Browsing by Author Chu, Cẩm Thơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 4091-61-7614-1-10-20170707.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Chu, Cẩm Thơ; Trần, Thị Hà Phương (2017)

 • Những năm đầu thế kỷ 20, Minkowski (1864-1909) đã đưa ra ý tưởng về một metric mới, một trong nhiều metric của hình học phi - Ơclit mà ông đã thiết lập, đặt nền móng đầu tiên cho hình học Taxicab. Mục đích của chúng tôi là thiết kế các hoạt động để học sinh có thể xây dựng được khái niệm khoảng cách và các vận dụng thực tế của hình học Taxicab thông qua học tập theo dự án.

 • 05050003887.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thanh Hà;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2020)

 • Trình bày cơ sở lý luận của phương pháp và quy trình mô hình hóa, quy trình tổ chức hoạt động mô hình hóa trong dạy học và vai trò của mô hình hóa đối với việc dạy học môn Toán; Tìm hiểu thực trạng sử dụng hoạt động mô hình hóa trong dạy học môn Toán hiện nay. Trình bày định hướng thiết kế hoạt động mô hình hóa trong dạy học chủ đề Hàm số ở cấp trung học cơ sở; Thiết kế minh họa một số hoạt động mô hình hóa và xây dựng hệ thống bài tập mô hình hóa chủ đề Hàm số cho học sinh lớp 7 và lớp 9.

 • 05050003601.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Tuyết Ngân;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực; về tư duy và năng lực tư duy; quá trình rèn luyện các thao tác trí tuệ và phát triển một số loại hình tư duy cho học sinh trung học cơ sở. Hệ thống một số bài toán trongchủ đề “Các đường đồng quy trong tam giác” (Hình học 7) nhằm góp phần hình thành và phát triển một số năng lực tư duy cho học sinh. Qua thực nghiệm sư phạm, kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài để áp dụng vào trong giảng dạy.

 • 05050003584.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận: Năng lực, năng lực GQVĐ, chương trình, nội dung của chủ đề “Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” trong chương trình Hình học 10 THPT. Điều tra thực trạng dạy học chủ đề “Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng”. Hình học 10 ở trường THPT Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đề xuất phương án dạy học chủ đề “ Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” - Hình học 10 theo hướng phát triển năng lực GQVĐ cho HS. Thực nghiệm sư phạm và đề xuất được tính khả thi của các phương án dạy học chủ đề “Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” - Hình học 10.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Bích Ngọc;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về tư duy phản biện và rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh trung học phổ thông, bao gồm những biểu hiện, thành tố của tư duy phản biện trong dạy học môn Toán. Dựa vào thực trạng cũng như đặc điểm của tư duy phản biện, luận văn cần đề xuất được một vài biện pháp nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học Tổ hợp – xác suất ở lớp 11, phù hợp với đối tượng học sinh đang được nghiên cứu. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để bước đầu kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của những biện pháp đã đề xuất, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp hoặc định hướng bước nghiên cứu tiếp theo.

 • 05050003874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Mỹ Hoa;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2019)

 • Chương 1. Tác giả đã nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về cơ sở lí luận liên quan đến kĩ năng thảo luận nhóm, các yêu cầu đối với nội dung “hàm số” lớp 10 và thực trạng kĩ năng thảo luận nhóm trong dạy, học hàm số lớp 10 ở trung tâm GDTX. Chương 2. Tác giả đã xây dựng một số tình huống dạy học dựa trên các nội dung dạy học chính của chủ đề nghiên cứu nhằm nâng cao kĩ năng thảo luận nhóm cho học sinh GDTX khi học về chủ đề “hàm số” lớp 10. Chương 3. Tác giả tổ chức thực nghiệm sư phạm các tình huống đã đưa ra ở chương 2 và kiểm tra đánh giá tính khả thi của nó.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2021)

 • Qua kết quả thực nghiệm của đề tài luận văn, chúng tôi nhận thấy luận văn đã mang lại một số kết quả khả quan đối với việc nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học bộ môn Toán tại trường THPT Thạch Thất – Thạch Thất – Hà Nội cụ thể là: - Học sinh đã có sự chuyển biến về tinh thần, thái độ học tập. Các em rất tập trung nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài. Khi tham gia hoạt động nhóm, các em hoạt động tích cực, sôi nổi, trao đổi ý kiến cùng nhau và giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Học sinh biết khai thác các nguồn học liệu, đặc biệt là tên internet phục cho các nhiệm vụ học tập. - Luận văn đã góp phần phát triển cho học sinh các năng lực hợp tác, làm việc nhóm; rèn l...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lý, Thị Hải;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2021)

 • Luận văn trình bày những cơ sở lý luận về lý thuyết học thông qua hoạt động trải nghiệm; lý thuyết CLIL và đặc trưng cơ bản của CLIL. Tìm hiểu đặc điểm phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi trung học cơ sở và điều tra thực trạng việc dạy học Toán bằng tiếng Anh tại trường trung học cơ sở. Đưa ra mục đích, nguyên tắc thiết kế và đề xuất một số hình thức hoạt động trải nghiệm môn Toán bằng tiếng Anh. Kết hợp với cơ sở lý luận đã phân tích trước đó, tác giả đề ra quy trình thiết kế bài học môn Toán bằng tiếng Anh thông qua hoạt động trải nghiệm có ứng dụng cách tiếp cận CLIL. Và minh họa bằng các ví dụ và kế hoạch dạy học với nội dung chủ yếu trong chương trình Toán 7. Thực nghiệm sư phạm ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2021)

