Browsing by Author Nguyễn, Thị Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52
 • 04051001144_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Thị Hạnh (2014)

 • This study attempted to investigate the effects of group work on students’ participation in English speaking lessons . Students’ attitudes towards the use of group work were identified. To achieve these objectives, 36 second - year students of a police university were involved. The data were obtained through the analysis of students’ journals; notes from the researcher and group secretaries; and interviews wit h students and teachers before the treatment as well as an observing teacher after the treatment. The findings show students’ positive attitude towards group work, which results in a significant increase in students’ speaking ...

 • 00050002323.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy (2013)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án. Đánh giá đúng thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự (TTDS) Việt Nam hiện hành về điều kiện, thủ tục và cơ chế bảo đảm trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự và việc thực hiện các quy định này tại Tòa án cấp sơ thẩm. Làm rõ những điểm hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật TTDS Việt Nam hiện hành về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự và những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định đó tại Tòa án cấp sơ thẩm. Đề xuất n...

 • document(14).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy; Vũ, Minh Đức; Phan, Ngọc Quý (2017)

 • Bên cạnh muối wonfram, xúc tác trên cơ sở kim loại còn có các thành phần đồng xúc tác như axit vô cơ, tác nhân chuyển pha. Trong đó, tác nhân chuyển pha tạo điều kiện cho sự di chuyển của xúc tác từ pha này tới pha khác nơi diễn ra phản ứng. Axit thúc đẩy sự hình thành phức giữa kim loại và hydro peroxit. Phụ thuộc vào độ pH của môi trường, phức hình thành có thể là PW-4, PW-3 hoặc PW-2. Ảnh hưởng của hàm lượng muối wonfram cũng như tác nhân chuyển pha đến quá trình epoxy hóa được nghiên cứu bằng việc xác định hàm lượng oxy-oxiran và chỉ số iôt của sản phẩm. Hàm lượng axit cũng được nghiên cứu thông qua ảnh hưởng của pH môi trường phản ứng tới quá trình epoxy hóa. Kết quả chỉ ra rằng,...

 • V_L2_01065.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy (2007)

 • Làm rõ quá trình du nhập và phát triển đạo Công giáo ở Nghệ An và vai trò của nó đối với việc giữ gìn trật tự (TT), an toàn xã hội (ATXH) ở Nghệ An. Phân tích thực trạng và lý giải một số vấn đề đặt ra đối với đạo Công giáo ở Nghệ An trong việc phát huy vai trò giữ gìn TT, ATXH. Đưa ra một số giải pháp như: tăng cường tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nâng cao về mặt nhận thức; Nghiên cứu vận dụng giáo lý, giáo luật đạo Công giáo và công tác giữ gìn TT, ATXH; Củng cố bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo, duy trì bảo vệ TT, ATXH vùng giáo, chống địch lợi dụng đạo công giáo; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở vùng giáo, nâng cao đời sống...

 • 01050000389_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản (2011)

 • Trình bày một số phương pháp chia lưới tự động không cấu trúc như: phương pháp chia lưới Delaunay Triangulation; phương pháp tịnh tiến biên (Advancing Front); phương pháp tạo lưới không cấu trúc sử dụng thuật toán chèn điểm tự động và tái kết nối địa phươn (...)

 • 01050002577.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trịnh, Thị Loan (2015)

 • Công nghệ nano đang là một hướng công nghệ mũi nhọn của thế giới. Sở dĩ công nghệ nano được quan tâm nhiều như vậy là do hiệu ứng thu nhỏ kích thước làm xuất hiện nhiều tính chất mới đặc biệt và nâng cao các tính chất vốn có lên so với vật liệu khối thông thường, đặc biệt là các hiệu ứng quang lượng tửvà điện tử. Vật liệu nano có những tính chất ưu việt như: kích thước nhỏ, diện tích bềmặt tiếp xúc pha tăng,...Do đó vật liệu nano có được những ứng dụng vô cùng to lớn trong nhiều lĩnh vực, giải quyết được nhiều vấn đề then chốt trong đời sống: trong vật lý như các diode phát quang, laser chấm lượng tử, trong sinh học vật liệu nano được nghiên cứu để phân tách tế bào, dẫn truyền thuốc.....

