Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Hóa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • TC_001213.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Thiện; Nguyễn, Hoàng Dương; Phạm, Đức Hải; Phạm, Ngọc Hưng; Đỗ, Mai Hương; Nguyễn, Ngọc Hóa; Dư, Phương Hạnh (2007)

 • The RoboCup Soccer Simulation is considered as a good application of the Multi-Agent Systems. By using the multi-agent approach, each team in this simulation is considered as a multi-agent system, which is coordinated each other and by a coach agent. Different strategies have been proposed in order to improve the efficiency of this agent. In this paper, we investigate firstly the coordination in several modern teams by identifying all of their disadvantages. We present then our approach related the dynamic coordination in order to improve the performance of our team. The experimentation and evaluation to validate this approach will be concluded in this paper.

 • V_L0_02727_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Nam;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2009)

 • Tổng quan về lọc thư điện tử theo phân tích nội dung: giới thiệu các khái niệm liên quan đến thư điện tử, giao thức mạng sử dụng trong dịch vụ thư; tìm hiểu mô hình, thành phần tham gia quá trình lọc thư; tìm hiểu số liệu thống kê liên quan đến vấn đề thư (...)

 • 00050010107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Văn, 1980-;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2019)

 • Luận văn được thực hiện xuyên suốt trong quá trình từ khi hình thành các khái niệm, ý tưởng, phân tích thiết kế, trình bày cài đặt sản phẩm cho đến khi hoàn thành sản phẩm và kiểm tra kiểm thử đánh giá sản phẩm. Các kết quả chính của luận văn sẽ trình bày trong 4 chương có nội dung vắn tắt như sau: - Chương 1: Tổng quan về tri thức kinh doanh BI. Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản về nền tảng BI, các ưu điểm của thệ thống BI, các thành phần chính của BI, các khái niệm về báo cáo tài chính nói chung và khái niệm về báo cáo động. - Chương 2: Đưa ra giải pháp tạo, sửa, xóa và làm mới 1 báo cáo động, các quy trình làm một báo cáo động. - Chương 3: Thực hiện xây dựng giải pháp b...

 • 00050007739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đông Đức;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2016)

 • Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của WWW (World Wide Web) và những khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin mong muốn, hệ thống tìm kiếm thông tin hiệu quả đã trên quan trọng hơn bao giờ hết, và các công cụ tìm kiếm đã trở thành một công cụ thiết yếu đối với nhiều người. Xếp hạng thông tin một thành phần không thể thiếu trong mọi công cụ tìm kiếm, thành phần này chịu trách nhiệm cho sự kết hợp giữa các truy vấn xử lý và tài liệu được lập chỉ mục. Ngoài ra, xếp hạng cũng là thành phần then chốt cho nhiều ứng ụng tìm kiếm thông tin khác, các hệ thống quảng cáo trực tuyến. Sử dụng mô hình học máy trong quá trình xếp hạng dẫn đến tạo ra cách mô hình các mô hình xếp hạn...

 • TC_02459.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dư, Phương Hạnh; Trương, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Ngọc Hóa (2008)

 • Hộ chiếu điện tử đã và đang được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Bài báo này đề cập đến thực trạng hiện nay của việc ứng dụng kết quả của ngành xác thực dựa trên các đặc trưng sinh trắc trong vấn đề kiểm soát người mang hộ chiếu thông qua hộ chiếu điện tử. Mô hình đề xuất của hộ chiếu điện tử tại Việt Nam sẽ dựa trên ba đặc trưng sinh trắc: ảnh mặt người, ảnh mống mắt và ảnh vân tay. Với việc sử dụng mô hình xác thực hai chiều dựa trên hệ mật đường cong Elliptic, mô hình đề xuất đảm bảo chống được những nguy cơ đe dọa đối với hộ chiếu điện tử.

