Browsing by Author Phạm, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 00060000022.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn; Lê, Xuân Huy; Vương, Thị Diệu Hương; Nguyễn, Trường Thanh; Phùng, Văn Hiệp; Hoàng, Thế Huynh; Hà, Văn Quang; Bùi, Nam Dương; Cao, Xuân Hoàng (2010)

 • Tiến hành nghiên cứu, chọn lựa và xây dựng và chế tạo một mô hình hệ thống robot di động (khung robot di động, module điều khiển, phần mềm điều khiển) phỏng theo một loại robot điển hình được ứng dụng rộng rãi nhiều trong công nghiệp và có tính khả thi trong phạm vi của đề tài đó là robot di động bốn bánh. Đề tài đã đạt được một số kết quả sau: Tạo ra một công cụ giúp các sinh viên Cơ điện tử làm quen với việc thiết kế, chế tạo và điều khiển robot là một hệ cơ điện tử điển hình từ các mô đun có sẵn (hệ thống cơ khí, hệ điều hành, phần mềm ... ); Ứng dụng sản phẩm công nghệ: một bộ lắp ráp Robot di động hoàn chỉnh bao gồm hệ thống cơ cấu cơ khí, hệ thống điện và điều khiển, phần mềm gi...

 • Contributions of Collaborative Academic Programs on Developing Countries A Case Study of Master Program of Public Management .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Hoàng, Thị Bảo Thoa; Svärd, Sven-Erik; Phạm, Anh Tuấn (2012)

 • Since 2009, with a well designed curriculum, taught by high qualified lecturers from University of Economics and Business, Vietnam National University, Ha Noi (VNU-UEB) and Uppsala University (UU), Sweden, the Master program of Public Management (MPPM) - a joint training program between the two universities has been known as one of the most successful joint training programs in Hanoi in terms of high-quality and effective contributions in the on-going process of public sector reform in Vietnam. This paper studies the contributions of the collaborative academic programs on developing countries in term of capacity building for universities, increasing number of public servants holdi...

 • Contributions of Collaborative Academic Programs on Developing Countries - A Case Study of Master Program of Public Management.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Hoàng, Thị Bảo Thoa; Svärd, Sven-Erik; Phạm, Anh Tuấn (2012)

 • This Scientific paper studies the contributions of the collaborative academic programs on developing countries in term of capacity building for universities, increasing number of public servants holding an international master degree trained in public management and contributions to Vietnams public sector reform which will increase transparency and promote anti-corruption efforts through public service officials for management positions. This Scientific paper also recommends conditions for a successful collaborative academic program including: the objectives of the program should be well defined for academic values, the collaborative programs should be organized well based on the laws...

 • 00050001034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn; Đào, Trí Úc (2011)

 • Hệ thống hóa một số khía cạnh lý luận cơ bản về giải quyết khiếu nại hành chính. Đánh giá thực trạng khiếu nại hành chính, hoạt động giải quyết khiếu nại ở nƣớc ta nói chung thông qua các báo cáo tổng kết công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại hành chính hàng năm; nguyên nhân của thực trạng đó; Đánh giá thực trạng Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Đƣa ra những đề xuất, giải pháp khắc phục nhằm góp phần đổi mới Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện hành, góp phần hoàn thiện pháp luật về khiếu nại hành chính, nâng cao hiệu quả của Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính

 • V_L0_00642.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Bạch Ngọc;  Advisor: Phạm, Anh Tuấn (2005)

 • Giới thiệu về thiết bị lặn. Phân tích tính năng và cấu tạo của một số loại thiết bị lặn đang được sử dụng phổ biến trên thế giới, khả năng ứng dụng và chế tạo tại Việt Nam. Phân tích ảnh hưởng của dây dẫn lên thiết bị lặn trong quá trình hoạt động. Từ đó mô phỏng động học và động lực học của tàu lặn dưới tác dụng của ngoại lực bằng phần mềm alaska và đưa ra các thông số chính của thiết bị lặn

 • V_L1_00249_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn;  Advisor: Phạm, Văn Nho (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về vật liệu TCO và về Pin mặt trời Nano TiO2. Trình bày phương pháp và thiết bị thực nghiệm như thiết bị chế tạo màng vật liệu nano bằng phương pháp Phun dung dịch trên đế nóng". Đã chế tạo và khảo sát tính chất màng ITO"

 • DT_00453.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Nho; Bùi, Văn Loát; Hoàng, Ngọc Thành; Nguyễn, Thế Hiện; Phan, Văn An; Trần, Kim Cương; Nguyễn, Thượng Hải; Võ, Lý Thanh Hà; Nguyễn, Thị Thu Hằng; Phạm, Anh Tuấn; Nguyễn, Quang Tiến; Phạm, Quang Hưng; Hoàng, Văn Nam; Dương, Đình Thuận; Hồ, Anh Quân; Đỗ, Thành Đạt; Lê, Duy Đảm; Davoli, Ivan; Dematteis. F.; Proposito. P.; Palazzesi. C. (2005)

