Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC) : [1377]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1377
 • Ban bong 9 CHỐT IN_p296-308.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Diệu Linh; Trần, Thị Thanh Nga; Nguyễn, Thị Hiền (2020)

 • Nguồn lực trí thức nói chung và nguồn lực trí thức nữ nói riêng là nguồn nhân lực có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, nguồn lực trí thức nữ có vị trí quan trọng trong đội ngũ trí thức nói chung không chỉ vì về mặt số lượng, mà còn do những đặc điểm về sinh lý, tâm lý. Bài viết này nghiên cứu làm rõ đặc điểm, vai trò của nguồn lực trí thức nữ và kiến nghị các giải pháp phát triển nguồn lực trí thức nữ trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p283-295.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Lân (2020)

 • Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đã thay đổi cách thức mà từng cá nhân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này hướng tới một sự biến chuyển hoạt động trong xã hội, không còn hoạt động theo chuỗi các giá trị mà hoạt động theo một tổ chức hệ sinh thái được tạo ra để kiểm soát toàn bộ hoạt động đó nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các cá nhân, tổ chức đó. Việc nghiên cứu các thách thức, khó khăn và cơ hội của việc ứng dụng quản trị tri thức số hướng tới hình thành một hệ sinh thái tri thức số là điều cần thiết, khuyến khích người đọc có được cái nhìn tổng quan của vấn đề để hiểu rõ và lập kế hoạch hoạt động cho cơ quan, tổ chức của mình, thiết kế một...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p269-282.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đăng Khoa; Lê, Đình Bình; Nguyễn, Thị Thúy Hà; Nguyễn, Thị Hiền (2020)

 • Quản trị tri thức là quản lý hệ thống tài sản trí tuệ của một tổ chức, là sự phối hợp có chủ đích và có hệ thống của con người với công nghệ và những quy trình quản lý nhằm thúc đẩy việc nắm bắt, sáng tạo, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả các tri thức cá nhân cũng như tri thức của tổ chức. Trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), quản trị tri thức đã và đang được thực hiện theo chu trình “vòng tròn khép kín” dưới tác động của ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn ra, nhất là trong những ngành như tài chính, giao thông, du lịch... và tác động tới tất cả các khía cạnh của một tổ chức. Nếu đạt hiệu quả...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p250-268.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trương, Thị Huệ (2020)

 • Nghiên cứu này phân tích những mô hình, xu hướng và yêu cầu của quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số, đồng thời xem xét vai trò của quản trị tri thức đối với các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực như thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực. Dựa trên nội dung mô hình sáng tạo tri thức của Nonaka và cộng sự (2008), tác giả đề xuất một số giải pháp thay đổi công tác quản trị nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kết hợp với việc vận dụng quản trị tri thức - một lĩnh vực quản trị còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nhưng được xem là có khả năng thúc đẩy mạnh mẽ tiềm năng con người và tổ chức, phù hợp với bối cảnh nền k...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p238-249.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đào, Mạnh Hiếu; Trần, Xuân Bản (2020)

 • Bài viết Đề cập đến các khái niệm liên quan đến quản trị tri thức số và vấn đề quản lý chất lượng nguồn tri thức được tạo mới trong chu trình quản trị tri thức số. Phân tích các yếu tố có tác động tích cực và tiêu cực tới vấn đề đạo văn và kiểm soát đạo văn trong môi trường tri thức số. Đưa ra một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát đạo văn trong môi trường tri thức số tại Việt Nam

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p226-237.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hữu Giới (2020)

 • Trên cơ sở phân tích lý luận và nhận thức việc xây dựng Trung tâm Tri thức số ở Việt Nam - như một động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp thư viện ở Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới; tác giả bài viết phác thảo đôi nét về việc chuyển đổi số trong hệ thống thư viện công cộng Việt Nam trong khoảng 2 thập kỷ qua; đồng thời đề xuất một số nội dung cơ bản, những giải pháp khả thi, nhằm từng bước xây dựng và phát triển Trung tâm Tri thức số ở Việt Nam trong tương lai; đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của các thư viện trường đại học và cao đẳng trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p216-225.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2020)

