Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC) : [1282]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1282
 • KyYeuHoiThao_2017 (22).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2017)

 • Sự phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa, đặc biệt là nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin đã tác động không nhỏ tới hoạt động thông tin nói chung và hoạt động phát triển dịch vụ thông tin nói riêng. Nhiều loại hình dịch vụ thông tin cũ đã không còn phù hợp, thay vào đó là những loại hình dịch vụ thông tin mới có khả năng liên kết, chia sẻ, không hạn chế số lượng, thời gian và không gian,... khi khai thác. Bài viết giới thiệu một số loại hình dịch vụ thông tin có xu hướng phát triển trong các thư viện đại học thời gian tới.

 • KyYeuHoiThao_2017 (21).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Quý; Phạm, Tiến Toàn (2017)

 • Bài viết đề cập đến một số khái niệm công cụ như quy trình, quy trình ứng dụng phần mềm xã hội (PMXH) trong việc tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện. Phân tích nội dung các bước cơ bản của Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức các dịch vụ thông tin, thư viện nhằm kết nối cộng đồng người dùng tin để phát triển và phục vụ thông tin/tài liệu hiệu quả nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và tự học suốt đời cho moi cá nhân người dùng tin.

 • KyYeuHoiThao_2017 (20).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Quý; Phạm, Tiến Toàn (2017)

 • Bài viết đề cập đến khái niệm và những tính năng ưu việt phần mềm xã hội (PMXH) trong tiến trình phát triển của nó. Đồng thời cũng phân tích những PMXH phổ biến nhất với các công cụ cơ bản nhất đang được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau trong đó có hoạt động thông tin, thư viện. Đưa ra một số PMXH đã và đang được ứng dụng để thực hiện các dịch vụ thông tin, thư viện của một số trường đại học ở Hoa kỳ và Úc nhằm kết nối cộng đồng người dùng tin để phát triển và phục vụ thông tin/tài liệu hiệu quả nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) của nhà trường.

 • KyYeuHoiThao_2017 (19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Trọng Phượng; Nguyễn, Ngọc Nam (2017)

 • Bài báo đề cập một số khái niệm cơ bản, cách duy trì và phát triển dịch vụ sáng tạo trong bổi cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần thâm nhập vào Việt Nam. Trên cơ sở đó, gợi mở một số dịch vụ sáng tạo để các cơ quan thông tin thư viện có thể tham khảo áp dụng.

 • KyYeuHoiThao_2017 (18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Minh Nguyệt (2017)

 • Dịch vụ thông tin - thư viện là hoạt động đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin trong các cơ quan thông tin - thư viện, là cầu nối giữa người dùng tin và nguồn lực thông tin của thư viện đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới được tạo ra bởi những biến chuyển trong xã hội hiện đại. Để đáp ứng đây đủ nhu cầu tin của người dùng tin trong môi trường xã hội hiện đại, việc tổ chức và vận hành các dịch vụ thông tin - thư viện buộc phải đổi mới theo những xu hướng phù hợp với xã hội hiện đại đông thời bảo đảm các tính chất của dịch vụ - thông tin thư viện: đảm bảo tính tương tác cao, bảo đảm sự sáng tạo và năng động trong tiếp cận và sử dụng thông tin.

 • KyYeuHoiThao_2017 (17).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Trung Nghĩa (2017)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0) đang diễn ra là một xu thế toàn cầu, có ảnh hưởng tới từng con người ở mọi quốc gia trên thế giới với những dịch chuyển được dự báo là chưa từng có trong lịch sử. Nhiều trong số các dịch chuyển đó chỉ có khả năng xảy ra được nhờ vào khoa học mở, truy cập mở và dữ liệu mở trong môi trường kết nối mạng, điều gián tiếp giúp cho người máy có thể thay thế nhiêu công việc chân tay của con người. Trong bối cảnh đó, có ý kiến tổng hợp cho rằng: Các thư viện là một trong các tác nhân chính, có vai trò xúc tác và tạo nên hạ tầng vật lý để các nhà khoa học tiến hành các công việc của họ theo hướng khoa học mở, truy cập mở và dữ liệu mở. Vai trò nổi...

 • KyYeuHoiThao_2017 (16).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Kiều Nga (2017)

 • Trong kỷ nguyên số, dịch vụ thư viện đã có nhiều bước phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện. Bài viết đi sâu tìm hiểu các loại hình dịch vụ mới của thư viện, đồng thời nhận diện những thay đổi trong phương thức thư viện thực hiện các dịch vụ truyền thống.

