Browsing by Author Nguyễn, Thị Diệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Thị Ánh Tuyết; Nguyễn, Thị Diệp;  Advisor: Nguyễn, Nhụy (2005)

 • Nắm bắt những kiến thức cơ bản về lý thuyết Hình học Fractal, một trong những vấn đề toán học thú vị đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học hiện nay. Nêu một số ứng dụng của fractal, đặc biệt là sử dụng lý thuyết này vào mã hóa hình ảnh

 • 7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Thị Ánh Tuyết; Nguyễn, Thị Diệp (2011)

 • -

 • 01050002599.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Diệp;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn trình bày một số ứng dụng của đạo hàm để giải các bài toán cực trị, chỉ đề cập tới một số phương pháp giải một số loại toán cực trị đại số thường gặp trong chương trình toán học THPT. Luận văn hệ thống hóa, phân loại toán và trình bày theo từng ý tưởng cũng như các kỹ năng vận dụng đạo hàm vào việc giải một lớp các bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

 • 01050002599.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diệp;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn trình bày một số ứng dụng của đạo hàm để giải các bài toán cực trị. Luận văn chỉ đề cập tới một số phương pháp giải một số loại toán cực trị đại số thường gặp trong chương trình toán học trung học phổ thông. Luận văn hệ thống hóa, phân loại toán và trình bày theo từng ý tưởng cũng như các kỹ năng vận dụng đạo hàm vào việc giải một lớp các bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Diệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Thị Ánh Tuyết; Nguyễn, Thị Diệp;  Advisor: Nguyễn, Nhụy (2005)

 • Nắm bắt những kiến thức cơ bản về lý thuyết Hình học Fractal, một trong những vấn đề toán học thú vị đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học hiện nay. Nêu một số ứng dụng của fractal, đặc biệt là sử dụng lý thuyết này vào mã hóa hình ảnh

 • 7.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Ngọc Lan; Nguyễn, Thị Ánh Tuyết; Nguyễn, Thị Diệp (2011)

 • -

 • 01050002599.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Diệp;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn trình bày một số ứng dụng của đạo hàm để giải các bài toán cực trị, chỉ đề cập tới một số phương pháp giải một số loại toán cực trị đại số thường gặp trong chương trình toán học THPT. Luận văn hệ thống hóa, phân loại toán và trình bày theo từng ý tưởng cũng như các kỹ năng vận dụng đạo hàm vào việc giải một lớp các bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

 • 01050002599.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Diệp;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn trình bày một số ứng dụng của đạo hàm để giải các bài toán cực trị. Luận văn chỉ đề cập tới một số phương pháp giải một số loại toán cực trị đại số thường gặp trong chương trình toán học trung học phổ thông. Luận văn hệ thống hóa, phân loại toán và trình bày theo từng ý tưởng cũng như các kỹ năng vận dụng đạo hàm vào việc giải một lớp các bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.