LAW - Dissertations : [186]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 186
 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Lan;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2022)

 • Nghiên cứu toàn diện, sâu sắc và có hệ thống một số vấn đề lí luận về TGXH và pháp luật về TGXH đối với NNCĐDC. Làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận pháp luật về TGXH đối với NNCĐDC góp phần hoàn thiện cơ sở lí luận pháp luật về TGXH cho đối tượng bị nhiễm CĐHH ở Việt Nam phù hợp với sự phát triển của quốc gia, phù hợp với pháp luật quốc tế trong giai đoạn hội nhập. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về TGXH đối với NNCĐDC ở Việt Nam; rút ra những ưu điểm, hạn chế bất cập còn tồn tại trong các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đó để làm cơ sở đề xuất những kiến nghị hoàn thiện pháp luật....

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Việt Tường;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2022)

 • Thống kê, khảo sát, đánh giá các công trình nghiên cứu có liên quan ở trong và ngoài nước, từ đó rút ra những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. Làm rõ khái niệm, cơ sở của việc quy định hành vi hối lộ trong pháp luật hình sự Việt Nam, cũng như quan điểm về các tội phạm về hối lộ trên thế giới. Khái quát lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, đặc biệt phân tích quy định của BLHS năm 2015 về các tội phạm về hối lộ, từ đó, rút ra nhận xét, đánh giá. Đánh giá toàn diện bức tranh thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về hối lộ giai đoạn 2008 - 2021, từ đó chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân cơ b...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hồng;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2022)

 • Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài “Pháp luật về đấu giá TSC ở Việt Nam”, từ đó rút ra những thành tựu mà luận án cần kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án; Làm rõ cơ sở lý luận về đấu giá TSC và pháp luật về đấu giá TSC, như: khái niệm, đặc điểm, phân loại TSC; khái niệm, đặc điểm, bản chất, ý nghĩa của đấu giá TSC; phân loại trong đấu giá TSC; giao dịch đấu giá TSC; khái niệm, cấu trúc, nguồn và những nội dung chủ yếu của pháp luật về đấu giá TSC; Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam về đấu giá TSC, chỉ ra những bất cập, vướng mắc trong quy định pháp luật về đấu giá TSC ...

 • item.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Diệp, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2022)

 • Hệ thống hóa lý luận chung về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và những vấn đề liên quan đến đăng ký, sử dụng, khai thác tên miền. Nghiên cứu lý luận về xung đột và giải quyết xung đột, tranh chấp và giải quyết tranh chấp giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đối với nhãn hiệu và tên miền. Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền và đề xuất các các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Quang Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2022)

 • Thứ nhất, Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận chuyên sâu về hình thức tổ chức hành nghề luật sư một cách có hệ thống và chỉ ra những điêm cần lưu ý trong việc điều chỉnh pháp luật đối với các hình thức tổ chức hành nghề luật sư; Thứ hai, Luận án tìm hiểu những điểm phù hợp và chưa phù họp của các quy định pháp luật liên quan tới hình thức tổ chức hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những điểm còn chưa phù hợp trong các quy chế pháp lý liên quan nhằm mục đích tiến tới sửa đổi, bô sung Luật Luật sư hiện hành; Thứ ba, Luận án kiến nghị các định hướng và giải pháp hoàn thiện quy chế pháp lý hiện hành về hình thức tổ chức hành nghề luật sư ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Trần, Thị Thuý Lâm; Nguyễn, Tiến Vinh (2022)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về QLLĐNN và pháp luật QLLĐNN làm việc tại Việt Nam; đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật QLLĐNN làm việc tại Việt Nam; đề xuất các yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật QLLĐNN làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Ngô, Hải Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2022)