 • Những năm gần đây, việc phát triển nguồn tài nguyên số trong hệ thống thư viện trên cả nước ngày càng được đầu tư đáng kể. Các thư viện đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng mạnh mẽ của người dùng tin trực tuyến hiện nay. Vì thế việc liên kết, chia sẻ thông tin giữa các thư viện là hết sức cần thiết, giúp người dùng tiếp cận được nhiều tài liệu quý giá mà không phải thư viện nào cũng có. Tác giả muốn đưa ra một giải pháp kỹ thuật quản lý tập trung mạng IP để chia sẻ dữ liệu dùng chung giúp cho việc kết nối dữ liệu trong thư viện số ngày càng đạt hiệu quả cao hơn và đẩy mạnh phát triển thư viện thành Trung tâm Tri thức số.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p200-215.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Anh Đức (2020)

 • Trong bối cảnh tri thức đã trở thành một sức mạnh quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất và tạo ra lợi thế cạnh tranh trong bất kỳ tổ chức nào (Evers & Gerke, 2005) và quản trị tri thức đã trở thành xu hướng tất yếu của lịch sử. Nghiên cứu này hệ thống cơ sở lý luận về tri thức, quản trị tri thức và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, làm rõ vai trò của quản trị tri thức đối với quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu đã làm rõ được tầm quan trọng của quản trị tri thức đến quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang có những điều kiện tốt cho nền kinh tế số phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh n...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p191-199.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Tấn Đạt (2020)

 • Bài viết tìm hiểu về vai trò của giáo dục đại học trong đào tạo nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Tác giả đề cập đến những điểm còn bất cập trong đào tạo đại học ở Việt Nam trước yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên số, từ đó nêu lên một số khuyến nghị để các nhà quản lý giáo dục tham khảo trong quản trị cơ sở giáo dục đại học hay ban hành các quy định về giáo dục đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thời đại cũng như sự phát triển của đất nước.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p171-190.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Đình Bình (2020)

 • Quản trị tri thức đang là một xu hướng rất phổ biến ở các nước phát triển trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội như kinh tế, chính trị, giáo dục, quốc phòng…. Về lĩnh vực giáo dục đại học, Việt Nam đang tồn tại nhiều bất cập lớn, chất lượng giáo dục đại học đang ở mức thấp hơn so với yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Việc nghiên cứu để ứng dụng các mô hình quản trị mới đáp ứng nhu cầu đổi mới hệ thống giáo dục đại học đang ngày càng trở nên cấp thiết. Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào việc phân tích tổng quan về quản trị tri thức trong trường đại học và đưa ra một số khuyến nghị cho các trường đại học trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạ...

 • Ban bong 9 CHỐT IN(17).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Mạnh Hà (2020)

 • Bài viết này trình bày đánh giá về vai trò của các tiện ích công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi các dịch vụ thư viện học thuật. Bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về sự phát triển lịch sử của các thư viện học thuật, bài báo cũng thảo luận sự phát triển công nghệ đổi mới trong học tập, quản lý dữ liệu và tác động của chúng đối với lĩnh vực thư viện học thuật, bao gồm nhu cầu nhân viên thư viện phát triển các kỹ năng và vai trò mới của thủ thư.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p892-907.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Yên (2020)

 • Việc phát triển thư viện số đã trở thành một xu hướng mạnh mẽ trên thế giới và ở Việt Nam. Làm thế nào để sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả để nâng cao chất lượng dịch vụ của thư viện số là vấn đề rất quan trọng. Bài viết mô tả các kỹ thuật khai phá dữ liệu, giới thiệu quy trình khai phá dữ liệu, nghiên cứu kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp trong khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu người dùng, tạo ra hệ thống khuyến nghị nhằm nâng cao dịch vụ thư viện số. Các hồ sơ mượn sách của thư viện được kiểm tra và phân cụm theo một số đặc điểm của độc giả, sử dụng các quy tắc kết hợp làm kỹ thuật khai phá dữ liệu để khám phá những điểm tương đồng giữa sở thích của người dùng và hành vi mượ...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p157-170.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Vĩnh Vương; Bùi, Thị Phượng (2020)

 • Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số ngày nay đã góp phần tạo nên sự thuận tiện và nhanh chóng trong hoạt động giao tiếp học thuật. Hầu hết các quy trình giao tiếp học thuật đều có thể diễn ra đồng thời trên môi trường mạng Internet. Người dùng tin có thể vừa là người nghiên cứu, người đệ trình xuất bản nghiên cứu vừa có thể là người thực hiện vai trò bình duyệt. Tất cả họ đều có thể thực hiện vai trò của mình đồng thời ngay trên môi trường mạng Internet. Có thể thấy, người dùng tin ngày nay không chỉ thể hiện có kỹ năng sử dụng công nghệ số khai thác tri thức mà còn có khả năng thẩm định các nguồn tri thức trên môi trường số một cách hiệu quả. Thư viện xưa nay vẫn thực hi...

 • Ban bong 9 CHỐT IN(16).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Thái, Nguyên Hoàng Giang; Đào, Mộng Uyển (2020)

 • Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), vạn vật kết nối (AI), mạng xã hội - di động - phân tích dữ liệu lớn - điện toán đám mây (SMAC) đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số và thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở các trường Đại học tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các thư viện đại học đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tạo điều kiện để người dùng tin tương tác tốt hơn và tối đa hóa việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện (TTTV). Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề về: Tại sao các thư viện nên hoạt động trên nền tảng các phương t...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p879-891.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Yến; Nguyễn, Thị Hòa (2020)

 • Môi trường kinh tế và thông tin đang thay đổi nhanh chóng hàng ngày. Tổ chức tri thức đã trở thành một công cụmạnh mẽ để thúc đẩy và hiện thực hóa các ý tưởng đổi mới trong nhiều tầng lớp khác nhau của thư viện. Do đó, chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện dựa trên các tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc sử dụng hiệu quả thông tin nối mạng cũng như sự phát triển của thư viện số. Bài viết trình bày các khái niệm, vai trò của tiêu chuẩn hóa nói chung và tiêu chuẩn hóa hoạt động thư viện nói riêng, đồng thời tập trung phân tích các tiêu chuẩn siêu dữ liệu trong tổ chức tri thức ở thư viện số.

 • Ban bong 9 CHỐT IN(18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Thị Huệ; Lê, Thị Quyên (2020)

 • Việc ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong hoạt động thư viện ở Việt Nam nói chung và các thư viện đại học nói riêng đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện và năng lực của mỗi một thư viện mà mức độ ứng dụng KHCN trong hoạt động lại khác nhau. Nội dung của bài viết này tập trung vào việc khảo sát, đánh giá thực trạng việc ứng dụng KHCN tại các thư viện đại học nói chung và thư viện TQB nói riêng. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao việc ứng dụng KHCN trong các hoạt động của thư viện.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p146-156.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Năng Toàn; Vũ, Thị Kim Anh (2020)

 • Sự phát triển của công nghệ thông tin, kể cả phần cứng và phần mềm đã đẩy mạnh nhiều lĩnh vực phát triển, trong đó có công nghệ 3D và thực tại ảo. Các công nghệ này được xem như là công nghệ chủ chốt trong cuộc cách mạng 4.0. Trong bối cảnh đó, việc hình thành và xây dựng dữ liệu thực tại ảo là một việc làm cần thiết trong các mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện nhất là trong điều kiện Việt Nam. Báo cáo này đề cập đến quy trình xây dựng dữ liệu 3D, thực tại ảo một số vấn đề cơ bản trong trong công nghệ 3D, thực tại ảo tại Trung tâm Thông tin thư viện – ĐHQG Hà Nội

