Browsing by Author Đỗ, Thị Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050000342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hoa (2010)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật. Nghiên cứu các trình tự, thủ tục áp dụng các quy phạm pháp luật về nghiệp vụ bán đấu giá trong thực tiễn nước ta, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định nghiệp vụ bán đấu giá. Phân tích thực trạng bán đấu giá tài sản theo luật dân sự Việt Nam và đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản.

 • 00050000342_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2010)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật. Nghiên cứu các trình tự, thủ tục áp dụng các quy phạm pháp luật về nghiệp vụ bán đấu giá trong thực tiễn nước ta, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định (...)

Browsing by Author Đỗ, Thị Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050000342.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hoa (2010)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật. Nghiên cứu các trình tự, thủ tục áp dụng các quy phạm pháp luật về nghiệp vụ bán đấu giá trong thực tiễn nước ta, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định nghiệp vụ bán đấu giá. Phân tích thực trạng bán đấu giá tài sản theo luật dân sự Việt Nam và đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản.

 • 00050000342_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2010)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật. Nghiên cứu các trình tự, thủ tục áp dụng các quy phạm pháp luật về nghiệp vụ bán đấu giá trong thực tiễn nước ta, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định (...)