Browsing by Author Vũ, Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 26.2.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cầm, Tú Tài; Vũ, Phương Thảo (2010)

 • Hình thức “Thừa từ phủ định” tồn tại trong tiếng Hán thường gây khó khăn và dẫn đến lỗi sai đối với những người học tiếng Hán với tư cách là ngoại ngữ (ngôn ngữ thứ hai). Bài viết tập trung làm rõ một số chủng loại của cấu trúc thừa từ phủ định, tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện và nêu ra một số vấn đề có liên quan trong dạy học. Nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu quả học tập, giảng dạy, phiên dịch, nghiên cứu và sử dụng tiếng Hán trong giao tiếp.

 • V_L0_00678.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Vân;  Advisor: Vũ, Phương Thảo (2005)

 • Luận giải trên phương diện lý luận và thực tiễn về vai trò của chính phủ đối với quá trình hình thành và phát triển của các chaebol Hàn Quốc. Nghiên cứu các chính sách của chính phủ đối với các chaebol qua các thời kỳ phát triển công nghiệp và đánh giá tác động của những chính sách này đến sự hình thành và phát triển của các chaebol cũng như sự phát triển của kinh tế Hàn Quốc. Trên cơ sở những kinh nghiệm của chính phủ Hàn Quốc trong việc hỗ trợ cho sự ra đời và phát triển của các Chaebol, đưa ra những gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước từ các tổng công ty 90 và 91

 • V_L0_00916_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Vũ, Phương Thảo (2006)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) của Trung Quốc; Phân tích, đánh giá những thành công cũng như thất bại của mô hình này tại Trung Quốc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ chức các TĐKTNN từ mô hình Tổng công ty

 • 4108-109-7773-1-10-20180620.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Thơm; Vũ, Phương Thảo; Vũ, Ngọc Trung; Nguyễn, Thị Thúy Mậu (2018)

 • Đa hình di truyền (ĐHDT) gen CYP2C19 liên quan đến chuyển hóa thuốc clopidogrel thông qua đo độ ngưng tập tiểu cầu (NTTC) ở bệnh nhân đau thắt ngực không ổn định. Nghiên cứu nhằm xác định tần số phân bố đa hình gen CYP2C19 và ảnh hưởng của chúng cùng một số yếu tố khác lên độ NTTC. Nghiên cứu tiến hành trên 54 bệnh nhân theo phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả tần số kiểu gen CYP2C19*1/*1, *1/*2, *1/*3, *2/*2 và *2/*3 lần lượt là 44,4%, 33,3%, 7,4%, 11,1% và 3,8%. Tỷ lệ tác dụng gen chuyển hóa thuốc bình thường, giảm và kém lần lượt là 44,4%, 40,7% và 14,9%. ĐHDT gen CYP2C19 có ảnh hưởng lên độ NTTC. Với alen CYP2C19*2, độ NTTC của kiểu gen GA cao hơn kiểu gen GG (p=0,016). Độ...

 • 2918-1-5280-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Phương Thảo (2004)

 • Một sô nhà quản lý doanh nghiệp thường cho rằng hoạch định ngân sách cho hoạt động Marketing của doanh nghiệp là công việc nhai gặm các con sô vì mục tiêu kiếm soát chứ không phải vì mục tiêu tiếp thị. Quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Hoạch định ngân sách cho hoạt động tiêp thị là dạng quyết định có ý nghĩa quan trọng và sông còn đôi với việc quản lý hoạt động marketing của bất cử doanh nghiệp nào bởi vì những nỗ lực của nhà quản trị trong việc hoạch định ngân sách mang lại những lợi ích nhất định cho việc quản lý hoạt động tiếp thị và hoạt dộng kinh doanh của doanh nghiệp.

 • V_L0_01526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kiên Cường;  Advisor: Vũ, Phương Thảo (2007)

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Khảo sát việc huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh, chỉ ra các ưu, nhược điểm và trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp.

 • 05050003113.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Phương Thảo;  Advisor: Phạm, Đức Hiệp (2018)

 • Góp phần hoàn thiện cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển tư duy sáng tạo thông qua môn Toán ở trường trung học cơ sở. - Điều tra, đánh giá thực trạng việc dạy học phát triển tư duy sáng tạo thông qua môn Toán trong nhà trường trung học cơ sở. - Áp dụng phương pháp dạy học phát triển tư duy sáng tạo để thiết kế giáo án theo chủ đề phương trình bậc hai.

