Browsing by Author Trần, Vĩnh Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00060000128.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Việt Tuyên; Nguyễn, Thanh Bình; Trần, Vĩnh Thắng (2011)

 • Chương 1. Tổng quan tài liệu: tình hình nghiên cứu vật liệu ZnO trên thế giới, trong nước; Những hướng nghiên cứu của vật liệu ZnO còn khả năng phát triển. Chương 2. Thực nghiệm: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ R.F.Magnetron; Thiết bị phún xạ Univex-450, Leybold; Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp vi song. Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp chất Indi (In); Ảnh hưởng của nhiệt độ tới tính chất cấu trúc, điện và quang của mang ZnO: In; Chế tạo hạt nano ZnO và ZnO pha tạp chất bằng phương pháp vi song. Chương 4. Một vài khả năng ứng dụng của màng mỏng và vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm: sử dụng lớp chuyển tiếp dị thể n-Z...

 • DT_00677.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Vĩnh Thắng; Nguyễn, Ngọc Đỉnh; Đỗ, Trung Kiên (2006)

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý tín hiệu số DSP cho kỹ thuật khuếch đại lock-in, động thời triển khai thực hiện chương trình khuếch đại lock-in trên các phần cứng máy tính PC và các hệ thống nhúng có nhân DSP, sau đó ứng dụng vào các phép đo vật lý Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 02 bài báo và báo cáo khoa học trên Tạp chí VNU và REV06, phần mềm chương trình đo phổ trở kháng sử dụng máy tính và sound card thực hiện bằng phương pháp khuyếch đại lock-in số Tiếp cận và nắm bắt được phương pháp sử lý số các tín hệu vật lý, áp dụng cho các phép đo tín hiệu yếu dựa vào kỹ thuật lock-in số, phục vụ đào tạo và nghiên cứu triển khai thực các hệ đo vật lý

 • DT_00216.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Hồng Hà; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Ngọc Long; Trần, Vĩnh Thắng; Đàm, Trung Đồn (2002)

 • Các photodiode được chế tạo theo hai loại. Thứ nhất được chế tạo từ chuyển tiếp p-n của bán dẫn Si và loại thứ hai tạo tiếp xúc kim loại - bán dẫn Au-CdTe loại n Nghiên cứu cải tiến phần mềm để hoàn thiện hơn trong quá trình sử dụng The photodiodes have been made by two types. The first is based on Si p-n junction and the second is contact of Au-CdTe n-type To find the best softway for composition To make photoreristors and photod Tomake photoreristors and photodiodes from photosensitivity semiconductors such as CdTe, Si.The photoresistors have been made from a single crystal CdTe n-type with rather high resistivity Tạo các quang trở từ các đơn tinh thể CdTe loại n có điện trở s...

 • DT_00544.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền; Nguyễn, Anh Tuấn; Ngô, Xuân Đại; Trần, Vĩnh Thắng (2005)

 • Nghiên cứu tính chất vật lý, tính chất điện, cấu trúc tinh thể, tính chất từ, tính chất quang từ của vật liệu ZnO, ZnO pha tạp. Đưa ra các phương pháp chế tạo vật liệu nhằm tạo được các màng ZnO, ZnO pha tạp Co và đồng pha tạp Ga bằng phương pháp sol-gel. Đồng thời cũng đã tạo được bột ZnO, ZnO pha tạp từ Coban. Kết quả cho thấy đã tạo được màng DMS có nhiệt độ Curie trên nhiệt độ phòng có từ độ khá lớn góp phần tìm hiểu thêm về cơ chế từ tính của các mẫu chế tạo được và đã nâng cấp hệ đo phổ hấp thụ Chế tạo bột ZnO pha kim loại chuyển tiếp Chế tạo các màng mỏng ZnO và ZnO pha kim loại chuyển tiếp trên các loại đế khác nhau như Si, thuỷ tinh Nghiên cứu các quá trình tạo mẫu cũng nh...