 • Luận án đã nghiên cứu một cách khá toàn diện lý luận về hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế dưới góc độ là những cách thức giải quyết các tranh chấp quốc tế, trong đó tập trung vào giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo. Nêu ra khái niệm về áp dụng biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo. Luận án đã khái quát toàn cảnh về thực trạng các tranh chấp ở Biển Đông, nhất là những tranh chấp liên quan đến Việt Nam, đánh giá về thực trạng giải quyết các tranh chấp về biển, đảo ở khu vực này dưới góc độ pháp lý quốc tế. Luận án đã hệ thống hóa những biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo có thể và nên lựa chọn áp dụng để giải quyết cá...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung;  Advisor: Nguyễn, Như Phát; Đặng, Vũ Huân (2022)

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến đối tượng cụ thể là nhãn hiệu, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Hoàng, Xuân Trường;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu; Nguyễn, Xuân Thu (2022)

 • Để tạo tiền đề cho việc nghiên cứu về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp xã hội, tác giả nghiên cứu một số vấn đề chung về doanh nghiệp xã hội, pháp luật về doanh nghiệp xã hội. Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về tuyển dụng lao động và pháp luật về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp xã hội. Nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Trên cơ sở đó chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong hệ thống pháp luật và nguyên nhân chủ yếu của những bất cập đó trong thực tiễn thi hành pháp luật về lao động trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xã hội nói riêng. Trên cơ sở lý luận và thực trạng ...

 • item.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Quỳnh Hoa;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2022)

 • Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu về đề tài Giáo dục pháp luật (GDPL) nói chung, GDPL cho các đối tượng và GDPL cho trong doanh nghiệp nói riêng; chỉ ra những kết quả đã đạt được, những điểm chưa được, chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay và dự kiến những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về GDPL cho người lao động trong doanh nghiệp, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến GDPL cho NLĐ(Người lao động) trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở thực tiễn GDPL cho NLĐ trong doanh nghiệp, nhất là sự tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan, yêu cầu, bối cảnh đến thực trạng GDPL cho NLĐ trong doanh nghiệp...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Sơn;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2022)

 • Luận án đưa những phân tích về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng tiến bộ hơn. Các tổ chức thanh tra phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét, kết luận, kiến nghị giải quyết nhiều vụ việc khiếu kiện bức xúc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại. Vai trò của Tòa án ngày càng được nâng cao. Kết quả đạt được trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động của cơ quan hành chính bằng phương thức bảo đảm thông qua thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước. Kết quả đạt được trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động của cơ quan hành chính bằng p...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Trọng Dũng;  Advisor: Nguyễn, Như Phát; Nguyễn, Bích Thảo (2022)

 • Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện các vấn đề lý luận về quyền đòi nợ và thế chấp quyền đòi nợ trên cơ sở lý thuyết tiếp cận theo chức năng bảo đảm là mô hình lý thuyết của pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại, với bốn nội dung trụ cột bao gồm: xác lập biện pháp bảo đảm có hiệu lực giữa các bên; xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba; xử lý tài sản bảo đảm; xác định thứ tự ưu tiên. Mô hình này được Ủy ban Luật Thương mại quốc tế Liên Hợp Quốc (UNCITRAL) khuyến nghị áp dụng và hiện tại đang có ảnh hưởng rộng rãi đến quá trình cải cách pháp luật về giao dịch bảo đảm ở nhiều nước trên thế giới. Luận án dung nạp những hạt nhân hợp lý của cấu trúc, mô hình pháp luật ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Bùi, Nguyễn Phương Lê;  Advisor: Võ, Trí Hảo; Nguyễn, Văn Quân (2021)

 • Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống, chuyên sâu và toàn diện pháp luật về THA đối với QSDĐ. Vì vậy, dự kiến nghiên cứu đề tài có những đóng góp mới về khoa học như sau: Thứ nhất, đưa ra được khái niệm về THA đối với QSDĐ dưới các góc độ nghiên cứu khác nhau như: chế định pháp luật; quan hệ pháp luật; trình tự, thủ tục thuộc lĩnh vực THADS. Đồng thời, luận án cũng đã chỉ ra và phân tích các đặc điểm về THA đối với QSDĐ; Thứ hai, luận án xây dựng mô hình xác minh khác biệt với quy định của pháp luật hiện hành, trong đó, người giữ vai trò chủ đạo của hoạt động này là người được thi hành án với sự hỗ trợ của các chủ thể có liên quan là người phải THA và...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thuỳ Dương;  Advisor: Vũ, Công Giao; Nguyễn, Thị Minh Hà (2021)