 • Bai 5. Vu Anh Dung, Le Hai Yen, Vu Phuong Thao, Xa manh Hung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Lê, Hải Yến; Vũ, Phương Thảo; Xa, Mạnh Hùng (2010)

 • Bài báo nhằm mục đích tìm hiểu và rút ra một số thực tiễn hữu ích cho việc áp dụng và triển khai chuẩn “mô hình trưởng thành năng lực tích hợp” (CMMI) tại các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Dựa theo những phân tích nghiên cứu về thực tiễn trong việc triển khai chuẩn CMMI lấy FPT Software làm trường hợp điển hình, cụ thể là những khó khăn của công ty khi áp dụng mô hình này cũng như việc họ giải quyết những khó khăn đó ra sao, bài báo tổng hợp và đúc kết 8 thực tiễn hữu ích trong việc áp dụng chuẩn CMMI. Đó là: (1) Cam kết của lãnh đạo về quá trình triển khai CMMI; (2) Chuẩn bị nguồn lực vốn đủ mạnh; (3) Phát triển và trưởng thành về nhân lực; (4) Ngoại ngữ là một vấn đề quan trọng; (...

 • 00050009572.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2018)

 • Khái quát các vấn đề lý luận và pháp luật quốc tế về an ninh môi trường biển. Nghiên cứu việc thực thi pháp luật quốc tế về an ninh môi trường biển thông qua một số thể chế hợp tác quốc tế quan trọng về an ninh môi trường biển cũng như pháp luật về an ninh môi trường biển tại một số quốc gia điển hình trên thế giới; từ đó có sự so sánh, đối chiếu với pháp luật Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm về vấn đề này. Phân tích, đánh giá các thách thức đối với vấn đề an ninh môi trường biển tại Việt Nam, thực trạng quản lý nhà nước về an ninh môi trường biển; trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp không chỉ đảm bảo an ninh môi trường biển cho Việt Nam mà còn góp phần giải quyết những vấn đề ...

 • CẦM TÚ TÀI, VŨ PHƯƠNG THẢO.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cầm, Tú Tài; Vũ, Phương Thảo (2019-04-26)

 • Một sự vật, hiện tượng hay khái niệm ngoài cách gọi tên hay biểu đạt chính thức ra, có thể còn có hai hoặc nhiều cách biểu đạt khác với những sắc thái biểu cảm không giống nhau, hình thành nên hiện tượng có nhiều cách diễn đạt khác nhau cho cùng một chủ thể. Đây được coi là những biến thể trong cách gọi tên và diễn đạt, được cộng đồng sử dụng ngôn ngữ chấp nhận. Hiện tượng này có mối liên hệ mật thiết với phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, thiết chế xã hội, quan hệ liên nhân, chuẩn mực đạo đức, phương thức tư duy, đặc trưng tâm lí, quan niệm giá trị, tình cảm và thẩm mỹ… trong tiến trình lịch sử, biến động chính trị và quá trình phát triển của xã hội Trung Hoa. Bài viết tậ...

 • V_L0_02304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đạt;  Advisor: Vũ, Phương Thảo (2009)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận cơ bản về xây dựng và quản lý thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế: đưa ra các khái niệm, giới thiệu quá trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm trên thị trường quốc tế, cũng như hoạt động quản lý thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng, quản lý thương hiệu của sản phẩm gốm sứ Bát Tràng tại thị trường Mỹ. Qua đó, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng tới các vấn đê xây dựng và quản lý thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế hiện đang tồn tại. Dự báo những thay đổi trong tương lai đối với thị trường gốm sứ tại Mỹ ảnh hưởng tới quá trình xây dựng và quản lý thương hiệu gốm sứ...

 • Bai 2[1]. Vu Thanh Huong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương; Vũ, Phương Thảo (2011)

 • Trong bối cảnh hậu khủng hoảng, Việt Nam cần có hoạt động khai thác các thị trường mới tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời tránh rủi ro khi quá tập trung vào các thị trường cũ đang tăng trưởng rất chậm. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng đó. Trên cơ sở sử dụng Chỉ số lợi thế so sánh biểu hiện, Bộ chỉ số thương mại của Trung tâm Thương mại Thế giới và Chỉ số tập trung thương mại, bài viết phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang GCC theo sáu nhóm hàng chính trong giai đoạn 2006-2009, đánh giá cơ hội xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang GCC trên hai góc độ: cơ hội từ phía thị trường GCC và cơ hội từ ...