 • DT_00463.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Trung Kiên; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, Vĩnh Thắng (2005)

 • Giới thiệu về hệ thống nhận dạng tự động. Trình bày nguyên tắc hoạt động, đặc trưng của hệ thống RFID và ứng dụng thực tế của các hệ thống RFID; tính toán lý thuyết cho antenna vòng xoắn chữ nhật. Từ đó thiết kế cân bằng Maxwell - Wien đo độ tự cảm L của cuộn dây; thiết kế antenne đo độ nhạy cảm sử dụng mạch cầu đã thiết kế, so sánh với tính toán lý thuyết trên phần mềm Matlab

 • DT_01014.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Vĩnh Thắng (2009)

 • Tìm hiểu về các loại linh kiện tái cấu hình như PLD, FPGA, cấu trúc và chức năng của nó, qua đó tìm các công cụ thích hợp để phát triển, cấu hình hóa linh kiện theo các mạch logic trên nguyên tắc của các thiết bị đo lường hay được dùng trong thực tế

 • DT_00124.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hồng Hà; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Ngọc Long; Trần, Vĩnh Thắng (2002)

 • Nghiên cứu một số vấn đề của vật liệu chế tạo: Chế độ tạo màng; Cấu trúc tinh thể của màng ZnO; Tính chất quang của màng ZnO Đề tài nghiên cứu về thiết kế và xây dựng hệ phun bằng phương pháp phun tĩnh điện cao áp để chế tạo các vận liệu bán dẫn, điện môi; lắp ráp bộ khống chế nhiệt độ; chế tạo màng ZnO, ZnO; Er, ZnO; In Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Chế tạo vật liệu màng mỏng bán dẫn, điện môi Nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu chế tạo Xây dựng hệ chế tạo vật liệu bằng phương pháp phun tĩnh điện

 • DT_00742.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Vĩnh Thắng; Giang, Kiên Trung; Nguyễn, Anh Đức (2007)

 • Nghiên cứu các phương pháp đo điện trở đất trong thăm dò địa vật lý, các giải pháp kỹ thuật. Qua đó thiết kế, chế tạo thiết bị đo điện trở đất đa cực có cấu trúc bán tập trung, sử dụng cáp ít sợi, có sử dụng máy tính làm công cụ đo đạc và xử lý số liệu nhằm cải tiến, nâng cao khả năng của phép đo, rút ngắn thời gian và công sức đo đạc khi triển khai thực tế. Đồng thời xây dựng thành công hệ đo điện trở đất đa cực với cấu trúc phân bố bao gồm: 01 bộ xử lý tập trung, 08 bộ phận phân bố chứa các điện cực được điều khiển từ xa, phần mềm nhúng và phần mềm đo đạc cơ bản trên máy tính với các lựa chọn linh hoạt

Browsing by Author Trần, Vĩnh Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 00060000128.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Việt Tuyên; Nguyễn, Thanh Bình; Trần, Vĩnh Thắng (2011)

 • Chương 1. Tổng quan tài liệu: tình hình nghiên cứu vật liệu ZnO trên thế giới, trong nước; Những hướng nghiên cứu của vật liệu ZnO còn khả năng phát triển. Chương 2. Thực nghiệm: Chế tạo màng mỏng bằng phương pháp phún xạ R.F.Magnetron; Thiết bị phún xạ Univex-450, Leybold; Chế tạo vật liệu nano ZnO bằng phương pháp vi song. Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: Chế tạo màng mỏng ZnO pha tạp chất Indi (In); Ảnh hưởng của nhiệt độ tới tính chất cấu trúc, điện và quang của mang ZnO: In; Chế tạo hạt nano ZnO và ZnO pha tạp chất bằng phương pháp vi song. Chương 4. Một vài khả năng ứng dụng của màng mỏng và vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm: sử dụng lớp chuyển tiếp dị thể n-Z...

 • DT_00677.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Vĩnh Thắng; Nguyễn, Ngọc Đỉnh; Đỗ, Trung Kiên (2006)

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý tín hiệu số DSP cho kỹ thuật khuếch đại lock-in, động thời triển khai thực hiện chương trình khuếch đại lock-in trên các phần cứng máy tính PC và các hệ thống nhúng có nhân DSP, sau đó ứng dụng vào các phép đo vật lý Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 02 bài báo và báo cáo khoa học trên Tạp chí VNU và REV06, phần mềm chương trình đo phổ trở kháng sử dụng máy tính và sound card thực hiện bằng phương pháp khuyếch đại lock-in số Tiếp cận và nắm bắt được phương pháp sử lý số các tín hệu vật lý, áp dụng cho các phép đo tín hiệu yếu dựa vào kỹ thuật lock-in số, phục vụ đào tạo và nghiên cứu triển khai thực các hệ đo vật lý

 • DT_00216.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền; Lê, Hồng Hà; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Ngọc Long; Trần, Vĩnh Thắng; Đàm, Trung Đồn (2002)

 • Các photodiode được chế tạo theo hai loại. Thứ nhất được chế tạo từ chuyển tiếp p-n của bán dẫn Si và loại thứ hai tạo tiếp xúc kim loại - bán dẫn Au-CdTe loại n Nghiên cứu cải tiến phần mềm để hoàn thiện hơn trong quá trình sử dụng The photodiodes have been made by two types. The first is based on Si p-n junction and the second is contact of Au-CdTe n-type To find the best softway for composition To make photoreristors and photod Tomake photoreristors and photodiodes from photosensitivity semiconductors such as CdTe, Si.The photoresistors have been made from a single crystal CdTe n-type with rather high resistivity Tạo các quang trở từ các đơn tinh thể CdTe loại n có điện trở s...