 • Luận án xây dựng khung lý thuyết về cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo hiến pháp và các thành tố cấu tạo nên cơ chế này trên cơ sở tiếp cận liên ngành giữa luật học, lịch sử và chính trị. Luận án phân tích, đánh giá sự phát triển của cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các bản Hiến pháp Việt Nam từ 1946 đến nay, từ đó chỉ ra đặc điểm của cơ chế này tương ứng với bối cảnh lịch sử, chính trị, kinh tế qua từng thời kỳ. Luận án đưa ra quan điểm và giải pháp hoàn thiện về cơ chế hiến định bảo vệ các quyền con người, quyền công dân trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn có liên quan trong luật nhân quyền quốc tế cũng như kinh nghiệm trong hiến pháp một số quốc...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Tạ, Đức Hòa;  Advisor: Phạm, Hồng Thái; Nguyễn, Thị Minh Hà (2021)

 • Luận án đã hệ thống hóa, phân tích, đánh giá về tình hình nghiên cứu pháp luật Việt Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Luận án đã đưa ra khái niệm, đặc điểm NHĐKCT cấp xã; pháp luật về NHĐKCT cấp xã,; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về NHĐKCT cấp xã; các yếu tố tác động đến pháp luật về NHĐKCT cấp xã ở Việt Nam hiện nay. Luận án đánh giá được thực trạng pháp luật và việc thực hiện pháp luật về người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở Việt Nam hiện nay và chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân những hạn chế của pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về NHĐKCT hiện nay ở Việt Nam. Luận án chỉ ra yêu cầu xu hướng điều chỉnh của pháp luật về NHĐK...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thành Thủy;  Advisor: Bùi, Xuân Đức; Đặng, Minh Tuấn (2021)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của mô hình chính thể đại nghị, từ đó đề xuất các giá trị, bài học trong việc xây dựng, tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam, hướng tới xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu: (1) nghiên cứu những quan điểm, tư tưởng hiến pháp, pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước của một số quốc gia theo mô hình chính thể đại nghị trên thế giới; (2) nghiên cứu những đặc trưng cơ bản của chính thể đại nghị, các đặc điểm của bộ máy nhà nước Việt nam trên phương diện chính trị và hiến pháp, tìm những kinh nghiệm tổ chức bộ máy nhà nước trên thế giới có khả năng ứng dụng tại Vi...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Quốc Khánh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến; Mai, Hải Đăng (2021)

 • Luận án bổ sung và làm rõ thêm cơ sở lý luận về việc tham gia với tư cách là bên thứ ba tại các thiết chế tài phán quốc tế. Trong đó, luận án đề cập đến những vấn đề lý luận cụ thể như: vấn đề lý luận về tranh chấp quốc tế và giải quyết tranh chấp quốc tế; tổng quan về thiết chế tài phán quốc tế; bên thứ ba trong giải quyết tranh chấp quốc tế. Luận án đã góp phần làm sáng rõ cơ sở pháp lý quy định việc tham gia cơ chế giải quyết tranh chấp của các thiết chế tài phán quốc tế với tư cách là bên thứ ba. Luận án phân tích so sánh địa vị pháp lý và bản chất tham gia với tư cách bên thứ ba với các hình thức tham gia khác tại các thiết chế tài phán quốc tế. Từ đó có thể nhận diện, làm rõ hìn...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Đặng Phúc;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh; Nguyễn, Mậu Tuân (2021)