 • 02050003850.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hữu Minh (2015)

 • Tệ nạn ma túy đang diễn biến phức tạp ở các nước trong khu vực nói chung, ở Việt Nam nói riêng, hàng năm số người nghiện ma túy ở nước ta vẫn tăng bình quân 11%. Theo thống kê của Bộ lao động thương binh xã hội năm 2015 thì tính đến hết năm 2015, toàn quốc có khoảng 350.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng hơn 50% so vi năm 2010. Nghiện hút ma túy gây ra nhiều hậu quả cho cả người nghiện, gia đình và toàn xã hội. Nó làm biến dạng các quan hệ xã hội, thay đổi các định hướng giá trị theo hướng tiêu cực và nhất là sự suy giảm đạo đức, nhân cách của con người, gây ảnh hưởng xấu đến đi sống sinh hoạt, phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc Việt Nam, gây rối trật tự an toàn xã h...

 • 00050004411.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy; Đào, Trí Úc (2014)

 • Luận án là công trình đầu tiên nêu lên yêu cầu đổi mới toàn diện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo hướng áp dụng các yếu tố của tố tụng tranh tụng một cách thích hợp. Nhằm mục đích đó, Luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về mô hình tố tụng hình sự nói chung và mô hình tố tụng hình sự Việt Nam, được thể hiện ở những nội dung cụ thể sau: - Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, Luận án đã phân tích một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về mô hình tố tụng hình sự, đưa ra khái niệm mô hình tố tụng hình sự, phân tíc...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản; Bùi, Thanh Tú (2018)

 • - Trong trường hợp hai chiều, đã phát hiện ra các dạng chuyển động của dòng chảy bao gồm: chuyển động dừng, chuyển động tuần hoàn hay giả tuần hoàn. - Đã chỉ ra một cách định lượng ảnh hưởng của hai loại điều kiện biên khác nhau đến hiệu quả thông thoáng. - Trong trường hợp ba chiều, đã tìm ra các dạng dòng chảy như trong trường hợp hai chiều. Trong các công bố trước đây, các tác giả mới chỉ ra được sự tồn tại của dòng chảy dừng và tuần hoàn nhưng luận án đã phát hiện thêm được dòng chảy giả tuần hoàn. - Đã tiến hành mô phỏng bài toán thông thoáng với các vị trí khác nhau của cửa hút – cửa xả để đánh giá hiệu quả của quá trình truyền tải nhiệt hoặc chất ô nhiễm trong miền hì...

 • 00060000184.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hà Nam; Nguyễn, Tuệ; Nguyễn, Trí Thành; Nguyễn, Thị Thủy; Trần, Phương Nhung (2010)

 • Nghiên cứu về khai phá dữ liệu nói chung cũng như trong nghiên cứu về các thuật toán phân lớp nói riêng, vấn đề xử lý dữ liệu lớn càng trở thành vấn đề cấp thiết và đóng vai trò chủ đạo trong việc giải quyết các bài toán thực tế. Phần lớn các thuật toán phân lớp đã phát triển chỉ có thể giải quyết được với một lượng số liệu giới hạn cũng như với một độ phức tạp dữ liệu biết trước. Trong khi đó lượng dữ liệu thu thập được ngày càng trở nên phong phú và đa dạng nhờ các sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Mặc dù rất nhiều thuật toán phân lớp dựa trên nhiều nền tảng lý thuyết khác nhau đã được phát triển và ứng dụng từ rất lâu, nhưng thực tế cho thấy kết quả phụ thuộc rất nhiều v...

 • 00060000034.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu khoa học


 • Authors: Nguyễn, Trung Tính; Phạm, Quốc Hùng; Hà, Duy Bằng; Bùi, Văn Loát; Nguyễn, Mậu Chung; Phạm, Đình Khang; Hà, Thụy Long; Nguyễn, Thế Nghĩa; Đặng, Phương Nam; Trần, Thanh Tân; Vũ, Thanh Mai; Phạm, Quỳnh Trang; Dương, Mạnh Duy; Nguyễn, Thị Thủy (2008)

 • Thiết kế và xây dựng hệ chiếu mẫu và kênh dẫn notron dùng cho máy phát notron ING-3. Nghiên cứu số liệu diện phản ứng hạt nhân của notron nhanh với các nguyên tố nhẹ sử dụng code tính toán. Phân tích, xác định tiết diện và hàm lượng của một số nguyên tố (trong quặng bô xít) với notron nhanh. Nghiên cứu quá trình làm chậm notron qua các lớp paraphin. Xác định bằng thực nghiệm tiết diện của phản ứng hạt nhân với notron nhiệt. Xác định tiết diện của một số phản ứng hạt nhân với notron nhanh sử dụng các code tính toán

