Browsing by Author Nguyễn, Quang Báu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34
 • 01050001255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân (2013)

 • Thiết lập biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều cho cả hai trường hợp vắng mặt và có mặt từ trường ngoài, khi xét đến ảnh hưởng của phonon giam cầm.Thiết lập biểu thức giải tích cho biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Khảo sát vẽ đồ thị sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ, biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số vào các tham số của hệ, của cấu trúc vật liệu cho các cấu trúc bán dẫn cụ thể. So sánh với trường hợp phonon không giam cầm để thấy rõ ảnh hưởng của phonon giam cầm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu (2018)

 • Thế giới đang chuyển mình trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các nước trên thế giới đang tích cực nghiên cứu và phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ mới và phát triển các loại vật liệu mới. Khi nghiên cứu hệ bán dẫn thấp chiều cụ thể là cấu trúc một chiều và không chiều (như siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử, chấm lượng tử…) các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều tính chất đặc biệt của loại vật liệu này so với vật liệu khối. (Vật liệu thấp chiều là loại vật liệu mà chiều chuyển động của điện tử trong hệ bị hạn chế. Điện tử trong hệ thấp chiều ngoài việc chịu ảnh hưởng của thế tuần hoàn của tinh thể nó còn chịu ảnh hưởn...

 • 01050002899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn Vũ Nhân (2015)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về một số hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Hấp thụ sóng điện từ yếu trong bán dẫn khối khi khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 2: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 3: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn một chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 4: Ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều khi có mặt trường bức xạ laser.

 • V_L1_00273_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quốc Vương;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Văn Hùng (2007)

 • Giới thiệu tổng quan hệ thấp chiều và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu các tính chất quang trong các cấu trúc hệ điện tử thấp chiều, đó là hiệu ứng động : hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong các hệ thấp chiều. Mô tả hiệu ứng âm-điện tử : cộng hưởng tham số giữa phonon âm và phonon quang trong cấu trúc dây lượng tử. Giải bài toán gia tăng phonon trong cấu trúc dây lượng tử qua nghiên cứu tổng quát cho hệ số hấp thụ phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử, gia tăng phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử hình trụ và gia tăng phonon cho cấu hình dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn.; Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại...

 • 01050003019.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân; Nguyễn, Quang Báu (2016)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán: 62 44 01 03 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Chương 1: Hiệu ứng âm - điện - tử trong bán dẫn khối và hàm sóng, phó năng lượng của dây lượng từ. Chương 2: Hiệu ứng âm - điện - từ trong bán dẫn khối và hàm sóng, phổ năng lượng của dây lượng tử. Chương 3: Hiệu ứng âm - điện - từ trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn. Chương 4: Hiệu ứng âm - điện - từ trong dây lượng tử hình trụ với hố thế parabol.

Browsing by Author Nguyễn, Quang Báu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34
 • 01050001255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân (2013)

 • Thiết lập biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều cho cả hai trường hợp vắng mặt và có mặt từ trường ngoài, khi xét đến ảnh hưởng của phonon giam cầm.Thiết lập biểu thức giải tích cho biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Khảo sát vẽ đồ thị sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ, biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số vào các tham số của hệ, của cấu trúc vật liệu cho các cấu trúc bán dẫn cụ thể. So sánh với trường hợp phonon không giam cầm để thấy rõ ảnh hưởng của phonon giam cầm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Quỳnh Trang;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu (2018)

 • Thế giới đang chuyển mình trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các nước trên thế giới đang tích cực nghiên cứu và phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ mới và phát triển các loại vật liệu mới. Khi nghiên cứu hệ bán dẫn thấp chiều cụ thể là cấu trúc một chiều và không chiều (như siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử, chấm lượng tử…) các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều tính chất đặc biệt của loại vật liệu này so với vật liệu khối. (Vật liệu thấp chiều là loại vật liệu mà chiều chuyển động của điện tử trong hệ bị hạn chế. Điện tử trong hệ thấp chiều ngoài việc chịu ảnh hưởng của thế tuần hoàn của tinh thể nó còn chịu ảnh hưởn...

 • 01050002899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn Vũ Nhân (2015)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Electronic Resources; Chương 1: Tổng quan về một số hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Hấp thụ sóng điện từ yếu trong bán dẫn khối khi khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 2: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 3: Hấp thụ sóng điện từ yếu bới điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn một chiều khi có mặt trường bức xạ laser. Chương 4: Ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều khi có mặt trường bức xạ laser.

 • V_L1_00273_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Quốc Vương;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Văn Hùng (2007)

 • Giới thiệu tổng quan hệ thấp chiều và phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu các tính chất quang trong các cấu trúc hệ điện tử thấp chiều, đó là hiệu ứng động : hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong các hệ thấp chiều. Mô tả hiệu ứng âm-điện tử : cộng hưởng tham số giữa phonon âm và phonon quang trong cấu trúc dây lượng tử. Giải bài toán gia tăng phonon trong cấu trúc dây lượng tử qua nghiên cứu tổng quát cho hệ số hấp thụ phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử, gia tăng phonon âm trong cấu trúc dây lượng tử hình trụ và gia tăng phonon cho cấu hình dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn.; Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại...

 • 01050003019.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Nghĩa;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân; Nguyễn, Quang Báu (2016)

 • Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán: 62 44 01 03 -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Chương 1: Hiệu ứng âm - điện - tử trong bán dẫn khối và hàm sóng, phó năng lượng của dây lượng từ. Chương 2: Hiệu ứng âm - điện - từ trong bán dẫn khối và hàm sóng, phổ năng lượng của dây lượng tử. Chương 3: Hiệu ứng âm - điện - từ trong dây lượng tử hình chữ nhật với hố thế cao vô hạn. Chương 4: Hiệu ứng âm - điện - từ trong dây lượng tử hình trụ với hố thế parabol.