 • Luận án làm rõ cơ sở khoa học và thực trạng kiểm soát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh; đề xuất các quan điểm và giải pháp bảo đảm kiểm soát được việc thực thi QLNN của UBND cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay. Luận án phân tích, xây dựng những vấn đề lý luận về kiểm soát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh. Luận án phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng các phương thức, hình thức kiểm soát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh trong giới hạn, phạm vi nghiên cứu. Luận án đề xuất các quan điểm, giải pháp góp phần vào nâng cao hoạt động kiểm soát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của UBND bảo đảm lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng, quyền lợi...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hà;  Advisor: Vũ, Công Giao (2021)

 • Luận án xác định được và làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận về hoàn thiện pháp luật điều chỉnh QHLĐ ở Việt Nam bằng việc đề cập đến khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và ổn định. Bổ sung những phân tích, đánh giá có tính hệ thống với các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về quan hệ hài hòa, tiến bộ và ổn định: những yếu tố tác động đến pháp luật về quan hệ lao động. Hệ thống hóa, phân tích thực trạng với những nội dung cốt lõi của pháp luật về quan hệ lao động ở Việt Nam qua các giai đoạn phát triển từ khi giành được độc lập (năm 1945) đến nay. Phân tích chuyên sâu, so sánh chỉ ra những ưu điểm cũng như hạn chế, đồng thời xác định nguyên nhân củ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Hoàng, Đình Khuê;  Advisor: Nguyễn, Quốc Sửu; Nguyễn, Quốc Văn (2021)

 • Luận án hệ thống hóa được các công trình nghiên cứu về vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng để từ đó rút ra được các khoảng trống pháp lý để luận án tiếp tục nghiên cứu. Thứ hai, luận án luận giải được khái niệm, nội dung, nội dung thể hiện vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng; những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng. Thứ ba, luận án làm rõ thực trạng quy định pháp luật hiện hành về vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng; phân tích thực trạng thực hiện vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng, xác định rõ những thàn...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 186

LAW - Dissertations : [186]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 186
 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Lan;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2022)

 • Nghiên cứu toàn diện, sâu sắc và có hệ thống một số vấn đề lí luận về TGXH và pháp luật về TGXH đối với NNCĐDC. Làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận pháp luật về TGXH đối với NNCĐDC góp phần hoàn thiện cơ sở lí luận pháp luật về TGXH cho đối tượng bị nhiễm CĐHH ở Việt Nam phù hợp với sự phát triển của quốc gia, phù hợp với pháp luật quốc tế trong giai đoạn hội nhập. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về TGXH đối với NNCĐDC ở Việt Nam; rút ra những ưu điểm, hạn chế bất cập còn tồn tại trong các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đó để làm cơ sở đề xuất những kiến nghị hoàn thiện pháp luật....

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Việt Tường;  Advisor: Trịnh, Tiến Việt (2022)

 • Thống kê, khảo sát, đánh giá các công trình nghiên cứu có liên quan ở trong và ngoài nước, từ đó rút ra những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. Làm rõ khái niệm, cơ sở của việc quy định hành vi hối lộ trong pháp luật hình sự Việt Nam, cũng như quan điểm về các tội phạm về hối lộ trên thế giới. Khái quát lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, đặc biệt phân tích quy định của BLHS năm 2015 về các tội phạm về hối lộ, từ đó, rút ra nhận xét, đánh giá. Đánh giá toàn diện bức tranh thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội phạm về hối lộ giai đoạn 2008 - 2021, từ đó chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân cơ b...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hồng;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2022)

 • Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài “Pháp luật về đấu giá TSC ở Việt Nam”, từ đó rút ra những thành tựu mà luận án cần kế thừa, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án; Làm rõ cơ sở lý luận về đấu giá TSC và pháp luật về đấu giá TSC, như: khái niệm, đặc điểm, phân loại TSC; khái niệm, đặc điểm, bản chất, ý nghĩa của đấu giá TSC; phân loại trong đấu giá TSC; giao dịch đấu giá TSC; khái niệm, cấu trúc, nguồn và những nội dung chủ yếu của pháp luật về đấu giá TSC; Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam về đấu giá TSC, chỉ ra những bất cập, vướng mắc trong quy định pháp luật về đấu giá TSC ...