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy; Vũ, Minh Đức; Nguyễn, Thanh Liêm (2016)

 • Đã nghiên cứu động học của phản ứng epoxy hóa dầu đậu nành sử dụng xúc tác trên cơ sở muối wonfram. Quá trình epoxy hóa đã đạt 91% chuyển hóa nối đôi, 87,66% hiệu suất epoxy hóa và hệ xúc tác có độ chọn lọc 0,96. Sản phẩn nhận được sau 1 giờ phản ứng ở 60oC có hàm lượng nhóm oxiran đạt 6,68%. Hằng số tốc độ của phản ứng (k) thực hiện tại các nhiệt độ nằm trong khoảng 0,45 ÷ 1,16×10-2 L.mol-1.s-1 và năng lượng hoạt hóa của phản ứng là 44,26 KJ.mol-1. Các thông số nhiệt động học của các phản ứng epoxy hóa như entanpy (∆H), entropy (∆S) và năng lượng hoạt hóa tự do (∆F) cũng đã được xác định. Cả entanpy và năng lượng hoạt hóa tự do đều dương nên 60oC là nhiệt độ phù hợp cho quá trình epo...

 • DT_00534.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Đức Nga; Tạ, Hòa Phương; Nguyễn, Công Thuận; Nguyễn, Thị Thủy (2006)

 • Khảo sát thực địa, thu thập mẫu cổ sinh, khoáng sản và thạch học trong các hệ tầng chứa quặng mangan trong vùng Hạ Lang: hệ tầng Bằng Ca, hệ tầng Tốc Tát và hệ tầng Lũng Nậm. Nghiên cứu các đới sinh địa tầng và tập hợp Răng nón được phát hiện trong các hệ tầng chứa quặng mangan ở Hạ Lang. Phân tích các mẫu vi cổ sinh; xác định vị trí địa tầng các vỉa quặng mangan trong các hệ tầng: Bằng Ca, Tốc Tát và Lũng Nậm trong vùng Hạ Lang, Cao Bằng

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52
 • 04051001144_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Thị Hạnh (2014)

 • This study attempted to investigate the effects of group work on students’ participation in English speaking lessons . Students’ attitudes towards the use of group work were identified. To achieve these objectives, 36 second - year students of a police university were involved. The data were obtained through the analysis of students’ journals; notes from the researcher and group secretaries; and interviews wit h students and teachers before the treatment as well as an observing teacher after the treatment. The findings show students’ positive attitude towards group work, which results in a significant increase in students’ speaking ...

 • 00050002323.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy (2013)

 • Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự tại Tòa án. Đánh giá đúng thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự (TTDS) Việt Nam hiện hành về điều kiện, thủ tục và cơ chế bảo đảm trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự và việc thực hiện các quy định này tại Tòa án cấp sơ thẩm. Làm rõ những điểm hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật TTDS Việt Nam hiện hành về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết các vụ án dân sự và những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định đó tại Tòa án cấp sơ thẩm. Đề xuất n...

 • document(14).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy; Vũ, Minh Đức; Phan, Ngọc Quý (2017)

 • Bên cạnh muối wonfram, xúc tác trên cơ sở kim loại còn có các thành phần đồng xúc tác như axit vô cơ, tác nhân chuyển pha. Trong đó, tác nhân chuyển pha tạo điều kiện cho sự di chuyển của xúc tác từ pha này tới pha khác nơi diễn ra phản ứng. Axit thúc đẩy sự hình thành phức giữa kim loại và hydro peroxit. Phụ thuộc vào độ pH của môi trường, phức hình thành có thể là PW-4, PW-3 hoặc PW-2. Ảnh hưởng của hàm lượng muối wonfram cũng như tác nhân chuyển pha đến quá trình epoxy hóa được nghiên cứu bằng việc xác định hàm lượng oxy-oxiran và chỉ số iôt của sản phẩm. Hàm lượng axit cũng được nghiên cứu thông qua ảnh hưởng của pH môi trường phản ứng tới quá trình epoxy hóa. Kết quả chỉ ra rằng,...

