Browsing by Author Nguyễn, Quang Báu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Ảnh hưởng của Phonon giam cầm lên hiệu ứng radio điện trong dây lượng tử hình chữ nhật với thế cao vô hạn (Cơ chế tán xạ điện tử - Phonon âm): Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01 03Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Xuân Hà
2013Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên một số hiệu ứng cao tần trong bán dẫn thấp chiềuNguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân; Lê, Thái Hưng
2012Ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử có kể đến hiệu ứng giam cầm của phonon (trường hợp tán xạ điện tử - phonon quang) : Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01Nguyễn, Quang Báu; Sa, Thị Lan Anh
2011Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng pha tạp (Tán xạ điện tử -phonon quang)Lê, Thị Luyện; Nguyễn, Quang Báu
2011Ảnh hưởng của trường bức xạ Laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong siêu mạng pha tạp (Tán xạ điện tử - phonon quang)Nguyễn, Quang Báu; Lê, Thị Luyện
2007Các hiệu ứng động và âm - điện tử trong các hệ điện tử thấp chiều : Luận án TS. Vật lý: 62.44.01.01Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Văn Hùng; Đinh, Quốc Vương
2002Dẫn nhảy bước biến đổi trong các hệ điện tử định xứ mạnh : Luận án TS. 1 02 01Nguyễn, Văn Liễn; Nguyễn, Quang Báu; Đặng, Đình Tới
2016Hiệu ứng âm – điện – từ trong các hệ bán dẫn một chiều : Luận án TS. Khoa học vật chất: 62 44 01Nguyễn, Vũ Nhân; Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Văn Nghĩa
2003Một số hiệu ứng cao tần gây bởi trường sóng điện từ trong bán dẫn và PLASMA : Luận án TS. Vật lý: 01 02 01Nguyễn, Quang Báu; Hà, Huy Bằng; Nguyễn, Vũ Nhân
2009Một số hiệu ứng cao tần trong bán dẫn siêu mạng : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01Nguyễn, Quang Báu; Trần, Công Phong; Lương, Văn Tùng
2011Một số hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01Nguyễn, Quang Báu; Bạch, Thành Công; Đỗ, Mạnh Hùng
2011Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên sự gia tăng sóng âm (phonon âm) giam cầm trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạnNguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Đình Nam
2008Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều : Đề tài NCKH. QT.08.15Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân; Trần, Công Phong; Đinh, Quốc Vương
2011Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng cao tần gây bởi trường sống điện từ trong các hệ bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử): Đề tài NCKH. QG.09.02Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân; Lương, Văn Tùng; Hoàng, Đình Triển; Nguyễn, Văn Hiếu
2014Nghiên cứu cơ chế khuếch tán trong vật liệu vô định hình : Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết và Vật lý toán : 60 44 01 03Phạm, Khắc Hùng; Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Thị Thanh Hà
2007Nghiên cứu lý thuyết về các tính chất quang của bán dẫn thấp chiều : Đề tài NCKH. QT.06.13Nguyễn, Quang Báu
2010Nghiên cứu một số cơ chế tán xạ ảnh hưởng đến thời gian sống vận chuyển và thời gian sống lượng tử trong các hệ hai chiều : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01Nguyễn, Huyền Tụng; Nguyễn, Quang Báu; Trần, Thị Hải
2012Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện từ giam cầm trong dây lượng tử : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01Nguyễn, Quang Báu; Hoàng, Đình Triển
1996The absorption of a weak electromagnetic wave by free electrons in semiconducSự hấp thụ sóng điện tử tự do yếu bởi điện tử tự do trong bán dẫn siêu mạng khi có mặt từ trườngNguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Thế Toàn; Navy, Chhoum