 • item.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Diệp, Thị Thanh Xuân;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2022)

 • Hệ thống hóa lý luận chung về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và những vấn đề liên quan đến đăng ký, sử dụng, khai thác tên miền. Nghiên cứu lý luận về xung đột và giải quyết xung đột, tranh chấp và giải quyết tranh chấp giữa bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đối với nhãn hiệu và tên miền. Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền và đề xuất các các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết xung đột giữa bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu và tên miền.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Quang Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế Anh (2022)

 • Thứ nhất, Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận chuyên sâu về hình thức tổ chức hành nghề luật sư một cách có hệ thống và chỉ ra những điêm cần lưu ý trong việc điều chỉnh pháp luật đối với các hình thức tổ chức hành nghề luật sư; Thứ hai, Luận án tìm hiểu những điểm phù hợp và chưa phù họp của các quy định pháp luật liên quan tới hình thức tổ chức hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những điểm còn chưa phù hợp trong các quy chế pháp lý liên quan nhằm mục đích tiến tới sửa đổi, bô sung Luật Luật sư hiện hành; Thứ ba, Luận án kiến nghị các định hướng và giải pháp hoàn thiện quy chế pháp lý hiện hành về hình thức tổ chức hành nghề luật sư ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Phạm, Thị Hương Giang;  Advisor: Trần, Thị Thuý Lâm; Nguyễn, Tiến Vinh (2022)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về QLLĐNN và pháp luật QLLĐNN làm việc tại Việt Nam; đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật QLLĐNN làm việc tại Việt Nam; đề xuất các yêu cầu, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật QLLĐNN làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Ngô, Hải Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến (2022)

 • Luận án đã nghiên cứu một cách khá toàn diện lý luận về hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế dưới góc độ là những cách thức giải quyết các tranh chấp quốc tế, trong đó tập trung vào giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển, đảo. Nêu ra khái niệm về áp dụng biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo. Luận án đã khái quát toàn cảnh về thực trạng các tranh chấp ở Biển Đông, nhất là những tranh chấp liên quan đến Việt Nam, đánh giá về thực trạng giải quyết các tranh chấp về biển, đảo ở khu vực này dưới góc độ pháp lý quốc tế. Luận án đã hệ thống hóa những biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế về biển, đảo có thể và nên lựa chọn áp dụng để giải quyết cá...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thùy Dung;  Advisor: Nguyễn, Như Phát; Đặng, Vũ Huân (2022)

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến đối tượng cụ thể là nhãn hiệu, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu phù hợp với tình hình Việt Nam hiện nay.

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Hoàng, Xuân Trường;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu; Nguyễn, Xuân Thu (2022)

 • Để tạo tiền đề cho việc nghiên cứu về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp xã hội, tác giả nghiên cứu một số vấn đề chung về doanh nghiệp xã hội, pháp luật về doanh nghiệp xã hội. Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận về tuyển dụng lao động và pháp luật về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp xã hội. Nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Trên cơ sở đó chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong hệ thống pháp luật và nguyên nhân chủ yếu của những bất cập đó trong thực tiễn thi hành pháp luật về lao động trong doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xã hội nói riêng. Trên cơ sở lý luận và thực trạng ...

 • item.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Quỳnh Hoa;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2022)

 • Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu về đề tài Giáo dục pháp luật (GDPL) nói chung, GDPL cho các đối tượng và GDPL cho trong doanh nghiệp nói riêng; chỉ ra những kết quả đã đạt được, những điểm chưa được, chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay và dự kiến những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu. Nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về GDPL cho người lao động trong doanh nghiệp, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến GDPL cho NLĐ(Người lao động) trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở thực tiễn GDPL cho NLĐ trong doanh nghiệp, nhất là sự tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan, yêu cầu, bối cảnh đến thực trạng GDPL cho NLĐ trong doanh nghiệp...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Sơn;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2022)