 • DT_00736.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Hóa; Dư, Phương Hạnh; Nguyễn, Kim Khoa (2007)

 • Nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực xác thực sinh trắc học (XTSTH), chú trọng đến các nhân tố sinh trắc như vân tay, mống mắt, mặt người và giọng người nói. Ứng dụng của lĩnh vực XTSTH trong vấn đề hộ chiếu điện tử: mô hình đề xuất quy trình xác thực hộ chiếu điện tử ở Việt Nam; Đề xuất hướng đảm bảo an toàn, an ninh cho quá trình xác thực hộ chiếu với việc sử dụng hệ mật trên đường cong Elliptic Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Hai báo cáo chuyên đề về các hướng nghiên cứu liên quan trong đề tài: tổng quan về nhận dạng mặt người; Tổng quan về nhận dạng người nói Hai báo cáo khoa học Hai khóa luận tốt nghiệp đại học Hai luận văn cao học đang được hoàn thiện với đề tài...

 • 00050009311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Hải;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2018)

 • Phần mở đầu giới thiệu chung về động lưc, mục tiêu, các đóng góp của luận án. Chương 1 trình bày chi tiết bài toán đối sánh vân tay dựa trên điểm chạc và một số thuật toán đối sánh vân tay dựa trên điểm chạc cho kết quả tốt hiện nay. Chương 2 trình bày đề xuất của luận án cải tiến quá trình gia đoạn gia cố cho các thuật toán đối sánh. Chương 3 trình bày bài toán phát hiện điểm đơn nhất vân tay và đề xuất áp dụng mạng CNN vào nhận dạng các điểm đơn nhất từ ảnh vân tay. Chương 4 mô tả các kỹ thuật triển khai thuật toán đối sánh vân tay trên môi trường tính toán hiệu năng cao sử dụng bộ xử lý GPU nhằm hỗ trợ tăng tốc quá trình định danh v...

 • 00050000616_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Minh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2011)

 • Tổng quan về GIS, các kỹ thuật quan trọng trong GIS như mô hình dữ liệu, các kiểu dữ liệu... và các ứng dụng của GIS. Khái quát chung về hệ thống định vị toàn cầu GPS, cấu trúc của hệ thống định vị toàn cầu, nguyên lý định vị GPS, các ứng dụng GPS.

 • 00050010045.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trương, Thị Phương Lan;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2019)

 • Tìm hiểu tổng quan về công nghệ chuỗi khối (Blockchain); một số lý thuyết nền tảng trong công nghệ chuỗi khối và cũng như tiềm năng ứng dụng thực tiễn cũng sẽ được nghiên cứu trong luận văn này. Đề xuất giải pháp ứng dụng của công nghệ chuỗi khối trong việc quản lý chứng chỉ định giá đất. Xây dựng hệ thống thử nghiệm quản lý chứng chỉ định giá đất dựa trên công nghệ Blockchain.

 • 00050000780_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Trọng Lực;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2011)

 • Nghiên cứu, tìm hiểu được mô hình H-Store trong việc tối ưu xử lý các giao tác trên những hệ thống đa vi xử lý. Xây dựng mô hình thực nghiệm ứng dụng H-Store: bài toán quản lý khách hàng và kho số cho công ty Viễn Thông Điện Lực nhằm khắc phục toàn diện th (...)

 • 00050000446_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2011)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý và mô hình GIS 3D: khái niệm chung, chức năng cũng như cấu trúc của một hệ thống thông tin địa lý, các khái niệm cơ bản về GIS 3D và ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý GIS. Trình bày sự cần thiết và khả năng ứng dụng mô hình GIS 3D.

 • 00050000754_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Chinh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2011)

 • Trình bày lý thuyết liên quan: Tổng quan về tính toán đám mây; Các mô hình dịch vụ tính toán đám mây; Các mô hình triển khai tính toán đám mây. Dịch vụ cơ sở dữ liệu: Phân hoạch dữ liệu; Vị trí và di chuyển dữ liệu; Bảo mật dữ liệu. Tiến hành thử nghiệm mô (...)

 • 00050000082_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hà Minh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2010)

 • Trình bày lý thuyết liên quan: Tổng quan về hộ chiếu sinh trắc (HCST), cấu trúc và cách tổ chức dữ liệu trong HCST; Các đặc trưng sinh trắc được sử dụng trong HCST gồm: ảnh mặt người, ảnh vân tay, ảnh mống mắt; Các nguy cơ tấn công đối với chip RFID, các c (...)