 • Ban bong 9 CHỐT IN(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Minh Huệ; Nông, Thị Bích Ngọc (2020)

 • Tài liệu xám (grey literature) là các tài liệu ít hoặc không được xuất bản hay phổ biến rộng rãi trong cộng đồng cũng như không có mặt trên các kênh xuất bản hay phát hành truyền thống. Tuy nhiên loại tài liệu này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng Trung tâm Tri thức số cho các cơ sở giáo dục. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tìm hiểu định nghĩa về tài liệu xám, các khó khăn, thách thức trong việc tổ chức và truy cập tài liệu xám, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị mang tính khả thi đối với các thư viện đại học Việt Nam trong việc khai thác nguồn tài liệu giá trị này nhằm làm phong phú thêm các nguồn lực của Trung tâm Tri thức số trong bối cản...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p853-866.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Duyên Trung; Nguyễn, Hữu Trung; Hà, Thị Huệ (2020)

 • Mục đích chung của bài báo là cung cấp cái nhìn tổng quát với những đặc tính nổi bật về một số nền tảng công nghệ Internet kết nối vạn vật (Internet of Things: IoT) có thể phát triển cho các cơ quan thông tin (Information Agencies: IA) như thư viện, kho lưu trữ, viện bảo tàng, v.v. Tiếp đến, chúng tôi tập trung phân tích đặc tính của IoT trong các hoạt động thư viện hiện đại. Đặc biệt, một số kỹ thuật thường đã được sử dụng trong quản lý thư viện như dùng thẻ định danh RFID chứa dữ liệu thư mục được tích hợp vào IoT, sử dụng robot dò đường trong hoạt động mượn/trả sách, công nghệ sử dụng camera nhận diện mặt người sử dụng,… cũng được chúng tôi thảo luận một cách chi tiết. Cuối cùng, m...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1377

Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC) : [1377]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1377
 • Ban bong 9 CHỐT IN_p296-308.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Diệu Linh; Trần, Thị Thanh Nga; Nguyễn, Thị Hiền (2020)

 • Nguồn lực trí thức nói chung và nguồn lực trí thức nữ nói riêng là nguồn nhân lực có đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh công nghiệp 4.0, nguồn lực trí thức nữ có vị trí quan trọng trong đội ngũ trí thức nói chung không chỉ vì về mặt số lượng, mà còn do những đặc điểm về sinh lý, tâm lý. Bài viết này nghiên cứu làm rõ đặc điểm, vai trò của nguồn lực trí thức nữ và kiến nghị các giải pháp phát triển nguồn lực trí thức nữ trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p283-295.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Lân (2020)

 • Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đã thay đổi cách thức mà từng cá nhân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang hoạt động. Điều này hướng tới một sự biến chuyển hoạt động trong xã hội, không còn hoạt động theo chuỗi các giá trị mà hoạt động theo một tổ chức hệ sinh thái được tạo ra để kiểm soát toàn bộ hoạt động đó nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các cá nhân, tổ chức đó. Việc nghiên cứu các thách thức, khó khăn và cơ hội của việc ứng dụng quản trị tri thức số hướng tới hình thành một hệ sinh thái tri thức số là điều cần thiết, khuyến khích người đọc có được cái nhìn tổng quan của vấn đề để hiểu rõ và lập kế hoạch hoạt động cho cơ quan, tổ chức của mình, thiết kế một...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p269-282.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đăng Khoa; Lê, Đình Bình; Nguyễn, Thị Thúy Hà; Nguyễn, Thị Hiền (2020)

 • Quản trị tri thức là quản lý hệ thống tài sản trí tuệ của một tổ chức, là sự phối hợp có chủ đích và có hệ thống của con người với công nghệ và những quy trình quản lý nhằm thúc đẩy việc nắm bắt, sáng tạo, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả các tri thức cá nhân cũng như tri thức của tổ chức. Trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), quản trị tri thức đã và đang được thực hiện theo chu trình “vòng tròn khép kín” dưới tác động của ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn ra, nhất là trong những ngành như tài chính, giao thông, du lịch... và tác động tới tất cả các khía cạnh của một tổ chức. Nếu đạt hiệu quả...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p250-268.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trương, Thị Huệ (2020)