 • Luận án đưa những phân tích về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng tiến bộ hơn. Các tổ chức thanh tra phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan xem xét, kết luận, kiến nghị giải quyết nhiều vụ việc khiếu kiện bức xúc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại. Vai trò của Tòa án ngày càng được nâng cao. Kết quả đạt được trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động của cơ quan hành chính bằng phương thức bảo đảm thông qua thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước. Kết quả đạt được trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động của cơ quan hành chính bằng p...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Trọng Dũng;  Advisor: Nguyễn, Như Phát; Nguyễn, Bích Thảo (2022)

 • Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện các vấn đề lý luận về quyền đòi nợ và thế chấp quyền đòi nợ trên cơ sở lý thuyết tiếp cận theo chức năng bảo đảm là mô hình lý thuyết của pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại, với bốn nội dung trụ cột bao gồm: xác lập biện pháp bảo đảm có hiệu lực giữa các bên; xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba; xử lý tài sản bảo đảm; xác định thứ tự ưu tiên. Mô hình này được Ủy ban Luật Thương mại quốc tế Liên Hợp Quốc (UNCITRAL) khuyến nghị áp dụng và hiện tại đang có ảnh hưởng rộng rãi đến quá trình cải cách pháp luật về giao dịch bảo đảm ở nhiều nước trên thế giới. Luận án dung nạp những hạt nhân hợp lý của cấu trúc, mô hình pháp luật ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Bùi, Nguyễn Phương Lê;  Advisor: Võ, Trí Hảo; Nguyễn, Văn Quân (2021)

 • Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống, chuyên sâu và toàn diện pháp luật về THA đối với QSDĐ. Vì vậy, dự kiến nghiên cứu đề tài có những đóng góp mới về khoa học như sau: Thứ nhất, đưa ra được khái niệm về THA đối với QSDĐ dưới các góc độ nghiên cứu khác nhau như: chế định pháp luật; quan hệ pháp luật; trình tự, thủ tục thuộc lĩnh vực THADS. Đồng thời, luận án cũng đã chỉ ra và phân tích các đặc điểm về THA đối với QSDĐ; Thứ hai, luận án xây dựng mô hình xác minh khác biệt với quy định của pháp luật hiện hành, trong đó, người giữ vai trò chủ đạo của hoạt động này là người được thi hành án với sự hỗ trợ của các chủ thể có liên quan là người phải THA và...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thuỳ Dương;  Advisor: Vũ, Công Giao; Nguyễn, Thị Minh Hà (2021)

 • Luận án xây dựng khung lý thuyết về cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo hiến pháp và các thành tố cấu tạo nên cơ chế này trên cơ sở tiếp cận liên ngành giữa luật học, lịch sử và chính trị. Luận án phân tích, đánh giá sự phát triển của cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong các bản Hiến pháp Việt Nam từ 1946 đến nay, từ đó chỉ ra đặc điểm của cơ chế này tương ứng với bối cảnh lịch sử, chính trị, kinh tế qua từng thời kỳ. Luận án đưa ra quan điểm và giải pháp hoàn thiện về cơ chế hiến định bảo vệ các quyền con người, quyền công dân trên cơ sở so sánh với các tiêu chuẩn có liên quan trong luật nhân quyền quốc tế cũng như kinh nghiệm trong hiến pháp một số quốc...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Tạ, Đức Hòa;  Advisor: Phạm, Hồng Thái; Nguyễn, Thị Minh Hà (2021)

