Browsing by Author Đinh, Hồng Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 27.1.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2011)

 • Phiên dịch là một hoạt động trí óc cần có những kỹ năng chuyên biệt. Một trong những kỹ năng không thể thiếu là nghe hiểu. Nghe hiểu của phiên dịch viên có nhiều điểm tương đồng với nghe hiểu thông thường nhưng cũng có những đặc thù riêng. Để có thể hiểu chính xác ý định giao tiếp và nội dung của thông điệp, người học nghề phiên dịch cần được rèn luyện nhiều thao tác quan trọng như nắm nghĩa của phát ngôn, nâng cao tốc độ phân tích thông tin, hình dung ra nội dung của phát ngôn, xác định các phân đoạn của phát ngôn, nghe và hiểu các con số, gắn kết ý nghĩa thông báo với các biểu thức ngôn ngữ tương đương trong ngôn ngữ đích, trích xuất các ý cấu thành của thông tin, kích hoạt các ký ứ...

 • V_L2_00719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2006)

 • Tìm hiểu lịch sử vấn đề dạng bị động và quan niệm lý luận của một số tác giả; Mô tả và khảo sát các cấu trúc cú pháp biểu thị ý nghĩa bị động trong tiếng Pháp; Tìm hiểu các chức năng của dạng bị động trong tiếng Pháp; Nghiên cứu việc diễn đạt ý nghĩa bị động trong tiếng Việt sử dụng một số từ như : "bị, được, do". Tìm những cách dạy có hiệu quả để giúp cho người Việt Nam học tiếng Pháp có khả năng sử dụng được hiện tượng ngoại ngữ này trong các quá trình hiểu (nghe-đọc)

 • ĐINH HỒNG VÂN.2010.Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010-10-19)

 • Với tiêu điểm là dạng bị động và dạng bị động tiếng Pháp, chuyên khảo trình bày, phân tích dạng bị động nói chung và dạng bị động trong tiếng Pháp nói riêng, từ các góc độ cấu trúc hình thức và ngữ nghĩa - chức năng. Bên cạnh các vấn đề về dạng bị động tiếng Pháp, cuốn sách cũng phân tích, miêu tả khá tỉ mỉ, hệ thống các phương tiện biểu đạt ý nghĩa bị động trong tiếng Việt. Chuyên luận đã góp phần biện luận cho sự tồn tại của lối nói tiếp thụ-bị động trong tiếng Việt và sơ đồ hoá những cấu trúc diễn đạt lối nói này. Trên cơ sở đó, cuốn sách đã phân tích các phương thức chuyển dịch dạng bị động tiếng Pháp sang tiếng Việt qua ngữ liệu thu thập qua các bản dịch tác phẩm Miếng da lừa (củ...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2012.Dịch ngôn ngữ và dịch ngôn bản, Tạp chí Ngôn ngữ.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2012-09-21)

 • Dịch không chỉ là hoạt động nhằm làm cho mọi người không cùng cộng đồng ngôn ngữ có thể hiểu được nhau, đây là loại dịch ngôn bản. mà còn là một trong những hoạt động có mặt trong hầu hết các chương trình dạy-học ngoại ngữ. Ở mỗi lĩnh vực, dịch có đặc điểm và mục đích khác nhau. Mục đích chính của dịch trong dạy-học ngoại ngữ là giúp cho người học nhớ từ vựng và thuộc ngữ pháp; người dạy sử dụng dịch để kiểm tra xem người học đã đạt được hai mục tiêu này chưa. Vì vậy, hoạt động này được gọi tên là dịch sư phạm hay dịch ngôn ngữ vì các yếu tố ngôn ngữ được đặt lên hàng đầu. Dịch ngôn bản là một hoạt động giao tiếp đích thực vì phải tính đến tất cả các yếu tố cấu thành của tình huống gi...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2012.Enseigner la grammaire en contexte le cas du français au Vietnam.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2012-08-17)

 • Ngữ pháp luôn đóng vai trò quan trọng trong dạy-học tiếng Pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước tình hình ngày càng nhiều người học tiếng Pháp để du học, phương pháp giảng dạy ngữ pháp cần được điều chỉnh. Báo cáo mô tả thực trạng của việc giảng dạy ngữ pháp ở các cơ sở đào tạo của Việt Nam. Hiện nay, việc dạy-học ngữ pháp vẫn mang nặng tính truyền thống: ngay từ những giờ học đầu tiên đã chủ yếu là ngữ pháp tường minh; quá nhiều kiến thức về siêu ngôn ngữ; nhiều nội dung còn gây tranh cãi như "mạo từ xác định/không xác định", "các động từ chỉ sự chuyển động chia ở thời quá khứ với trợ động từ être", "thời tương lai đơn giản của các động từ nhóm một được hình thành trên cơ sở động từ nguy...