 • KyYeuHoiThao_2017 (15).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai (2017)

 • Manuscriptorium, thư viện số về tài liệu số lớn nhất thế giới, ra đời trong xu hướng tăng cường hợp tác thư viện số về tài liệu cổ trên phạm vi quốc tế. Trên cơ sở đi sâu tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển và những đặc điểm của Thư viện số Manuscriptorium, bài viết khái quát thực trạng xây dựng thư viện số tài liệu cổ và đề xuất một số ý kiến nhằm đẩy mạnh việc phát triển thư viện số tài liệu cổ nói riêng và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài liệu cổ nói chung tại các thư viện Việt Nam.

 • KyYeuHoiThao_2017 (13).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dương, Đình Hòa (2017)

 • Bài viết cung cấp cho bạn đọc những thông tin tổng quan về OCLC, các lợi ích khi gia nhập OCLC. Bên cạnh đó các sàn phẩm và dịch vụ tiêu biểu của OCLC cũng được giới thiệu, bao gồm Phần mềm quản lý thư viện thế hệ mới WorldShare Management Services, cống tìm kiếm và chuyển giao tài nguyên tập trung WorldCat Discovery Services, Phần mềm quản lỷ các bộ sưu tập so CONTENTdm, Dịch vụ mượn liên thư viện toàn cầu WorldShare International Inter-ỉibrary Loans, Công cụ xác thực người dùng và quản lý truy cập dữ liệu từ xa EZ Proxy ... Ngoài ra, bài viết còn đề cập đến thực trạng và xu thế kết nối, hợp tác, chia sẻ giữa các thư viện Việt Nam hiện nay

 • KyYeuHoiThao_2017 (11).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trịnh, Thu Hà; Nguyễn, Thị Minh Tú (2017)

 • Thiết kế bài giảng trong giảng dạy đóng góp một phần quan trọng trong việc quyết định chất lượng dạy và học tại tất cà các cấp học, mô hình và hình thức đào tạo. Trong lĩnh vực thư viện, việc thiết kế bài giảng trong đào tạo người dùng tin ngày càng được nhìn nhận một cách nghiêm túc đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay. Tuy nhiên, thách thức đối với nhân viên thư viện, những người không được đào tạo bài bản về giảng dạy, là làm sao thiết kế được bài giảng chất lượng, thu hút đông đảo bạn đọc tham gia. Do đó, sử dụng công cụ đa phương tiện, lông ghép các hoạt động mang tỉnh tương tác là một trong nhưng giải pháp khả thi. Đại học RMIT Việt Nam là một trong những trườn...

 • KyYeuHoiThao_2017 (10).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Hà (2017)

 • Trên cơ sở tổng kết những xu thế lớn của thế giới, bài viết phân tích những cơ hội và thách thức của giáo dục, đào tạo ở Việt Nam dẫn tới yêu cầu tất yếu phải đổi mới đào tạo nhân lực chuyên ngành thông tin - thư viện nói chung và thay đôi nội dung "Dịch vụ thông tin ” trong chương trình đào tạo nhân lực thông tin - thư viện giai đoạn mới.

 • KyYeuHoiThao_2017 (9).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Chất lượng của dịch vụ thông tin - thư viện phản ánh chất lượng, hiệu quả của toàn bộ chu trình hoạt động thông tin - thư viện. Trong xã hội thông tin hiện nay, trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng tin, trước sự phát triển bùng nổ của công nghệ, việc cung cấp các dịch vụ thông tin - thư viện đứng trước nhiều thách thức song thời cơ rất lớn. Cán bộ thư viện cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tư duy và hành động trên cơ sở tích cực, nhanh chóng vận dụng thành tựu của công nghệ vào tất cả các khâu công tác mới có thể tạo ra các dịch vụ tốt, thỏa mãn tối đa người dùng tin.

 • KyYeuHoiThao_2017 (7).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Thanh (2017)

 • Trên quan điểm marketing là một quy trình quản lý của cơ quan thông tin - thư viện, bài viết làm rõ vai trò của marketing trong hoạt động thông tin - thư viện và đề ra những định hướng để marketỉng được các cơ quan thông tin - thư viện quan tâm, nhận thức đầy đủ và triển khai trong thực tiễn.