 • V_L2_01065.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy (2007)

 • Làm rõ quá trình du nhập và phát triển đạo Công giáo ở Nghệ An và vai trò của nó đối với việc giữ gìn trật tự (TT), an toàn xã hội (ATXH) ở Nghệ An. Phân tích thực trạng và lý giải một số vấn đề đặt ra đối với đạo Công giáo ở Nghệ An trong việc phát huy vai trò giữ gìn TT, ATXH. Đưa ra một số giải pháp như: tăng cường tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nâng cao về mặt nhận thức; Nghiên cứu vận dụng giáo lý, giáo luật đạo Công giáo và công tác giữ gìn TT, ATXH; Củng cố bộ máy cán bộ làm công tác tôn giáo, duy trì bảo vệ TT, ATXH vùng giáo, chống địch lợi dụng đạo công giáo; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở vùng giáo, nâng cao đời sống...

 • 01050000389_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản (2011)

 • Trình bày một số phương pháp chia lưới tự động không cấu trúc như: phương pháp chia lưới Delaunay Triangulation; phương pháp tịnh tiến biên (Advancing Front); phương pháp tạo lưới không cấu trúc sử dụng thuật toán chèn điểm tự động và tái kết nối địa phươn (...)

 • 01050002577.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trịnh, Thị Loan (2015)

 • Công nghệ nano đang là một hướng công nghệ mũi nhọn của thế giới. Sở dĩ công nghệ nano được quan tâm nhiều như vậy là do hiệu ứng thu nhỏ kích thước làm xuất hiện nhiều tính chất mới đặc biệt và nâng cao các tính chất vốn có lên so với vật liệu khối thông thường, đặc biệt là các hiệu ứng quang lượng tửvà điện tử. Vật liệu nano có những tính chất ưu việt như: kích thước nhỏ, diện tích bềmặt tiếp xúc pha tăng,...Do đó vật liệu nano có được những ứng dụng vô cùng to lớn trong nhiều lĩnh vực, giải quyết được nhiều vấn đề then chốt trong đời sống: trong vật lý như các diode phát quang, laser chấm lượng tử, trong sinh học vật liệu nano được nghiên cứu để phân tách tế bào, dẫn truyền thuốc.....

 • 02050003850.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hữu Minh (2015)

 • Tệ nạn ma túy đang diễn biến phức tạp ở các nước trong khu vực nói chung, ở Việt Nam nói riêng, hàng năm số người nghiện ma túy ở nước ta vẫn tăng bình quân 11%. Theo thống kê của Bộ lao động thương binh xã hội năm 2015 thì tính đến hết năm 2015, toàn quốc có khoảng 350.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng hơn 50% so vi năm 2010. Nghiện hút ma túy gây ra nhiều hậu quả cho cả người nghiện, gia đình và toàn xã hội. Nó làm biến dạng các quan hệ xã hội, thay đổi các định hướng giá trị theo hướng tiêu cực và nhất là sự suy giảm đạo đức, nhân cách của con người, gây ảnh hưởng xấu đến đi sống sinh hoạt, phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc Việt Nam, gây rối trật tự an toàn xã h...

 • 00050004411.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy; Đào, Trí Úc (2014)

 • Luận án là công trình đầu tiên nêu lên yêu cầu đổi mới toàn diện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo hướng áp dụng các yếu tố của tố tụng tranh tụng một cách thích hợp. Nhằm mục đích đó, Luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về mô hình tố tụng hình sự nói chung và mô hình tố tụng hình sự Việt Nam, được thể hiện ở những nội dung cụ thể sau: - Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, Luận án đã phân tích một cách có hệ thống các vấn đề lý luận về mô hình tố tụng hình sự, đưa ra khái niệm mô hình tố tụng hình sự, phân tíc...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Trần, Văn Trản; Bùi, Thanh Tú (2018)

 • - Trong trường hợp hai chiều, đã phát hiện ra các dạng chuyển động của dòng chảy bao gồm: chuyển động dừng, chuyển động tuần hoàn hay giả tuần hoàn. - Đã chỉ ra một cách định lượng ảnh hưởng của hai loại điều kiện biên khác nhau đến hiệu quả thông thoáng. - Trong trường hợp ba chiều, đã tìm ra các dạng dòng chảy như trong trường hợp hai chiều. Trong các công bố trước đây, các tác giả mới chỉ ra được sự tồn tại của dòng chảy dừng và tuần hoàn nhưng luận án đã phát hiện thêm được dòng chảy giả tuần hoàn. - Đã tiến hành mô phỏng bài toán thông thoáng với các vị trí khác nhau của cửa hút – cửa xả để đánh giá hiệu quả của quá trình truyền tải nhiệt hoặc chất ô nhiễm trong miền hì...