 • 26.2.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010)

 • Để đáp ứng được yêu cầu của giao tiếp quốc tế, việc dạy-học kỹ năng nghe hiểu cần được quan tâm một cách đúng mức. Nghiên cứu kỹ năng hiểu trên các bình diện tâm lý cũng như dụng học này sẽ cho thấy các đặc điểm và các bước của quá trình nghe hiểu. Đây sẽ là cơ sở để cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng dạy-học kỹ năng quan trọng này.

 • ĐINH HỒNG VÂN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2019-04-26)

 • Một trong những vấn đề thường được bàn bạc là những điều thường được coi là không thể chuyển dịch giữa các ngôn ngữ hay còn gọi là bất khả dịch. Ngoài những nguyên nhân khách quan cơ bản là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tri nhận giữa các cộng đồng xã hội-văn hóa-ngôn ngữ, bất khả dịch còn có những nguyên nhân chủ quan từ phía người dịch. Những nguyên nhân này không chỉ bắt nguồn từ vốn sống, vốn kiến thức của dịch giả mà còn có thể là do kỹ thuật, phương pháp dịch chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Bài viết này sẽ tổng hợp những quan niệm phổ biến của các học giả trong và ngoài nước để có được một cái nhìn tổng quan về bất khả dịch, tham luận sẽ là giới thiệu một s...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2010.La théorie du sens et la traduction des facteurs culturels.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010-04-26)

 • Hơn bao giờ hết, hiện nay, nhu cầu giới thiệu văn học Việt Nam ra quốc tế đang đặt ra cho dịch thuật một khối lượng công việc khổng lồ. Tuy nhiên, được ví như những tấm gương phản chiếu của một nền văn hóa, các tác phẩm văn học khiến nhiều dịch giả phải chùn bước. Các dịch giả thường phải tự hỏi: làm thế nào để có thể chuyển tải được vô số các yếu tố văn hóa trong các tác phẩm văn học? Dựa trên cơ sở Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, bài viết sẽ đưa ra một vài gợi ý để góp phần hỗ trợ các dịch giả trước những thách thức do các yếu tố văn hóa đặt ra. Sau khi giới thiệu sơ bộ về Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, bài viết sẽ phân tích yếu tố nghĩa ngôn bản và tầm quan trọng của kỹ năng trừu tư...

 • 04054000103.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2016)

 • Not re travail porte sur les « problèmes linguistiques et culturels dans la traduction du Vietnamien en Français ». Il se compose de 3 chapitres. Le premier chapitre constitue le cadre théorique de la recherche. Nous voudrions y présenter des fondements théo riques, des conceptions différentes de la traduction qui jouent un rôle primordial dans la collecte et l’analyse du corpus présenté dans le deuxième chapitre de cette étude. Nous n’avons pas l’ambition de présenter les éléments théoriques de façon exhausti ve, nous essayerons de les classer selon un ordre allant du plus élémentaire au plus complexe . Le deuxièm...

 • ĐINH HỒNG VÂN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2018-04-16)

 • Bao cao nay nhằm mục đích: (1) giơi thiêu một sô net cơ bản của Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản, (2) trinh bay nội dung cơ bản của hai giai đoan hiêu va diễn đat trong dịch thuật va (3) trinh bay nhưng tiêu chí đanh gia bản dịch đươc cac tac giả Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản lựa chon va khuyên dùng. Bao cao đươc viêt trên cơ sở cac nghiên cưu gần đây của tac giả vê viêc ap dụng Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản vao dịch va đao tao dịch Phap-Viêt ở Viêt Nam. Kêt quả cho thấy một sô han chê của viêc ap dụng phương phap dịch ngôn ngư trong dịch giao tiêp. Mặt khac, nghiên cưu cũng co nhưng đê xuất cho viêc nâng cao chất lương hiêu va diễn đat trong dịch thuật. Viêc trinh bay cac tiêu chí...

 • 04054000071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • The study investigates the applicability of critical strategy in group work to the teaching of speaking skills for the second year students at English Department of Hong Duc University. Two survey questionnaires and four classroom observations were used to examine the teachers' and students' attitudes and beliefs towards CS in groups, the reality of application, the difficulties faced by the teachers and students as well as the possible suggestions to improve CS in group work for life long learning process. Results of the study showed that both groups of teachers and students are fully aware of the sheer importance of CS in group work to the students' speaking skills improvement. Usin...