 • KyYeuHoiThao_2017 (6).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhiên (2017)

 • Nhằm nghiên cứu sâu hơn về dịch vụ thông tin - thư viện, góp phần phát triển ngành thông tin - thư viện tại Việt Nam, bài viết xây dựng dây chuyền mô phỏng hoạt động của hệ thống phân phối thông tin có chọn lọc; đưa ra nguyên tắc về hoạt động của hệ thống phân phối thông tin có chọn lọc; xây dựng 4 phân hệ của hệ thống phân phối thông tin có chọn lọc: phân hệ lựa chọn và xác lập diện nhu cầu thông tin, phân hệ nguồn tin, phân hệ xử lý thông tin và phân hệ bao gói và dịch vụ thông tin.

 • KyYeuHoiThao_2017 (5).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa (2017)

 • Đổi với hoạt động của một thư viện đại học, việc chủ động tiếp cận và cung cấp dịch vụ thông tin thư viện cho người dùng tin ngày càng trở nên cấp thiết. Bài viết tập trung vào giới thiệu một so hoạt động tương tác đa chiểu giữa cản bộ thư viện đại học và người dùng tin là giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nhằm thúc đây các dịch vụ thông tin thư viện ho trợ người dùng tin khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin của thư viện.

 • KyYeuHoiThao_2017 (3).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thị Phương Liên (2017)

 • Trong môi trường số, dịch vụ thông tin thư viện có sự thay đổi rõ rệt và ngày càng khăng định vai trò trong đáp ímg nhu cầu của người dùng tin. Tuy nhiên, công nghệ càng tiên tiến, vấn đề bản quyền trong cung cấp dịch vụ thông tin càng trở nên phức tạp, khó kiêm soát. Bài viết đề cập tới sự hình thành của bản quyên, vai trò của bảo hộ quyền tác giả và quyển liên quan, vấn để thực thi và bảo hộ bản quyền trong cung cấp các dịch vụ thông tin cho ngicời dùng tin trong các thư viện và trung tâm thông tin hiện nay.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1282

Kỷ yếu Hội thảo ngành Thông tin-Thư viện (LIC) : [1282]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1282
 • KyYeuHoiThao_2017 (22).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đinh, Thúy Quỳnh (2017)

 • Sự phát triển của khoa học - công nghệ, quá trình toàn cầu hóa, đặc biệt là nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin đã tác động không nhỏ tới hoạt động thông tin nói chung và hoạt động phát triển dịch vụ thông tin nói riêng. Nhiều loại hình dịch vụ thông tin cũ đã không còn phù hợp, thay vào đó là những loại hình dịch vụ thông tin mới có khả năng liên kết, chia sẻ, không hạn chế số lượng, thời gian và không gian,... khi khai thác. Bài viết giới thiệu một số loại hình dịch vụ thông tin có xu hướng phát triển trong các thư viện đại học thời gian tới.

 • KyYeuHoiThao_2017 (21).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Quý; Phạm, Tiến Toàn (2017)

 • Bài viết đề cập đến một số khái niệm công cụ như quy trình, quy trình ứng dụng phần mềm xã hội (PMXH) trong việc tổ chức dịch vụ thông tin, thư viện. Phân tích nội dung các bước cơ bản của Quy trình ứng dụng phần mềm xã hội trong tổ chức các dịch vụ thông tin, thư viện nhằm kết nối cộng đồng người dùng tin để phát triển và phục vụ thông tin/tài liệu hiệu quả nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và tự học suốt đời cho moi cá nhân người dùng tin.

 • KyYeuHoiThao_2017 (20).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Quý; Phạm, Tiến Toàn (2017)

 • Bài viết đề cập đến khái niệm và những tính năng ưu việt phần mềm xã hội (PMXH) trong tiến trình phát triển của nó. Đồng thời cũng phân tích những PMXH phổ biến nhất với các công cụ cơ bản nhất đang được ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau trong đó có hoạt động thông tin, thư viện. Đưa ra một số PMXH đã và đang được ứng dụng để thực hiện các dịch vụ thông tin, thư viện của một số trường đại học ở Hoa kỳ và Úc nhằm kết nối cộng đồng người dùng tin để phát triển và phục vụ thông tin/tài liệu hiệu quả nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) của nhà trường.

