Browsing by Author Nguyễn, Văn Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050008334.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hải; Nguyễn, Minh Hằng, người hướng dẫn (2017)

 • Nghiên cứu một cách toàn diện về bản chất, vai trò của chế định BPKCTT theo pháp luật tố tụng dân sự; Cơ sở lý luận và thực tiễn của các chế định này; Thực trạng chế định BPKCTT trong theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng các chế định này trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự; Phân tích, đánh giá điểm mới về các chế định BPKCTT trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Từ đó hướng đến xây dựng cơ chế áp dụng BPKCTT trong giai đoạn tiền tố tụng.

 • DT_00319.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Trọng Do; Bùi, Hiển; Dương, Thuý Hương; Nguyễn, Văn Hải; Phùng, Trọng Toản (2004)

 • Trình bày khái niệm sách giáo khoa ngoại ngữ thực hành; Vị trí của sách giáo khoa; Chức năng của sách giáo khoa; Quan điểm giáo học pháp; Nội dung dạy-học; Cấu trúc và cách thức trình bày nội dung sách giáo khoa. Từ đó xây dựng cơ sở khoa học vững vàng với những nguyên tắc phản ánh đúng quy luật, những tiêu chí có tính nguyên tắc cho việc biên soạn, thẩm định và ứng dụng vào thực tiễn sách giáo khoa ngoại ngữ thực hành. Góp phần làm sáng tỏ bản chất của sách giáo khoa ngoại ngữ nói chung và những nét đặc thù của sách giáo khoa ngoại ngữ thực hành dành cho sinh viên Việt Nam chuyên ngữ trong điều kiện ngoài môi trường bản ngữ nói riêng

 • DT_00437.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Viết Dư Khương; Nguyễn, Thị Hiến; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Tiến Cường; Nguyễn, Tiến Quang; Nguyễn, Văn Hải; Trần, Trung Đức (2005)

 • Đề tài đi sâu nghiên cứu phương pháp mô phỏng trong cơ học thống kê và cơ học lượng tử. Trong đó có giới thiệu về Matlab, về thuyết động học phân tử, mô phỏng động học phân tử, đồng thời giới thiệu các phương pháp giải tích số, các phương pháp Monte Carlo từ đó đưa ra kết quả và nhận xét về phần áp dụng các phương pháp giải tích số và phần áp dụng các phương pháp Monte Carlo

 • 00050008562.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hải (2017)

 • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về phòng vệ chính đáng, ranh giới giữa tội phạm với không phải là tội phạm (phải chịu trách nhiệm hình sự hay được loại trừ trách nhiệm hình sự) trên địa bàn cả nước giai đoạn 05 năm (2011 - 2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.

 • 02050001161_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hải;  Advisor: Trịnh, Khắc Mạnh (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khảo sát, nghiên cứu toàn bộ hệ thống văn bia huyện Vĩnh Lộc trên địa danh tương ứng ngày nay, từ đó xác định được chính xác vị trí đặt bia, thống kê đầy đủ về mặt số lượng ở ba nguồn khai thác khảo sát thống kê thực tế và số lượng văn bia dựa trên các thá (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Văn Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 00050008334.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hải; Nguyễn, Minh Hằng, người hướng dẫn (2017)

 • Nghiên cứu một cách toàn diện về bản chất, vai trò của chế định BPKCTT theo pháp luật tố tụng dân sự; Cơ sở lý luận và thực tiễn của các chế định này; Thực trạng chế định BPKCTT trong theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng các chế định này trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự; Phân tích, đánh giá điểm mới về các chế định BPKCTT trong Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Từ đó hướng đến xây dựng cơ chế áp dụng BPKCTT trong giai đoạn tiền tố tụng.

 • DT_00319.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Trọng Do; Bùi, Hiển; Dương, Thuý Hương; Nguyễn, Văn Hải; Phùng, Trọng Toản (2004)

 • Trình bày khái niệm sách giáo khoa ngoại ngữ thực hành; Vị trí của sách giáo khoa; Chức năng của sách giáo khoa; Quan điểm giáo học pháp; Nội dung dạy-học; Cấu trúc và cách thức trình bày nội dung sách giáo khoa. Từ đó xây dựng cơ sở khoa học vững vàng với những nguyên tắc phản ánh đúng quy luật, những tiêu chí có tính nguyên tắc cho việc biên soạn, thẩm định và ứng dụng vào thực tiễn sách giáo khoa ngoại ngữ thực hành. Góp phần làm sáng tỏ bản chất của sách giáo khoa ngoại ngữ nói chung và những nét đặc thù của sách giáo khoa ngoại ngữ thực hành dành cho sinh viên Việt Nam chuyên ngữ trong điều kiện ngoài môi trường bản ngữ nói riêng

 • DT_00437.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Viết Dư Khương; Nguyễn, Thị Hiến; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Tiến Cường; Nguyễn, Tiến Quang; Nguyễn, Văn Hải; Trần, Trung Đức (2005)

 • Đề tài đi sâu nghiên cứu phương pháp mô phỏng trong cơ học thống kê và cơ học lượng tử. Trong đó có giới thiệu về Matlab, về thuyết động học phân tử, mô phỏng động học phân tử, đồng thời giới thiệu các phương pháp giải tích số, các phương pháp Monte Carlo từ đó đưa ra kết quả và nhận xét về phần áp dụng các phương pháp giải tích số và phần áp dụng các phương pháp Monte Carlo

 • 00050008562.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hải (2017)

 • Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về phòng vệ chính đáng, ranh giới giữa tội phạm với không phải là tội phạm (phải chịu trách nhiệm hình sự hay được loại trừ trách nhiệm hình sự) trên địa bàn cả nước giai đoạn 05 năm (2011 - 2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.

 • 02050001161_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hải;  Advisor: Trịnh, Khắc Mạnh (2012)

 • Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khảo sát, nghiên cứu toàn bộ hệ thống văn bia huyện Vĩnh Lộc trên địa danh tương ứng ngày nay, từ đó xác định được chính xác vị trí đặt bia, thống kê đầy đủ về mặt số lượng ở ba nguồn khai thác khảo sát thống kê thực tế và số lượng văn bia dựa trên các thá (...); Electronic Resources