Tài liệu sưu tầm : [223]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 223
 • VV_D5_15774.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phan, Văn; Nguyễn, Huy Chương (1997)

 • Chương 1. Sách và các vật liệu mang tin – Chương 2. Cơ sở thư viện học và Thông tin học – Chương 3. Bộ máy tra cứu

 • XÃ hội hóa TV.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2010)

 • Lịch sử hình thành và phát triển các trường đại học mỹ và hệ thống thư viện của nó mang đậm dấu ấn xã hội hóa. Đặc trưng này xuyên suốt từ gian đoạn khởi đầu cho đến tận ngày nay và được hiện diện rõ nét trên các sự kiện và diễn biến tiêu biểu. yếu tố xã hội hóa bao trùm mọi khía cạnh của nền đại học và hệ thống thư viện đại học mỹ từ vấn đề quản lý, tổ chức đến nhân lực, tài chính.

 • Xay dung va phat trien kho tai nguyen so - DHDangboDHQG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Bài viết trình bày kết quả bước đầu tiến trình xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN. Giới thiệu về học liệu mở, truy cập mở và những lợi ích của học liệu mở và truy cập mở đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó đưa ra định hướng phát triển kho tài nguyên số cho thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

 • XaydungTV DT trong TVDH VN 24LTK 10.2007. Ban cuoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2007)

 • Trình bày Thực trạng hoạt động xây dựng thư viện điện tử tại hệ thống thư viện đại học VN. Một số đề xuất nhằm phát triển thư viện điện tử trong hệ thống thư viện đại học VN về: Đội ngũ cán bộ; Tạo lập Kho tài nguyên tri thức dạng số; Hạ tầng cơ sở kỹ thuật; 4. Hệ thống điều hành thư viện điện tử ...

 • ebook_00035.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2013)

 • Chương 1. Tổng quan về thư viện điện tử --- Chương 2. Các thành phần cấu tạo nên thư viện điện tử -- Chương 3. Sưu tầm và khai thác thông tin số -- Chương 4. Bộ sưu tập và biên mục tài liệu số -- Chương 5. Các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ -- Chương 6. Xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển TVĐT

 • DaiNamDangCoTungBao.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: - (1891)

 • Năm 1892, ông Affred Hommel, một người Pháp xuất thân ở vùng Alsace nổi tiếng về sản xuất bia, mở xưởng nấu bia “Brasserie de Hanoi” trên đường đê Parreau, nay là Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco) trên đường Hoàng Hoa Thám. Nhiều lời đồn cho rằng bia Hommel nổi tiếng khắp Bắc Kỳ thời thuộc địa nhờ khoan được nguồn nước có chất lượng phù hợp với việc nấu bia. Chỉ một thời gian sau, bia Hommel gặp phải một đối thủ cạnh tranh mới. Anh em nhà Larue mở một chi nhánh sản xuất đá và nước uống có ga tại Hà vào năm 1893, sau khi chinh phục được thị trường Sài Gòn, và dần lấn sang sản xuất và kinh doanh bia Larue.

 • TP_00102.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Tú Mỡ, 1900-1976 (2002)

 • -

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 223

Tài liệu sưu tầm : [223]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 223
 • VV_D5_15774.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Phan, Văn; Nguyễn, Huy Chương (1997)

 • Chương 1. Sách và các vật liệu mang tin – Chương 2. Cơ sở thư viện học và Thông tin học – Chương 3. Bộ máy tra cứu

 • XÃ hội hóa TV.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2010)

 • Lịch sử hình thành và phát triển các trường đại học mỹ và hệ thống thư viện của nó mang đậm dấu ấn xã hội hóa. Đặc trưng này xuyên suốt từ gian đoạn khởi đầu cho đến tận ngày nay và được hiện diện rõ nét trên các sự kiện và diễn biến tiêu biểu. yếu tố xã hội hóa bao trùm mọi khía cạnh của nền đại học và hệ thống thư viện đại học mỹ từ vấn đề quản lý, tổ chức đến nhân lực, tài chính.

 • Xay dung va phat trien kho tai nguyen so - DHDangboDHQG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2018)

 • Bài viết trình bày kết quả bước đầu tiến trình xây dựng và phát triển thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN. Giới thiệu về học liệu mở, truy cập mở và những lợi ích của học liệu mở và truy cập mở đối với công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ đó đưa ra định hướng phát triển kho tài nguyên số cho thư viện điện tử tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN

 • XaydungTV DT trong TVDH VN 24LTK 10.2007. Ban cuoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2007)

 • Trình bày Thực trạng hoạt động xây dựng thư viện điện tử tại hệ thống thư viện đại học VN. Một số đề xuất nhằm phát triển thư viện điện tử trong hệ thống thư viện đại học VN về: Đội ngũ cán bộ; Tạo lập Kho tài nguyên tri thức dạng số; Hạ tầng cơ sở kỹ thuật; 4. Hệ thống điều hành thư viện điện tử ...

 • ebook_00035.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2013)

 • Chương 1. Tổng quan về thư viện điện tử --- Chương 2. Các thành phần cấu tạo nên thư viện điện tử -- Chương 3. Sưu tầm và khai thác thông tin số -- Chương 4. Bộ sưu tập và biên mục tài liệu số -- Chương 5. Các vấn đề về bản quyền và sở hữu trí tuệ -- Chương 6. Xây dựng kế hoạch và chính sách phát triển TVĐT

 • DaiNamDangCoTungBao.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: - (1891)

 • Năm 1892, ông Affred Hommel, một người Pháp xuất thân ở vùng Alsace nổi tiếng về sản xuất bia, mở xưởng nấu bia “Brasserie de Hanoi” trên đường đê Parreau, nay là Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (Habeco) trên đường Hoàng Hoa Thám. Nhiều lời đồn cho rằng bia Hommel nổi tiếng khắp Bắc Kỳ thời thuộc địa nhờ khoan được nguồn nước có chất lượng phù hợp với việc nấu bia. Chỉ một thời gian sau, bia Hommel gặp phải một đối thủ cạnh tranh mới. Anh em nhà Larue mở một chi nhánh sản xuất đá và nước uống có ga tại Hà vào năm 1893, sau khi chinh phục được thị trường Sài Gòn, và dần lấn sang sản xuất và kinh doanh bia Larue.

 • TP_00102.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Tú Mỡ, 1900-1976 (2002)

 • -

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 223