 • DT_00544.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thục Hiền; Nguyễn, Anh Tuấn; Ngô, Xuân Đại; Trần, Vĩnh Thắng (2005)

 • Nghiên cứu tính chất vật lý, tính chất điện, cấu trúc tinh thể, tính chất từ, tính chất quang từ của vật liệu ZnO, ZnO pha tạp. Đưa ra các phương pháp chế tạo vật liệu nhằm tạo được các màng ZnO, ZnO pha tạp Co và đồng pha tạp Ga bằng phương pháp sol-gel. Đồng thời cũng đã tạo được bột ZnO, ZnO pha tạp từ Coban. Kết quả cho thấy đã tạo được màng DMS có nhiệt độ Curie trên nhiệt độ phòng có từ độ khá lớn góp phần tìm hiểu thêm về cơ chế từ tính của các mẫu chế tạo được và đã nâng cấp hệ đo phổ hấp thụ Chế tạo bột ZnO pha kim loại chuyển tiếp Chế tạo các màng mỏng ZnO và ZnO pha kim loại chuyển tiếp trên các loại đế khác nhau như Si, thuỷ tinh Nghiên cứu các quá trình tạo mẫu cũng nh...

 • DT_00463.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Trung Kiên; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, Vĩnh Thắng (2005)

 • Giới thiệu về hệ thống nhận dạng tự động. Trình bày nguyên tắc hoạt động, đặc trưng của hệ thống RFID và ứng dụng thực tế của các hệ thống RFID; tính toán lý thuyết cho antenna vòng xoắn chữ nhật. Từ đó thiết kế cân bằng Maxwell - Wien đo độ tự cảm L của cuộn dây; thiết kế antenne đo độ nhạy cảm sử dụng mạch cầu đã thiết kế, so sánh với tính toán lý thuyết trên phần mềm Matlab

 • DT_01014.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Vĩnh Thắng (2009)

 • Tìm hiểu về các loại linh kiện tái cấu hình như PLD, FPGA, cấu trúc và chức năng của nó, qua đó tìm các công cụ thích hợp để phát triển, cấu hình hóa linh kiện theo các mạch logic trên nguyên tắc của các thiết bị đo lường hay được dùng trong thực tế

 • DT_00124.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Hồng Hà; Lê, Thị Thanh Bình; Nguyễn, Ngọc Long; Trần, Vĩnh Thắng (2002)

 • Nghiên cứu một số vấn đề của vật liệu chế tạo: Chế độ tạo màng; Cấu trúc tinh thể của màng ZnO; Tính chất quang của màng ZnO Đề tài nghiên cứu về thiết kế và xây dựng hệ phun bằng phương pháp phun tĩnh điện cao áp để chế tạo các vận liệu bán dẫn, điện môi; lắp ráp bộ khống chế nhiệt độ; chế tạo màng ZnO, ZnO; Er, ZnO; In Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Chế tạo vật liệu màng mỏng bán dẫn, điện môi Nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu chế tạo Xây dựng hệ chế tạo vật liệu bằng phương pháp phun tĩnh điện

 • DT_00742.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Vĩnh Thắng; Giang, Kiên Trung; Nguyễn, Anh Đức (2007)

 • Nghiên cứu các phương pháp đo điện trở đất trong thăm dò địa vật lý, các giải pháp kỹ thuật. Qua đó thiết kế, chế tạo thiết bị đo điện trở đất đa cực có cấu trúc bán tập trung, sử dụng cáp ít sợi, có sử dụng máy tính làm công cụ đo đạc và xử lý số liệu nhằm cải tiến, nâng cao khả năng của phép đo, rút ngắn thời gian và công sức đo đạc khi triển khai thực tế. Đồng thời xây dựng thành công hệ đo điện trở đất đa cực với cấu trúc phân bố bao gồm: 01 bộ xử lý tập trung, 08 bộ phận phân bố chứa các điện cực được điều khiển từ xa, phần mềm nhúng và phần mềm đo đạc cơ bản trên máy tính với các lựa chọn linh hoạt