 • Nghiên cứu lý luận về mô hình trải nghiệm theo quy trình của David Kolb và những điểm cần lưu ý trong chương trình của Việt Nam. Tìm hiểu tình hình dạy học trải nghiệm phần hình học ở cấp trung học cơ sở hiện nay. Thiết kế, xây dựng một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học hình học liên quan đến chương trình Toán 8. Nghiên cứu nội dung chương trình, sách giáo khoa môn Toán trung học cơ sở có thể thiết kế thành các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của các hoạt động đã được thiết kế.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2022)

 • Mục đích nghiên cứu: thiết kế và sử dụng bài tập thực tiễn liên quan đến phần kiến thức về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số nhằm rèn 5 luyện kỹ năng vận dụng tri thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học nội dung này. Các nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học rèn luyện kỹ năng vận dụng tri thức vào thực tiễn. Khảo sát thực trạng dạy học các bài toán thực tiễn trong dạy học môn Toán ở trường THPT. Tìm hiểu và thiết kế hệ thống bài tập thực tiễn sử dụng mảng kiến thức về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môn toán lớp 12. Thiết kế giáo án giảng dạy các bài tập thực tiễn liên quan đến kiến thức về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở trư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Châu;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2022)

 • Nghiên cứu lý luận: tổng quan các tài liệu nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước về mô hình lớp đảo ngược, kĩ năng tự học; từ đó hệ thống hóa cơ sở lý luận về các khái niệm đó. Nghiên cứu thực tiễn: khảo sát thực trạng dạy học môn Toán 6 theo mô hình LHĐN và thực trạng tự học của HS. Tìm các biện pháp vận dụng mô hình LHĐN trong dạy học phân số và số thập phân lớp 6. Thiết kế kế hoạch dạy học cho một số bài học cụ thể với mô hình LHĐN. Xây dựng kế hoạch thực nghiệm và tiến hành thực nghiệm. Thu thập và xử lý thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu, từ đó đưa ra kết luận

Browsing by Author Chu, Cẩm Thơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 4091-61-7614-1-10-20170707.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Chu, Cẩm Thơ; Trần, Thị Hà Phương (2017)

 • Những năm đầu thế kỷ 20, Minkowski (1864-1909) đã đưa ra ý tưởng về một metric mới, một trong nhiều metric của hình học phi - Ơclit mà ông đã thiết lập, đặt nền móng đầu tiên cho hình học Taxicab. Mục đích của chúng tôi là thiết kế các hoạt động để học sinh có thể xây dựng được khái niệm khoảng cách và các vận dụng thực tế của hình học Taxicab thông qua học tập theo dự án.

 • 05050003887.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thanh Hà;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2020)

 • Trình bày cơ sở lý luận của phương pháp và quy trình mô hình hóa, quy trình tổ chức hoạt động mô hình hóa trong dạy học và vai trò của mô hình hóa đối với việc dạy học môn Toán; Tìm hiểu thực trạng sử dụng hoạt động mô hình hóa trong dạy học môn Toán hiện nay. Trình bày định hướng thiết kế hoạt động mô hình hóa trong dạy học chủ đề Hàm số ở cấp trung học cơ sở; Thiết kế minh họa một số hoạt động mô hình hóa và xây dựng hệ thống bài tập mô hình hóa chủ đề Hàm số cho học sinh lớp 7 và lớp 9.

 • 05050003601.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Tuyết Ngân;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng lực; về tư duy và năng lực tư duy; quá trình rèn luyện các thao tác trí tuệ và phát triển một số loại hình tư duy cho học sinh trung học cơ sở. Hệ thống một số bài toán trongchủ đề “Các đường đồng quy trong tam giác” (Hình học 7) nhằm góp phần hình thành và phát triển một số năng lực tư duy cho học sinh. Qua thực nghiệm sư phạm, kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của đề tài để áp dụng vào trong giảng dạy.

 • 05050003584.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Phương Thảo;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2019)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận: Năng lực, năng lực GQVĐ, chương trình, nội dung của chủ đề “Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” trong chương trình Hình học 10 THPT. Điều tra thực trạng dạy học chủ đề “Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng”. Hình học 10 ở trường THPT Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đề xuất phương án dạy học chủ đề “ Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” - Hình học 10 theo hướng phát triển năng lực GQVĐ cho HS. Thực nghiệm sư phạm và đề xuất được tính khả thi của các phương án dạy học chủ đề “Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” - Hình học 10.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Bích Ngọc;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2021)

 • Nghiên cứu cơ sở lí luận về tư duy phản biện và rèn luyện tư duy phản biện cho học sinh trung học phổ thông, bao gồm những biểu hiện, thành tố của tư duy phản biện trong dạy học môn Toán. Dựa vào thực trạng cũng như đặc điểm của tư duy phản biện, luận văn cần đề xuất được một vài biện pháp nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong dạy học Tổ hợp – xác suất ở lớp 11, phù hợp với đối tượng học sinh đang được nghiên cứu. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để bước đầu kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của những biện pháp đã đề xuất, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp hoặc định hướng bước nghiên cứu tiếp theo.