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Hóa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • TC_001213.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Thiện; Nguyễn, Hoàng Dương; Phạm, Đức Hải; Phạm, Ngọc Hưng; Đỗ, Mai Hương; Nguyễn, Ngọc Hóa; Dư, Phương Hạnh (2007)

 • The RoboCup Soccer Simulation is considered as a good application of the Multi-Agent Systems. By using the multi-agent approach, each team in this simulation is considered as a multi-agent system, which is coordinated each other and by a coach agent. Different strategies have been proposed in order to improve the efficiency of this agent. In this paper, we investigate firstly the coordination in several modern teams by identifying all of their disadvantages. We present then our approach related the dynamic coordination in order to improve the performance of our team. The experimentation and evaluation to validate this approach will be concluded in this paper.

 • V_L0_02727_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đức Nam;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2009)

 • Tổng quan về lọc thư điện tử theo phân tích nội dung: giới thiệu các khái niệm liên quan đến thư điện tử, giao thức mạng sử dụng trong dịch vụ thư; tìm hiểu mô hình, thành phần tham gia quá trình lọc thư; tìm hiểu số liệu thống kê liên quan đến vấn đề thư (...)

 • 00050010107.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Văn, 1980-;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2019)

 • Luận văn được thực hiện xuyên suốt trong quá trình từ khi hình thành các khái niệm, ý tưởng, phân tích thiết kế, trình bày cài đặt sản phẩm cho đến khi hoàn thành sản phẩm và kiểm tra kiểm thử đánh giá sản phẩm. Các kết quả chính của luận văn sẽ trình bày trong 4 chương có nội dung vắn tắt như sau: - Chương 1: Tổng quan về tri thức kinh doanh BI. Chương này giới thiệu các khái niệm cơ bản về nền tảng BI, các ưu điểm của thệ thống BI, các thành phần chính của BI, các khái niệm về báo cáo tài chính nói chung và khái niệm về báo cáo động. - Chương 2: Đưa ra giải pháp tạo, sửa, xóa và làm mới 1 báo cáo động, các quy trình làm một báo cáo động. - Chương 3: Thực hiện xây dựng giải pháp b...

 • 00050007739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đông Đức;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2016)

 • Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của WWW (World Wide Web) và những khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin mong muốn, hệ thống tìm kiếm thông tin hiệu quả đã trên quan trọng hơn bao giờ hết, và các công cụ tìm kiếm đã trở thành một công cụ thiết yếu đối với nhiều người. Xếp hạng thông tin một thành phần không thể thiếu trong mọi công cụ tìm kiếm, thành phần này chịu trách nhiệm cho sự kết hợp giữa các truy vấn xử lý và tài liệu được lập chỉ mục. Ngoài ra, xếp hạng cũng là thành phần then chốt cho nhiều ứng ụng tìm kiếm thông tin khác, các hệ thống quảng cáo trực tuyến. Sử dụng mô hình học máy trong quá trình xếp hạng dẫn đến tạo ra cách mô hình các mô hình xếp hạn...

 • TC_02459.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dư, Phương Hạnh; Trương, Thị Thu Hiền; Nguyễn, Ngọc Hóa (2008)

 • Hộ chiếu điện tử đã và đang được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới. Bài báo này đề cập đến thực trạng hiện nay của việc ứng dụng kết quả của ngành xác thực dựa trên các đặc trưng sinh trắc trong vấn đề kiểm soát người mang hộ chiếu thông qua hộ chiếu điện tử. Mô hình đề xuất của hộ chiếu điện tử tại Việt Nam sẽ dựa trên ba đặc trưng sinh trắc: ảnh mặt người, ảnh mống mắt và ảnh vân tay. Với việc sử dụng mô hình xác thực hai chiều dựa trên hệ mật đường cong Elliptic, mô hình đề xuất đảm bảo chống được những nguy cơ đe dọa đối với hộ chiếu điện tử.