 • 04054000089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • Dans toutes les langues, les prénoms sont des objets linguistiques et des représentations complexes. Le prénomest considéré comme un aspect de la culture. Les prénoms reflètent les croyances etla pensée desgens sur le monde qui les entoure. Nous avons décidé de faire une étude sur les prénoms dans la culture vietnamienne et française. Enfin«L’influence de la culture sur les prénoms français etvietnamiens» a été choisi comme sujet de notre étude. L'étude porte sur des questions controversées des prénoms dans la culture française et vietnamienne. Nous souhaitons qu’elle offre un tableau intéressant d'une partie de la culture. Cela sera utile pour les apprenants qui n’ont pas encore asse...

 • 04054000089_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • Dans toutes les langues, les prénoms sont des objets linguistiques et des représentations complexes. Le prénom est considér é comme un aspect de la culture . Les prénoms reflètent les croyances et la pensée de s ge ns sur le monde qui les entoure. Nous avons décidé de faire une étude sur les pré noms dans la culture vietnamienne et française . Enfin « L’influence de la culture sur les prénoms frança is et vietnamiens » a été choisi comme sujet de notre étude . L'étude porte sur des questions controversées des prénoms dans la culture française et viet namienne. Nous souhaitons qu’elle offre un tableau intéressant d'une part...

 • ĐINH HỒNG VÂN, LƯU ĐÌNH PHÚC.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân; Lưu, Đình Phúc (2018-11-17)

 • La compétence formelle de mise en œuvre d’un écrit de recherche est une des exigences de la formation supérieure universitaire surtout en 2e Cycle et en 3 e Cycle (en Master et en Doctorat). Structurer un écrit de recherche semble problématique pour tous les étudiants vietnamiens surtout pour ceux qui sont sous la recherche de formation. La macrostructure d’un écrit de recherche qui est une notion déjà abordée ici et ailleurs dans les travaux de recherche scientifque dans le monde entier, par exemple en France depuis les années du début du XXIe siècle. Cette notion est moins exploitée et même inédite dans les discours universitaires au Vietnam. Cette structuration d’un écrit de...

Browsing by Author Đinh, Hồng Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 27.1.9.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2011)

 • Phiên dịch là một hoạt động trí óc cần có những kỹ năng chuyên biệt. Một trong những kỹ năng không thể thiếu là nghe hiểu. Nghe hiểu của phiên dịch viên có nhiều điểm tương đồng với nghe hiểu thông thường nhưng cũng có những đặc thù riêng. Để có thể hiểu chính xác ý định giao tiếp và nội dung của thông điệp, người học nghề phiên dịch cần được rèn luyện nhiều thao tác quan trọng như nắm nghĩa của phát ngôn, nâng cao tốc độ phân tích thông tin, hình dung ra nội dung của phát ngôn, xác định các phân đoạn của phát ngôn, nghe và hiểu các con số, gắn kết ý nghĩa thông báo với các biểu thức ngôn ngữ tương đương trong ngôn ngữ đích, trích xuất các ý cấu thành của thông tin, kích hoạt các ký ứ...

 • V_L2_00719.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2006)

 • Tìm hiểu lịch sử vấn đề dạng bị động và quan niệm lý luận của một số tác giả; Mô tả và khảo sát các cấu trúc cú pháp biểu thị ý nghĩa bị động trong tiếng Pháp; Tìm hiểu các chức năng của dạng bị động trong tiếng Pháp; Nghiên cứu việc diễn đạt ý nghĩa bị động trong tiếng Việt sử dụng một số từ như : "bị, được, do". Tìm những cách dạy có hiệu quả để giúp cho người Việt Nam học tiếng Pháp có khả năng sử dụng được hiện tượng ngoại ngữ này trong các quá trình hiểu (nghe-đọc)

 • ĐINH HỒNG VÂN.2010.Dạng bị động trong tiếng Pháp và những phương thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010-10-19)

 • Với tiêu điểm là dạng bị động và dạng bị động tiếng Pháp, chuyên khảo trình bày, phân tích dạng bị động nói chung và dạng bị động trong tiếng Pháp nói riêng, từ các góc độ cấu trúc hình thức và ngữ nghĩa - chức năng. Bên cạnh các vấn đề về dạng bị động tiếng Pháp, cuốn sách cũng phân tích, miêu tả khá tỉ mỉ, hệ thống các phương tiện biểu đạt ý nghĩa bị động trong tiếng Việt. Chuyên luận đã góp phần biện luận cho sự tồn tại của lối nói tiếp thụ-bị động trong tiếng Việt và sơ đồ hoá những cấu trúc diễn đạt lối nói này. Trên cơ sở đó, cuốn sách đã phân tích các phương thức chuyển dịch dạng bị động tiếng Pháp sang tiếng Việt qua ngữ liệu thu thập qua các bản dịch tác phẩm Miếng da lừa (củ...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2012.Dịch ngôn ngữ và dịch ngôn bản, Tạp chí Ngôn ngữ.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2012-09-21)