 • Nghiên cứu phát triển phương pháp lắng kết sol-gel để chế tạo bột nano TiO2 từ tiền chất TiCl4. Nghiên cứu chế tạo màng nano tinh thể TiO2 xốp. Đồng thời nghiên cứu nânng cao phẩm chất chế tạo màng điện cực trong suốt dẫn điện TCO từ tiền chất SnCl4 và InCl3; nghiên cứu đặc trưng tiếp xúc của các vật liệu này với nano TiO2. Thông qua đó, ứng dụng màng nano TiO2 xốp, TCO để chế tạo điện cực pin mặt trời theo cấu trúc TiO2/SnO2:F; khảo sát tính chất của điện cực này trong cấu trúc pin mặt trời quang điện hoá; chế tạo quang trở nano TiO2. Tiến hành khảo sát tính chất của vật liệu chế tạo được thông qua các phép đo XRD, XPS, AUGER, SEM, AFM, đặc trưng VA, phổ hấp thụ, phổ truyền qua, quan...

 • 00050004210_noidungpdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn;  Advisor: Trần, Đức Tân (2014)

 • Chương 1:Tìm hiểu thực trạng cảnh báo trượt đất trên thế giới và Việt Nam.Chương 2: Cấu trúc mạng cảm biến không dây và ứng dụng trong cảnh báo trượt đất.Chương 3:Thiết kế mô hình mạng cảm biến không dây phục vụ cảnh báo trượt đất.Chương 4:Một số kết quả đạt được của đề tài

 • 00060000433.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Quốc Long; Hoàng, Minh Hiếu; Trần, Nhật Dũng; Phạm, Anh Tuấn (2016)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về liên kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc. Đánh giá đúng thực trạng xây dựng các tuyến quân sự và các yếu tố tác động đến các tuyến cơ động quân sự, liên kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc. Đề xuất các giải pháp, mô hình, chính sách liên kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc. Kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Chính phủ những vấn đề cơ bản liên kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự các tỉnh biên giới khu vực phía Bắc.

 • Đôla Mỹ giảm giá trong năm 2004 nguyên nhân và tác động.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Phạm, Anh Tuấn (2005)

 • Abstract: Trong năm 2004 Đôla Mỹ tiếp tục giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Xét trên giác độ tỷ giá hối đoái song phương, so với mức trung bình của năm 2003, trong năm 2004 (tính đến ngày 15/12/2004), Đôla Mỹ đã giảm 8,6%...

Browsing by Author Phạm, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • 00060000022.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn; Lê, Xuân Huy; Vương, Thị Diệu Hương; Nguyễn, Trường Thanh; Phùng, Văn Hiệp; Hoàng, Thế Huynh; Hà, Văn Quang; Bùi, Nam Dương; Cao, Xuân Hoàng (2010)

 • Tiến hành nghiên cứu, chọn lựa và xây dựng và chế tạo một mô hình hệ thống robot di động (khung robot di động, module điều khiển, phần mềm điều khiển) phỏng theo một loại robot điển hình được ứng dụng rộng rãi nhiều trong công nghiệp và có tính khả thi trong phạm vi của đề tài đó là robot di động bốn bánh. Đề tài đã đạt được một số kết quả sau: Tạo ra một công cụ giúp các sinh viên Cơ điện tử làm quen với việc thiết kế, chế tạo và điều khiển robot là một hệ cơ điện tử điển hình từ các mô đun có sẵn (hệ thống cơ khí, hệ điều hành, phần mềm ... ); Ứng dụng sản phẩm công nghệ: một bộ lắp ráp Robot di động hoàn chỉnh bao gồm hệ thống cơ cấu cơ khí, hệ thống điện và điều khiển, phần mềm gi...

 • Contributions of Collaborative Academic Programs on Developing Countries A Case Study of Master Program of Public Management .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Hoàng, Thị Bảo Thoa; Svärd, Sven-Erik; Phạm, Anh Tuấn (2012)

 • Since 2009, with a well designed curriculum, taught by high qualified lecturers from University of Economics and Business, Vietnam National University, Ha Noi (VNU-UEB) and Uppsala University (UU), Sweden, the Master program of Public Management (MPPM) - a joint training program between the two universities has been known as one of the most successful joint training programs in Hanoi in terms of high-quality and effective contributions in the on-going process of public sector reform in Vietnam. This paper studies the contributions of the collaborative academic programs on developing countries in term of capacity building for universities, increasing number of public servants holdi...

 • Contributions of Collaborative Academic Programs on Developing Countries - A Case Study of Master Program of Public Management.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Hoàng, Thị Bảo Thoa; Svärd, Sven-Erik; Phạm, Anh Tuấn (2012)

 • This Scientific paper studies the contributions of the collaborative academic programs on developing countries in term of capacity building for universities, increasing number of public servants holding an international master degree trained in public management and contributions to Vietnams public sector reform which will increase transparency and promote anti-corruption efforts through public service officials for management positions. This Scientific paper also recommends conditions for a successful collaborative academic program including: the objectives of the program should be well defined for academic values, the collaborative programs should be organized well based on the laws...