 • Nghiên cứu này phân tích những mô hình, xu hướng và yêu cầu của quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số, đồng thời xem xét vai trò của quản trị tri thức đối với các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực như thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực. Dựa trên nội dung mô hình sáng tạo tri thức của Nonaka và cộng sự (2008), tác giả đề xuất một số giải pháp thay đổi công tác quản trị nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kết hợp với việc vận dụng quản trị tri thức - một lĩnh vực quản trị còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nhưng được xem là có khả năng thúc đẩy mạnh mẽ tiềm năng con người và tổ chức, phù hợp với bối cảnh nền k...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p238-249.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đào, Mạnh Hiếu; Trần, Xuân Bản (2020)

 • Bài viết Đề cập đến các khái niệm liên quan đến quản trị tri thức số và vấn đề quản lý chất lượng nguồn tri thức được tạo mới trong chu trình quản trị tri thức số. Phân tích các yếu tố có tác động tích cực và tiêu cực tới vấn đề đạo văn và kiểm soát đạo văn trong môi trường tri thức số. Đưa ra một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát đạo văn trong môi trường tri thức số tại Việt Nam

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p226-237.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hữu Giới (2020)

 • Trên cơ sở phân tích lý luận và nhận thức việc xây dựng Trung tâm Tri thức số ở Việt Nam - như một động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp thư viện ở Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới; tác giả bài viết phác thảo đôi nét về việc chuyển đổi số trong hệ thống thư viện công cộng Việt Nam trong khoảng 2 thập kỷ qua; đồng thời đề xuất một số nội dung cơ bản, những giải pháp khả thi, nhằm từng bước xây dựng và phát triển Trung tâm Tri thức số ở Việt Nam trong tương lai; đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của các thư viện trường đại học và cao đẳng trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p216-225.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lý, Thị Mỹ Dung (2020)

 • Những năm gần đây, việc phát triển nguồn tài nguyên số trong hệ thống thư viện trên cả nước ngày càng được đầu tư đáng kể. Các thư viện đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng mạnh mẽ của người dùng tin trực tuyến hiện nay. Vì thế việc liên kết, chia sẻ thông tin giữa các thư viện là hết sức cần thiết, giúp người dùng tiếp cận được nhiều tài liệu quý giá mà không phải thư viện nào cũng có. Tác giả muốn đưa ra một giải pháp kỹ thuật quản lý tập trung mạng IP để chia sẻ dữ liệu dùng chung giúp cho việc kết nối dữ liệu trong thư viện số ngày càng đạt hiệu quả cao hơn và đẩy mạnh phát triển thư viện thành Trung tâm Tri thức số.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p200-215.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Anh Đức (2020)

 • Trong bối cảnh tri thức đã trở thành một sức mạnh quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất và tạo ra lợi thế cạnh tranh trong bất kỳ tổ chức nào (Evers & Gerke, 2005) và quản trị tri thức đã trở thành xu hướng tất yếu của lịch sử. Nghiên cứu này hệ thống cơ sở lý luận về tri thức, quản trị tri thức và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, làm rõ vai trò của quản trị tri thức đối với quản trị nhân lực trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu đã làm rõ được tầm quan trọng của quản trị tri thức đến quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam đang có những điều kiện tốt cho nền kinh tế số phát triển, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh n...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p191-199.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Tấn Đạt (2020)

 • Bài viết tìm hiểu về vai trò của giáo dục đại học trong đào tạo nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Tác giả đề cập đến những điểm còn bất cập trong đào tạo đại học ở Việt Nam trước yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên số, từ đó nêu lên một số khuyến nghị để các nhà quản lý giáo dục tham khảo trong quản trị cơ sở giáo dục đại học hay ban hành các quy định về giáo dục đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thời đại cũng như sự phát triển của đất nước.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p171-190.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Đình Bình (2020)