Browsing by Author Vũ, Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 26.2.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Cầm, Tú Tài; Vũ, Phương Thảo (2010)

 • Hình thức “Thừa từ phủ định” tồn tại trong tiếng Hán thường gây khó khăn và dẫn đến lỗi sai đối với những người học tiếng Hán với tư cách là ngoại ngữ (ngôn ngữ thứ hai). Bài viết tập trung làm rõ một số chủng loại của cấu trúc thừa từ phủ định, tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện và nêu ra một số vấn đề có liên quan trong dạy học. Nhằm mục đích góp phần nâng cao hiệu quả học tập, giảng dạy, phiên dịch, nghiên cứu và sử dụng tiếng Hán trong giao tiếp.

 • V_L0_00678.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Vân;  Advisor: Vũ, Phương Thảo (2005)

 • Luận giải trên phương diện lý luận và thực tiễn về vai trò của chính phủ đối với quá trình hình thành và phát triển của các chaebol Hàn Quốc. Nghiên cứu các chính sách của chính phủ đối với các chaebol qua các thời kỳ phát triển công nghiệp và đánh giá tác động của những chính sách này đến sự hình thành và phát triển của các chaebol cũng như sự phát triển của kinh tế Hàn Quốc. Trên cơ sở những kinh nghiệm của chính phủ Hàn Quốc trong việc hỗ trợ cho sự ra đời và phát triển của các Chaebol, đưa ra những gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước từ các tổng công ty 90 và 91

 • V_L0_00916_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Vũ, Phương Thảo (2006)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về mô hình tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) của Trung Quốc; Phân tích, đánh giá những thành công cũng như thất bại của mô hình này tại Trung Quốc, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ chức các TĐKTNN từ mô hình Tổng công ty

 • 4108-109-7773-1-10-20180620.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thị Thơm; Vũ, Phương Thảo; Vũ, Ngọc Trung; Nguyễn, Thị Thúy Mậu (2018)

 • Đa hình di truyền (ĐHDT) gen CYP2C19 liên quan đến chuyển hóa thuốc clopidogrel thông qua đo độ ngưng tập tiểu cầu (NTTC) ở bệnh nhân đau thắt ngực không ổn định. Nghiên cứu nhằm xác định tần số phân bố đa hình gen CYP2C19 và ảnh hưởng của chúng cùng một số yếu tố khác lên độ NTTC. Nghiên cứu tiến hành trên 54 bệnh nhân theo phương pháp mô tả cắt ngang. Kết quả tần số kiểu gen CYP2C19*1/*1, *1/*2, *1/*3, *2/*2 và *2/*3 lần lượt là 44,4%, 33,3%, 7,4%, 11,1% và 3,8%. Tỷ lệ tác dụng gen chuyển hóa thuốc bình thường, giảm và kém lần lượt là 44,4%, 40,7% và 14,9%. ĐHDT gen CYP2C19 có ảnh hưởng lên độ NTTC. Với alen CYP2C19*2, độ NTTC của kiểu gen GA cao hơn kiểu gen GG (p=0,016). Độ...

 • 2918-1-5280-1-10-20161128.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Phương Thảo (2004)

 • Một sô nhà quản lý doanh nghiệp thường cho rằng hoạch định ngân sách cho hoạt động Marketing của doanh nghiệp là công việc nhai gặm các con sô vì mục tiêu kiếm soát chứ không phải vì mục tiêu tiếp thị. Quan điểm này là hoàn toàn sai lầm. Hoạch định ngân sách cho hoạt động tiêp thị là dạng quyết định có ý nghĩa quan trọng và sông còn đôi với việc quản lý hoạt động marketing của bất cử doanh nghiệp nào bởi vì những nỗ lực của nhà quản trị trong việc hoạch định ngân sách mang lại những lợi ích nhất định cho việc quản lý hoạt động tiếp thị và hoạt dộng kinh doanh của doanh nghiệp.

 • V_L0_01526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Kiên Cường;  Advisor: Vũ, Phương Thảo (2007)

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Khảo sát việc huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh, chỉ ra các ưu, nhược điểm và trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp.

 • 05050003113.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Phương Thảo;  Advisor: Phạm, Đức Hiệp (2018)

 • Góp phần hoàn thiện cơ sở lí luận và thực tiễn của việc phát triển tư duy sáng tạo thông qua môn Toán ở trường trung học cơ sở. - Điều tra, đánh giá thực trạng việc dạy học phát triển tư duy sáng tạo thông qua môn Toán trong nhà trường trung học cơ sở. - Áp dụng phương pháp dạy học phát triển tư duy sáng tạo để thiết kế giáo án theo chủ đề phương trình bậc hai.