 • Dịch không chỉ là hoạt động nhằm làm cho mọi người không cùng cộng đồng ngôn ngữ có thể hiểu được nhau, đây là loại dịch ngôn bản. mà còn là một trong những hoạt động có mặt trong hầu hết các chương trình dạy-học ngoại ngữ. Ở mỗi lĩnh vực, dịch có đặc điểm và mục đích khác nhau. Mục đích chính của dịch trong dạy-học ngoại ngữ là giúp cho người học nhớ từ vựng và thuộc ngữ pháp; người dạy sử dụng dịch để kiểm tra xem người học đã đạt được hai mục tiêu này chưa. Vì vậy, hoạt động này được gọi tên là dịch sư phạm hay dịch ngôn ngữ vì các yếu tố ngôn ngữ được đặt lên hàng đầu. Dịch ngôn bản là một hoạt động giao tiếp đích thực vì phải tính đến tất cả các yếu tố cấu thành của tình huống gi...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2012.Enseigner la grammaire en contexte le cas du français au Vietnam.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2012-08-17)

 • Ngữ pháp luôn đóng vai trò quan trọng trong dạy-học tiếng Pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước tình hình ngày càng nhiều người học tiếng Pháp để du học, phương pháp giảng dạy ngữ pháp cần được điều chỉnh. Báo cáo mô tả thực trạng của việc giảng dạy ngữ pháp ở các cơ sở đào tạo của Việt Nam. Hiện nay, việc dạy-học ngữ pháp vẫn mang nặng tính truyền thống: ngay từ những giờ học đầu tiên đã chủ yếu là ngữ pháp tường minh; quá nhiều kiến thức về siêu ngôn ngữ; nhiều nội dung còn gây tranh cãi như "mạo từ xác định/không xác định", "các động từ chỉ sự chuyển động chia ở thời quá khứ với trợ động từ être", "thời tương lai đơn giản của các động từ nhóm một được hình thành trên cơ sở động từ nguy...

 • 26.2.4.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010)

 • Để đáp ứng được yêu cầu của giao tiếp quốc tế, việc dạy-học kỹ năng nghe hiểu cần được quan tâm một cách đúng mức. Nghiên cứu kỹ năng hiểu trên các bình diện tâm lý cũng như dụng học này sẽ cho thấy các đặc điểm và các bước của quá trình nghe hiểu. Đây sẽ là cơ sở để cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng dạy-học kỹ năng quan trọng này.

 • ĐINH HỒNG VÂN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2019-04-26)

 • Một trong những vấn đề thường được bàn bạc là những điều thường được coi là không thể chuyển dịch giữa các ngôn ngữ hay còn gọi là bất khả dịch. Ngoài những nguyên nhân khách quan cơ bản là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và tri nhận giữa các cộng đồng xã hội-văn hóa-ngôn ngữ, bất khả dịch còn có những nguyên nhân chủ quan từ phía người dịch. Những nguyên nhân này không chỉ bắt nguồn từ vốn sống, vốn kiến thức của dịch giả mà còn có thể là do kỹ thuật, phương pháp dịch chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc. Bài viết này sẽ tổng hợp những quan niệm phổ biến của các học giả trong và ngoài nước để có được một cái nhìn tổng quan về bất khả dịch, tham luận sẽ là giới thiệu một s...

 • ĐINH HỒNG VÂN.2010.La théorie du sens et la traduction des facteurs culturels.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2010-04-26)

 • Hơn bao giờ hết, hiện nay, nhu cầu giới thiệu văn học Việt Nam ra quốc tế đang đặt ra cho dịch thuật một khối lượng công việc khổng lồ. Tuy nhiên, được ví như những tấm gương phản chiếu của một nền văn hóa, các tác phẩm văn học khiến nhiều dịch giả phải chùn bước. Các dịch giả thường phải tự hỏi: làm thế nào để có thể chuyển tải được vô số các yếu tố văn hóa trong các tác phẩm văn học? Dựa trên cơ sở Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, bài viết sẽ đưa ra một vài gợi ý để góp phần hỗ trợ các dịch giả trước những thách thức do các yếu tố văn hóa đặt ra. Sau khi giới thiệu sơ bộ về Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản, bài viết sẽ phân tích yếu tố nghĩa ngôn bản và tầm quan trọng của kỹ năng trừu tư...