 • Quản trị tri thức đang là một xu hướng rất phổ biến ở các nước phát triển trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội như kinh tế, chính trị, giáo dục, quốc phòng…. Về lĩnh vực giáo dục đại học, Việt Nam đang tồn tại nhiều bất cập lớn, chất lượng giáo dục đại học đang ở mức thấp hơn so với yêu cầu phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Việc nghiên cứu để ứng dụng các mô hình quản trị mới đáp ứng nhu cầu đổi mới hệ thống giáo dục đại học đang ngày càng trở nên cấp thiết. Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung vào việc phân tích tổng quan về quản trị tri thức trong trường đại học và đưa ra một số khuyến nghị cho các trường đại học trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạ...

 • Ban bong 9 CHỐT IN(17).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Mạnh Hà (2020)

 • Bài viết này trình bày đánh giá về vai trò của các tiện ích công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi các dịch vụ thư viện học thuật. Bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về sự phát triển lịch sử của các thư viện học thuật, bài báo cũng thảo luận sự phát triển công nghệ đổi mới trong học tập, quản lý dữ liệu và tác động của chúng đối với lĩnh vực thư viện học thuật, bao gồm nhu cầu nhân viên thư viện phát triển các kỹ năng và vai trò mới của thủ thư.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p892-907.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Yên (2020)

 • Việc phát triển thư viện số đã trở thành một xu hướng mạnh mẽ trên thế giới và ở Việt Nam. Làm thế nào để sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả để nâng cao chất lượng dịch vụ của thư viện số là vấn đề rất quan trọng. Bài viết mô tả các kỹ thuật khai phá dữ liệu, giới thiệu quy trình khai phá dữ liệu, nghiên cứu kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp trong khai phá dữ liệu để phân tích dữ liệu người dùng, tạo ra hệ thống khuyến nghị nhằm nâng cao dịch vụ thư viện số. Các hồ sơ mượn sách của thư viện được kiểm tra và phân cụm theo một số đặc điểm của độc giả, sử dụng các quy tắc kết hợp làm kỹ thuật khai phá dữ liệu để khám phá những điểm tương đồng giữa sở thích của người dùng và hành vi mượ...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p157-170.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Vĩnh Vương; Bùi, Thị Phượng (2020)

 • Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số ngày nay đã góp phần tạo nên sự thuận tiện và nhanh chóng trong hoạt động giao tiếp học thuật. Hầu hết các quy trình giao tiếp học thuật đều có thể diễn ra đồng thời trên môi trường mạng Internet. Người dùng tin có thể vừa là người nghiên cứu, người đệ trình xuất bản nghiên cứu vừa có thể là người thực hiện vai trò bình duyệt. Tất cả họ đều có thể thực hiện vai trò của mình đồng thời ngay trên môi trường mạng Internet. Có thể thấy, người dùng tin ngày nay không chỉ thể hiện có kỹ năng sử dụng công nghệ số khai thác tri thức mà còn có khả năng thẩm định các nguồn tri thức trên môi trường số một cách hiệu quả. Thư viện xưa nay vẫn thực hi...

 • Ban bong 9 CHỐT IN(16).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Thái, Nguyên Hoàng Giang; Đào, Mộng Uyển (2020)

 • Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), vạn vật kết nối (AI), mạng xã hội - di động - phân tích dữ liệu lớn - điện toán đám mây (SMAC) đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số và thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở các trường Đại học tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các thư viện đại học đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tạo điều kiện để người dùng tin tương tác tốt hơn và tối đa hóa việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện (TTTV). Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề về: Tại sao các thư viện nên hoạt động trên nền tảng các phương t...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p879-891.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Yến; Nguyễn, Thị Hòa (2020)

