nghiên cứu này đưa ra một phương pháp định lượng giúp việc xác định các tiêu chí lựa chọn ngành kinh tế trọng điểm rõ ràng hơn, từ đó đề xuất một số ngành có khả năng trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững cho nền kin...