Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 04051000676_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hương;  Advisor: Kim, Văn Tất (2012)

 • Chapter 1: Literature review –provides some theoretical background a bout listening comprehension, teaching listening skill and problems with listening activities. Chapter 2: Methodology –presents the current situation of teaching and learning listening at PB school. This chapter also deals with the introduction of the research methods which cover research questions, the participants and data collection instruments. Chapter 3: Data analysis and discussions –presents the data results, analysis collected from two questionnaires as well as the interviews. Chapter 4: Findings and suggestedsolutions –concludes the findings the researcher has from the study and proposes some solutions to ...

 • 02050000099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Huyền;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2020-03-26)

 • Nhận diện, phân loại các loại hình hoạt động PR ở Việt Nam hiện nay, từ đó tìm ra được những đặc trưng cơ bản trong việc sử dụng ngôn ngữ PR cho phù hợp với mục đích PR, chiến lược PR của mỗi doanh nghiệp trong từng giai đoạn khác nhau. Tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ trong hoạt động PR trên hai kênh phương tiện truyền thông là báo viết và báo hình, xem xét ngôn ngữ ở cả hai dạng thức: ngôn ngữ bằng lời và ngôn ngữ phi lời, những nhân tố chi phối đến việc sử dụng ngôn ngữ đó. Tìm hiểu các đặc trưng về cấu trúc thông tin, tiêu điểm thông tin PR trong những loại hình hoạt động PR cụ thể. Xác định được phương thức lập luận trong hoạt động PR, những luận cứ và kết luận thường được sử dụng tr...

 • 02050004304(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hứa, Thị Chính;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Lỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ là một trong những lỗi mà học viên người Lào trong quá trình học tiếng Việt mắc phải khá nhiều. Hành vi ngôn ngữ bao gồm các hành vi như: khen, chê, phê bình, cảm ơn, xin lỗi... Luận văn đi sâu vào phân tích lỗi sử dụng hành vi khen và tiếp nhận lời khen của học viên Lào.

 • Sinh thai CQ Xuan Thuy Ha Quy Quynh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Quý Quỳnh; Vũ, Thị Thanh Hương (2011)

 • Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nằm ở cửa sông Hồng. VQG có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, là nơi trú đông, kiếm ăn của nhiều loài chim di cư có tên trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 và Danh lục Đỏ IUCN đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, cần được bảo vệ như: Cò mỏ thìa, Cò trắng Trung Quốc, Mòng bể mỏ ngắn,Choi choi mỏ thìa, Choắt đầu đốm, Bồ nông, Choắt chân màng lớn... (Bộ KH&CN và Viện KH&CN Việt Nam, 2007). Năm 1989, khu vực này được đưa vào danh sách bảo vệ theo Công ước Ramsar. Đây là Khu Ramsar thứ 50 của thế giới, đầu tiên của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Ngày 2/1/2003, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển hạng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đ...

 • 02050004558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Luận án tiếp cận vấn đề đa ngữ xã hội trên cơ sở lý luận của ngôn ngữ học xã hội, sử dụng kết hợp phương pháp ngôn ngữ học điền dã, phương pháp ngôn ngữ học xã hội để nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Mường Chà hiện nay. Luận án đã có những đóng góp mới như sau: Miêu tả và phân tích cảnh huống ngôn ngữ ở Mường Chà như chỉ ra những nét khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm về sự phân bố dân cư cũng như đời sống của người dân tộc thiểu số ở Mường Chà, đặc điểm các ngôn ngữ dân tộc thiểu số được sử dụng ở Mường Chà. Xây dựng bản đồ phân bố ngôn ngữ ở Mường Chà hiện nay. Phân tích các đặc điểm của cộng đồng đa ngữ ở Mường Chà (đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc thi...

 • 9.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hương (2008)

 • Trong việc dạy và học ngoại ngữ, “năng lực văn hoá xã hội” được thừa nhận là một khái niệm quan trọng và là một trong số những thành tố cấu thành “năng lực giao tiếp” (Xem Vũ Thị Thanh Hương, 2006). Mặc dù có sự gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của năng lực giao tiếp, nhưng trong các giáo trình dạy tiếng và trong thực tế giảng dạy, vẫn chưa có nhiều sự chú ý được đầu t ư cho v iệc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp ở người học ngoại ngữ. Khi người nước ngoài sử dụng một ngoại ngữ, những sai sót về phát âm, dùng từ và cách đặt câu thường được người bản ngữ bỏ qua v ì họ coi đó là sự thiếu hụt kiến thức ngôn ngữ, nhưng những sai sót trong việc thực hiện các hành động nói nă...

 • V_L2_01728.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2009)

 • Trình bày các vấn đề lý thuyết liên quan: Vấn đề định danh, văn hóa ẩm thực, mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ, ẩm thực trong ngôn ngữ và ẩm thực trong tiếng Việt. Phân tích các đặc điểm về nguồn gốc, cấu tạo, định danh, ngữ nghĩa và yếu tố văn hóa của từng từ ngữ ẩm thực trong tiếng Việt. Trình bày một số lý thuyết về dịch thuật, vấn đề tương đương trong dịch thuật và các khả năng tương đương của từ ngữ ẩm thực tiếng Việt sang tiếng Anh như: tương đương hoàn toàn, tương đương bộ phận và không tương đương. Phân tích các cách thức chuyển dịch từ ngữ ẩm thực tiếng Việt sang tiếng Anh: Trực diện, phiên âm, dịch căn ke, tương đương văn hóa, giải thích

Browsing by Author Vũ, Thị Thanh Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 04051000676_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hương;  Advisor: Kim, Văn Tất (2012)

 • Chapter 1: Literature review –provides some theoretical background a bout listening comprehension, teaching listening skill and problems with listening activities. Chapter 2: Methodology –presents the current situation of teaching and learning listening at PB school. This chapter also deals with the introduction of the research methods which cover research questions, the participants and data collection instruments. Chapter 3: Data analysis and discussions –presents the data results, analysis collected from two questionnaires as well as the interviews. Chapter 4: Findings and suggestedsolutions –concludes the findings the researcher has from the study and proposes some solutions to ...