 • 00060000184.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hà Nam; Nguyễn, Tuệ; Nguyễn, Trí Thành; Nguyễn, Thị Thủy; Trần, Phương Nhung (2010)

 • Nghiên cứu về khai phá dữ liệu nói chung cũng như trong nghiên cứu về các thuật toán phân lớp nói riêng, vấn đề xử lý dữ liệu lớn càng trở thành vấn đề cấp thiết và đóng vai trò chủ đạo trong việc giải quyết các bài toán thực tế. Phần lớn các thuật toán phân lớp đã phát triển chỉ có thể giải quyết được với một lượng số liệu giới hạn cũng như với một độ phức tạp dữ liệu biết trước. Trong khi đó lượng dữ liệu thu thập được ngày càng trở nên phong phú và đa dạng nhờ các sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật. Mặc dù rất nhiều thuật toán phân lớp dựa trên nhiều nền tảng lý thuyết khác nhau đã được phát triển và ứng dụng từ rất lâu, nhưng thực tế cho thấy kết quả phụ thuộc rất nhiều v...

 • 00060000034.pdf.jpg
 • Đề tài nghiên cứu khoa học


 • Authors: Nguyễn, Trung Tính; Phạm, Quốc Hùng; Hà, Duy Bằng; Bùi, Văn Loát; Nguyễn, Mậu Chung; Phạm, Đình Khang; Hà, Thụy Long; Nguyễn, Thế Nghĩa; Đặng, Phương Nam; Trần, Thanh Tân; Vũ, Thanh Mai; Phạm, Quỳnh Trang; Dương, Mạnh Duy; Nguyễn, Thị Thủy (2008)

 • Thiết kế và xây dựng hệ chiếu mẫu và kênh dẫn notron dùng cho máy phát notron ING-3. Nghiên cứu số liệu diện phản ứng hạt nhân của notron nhanh với các nguyên tố nhẹ sử dụng code tính toán. Phân tích, xác định tiết diện và hàm lượng của một số nguyên tố (trong quặng bô xít) với notron nhanh. Nghiên cứu quá trình làm chậm notron qua các lớp paraphin. Xác định bằng thực nghiệm tiết diện của phản ứng hạt nhân với notron nhiệt. Xác định tiết diện của một số phản ứng hạt nhân với notron nhanh sử dụng các code tính toán

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy; Vũ, Minh Đức; Nguyễn, Thanh Liêm (2016)

 • Đã nghiên cứu động học của phản ứng epoxy hóa dầu đậu nành sử dụng xúc tác trên cơ sở muối wonfram. Quá trình epoxy hóa đã đạt 91% chuyển hóa nối đôi, 87,66% hiệu suất epoxy hóa và hệ xúc tác có độ chọn lọc 0,96. Sản phẩn nhận được sau 1 giờ phản ứng ở 60oC có hàm lượng nhóm oxiran đạt 6,68%. Hằng số tốc độ của phản ứng (k) thực hiện tại các nhiệt độ nằm trong khoảng 0,45 ÷ 1,16×10-2 L.mol-1.s-1 và năng lượng hoạt hóa của phản ứng là 44,26 KJ.mol-1. Các thông số nhiệt động học của các phản ứng epoxy hóa như entanpy (∆H), entropy (∆S) và năng lượng hoạt hóa tự do (∆F) cũng đã được xác định. Cả entanpy và năng lượng hoạt hóa tự do đều dương nên 60oC là nhiệt độ phù hợp cho quá trình epo...

 • DT_00534.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Đức Nga; Tạ, Hòa Phương; Nguyễn, Công Thuận; Nguyễn, Thị Thủy (2006)

 • Khảo sát thực địa, thu thập mẫu cổ sinh, khoáng sản và thạch học trong các hệ tầng chứa quặng mangan trong vùng Hạ Lang: hệ tầng Bằng Ca, hệ tầng Tốc Tát và hệ tầng Lũng Nậm. Nghiên cứu các đới sinh địa tầng và tập hợp Răng nón được phát hiện trong các hệ tầng chứa quặng mangan ở Hạ Lang. Phân tích các mẫu vi cổ sinh; xác định vị trí địa tầng các vỉa quặng mangan trong các hệ tầng: Bằng Ca, Tốc Tát và Lũng Nậm trong vùng Hạ Lang, Cao Bằng