 • KyYeuHoiThao_2017 (19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Trọng Phượng; Nguyễn, Ngọc Nam (2017)

 • Bài báo đề cập một số khái niệm cơ bản, cách duy trì và phát triển dịch vụ sáng tạo trong bổi cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần thâm nhập vào Việt Nam. Trên cơ sở đó, gợi mở một số dịch vụ sáng tạo để các cơ quan thông tin thư viện có thể tham khảo áp dụng.

 • KyYeuHoiThao_2017 (18).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Minh Nguyệt (2017)

 • Dịch vụ thông tin - thư viện là hoạt động đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin trong các cơ quan thông tin - thư viện, là cầu nối giữa người dùng tin và nguồn lực thông tin của thư viện đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới được tạo ra bởi những biến chuyển trong xã hội hiện đại. Để đáp ứng đây đủ nhu cầu tin của người dùng tin trong môi trường xã hội hiện đại, việc tổ chức và vận hành các dịch vụ thông tin - thư viện buộc phải đổi mới theo những xu hướng phù hợp với xã hội hiện đại đông thời bảo đảm các tính chất của dịch vụ - thông tin thư viện: đảm bảo tính tương tác cao, bảo đảm sự sáng tạo và năng động trong tiếp cận và sử dụng thông tin.

 • KyYeuHoiThao_2017 (17).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Trung Nghĩa (2017)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4.0) đang diễn ra là một xu thế toàn cầu, có ảnh hưởng tới từng con người ở mọi quốc gia trên thế giới với những dịch chuyển được dự báo là chưa từng có trong lịch sử. Nhiều trong số các dịch chuyển đó chỉ có khả năng xảy ra được nhờ vào khoa học mở, truy cập mở và dữ liệu mở trong môi trường kết nối mạng, điều gián tiếp giúp cho người máy có thể thay thế nhiêu công việc chân tay của con người. Trong bối cảnh đó, có ý kiến tổng hợp cho rằng: Các thư viện là một trong các tác nhân chính, có vai trò xúc tác và tạo nên hạ tầng vật lý để các nhà khoa học tiến hành các công việc của họ theo hướng khoa học mở, truy cập mở và dữ liệu mở. Vai trò nổi...

 • KyYeuHoiThao_2017 (16).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Kiều Nga (2017)

 • Trong kỷ nguyên số, dịch vụ thư viện đã có nhiều bước phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện. Bài viết đi sâu tìm hiểu các loại hình dịch vụ mới của thư viện, đồng thời nhận diện những thay đổi trong phương thức thư viện thực hiện các dịch vụ truyền thống.

 • KyYeuHoiThao_2017 (15).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai (2017)

 • Manuscriptorium, thư viện số về tài liệu số lớn nhất thế giới, ra đời trong xu hướng tăng cường hợp tác thư viện số về tài liệu cổ trên phạm vi quốc tế. Trên cơ sở đi sâu tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển và những đặc điểm của Thư viện số Manuscriptorium, bài viết khái quát thực trạng xây dựng thư viện số tài liệu cổ và đề xuất một số ý kiến nhằm đẩy mạnh việc phát triển thư viện số tài liệu cổ nói riêng và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài liệu cổ nói chung tại các thư viện Việt Nam.

 • KyYeuHoiThao_2017 (13).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dương, Đình Hòa (2017)

 • Bài viết cung cấp cho bạn đọc những thông tin tổng quan về OCLC, các lợi ích khi gia nhập OCLC. Bên cạnh đó các sàn phẩm và dịch vụ tiêu biểu của OCLC cũng được giới thiệu, bao gồm Phần mềm quản lý thư viện thế hệ mới WorldShare Management Services, cống tìm kiếm và chuyển giao tài nguyên tập trung WorldCat Discovery Services, Phần mềm quản lỷ các bộ sưu tập so CONTENTdm, Dịch vụ mượn liên thư viện toàn cầu WorldShare International Inter-ỉibrary Loans, Công cụ xác thực người dùng và quản lý truy cập dữ liệu từ xa EZ Proxy ... Ngoài ra, bài viết còn đề cập đến thực trạng và xu thế kết nối, hợp tác, chia sẻ giữa các thư viện Việt Nam hiện nay

 • KyYeuHoiThao_2017 (11).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trịnh, Thu Hà; Nguyễn, Thị Minh Tú (2017)

 • Thiết kế bài giảng trong giảng dạy đóng góp một phần quan trọng trong việc quyết định chất lượng dạy và học tại tất cà các cấp học, mô hình và hình thức đào tạo. Trong lĩnh vực thư viện, việc thiết kế bài giảng trong đào tạo người dùng tin ngày càng được nhìn nhận một cách nghiêm túc đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay. Tuy nhiên, thách thức đối với nhân viên thư viện, những người không được đào tạo bài bản về giảng dạy, là làm sao thiết kế được bài giảng chất lượng, thu hút đông đảo bạn đọc tham gia. Do đó, sử dụng công cụ đa phương tiện, lông ghép các hoạt động mang tỉnh tương tác là một trong nhưng giải pháp khả thi. Đại học RMIT Việt Nam là một trong những trườn...