 • Môi trường kinh tế và thông tin đang thay đổi nhanh chóng hàng ngày. Tổ chức tri thức đã trở thành một công cụmạnh mẽ để thúc đẩy và hiện thực hóa các ý tưởng đổi mới trong nhiều tầng lớp khác nhau của thư viện. Do đó, chuẩn hóa nghiệp vụ thư viện dựa trên các tiêu chuẩn đóng vai trò quan trọng nhất đối với việc sử dụng hiệu quả thông tin nối mạng cũng như sự phát triển của thư viện số. Bài viết trình bày các khái niệm, vai trò của tiêu chuẩn hóa nói chung và tiêu chuẩn hóa hoạt động thư viện nói riêng, đồng thời tập trung phân tích các tiêu chuẩn siêu dữ liệu trong tổ chức tri thức ở thư viện số.

 • Ban bong 9 CHỐT IN(18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Thị Huệ; Lê, Thị Quyên (2020)

 • Việc ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong hoạt động thư viện ở Việt Nam nói chung và các thư viện đại học nói riêng đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện và năng lực của mỗi một thư viện mà mức độ ứng dụng KHCN trong hoạt động lại khác nhau. Nội dung của bài viết này tập trung vào việc khảo sát, đánh giá thực trạng việc ứng dụng KHCN tại các thư viện đại học nói chung và thư viện TQB nói riêng. Đồng thời, bài nghiên cứu cũng đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao việc ứng dụng KHCN trong các hoạt động của thư viện.

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p146-156.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Năng Toàn; Vũ, Thị Kim Anh (2020)

 • Sự phát triển của công nghệ thông tin, kể cả phần cứng và phần mềm đã đẩy mạnh nhiều lĩnh vực phát triển, trong đó có công nghệ 3D và thực tại ảo. Các công nghệ này được xem như là công nghệ chủ chốt trong cuộc cách mạng 4.0. Trong bối cảnh đó, việc hình thành và xây dựng dữ liệu thực tại ảo là một việc làm cần thiết trong các mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện nhất là trong điều kiện Việt Nam. Báo cáo này đề cập đến quy trình xây dựng dữ liệu 3D, thực tại ảo một số vấn đề cơ bản trong trong công nghệ 3D, thực tại ảo tại Trung tâm Thông tin thư viện – ĐHQG Hà Nội

 • Ban bong 9 CHỐT IN(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Minh Huệ; Nông, Thị Bích Ngọc (2020)

 • Tài liệu xám (grey literature) là các tài liệu ít hoặc không được xuất bản hay phổ biến rộng rãi trong cộng đồng cũng như không có mặt trên các kênh xuất bản hay phát hành truyền thống. Tuy nhiên loại tài liệu này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng Trung tâm Tri thức số cho các cơ sở giáo dục. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tìm hiểu định nghĩa về tài liệu xám, các khó khăn, thách thức trong việc tổ chức và truy cập tài liệu xám, đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị mang tính khả thi đối với các thư viện đại học Việt Nam trong việc khai thác nguồn tài liệu giá trị này nhằm làm phong phú thêm các nguồn lực của Trung tâm Tri thức số trong bối cản...

 • Ban bong 9 CHỐT IN_p853-866.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Duyên Trung; Nguyễn, Hữu Trung; Hà, Thị Huệ (2020)

 • Mục đích chung của bài báo là cung cấp cái nhìn tổng quát với những đặc tính nổi bật về một số nền tảng công nghệ Internet kết nối vạn vật (Internet of Things: IoT) có thể phát triển cho các cơ quan thông tin (Information Agencies: IA) như thư viện, kho lưu trữ, viện bảo tàng, v.v. Tiếp đến, chúng tôi tập trung phân tích đặc tính của IoT trong các hoạt động thư viện hiện đại. Đặc biệt, một số kỹ thuật thường đã được sử dụng trong quản lý thư viện như dùng thẻ định danh RFID chứa dữ liệu thư mục được tích hợp vào IoT, sử dụng robot dò đường trong hoạt động mượn/trả sách, công nghệ sử dụng camera nhận diện mặt người sử dụng,… cũng được chúng tôi thảo luận một cách chi tiết. Cuối cùng, m...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1377