 • 00050001034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn; Đào, Trí Úc (2011)

 • Hệ thống hóa một số khía cạnh lý luận cơ bản về giải quyết khiếu nại hành chính. Đánh giá thực trạng khiếu nại hành chính, hoạt động giải quyết khiếu nại ở nƣớc ta nói chung thông qua các báo cáo tổng kết công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại hành chính hàng năm; nguyên nhân của thực trạng đó; Đánh giá thực trạng Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Đƣa ra những đề xuất, giải pháp khắc phục nhằm góp phần đổi mới Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính hiện hành, góp phần hoàn thiện pháp luật về khiếu nại hành chính, nâng cao hiệu quả của Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính

 • V_L0_00642.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Bạch Ngọc;  Advisor: Phạm, Anh Tuấn (2005)

 • Giới thiệu về thiết bị lặn. Phân tích tính năng và cấu tạo của một số loại thiết bị lặn đang được sử dụng phổ biến trên thế giới, khả năng ứng dụng và chế tạo tại Việt Nam. Phân tích ảnh hưởng của dây dẫn lên thiết bị lặn trong quá trình hoạt động. Từ đó mô phỏng động học và động lực học của tàu lặn dưới tác dụng của ngoại lực bằng phần mềm alaska và đưa ra các thông số chính của thiết bị lặn

 • V_L1_00249_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn;  Advisor: Phạm, Văn Nho (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về vật liệu TCO và về Pin mặt trời Nano TiO2. Trình bày phương pháp và thiết bị thực nghiệm như thiết bị chế tạo màng vật liệu nano bằng phương pháp Phun dung dịch trên đế nóng". Đã chế tạo và khảo sát tính chất màng ITO"

 • DT_00453.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Nho; Bùi, Văn Loát; Hoàng, Ngọc Thành; Nguyễn, Thế Hiện; Phan, Văn An; Trần, Kim Cương; Nguyễn, Thượng Hải; Võ, Lý Thanh Hà; Nguyễn, Thị Thu Hằng; Phạm, Anh Tuấn; Nguyễn, Quang Tiến; Phạm, Quang Hưng; Hoàng, Văn Nam; Dương, Đình Thuận; Hồ, Anh Quân; Đỗ, Thành Đạt; Lê, Duy Đảm; Davoli, Ivan; Dematteis. F.; Proposito. P.; Palazzesi. C. (2005)

 • Nghiên cứu phát triển phương pháp lắng kết sol-gel để chế tạo bột nano TiO2 từ tiền chất TiCl4. Nghiên cứu chế tạo màng nano tinh thể TiO2 xốp. Đồng thời nghiên cứu nânng cao phẩm chất chế tạo màng điện cực trong suốt dẫn điện TCO từ tiền chất SnCl4 và InCl3; nghiên cứu đặc trưng tiếp xúc của các vật liệu này với nano TiO2. Thông qua đó, ứng dụng màng nano TiO2 xốp, TCO để chế tạo điện cực pin mặt trời theo cấu trúc TiO2/SnO2:F; khảo sát tính chất của điện cực này trong cấu trúc pin mặt trời quang điện hoá; chế tạo quang trở nano TiO2. Tiến hành khảo sát tính chất của vật liệu chế tạo được thông qua các phép đo XRD, XPS, AUGER, SEM, AFM, đặc trưng VA, phổ hấp thụ, phổ truyền qua, quan...

 • 00050004210_noidungpdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Anh Tuấn;  Advisor: Trần, Đức Tân (2014)

 • Chương 1:Tìm hiểu thực trạng cảnh báo trượt đất trên thế giới và Việt Nam.Chương 2: Cấu trúc mạng cảm biến không dây và ứng dụng trong cảnh báo trượt đất.Chương 3:Thiết kế mô hình mạng cảm biến không dây phục vụ cảnh báo trượt đất.Chương 4:Một số kết quả đạt được của đề tài

 • 00060000433.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Quốc Long; Hoàng, Minh Hiếu; Trần, Nhật Dũng; Phạm, Anh Tuấn (2016)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về liên kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc. Đánh giá đúng thực trạng xây dựng các tuyến quân sự và các yếu tố tác động đến các tuyến cơ động quân sự, liên kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc. Đề xuất các giải pháp, mô hình, chính sách liên kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự các tỉnh biên giới khu vực Tây Bắc. Kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Chính phủ những vấn đề cơ bản liên kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ các tuyến cơ động quân sự các tỉnh biên giới khu vực phía Bắc.

 • Đôla Mỹ giảm giá trong năm 2004 nguyên nhân và tác động.PDF.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Sơn; Phạm, Anh Tuấn (2005)

 • Abstract: Trong năm 2004 Đôla Mỹ tiếp tục giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khác. Xét trên giác độ tỷ giá hối đoái song phương, so với mức trung bình của năm 2003, trong năm 2004 (tính đến ngày 15/12/2004), Đôla Mỹ đã giảm 8,6%...