 • 04054000103.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2016)

 • Not re travail porte sur les « problèmes linguistiques et culturels dans la traduction du Vietnamien en Français ». Il se compose de 3 chapitres. Le premier chapitre constitue le cadre théorique de la recherche. Nous voudrions y présenter des fondements théo riques, des conceptions différentes de la traduction qui jouent un rôle primordial dans la collecte et l’analyse du corpus présenté dans le deuxième chapitre de cette étude. Nous n’avons pas l’ambition de présenter les éléments théoriques de façon exhausti ve, nous essayerons de les classer selon un ordre allant du plus élémentaire au plus complexe . Le deuxièm...

 • ĐINH HỒNG VÂN.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2018-04-16)

 • Bao cao nay nhằm mục đích: (1) giơi thiêu một sô net cơ bản của Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản, (2) trinh bay nội dung cơ bản của hai giai đoan hiêu va diễn đat trong dịch thuật va (3) trinh bay nhưng tiêu chí đanh gia bản dịch đươc cac tac giả Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản lựa chon va khuyên dùng. Bao cao đươc viêt trên cơ sở cac nghiên cưu gần đây của tac giả vê viêc ap dụng Lý thuyêt dịch nghĩa ngôn bản vao dịch va đao tao dịch Phap-Viêt ở Viêt Nam. Kêt quả cho thấy một sô han chê của viêc ap dụng phương phap dịch ngôn ngư trong dịch giao tiêp. Mặt khac, nghiên cưu cũng co nhưng đê xuất cho viêc nâng cao chất lương hiêu va diễn đat trong dịch thuật. Viêc trinh bay cac tiêu chí...

 • 04054000071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • The study investigates the applicability of critical strategy in group work to the teaching of speaking skills for the second year students at English Department of Hong Duc University. Two survey questionnaires and four classroom observations were used to examine the teachers' and students' attitudes and beliefs towards CS in groups, the reality of application, the difficulties faced by the teachers and students as well as the possible suggestions to improve CS in group work for life long learning process. Results of the study showed that both groups of teachers and students are fully aware of the sheer importance of CS in group work to the students' speaking skills improvement. Usin...

 • 04054000089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • Dans toutes les langues, les prénoms sont des objets linguistiques et des représentations complexes. Le prénomest considéré comme un aspect de la culture. Les prénoms reflètent les croyances etla pensée desgens sur le monde qui les entoure. Nous avons décidé de faire une étude sur les prénoms dans la culture vietnamienne et française. Enfin«L’influence de la culture sur les prénoms français etvietnamiens» a été choisi comme sujet de notre étude. L'étude porte sur des questions controversées des prénoms dans la culture française et vietnamienne. Nous souhaitons qu’elle offre un tableau intéressant d'une partie de la culture. Cela sera utile pour les apprenants qui n’ont pas encore asse...

 • 04054000089_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Anh;  Advisor: Đinh, Hồng Vân (2015)

 • Dans toutes les langues, les prénoms sont des objets linguistiques et des représentations complexes. Le prénom est considér é comme un aspect de la culture . Les prénoms reflètent les croyances et la pensée de s ge ns sur le monde qui les entoure. Nous avons décidé de faire une étude sur les pré noms dans la culture vietnamienne et française . Enfin « L’influence de la culture sur les prénoms frança is et vietnamiens » a été choisi comme sujet de notre étude . L'étude porte sur des questions controversées des prénoms dans la culture française et viet namienne. Nous souhaitons qu’elle offre un tableau intéressant d'une part...

 • ĐINH HỒNG VÂN, LƯU ĐÌNH PHÚC.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Đinh, Hồng Vân; Lưu, Đình Phúc (2018-11-17)

 • La compétence formelle de mise en œuvre d’un écrit de recherche est une des exigences de la formation supérieure universitaire surtout en 2e Cycle et en 3 e Cycle (en Master et en Doctorat). Structurer un écrit de recherche semble problématique pour tous les étudiants vietnamiens surtout pour ceux qui sont sous la recherche de formation. La macrostructure d’un écrit de recherche qui est une notion déjà abordée ici et ailleurs dans les travaux de recherche scientifque dans le monde entier, par exemple en France depuis les années du début du XXIe siècle. Cette notion est moins exploitée et même inédite dans les discours universitaires au Vietnam. Cette structuration d’un écrit de...