 • KyYeuHoiThao_2017 (10).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Hà (2017)

 • Trên cơ sở tổng kết những xu thế lớn của thế giới, bài viết phân tích những cơ hội và thách thức của giáo dục, đào tạo ở Việt Nam dẫn tới yêu cầu tất yếu phải đổi mới đào tạo nhân lực chuyên ngành thông tin - thư viện nói chung và thay đôi nội dung "Dịch vụ thông tin ” trong chương trình đào tạo nhân lực thông tin - thư viện giai đoạn mới.

 • KyYeuHoiThao_2017 (9).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Huy Chương (2017)

 • Chất lượng của dịch vụ thông tin - thư viện phản ánh chất lượng, hiệu quả của toàn bộ chu trình hoạt động thông tin - thư viện. Trong xã hội thông tin hiện nay, trước nhu cầu ngày càng cao của người dùng tin, trước sự phát triển bùng nổ của công nghệ, việc cung cấp các dịch vụ thông tin - thư viện đứng trước nhiều thách thức song thời cơ rất lớn. Cán bộ thư viện cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện tư duy và hành động trên cơ sở tích cực, nhanh chóng vận dụng thành tựu của công nghệ vào tất cả các khâu công tác mới có thể tạo ra các dịch vụ tốt, thỏa mãn tối đa người dùng tin.

 • KyYeuHoiThao_2017 (7).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Thanh (2017)

 • Trên quan điểm marketing là một quy trình quản lý của cơ quan thông tin - thư viện, bài viết làm rõ vai trò của marketing trong hoạt động thông tin - thư viện và đề ra những định hướng để marketỉng được các cơ quan thông tin - thư viện quan tâm, nhận thức đầy đủ và triển khai trong thực tiễn.

 • KyYeuHoiThao_2017 (6).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhiên (2017)

 • Nhằm nghiên cứu sâu hơn về dịch vụ thông tin - thư viện, góp phần phát triển ngành thông tin - thư viện tại Việt Nam, bài viết xây dựng dây chuyền mô phỏng hoạt động của hệ thống phân phối thông tin có chọn lọc; đưa ra nguyên tắc về hoạt động của hệ thống phân phối thông tin có chọn lọc; xây dựng 4 phân hệ của hệ thống phân phối thông tin có chọn lọc: phân hệ lựa chọn và xác lập diện nhu cầu thông tin, phân hệ nguồn tin, phân hệ xử lý thông tin và phân hệ bao gói và dịch vụ thông tin.

 • KyYeuHoiThao_2017 (5).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nghĩa (2017)

 • Đổi với hoạt động của một thư viện đại học, việc chủ động tiếp cận và cung cấp dịch vụ thông tin thư viện cho người dùng tin ngày càng trở nên cấp thiết. Bài viết tập trung vào giới thiệu một so hoạt động tương tác đa chiểu giữa cản bộ thư viện đại học và người dùng tin là giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nhằm thúc đây các dịch vụ thông tin thư viện ho trợ người dùng tin khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin của thư viện.

 • KyYeuHoiThao_2017 (3).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thị Phương Liên (2017)

 • Trong môi trường số, dịch vụ thông tin thư viện có sự thay đổi rõ rệt và ngày càng khăng định vai trò trong đáp ímg nhu cầu của người dùng tin. Tuy nhiên, công nghệ càng tiên tiến, vấn đề bản quyền trong cung cấp dịch vụ thông tin càng trở nên phức tạp, khó kiêm soát. Bài viết đề cập tới sự hình thành của bản quyên, vai trò của bảo hộ quyền tác giả và quyển liên quan, vấn để thực thi và bảo hộ bản quyền trong cung cấp các dịch vụ thông tin cho ngicời dùng tin trong các thư viện và trung tâm thông tin hiện nay.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1282