 • DT_00736.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Hóa; Dư, Phương Hạnh; Nguyễn, Kim Khoa (2007)

 • Nghiên cứu tổng quan về lĩnh vực xác thực sinh trắc học (XTSTH), chú trọng đến các nhân tố sinh trắc như vân tay, mống mắt, mặt người và giọng người nói. Ứng dụng của lĩnh vực XTSTH trong vấn đề hộ chiếu điện tử: mô hình đề xuất quy trình xác thực hộ chiếu điện tử ở Việt Nam; Đề xuất hướng đảm bảo an toàn, an ninh cho quá trình xác thực hộ chiếu với việc sử dụng hệ mật trên đường cong Elliptic Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Hai báo cáo chuyên đề về các hướng nghiên cứu liên quan trong đề tài: tổng quan về nhận dạng mặt người; Tổng quan về nhận dạng người nói Hai báo cáo khoa học Hai khóa luận tốt nghiệp đại học Hai luận văn cao học đang được hoàn thiện với đề tài...

 • 00050009311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hồng Hải;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2018)

 • Phần mở đầu giới thiệu chung về động lưc, mục tiêu, các đóng góp của luận án. Chương 1 trình bày chi tiết bài toán đối sánh vân tay dựa trên điểm chạc và một số thuật toán đối sánh vân tay dựa trên điểm chạc cho kết quả tốt hiện nay. Chương 2 trình bày đề xuất của luận án cải tiến quá trình gia đoạn gia cố cho các thuật toán đối sánh. Chương 3 trình bày bài toán phát hiện điểm đơn nhất vân tay và đề xuất áp dụng mạng CNN vào nhận dạng các điểm đơn nhất từ ảnh vân tay. Chương 4 mô tả các kỹ thuật triển khai thuật toán đối sánh vân tay trên môi trường tính toán hiệu năng cao sử dụng bộ xử lý GPU nhằm hỗ trợ tăng tốc quá trình định danh v...

 • 00050000616_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Minh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2011)

 • Tổng quan về GIS, các kỹ thuật quan trọng trong GIS như mô hình dữ liệu, các kiểu dữ liệu... và các ứng dụng của GIS. Khái quát chung về hệ thống định vị toàn cầu GPS, cấu trúc của hệ thống định vị toàn cầu, nguyên lý định vị GPS, các ứng dụng GPS.

 • 00050010045.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trương, Thị Phương Lan;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2019)

 • Tìm hiểu tổng quan về công nghệ chuỗi khối (Blockchain); một số lý thuyết nền tảng trong công nghệ chuỗi khối và cũng như tiềm năng ứng dụng thực tiễn cũng sẽ được nghiên cứu trong luận văn này. Đề xuất giải pháp ứng dụng của công nghệ chuỗi khối trong việc quản lý chứng chỉ định giá đất. Xây dựng hệ thống thử nghiệm quản lý chứng chỉ định giá đất dựa trên công nghệ Blockchain.

 • 00050000780_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Trọng Lực;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2011)

 • Nghiên cứu, tìm hiểu được mô hình H-Store trong việc tối ưu xử lý các giao tác trên những hệ thống đa vi xử lý. Xây dựng mô hình thực nghiệm ứng dụng H-Store: bài toán quản lý khách hàng và kho số cho công ty Viễn Thông Điện Lực nhằm khắc phục toàn diện th (...)

 • 00050000446_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2011)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý và mô hình GIS 3D: khái niệm chung, chức năng cũng như cấu trúc của một hệ thống thông tin địa lý, các khái niệm cơ bản về GIS 3D và ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý GIS. Trình bày sự cần thiết và khả năng ứng dụng mô hình GIS 3D.

 • 00050000754_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Chinh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2011)

 • Trình bày lý thuyết liên quan: Tổng quan về tính toán đám mây; Các mô hình dịch vụ tính toán đám mây; Các mô hình triển khai tính toán đám mây. Dịch vụ cơ sở dữ liệu: Phân hoạch dữ liệu; Vị trí và di chuyển dữ liệu; Bảo mật dữ liệu. Tiến hành thử nghiệm mô (...)

 • 00050000082_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Hà Minh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2010)

 • Trình bày lý thuyết liên quan: Tổng quan về hộ chiếu sinh trắc (HCST), cấu trúc và cách tổ chức dữ liệu trong HCST; Các đặc trưng sinh trắc được sử dụng trong HCST gồm: ảnh mặt người, ảnh vân tay, ảnh mống mắt; Các nguy cơ tấn công đối với chip RFID, các c (...)