Browsing by Author Phạm, Tuấn Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • document(42).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Minh Thành; Ngô, Minh Tiến; Đoàn, Tuấn Anh; Phạm, Tuấn Anh; Tạ, Thị Thúy Hằng; Nguyễn, Tuấn Hồng; ... (2016)

 • Trong công nghệchếtạo vật liệu compozit cacbon-cacbon, quá trình xửlý nhiệt đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến cấu trúc, sự ổn định tổchức cũng nhưkhảnăng chịu nhiệt của vật liệu. Bài báo này khảo sát ảnh hưởng của quá trình xửlý nhiệt đến cấu trúc và tính chất của compozit trên cơsởbột graphit, sợi cacbon và nhựa phenolic. Các phương pháp nghiên cứu được sửdụng bao gồm nhiễu xạtia rơnghen (X - ray), kính hiển vi điện tửquét phát xạtrường (FeSEM), xác định cường độnén, mật độ. Kết quảcho thấy quá trình xửlý nhiệt giúp ổn định tính chất, khắc phục được hiện tượng phá vỡcấu trúc, tăng tính chất cơlý của vật liệu composite carbon-carbon. Kết quảxửlý nhiệt tạ...

 • 00050000076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh (2009)

 • Trình bày khái quát về góp vốn thành lập công ty: Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập công ty; Hệ quả pháp lý của việc góp vốn thành lập công ty; Hình thức và thủ tục góp vốn; Các hình thức của vốn góp; Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn. Nghiên cứu thực trạng Quy định của pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty, những khiếm khuyết còn tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra những kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty

 • 00050000076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh (2009)

 • Trình bày khái quát về góp vốn thành lập công ty: Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập công ty; Hệ quả pháp lý của việc góp vốn thành lập công ty; Hình thức và thủ tục góp vốn; Các hình thức của vốn góp; Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn. Nghiên cứu thực trạng Quy định của pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty, những khiếm khuyết còn tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra những kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty

 • 00050000076_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Trình bày khái quát về góp vốn thành lập công ty: Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập công ty; Hệ quả pháp lý của việc góp vốn thành lập công ty; Hình thức và thủ tục góp vốn; Các hình thức của vốn góp; Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn. (...)

 • V_L0_01832.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh (2007)

 • Trình bày lý luận chung về thừa kế và việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Nghiên cứu việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại theo quy định của Bộ luật dân sự qua việc tìm hiểu các vấn đề như: chủ thể thực hiện nghĩa vụ tài sản, thời điểm phát sinh và phạm vi thực hiện nghĩa vụ, các loại nghĩa vụ tài sản của người chết để lại và thứ tự thanh toán nghĩa vụ tài sản. Trình bày thực trạng giải quyết tranh chấp, những vướng mắc và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại: kiến nghị sửa đổi Điều 637 BLDS 2005, Điều 683 BLDS 2005

 • V_L0_01832.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh (2008)

 • Trình bày lý luận chung về thừa kế và việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Nghiên cứu việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại theo quy định của Bộ luật dân sự qua việc tìm hiểu các vấn đề như: chủ thể thực hiện nghĩa vụ tài sản, thời điểm phát sinh và phạm vi thực hiện nghĩa vụ, các loại nghĩa vụ tài sản của người chết để lại và thứ tự thanh toán nghĩa vụ tài sản. Trình bày thực trạng giải quyết tranh chấp, những vướng mắc và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại: kiến nghị sửa đổi Điều 637 BLDS 2005, Điều 683 BLDS 2005

 • V_L0_01832_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2007)

 • Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; Trình bày lý luận chung về thừa kế và việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Nghiên cứu việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại theo quy định của Bộ luật dân sự qua việc tìm hiểu các vấn đề như: chủ thể thực hiện nghĩa vụ tài sản (...)

 • 00050000454_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh;  Advisor: Trần, Quang Vinh (2011)

 • Tổng quan về thực tại ảo: Khái niệm, đặc điểm và một số ứng dụng thực tại ảo trong thực tế. Thị giác máy tính: Giới thiệu về thị giác máy tính; các giải pháp phần cứng khả dụng hiện nay; hệ thống CV cho bài toán điều khiển từ xa; thư viện OpenCV. Xây dựng (...)

 • 01050002639.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh;  Advisor: Lê, Huy Tiễn (2015)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản như toán tử tiến hóa của phương trình vi phân, định lý điểm bất động, toán tử nghịch đảo, công thức biến thiên hằng số và Bổ đề Gronwall-Bellman. Trình bày nhị phân rời rạc của hệ phương trình sai phân, bất đẳng thức kiểu Gronwall rời rạc, mối liên hệ nhị phân mũ rời rạc giữa hai hệ sai phân. Trình bày nhị phân mũ đều của hệ phương trình vi phân, mối liên hệ giữa nhị phân mũ rời rạc và nhị phân mũ đều, nhị phân mũ đều phụ thuộc tham số và ứng dụng trên đa tạp tích phân.