 • Bai 5. Vu Anh Dung, Le Hai Yen, Vu Phuong Thao, Xa manh Hung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Anh Dũng; Lê, Hải Yến; Vũ, Phương Thảo; Xa, Mạnh Hùng (2010)

 • Bài báo nhằm mục đích tìm hiểu và rút ra một số thực tiễn hữu ích cho việc áp dụng và triển khai chuẩn “mô hình trưởng thành năng lực tích hợp” (CMMI) tại các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Dựa theo những phân tích nghiên cứu về thực tiễn trong việc triển khai chuẩn CMMI lấy FPT Software làm trường hợp điển hình, cụ thể là những khó khăn của công ty khi áp dụng mô hình này cũng như việc họ giải quyết những khó khăn đó ra sao, bài báo tổng hợp và đúc kết 8 thực tiễn hữu ích trong việc áp dụng chuẩn CMMI. Đó là: (1) Cam kết của lãnh đạo về quá trình triển khai CMMI; (2) Chuẩn bị nguồn lực vốn đủ mạnh; (3) Phát triển và trưởng thành về nhân lực; (4) Ngoại ngữ là một vấn đề quan trọng; (...

 • 00050009572.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2018)

 • Khái quát các vấn đề lý luận và pháp luật quốc tế về an ninh môi trường biển. Nghiên cứu việc thực thi pháp luật quốc tế về an ninh môi trường biển thông qua một số thể chế hợp tác quốc tế quan trọng về an ninh môi trường biển cũng như pháp luật về an ninh môi trường biển tại một số quốc gia điển hình trên thế giới; từ đó có sự so sánh, đối chiếu với pháp luật Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm về vấn đề này. Phân tích, đánh giá các thách thức đối với vấn đề an ninh môi trường biển tại Việt Nam, thực trạng quản lý nhà nước về an ninh môi trường biển; trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp không chỉ đảm bảo an ninh môi trường biển cho Việt Nam mà còn góp phần giải quyết những vấn đề ...

 • CẦM TÚ TÀI, VŨ PHƯƠNG THẢO.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cầm, Tú Tài; Vũ, Phương Thảo (2019-04-26)

 • Một sự vật, hiện tượng hay khái niệm ngoài cách gọi tên hay biểu đạt chính thức ra, có thể còn có hai hoặc nhiều cách biểu đạt khác với những sắc thái biểu cảm không giống nhau, hình thành nên hiện tượng có nhiều cách diễn đạt khác nhau cho cùng một chủ thể. Đây được coi là những biến thể trong cách gọi tên và diễn đạt, được cộng đồng sử dụng ngôn ngữ chấp nhận. Hiện tượng này có mối liên hệ mật thiết với phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, thiết chế xã hội, quan hệ liên nhân, chuẩn mực đạo đức, phương thức tư duy, đặc trưng tâm lí, quan niệm giá trị, tình cảm và thẩm mỹ… trong tiến trình lịch sử, biến động chính trị và quá trình phát triển của xã hội Trung Hoa. Bài viết tậ...

 • V_L0_02304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Đạt;  Advisor: Vũ, Phương Thảo (2009)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận cơ bản về xây dựng và quản lý thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế: đưa ra các khái niệm, giới thiệu quá trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm trên thị trường quốc tế, cũng như hoạt động quản lý thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng, quản lý thương hiệu của sản phẩm gốm sứ Bát Tràng tại thị trường Mỹ. Qua đó, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng tới các vấn đê xây dựng và quản lý thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế hiện đang tồn tại. Dự báo những thay đổi trong tương lai đối với thị trường gốm sứ tại Mỹ ảnh hưởng tới quá trình xây dựng và quản lý thương hiệu gốm sứ...

 • Bai 2[1]. Vu Thanh Huong.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Thanh Hương; Vũ, Phương Thảo (2011)

 • Trong bối cảnh hậu khủng hoảng, Việt Nam cần có hoạt động khai thác các thị trường mới tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời tránh rủi ro khi quá tập trung vào các thị trường cũ đang tăng trưởng rất chậm. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng đó. Trên cơ sở sử dụng Chỉ số lợi thế so sánh biểu hiện, Bộ chỉ số thương mại của Trung tâm Thương mại Thế giới và Chỉ số tập trung thương mại, bài viết phân tích thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang GCC theo sáu nhóm hàng chính trong giai đoạn 2006-2009, đánh giá cơ hội xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang GCC trên hai góc độ: cơ hội từ phía thị trường GCC và cơ hội từ ...