 • 05050003874.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Mỹ Hoa;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2019)

 • Chương 1. Tác giả đã nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về cơ sở lí luận liên quan đến kĩ năng thảo luận nhóm, các yêu cầu đối với nội dung “hàm số” lớp 10 và thực trạng kĩ năng thảo luận nhóm trong dạy, học hàm số lớp 10 ở trung tâm GDTX. Chương 2. Tác giả đã xây dựng một số tình huống dạy học dựa trên các nội dung dạy học chính của chủ đề nghiên cứu nhằm nâng cao kĩ năng thảo luận nhóm cho học sinh GDTX khi học về chủ đề “hàm số” lớp 10. Chương 3. Tác giả tổ chức thực nghiệm sư phạm các tình huống đã đưa ra ở chương 2 và kiểm tra đánh giá tính khả thi của nó.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hà;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2021)

 • Qua kết quả thực nghiệm của đề tài luận văn, chúng tôi nhận thấy luận văn đã mang lại một số kết quả khả quan đối với việc nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học bộ môn Toán tại trường THPT Thạch Thất – Thạch Thất – Hà Nội cụ thể là: - Học sinh đã có sự chuyển biến về tinh thần, thái độ học tập. Các em rất tập trung nghe giảng, tích cực tham gia xây dựng bài. Khi tham gia hoạt động nhóm, các em hoạt động tích cực, sôi nổi, trao đổi ý kiến cùng nhau và giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Học sinh biết khai thác các nguồn học liệu, đặc biệt là tên internet phục cho các nhiệm vụ học tập. - Luận văn đã góp phần phát triển cho học sinh các năng lực hợp tác, làm việc nhóm; rèn l...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lý, Thị Hải;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2021)

 • Luận văn trình bày những cơ sở lý luận về lý thuyết học thông qua hoạt động trải nghiệm; lý thuyết CLIL và đặc trưng cơ bản của CLIL. Tìm hiểu đặc điểm phát triển tâm sinh lý của lứa tuổi trung học cơ sở và điều tra thực trạng việc dạy học Toán bằng tiếng Anh tại trường trung học cơ sở. Đưa ra mục đích, nguyên tắc thiết kế và đề xuất một số hình thức hoạt động trải nghiệm môn Toán bằng tiếng Anh. Kết hợp với cơ sở lý luận đã phân tích trước đó, tác giả đề ra quy trình thiết kế bài học môn Toán bằng tiếng Anh thông qua hoạt động trải nghiệm có ứng dụng cách tiếp cận CLIL. Và minh họa bằng các ví dụ và kế hoạch dạy học với nội dung chủ yếu trong chương trình Toán 7. Thực nghiệm sư phạm ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2021)

 • Nghiên cứu lý luận về mô hình trải nghiệm theo quy trình của David Kolb và những điểm cần lưu ý trong chương trình của Việt Nam. Tìm hiểu tình hình dạy học trải nghiệm phần hình học ở cấp trung học cơ sở hiện nay. Thiết kế, xây dựng một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học hình học liên quan đến chương trình Toán 8. Nghiên cứu nội dung chương trình, sách giáo khoa môn Toán trung học cơ sở có thể thiết kế thành các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở. Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của các hoạt động đã được thiết kế.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2022)

 • Mục đích nghiên cứu: thiết kế và sử dụng bài tập thực tiễn liên quan đến phần kiến thức về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số nhằm rèn 5 luyện kỹ năng vận dụng tri thức vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học nội dung này. Các nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học rèn luyện kỹ năng vận dụng tri thức vào thực tiễn. Khảo sát thực trạng dạy học các bài toán thực tiễn trong dạy học môn Toán ở trường THPT. Tìm hiểu và thiết kế hệ thống bài tập thực tiễn sử dụng mảng kiến thức về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môn toán lớp 12. Thiết kế giáo án giảng dạy các bài tập thực tiễn liên quan đến kiến thức về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở trư...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Châu;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2022)

 • Nghiên cứu lý luận: tổng quan các tài liệu nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước về mô hình lớp đảo ngược, kĩ năng tự học; từ đó hệ thống hóa cơ sở lý luận về các khái niệm đó. Nghiên cứu thực tiễn: khảo sát thực trạng dạy học môn Toán 6 theo mô hình LHĐN và thực trạng tự học của HS. Tìm các biện pháp vận dụng mô hình LHĐN trong dạy học phân số và số thập phân lớp 6. Thiết kế kế hoạch dạy học cho một số bài học cụ thể với mô hình LHĐN. Xây dựng kế hoạch thực nghiệm và tiến hành thực nghiệm. Thu thập và xử lý thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu, từ đó đưa ra kết luận