 • 02050000099.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Huyền;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2020-03-26)

 • Nhận diện, phân loại các loại hình hoạt động PR ở Việt Nam hiện nay, từ đó tìm ra được những đặc trưng cơ bản trong việc sử dụng ngôn ngữ PR cho phù hợp với mục đích PR, chiến lược PR của mỗi doanh nghiệp trong từng giai đoạn khác nhau. Tìm hiểu đặc trưng ngôn ngữ trong hoạt động PR trên hai kênh phương tiện truyền thông là báo viết và báo hình, xem xét ngôn ngữ ở cả hai dạng thức: ngôn ngữ bằng lời và ngôn ngữ phi lời, những nhân tố chi phối đến việc sử dụng ngôn ngữ đó. Tìm hiểu các đặc trưng về cấu trúc thông tin, tiêu điểm thông tin PR trong những loại hình hoạt động PR cụ thể. Xác định được phương thức lập luận trong hoạt động PR, những luận cứ và kết luận thường được sử dụng tr...

 • 02050004304(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hứa, Thị Chính;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Lỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ là một trong những lỗi mà học viên người Lào trong quá trình học tiếng Việt mắc phải khá nhiều. Hành vi ngôn ngữ bao gồm các hành vi như: khen, chê, phê bình, cảm ơn, xin lỗi... Luận văn đi sâu vào phân tích lỗi sử dụng hành vi khen và tiếp nhận lời khen của học viên Lào.

 • Sinh thai CQ Xuan Thuy Ha Quy Quynh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hà, Quý Quỳnh; Vũ, Thị Thanh Hương (2011)

 • Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Thủy, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nằm ở cửa sông Hồng. VQG có hệ sinh thái đa dạng, phong phú, là nơi trú đông, kiếm ăn của nhiều loài chim di cư có tên trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 và Danh lục Đỏ IUCN đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, cần được bảo vệ như: Cò mỏ thìa, Cò trắng Trung Quốc, Mòng bể mỏ ngắn,Choi choi mỏ thìa, Choắt đầu đốm, Bồ nông, Choắt chân màng lớn... (Bộ KH&CN và Viện KH&CN Việt Nam, 2007). Năm 1989, khu vực này được đưa vào danh sách bảo vệ theo Công ước Ramsar. Đây là Khu Ramsar thứ 50 của thế giới, đầu tiên của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Ngày 2/1/2003, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chuyển hạng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đ...

 • 02050004558.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Dung;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2016)

 • Luận án tiếp cận vấn đề đa ngữ xã hội trên cơ sở lý luận của ngôn ngữ học xã hội, sử dụng kết hợp phương pháp ngôn ngữ học điền dã, phương pháp ngôn ngữ học xã hội để nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Mường Chà hiện nay. Luận án đã có những đóng góp mới như sau: Miêu tả và phân tích cảnh huống ngôn ngữ ở Mường Chà như chỉ ra những nét khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm về sự phân bố dân cư cũng như đời sống của người dân tộc thiểu số ở Mường Chà, đặc điểm các ngôn ngữ dân tộc thiểu số được sử dụng ở Mường Chà. Xây dựng bản đồ phân bố ngôn ngữ ở Mường Chà hiện nay. Phân tích các đặc điểm của cộng đồng đa ngữ ở Mường Chà (đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc thi...

 • 9.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Hương (2008)

 • Trong việc dạy và học ngoại ngữ, “năng lực văn hoá xã hội” được thừa nhận là một khái niệm quan trọng và là một trong số những thành tố cấu thành “năng lực giao tiếp” (Xem Vũ Thị Thanh Hương, 2006). Mặc dù có sự gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của năng lực giao tiếp, nhưng trong các giáo trình dạy tiếng và trong thực tế giảng dạy, vẫn chưa có nhiều sự chú ý được đầu t ư cho v iệc hình thành và phát triển năng lực giao tiếp ở người học ngoại ngữ. Khi người nước ngoài sử dụng một ngoại ngữ, những sai sót về phát âm, dùng từ và cách đặt câu thường được người bản ngữ bỏ qua v ì họ coi đó là sự thiếu hụt kiến thức ngôn ngữ, nhưng những sai sót trong việc thực hiện các hành động nói nă...

 • V_L2_01728.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Vũ, Thị Thanh Hương (2009)

 • Trình bày các vấn đề lý thuyết liên quan: Vấn đề định danh, văn hóa ẩm thực, mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ, ẩm thực trong ngôn ngữ và ẩm thực trong tiếng Việt. Phân tích các đặc điểm về nguồn gốc, cấu tạo, định danh, ngữ nghĩa và yếu tố văn hóa của từng từ ngữ ẩm thực trong tiếng Việt. Trình bày một số lý thuyết về dịch thuật, vấn đề tương đương trong dịch thuật và các khả năng tương đương của từ ngữ ẩm thực tiếng Việt sang tiếng Anh như: tương đương hoàn toàn, tương đương bộ phận và không tương đương. Phân tích các cách thức chuyển dịch từ ngữ ẩm thực tiếng Việt sang tiếng Anh: Trực diện, phiên âm, dịch căn ke, tương đương văn hóa, giải thích