Browsing by Author Phạm, Tuấn Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • document(42).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Minh Thành; Ngô, Minh Tiến; Đoàn, Tuấn Anh; Phạm, Tuấn Anh; Tạ, Thị Thúy Hằng; Nguyễn, Tuấn Hồng; ... (2016)

 • Trong công nghệchếtạo vật liệu compozit cacbon-cacbon, quá trình xửlý nhiệt đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến cấu trúc, sự ổn định tổchức cũng nhưkhảnăng chịu nhiệt của vật liệu. Bài báo này khảo sát ảnh hưởng của quá trình xửlý nhiệt đến cấu trúc và tính chất của compozit trên cơsởbột graphit, sợi cacbon và nhựa phenolic. Các phương pháp nghiên cứu được sửdụng bao gồm nhiễu xạtia rơnghen (X - ray), kính hiển vi điện tửquét phát xạtrường (FeSEM), xác định cường độnén, mật độ. Kết quảcho thấy quá trình xửlý nhiệt giúp ổn định tính chất, khắc phục được hiện tượng phá vỡcấu trúc, tăng tính chất cơlý của vật liệu composite carbon-carbon. Kết quảxửlý nhiệt tạ...

 • 00050000076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh (2009)

 • Trình bày khái quát về góp vốn thành lập công ty: Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập công ty; Hệ quả pháp lý của việc góp vốn thành lập công ty; Hình thức và thủ tục góp vốn; Các hình thức của vốn góp; Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn. Nghiên cứu thực trạng Quy định của pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty, những khiếm khuyết còn tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra những kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty

 • 00050000076.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh (2009)

 • Trình bày khái quát về góp vốn thành lập công ty: Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập công ty; Hệ quả pháp lý của việc góp vốn thành lập công ty; Hình thức và thủ tục góp vốn; Các hình thức của vốn góp; Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn. Nghiên cứu thực trạng Quy định của pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty, những khiếm khuyết còn tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra những kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty

 • 00050000076_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Trình bày khái quát về góp vốn thành lập công ty: Khái niệm và bản chất pháp lý của góp vốn thành lập công ty; Hệ quả pháp lý của việc góp vốn thành lập công ty; Hình thức và thủ tục góp vốn; Các hình thức của vốn góp; Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn. (...)

 • V_L0_01832.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh (2007)

 • Trình bày lý luận chung về thừa kế và việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Nghiên cứu việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại theo quy định của Bộ luật dân sự qua việc tìm hiểu các vấn đề như: chủ thể thực hiện nghĩa vụ tài sản, thời điểm phát sinh và phạm vi thực hiện nghĩa vụ, các loại nghĩa vụ tài sản của người chết để lại và thứ tự thanh toán nghĩa vụ tài sản. Trình bày thực trạng giải quyết tranh chấp, những vướng mắc và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại: kiến nghị sửa đổi Điều 637 BLDS 2005, Điều 683 BLDS 2005

 • V_L0_01832.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh (2008)

 • Trình bày lý luận chung về thừa kế và việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Nghiên cứu việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại theo quy định của Bộ luật dân sự qua việc tìm hiểu các vấn đề như: chủ thể thực hiện nghĩa vụ tài sản, thời điểm phát sinh và phạm vi thực hiện nghĩa vụ, các loại nghĩa vụ tài sản của người chết để lại và thứ tự thanh toán nghĩa vụ tài sản. Trình bày thực trạng giải quyết tranh chấp, những vướng mắc và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại: kiến nghị sửa đổi Điều 637 BLDS 2005, Điều 683 BLDS 2005

 • V_L0_01832_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh;  Advisor: Bùi, Đăng Hiếu (2007)

 • Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; Trình bày lý luận chung về thừa kế và việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Nghiên cứu việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của người chết để lại theo quy định của Bộ luật dân sự qua việc tìm hiểu các vấn đề như: chủ thể thực hiện nghĩa vụ tài sản (...)

 • 00050000454_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh;  Advisor: Trần, Quang Vinh (2011)

 • Tổng quan về thực tại ảo: Khái niệm, đặc điểm và một số ứng dụng thực tại ảo trong thực tế. Thị giác máy tính: Giới thiệu về thị giác máy tính; các giải pháp phần cứng khả dụng hiện nay; hệ thống CV cho bài toán điều khiển từ xa; thư viện OpenCV. Xây dựng (...)

 • 01050002639.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Tuấn Anh;  Advisor: Lê, Huy Tiễn (2015)

 • Trình bày các kiến thức cơ bản như toán tử tiến hóa của phương trình vi phân, định lý điểm bất động, toán tử nghịch đảo, công thức biến thiên hằng số và Bổ đề Gronwall-Bellman. Trình bày nhị phân rời rạc của hệ phương trình sai phân, bất đẳng thức kiểu Gronwall rời rạc, mối liên hệ nhị phân mũ rời rạc giữa hai hệ sai phân. Trình bày nhị phân mũ đều của hệ phương trình vi phân, mối liên hệ giữa nhị phân mũ rời rạc và nhị phân mũ đều, nhị phân mũ đều phụ thuộc tham số và ứng dụng trên đa tạp tích phân.