 • Luận án đã hệ thống hóa, phân tích, đánh giá về tình hình nghiên cứu pháp luật Việt Nam về người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Luận án đã đưa ra khái niệm, đặc điểm NHĐKCT cấp xã; pháp luật về NHĐKCT cấp xã,; các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của pháp luật về NHĐKCT cấp xã; các yếu tố tác động đến pháp luật về NHĐKCT cấp xã ở Việt Nam hiện nay. Luận án đánh giá được thực trạng pháp luật và việc thực hiện pháp luật về người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở Việt Nam hiện nay và chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân những hạn chế của pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về NHĐKCT hiện nay ở Việt Nam. Luận án chỉ ra yêu cầu xu hướng điều chỉnh của pháp luật về NHĐK...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thành Thủy;  Advisor: Bùi, Xuân Đức; Đặng, Minh Tuấn (2021)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của mô hình chính thể đại nghị, từ đó đề xuất các giá trị, bài học trong việc xây dựng, tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam, hướng tới xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu: (1) nghiên cứu những quan điểm, tư tưởng hiến pháp, pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước của một số quốc gia theo mô hình chính thể đại nghị trên thế giới; (2) nghiên cứu những đặc trưng cơ bản của chính thể đại nghị, các đặc điểm của bộ máy nhà nước Việt nam trên phương diện chính trị và hiến pháp, tìm những kinh nghiệm tổ chức bộ máy nhà nước trên thế giới có khả năng ứng dụng tại Vi...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Quốc Khánh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến; Mai, Hải Đăng (2021)

 • Luận án bổ sung và làm rõ thêm cơ sở lý luận về việc tham gia với tư cách là bên thứ ba tại các thiết chế tài phán quốc tế. Trong đó, luận án đề cập đến những vấn đề lý luận cụ thể như: vấn đề lý luận về tranh chấp quốc tế và giải quyết tranh chấp quốc tế; tổng quan về thiết chế tài phán quốc tế; bên thứ ba trong giải quyết tranh chấp quốc tế. Luận án đã góp phần làm sáng rõ cơ sở pháp lý quy định việc tham gia cơ chế giải quyết tranh chấp của các thiết chế tài phán quốc tế với tư cách là bên thứ ba. Luận án phân tích so sánh địa vị pháp lý và bản chất tham gia với tư cách bên thứ ba với các hình thức tham gia khác tại các thiết chế tài phán quốc tế. Từ đó có thể nhận diện, làm rõ hìn...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Vũ, Đặng Phúc;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh; Nguyễn, Mậu Tuân (2021)

 • Luận án làm rõ cơ sở khoa học và thực trạng kiểm soát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh; đề xuất các quan điểm và giải pháp bảo đảm kiểm soát được việc thực thi QLNN của UBND cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay. Luận án phân tích, xây dựng những vấn đề lý luận về kiểm soát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh. Luận án phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng các phương thức, hình thức kiểm soát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh trong giới hạn, phạm vi nghiên cứu. Luận án đề xuất các quan điểm, giải pháp góp phần vào nâng cao hoạt động kiểm soát việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của UBND bảo đảm lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng, quyền lợi...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hà;  Advisor: Vũ, Công Giao (2021)

 • Luận án xác định được và làm sâu sắc thêm cơ sở lý luận về hoàn thiện pháp luật điều chỉnh QHLĐ ở Việt Nam bằng việc đề cập đến khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và ổn định. Bổ sung những phân tích, đánh giá có tính hệ thống với các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về quan hệ hài hòa, tiến bộ và ổn định: những yếu tố tác động đến pháp luật về quan hệ lao động. Hệ thống hóa, phân tích thực trạng với những nội dung cốt lõi của pháp luật về quan hệ lao động ở Việt Nam qua các giai đoạn phát triển từ khi giành được độc lập (năm 1945) đến nay. Phân tích chuyên sâu, so sánh chỉ ra những ưu điểm cũng như hạn chế, đồng thời xác định nguyên nhân củ...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Hoàng, Đình Khuê;  Advisor: Nguyễn, Quốc Sửu; Nguyễn, Quốc Văn (2021)

 • Luận án hệ thống hóa được các công trình nghiên cứu về vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng để từ đó rút ra được các khoảng trống pháp lý để luận án tiếp tục nghiên cứu. Thứ hai, luận án luận giải được khái niệm, nội dung, nội dung thể hiện vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng; những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng. Thứ ba, luận án làm rõ thực trạng quy định pháp luật hiện hành về vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng; phân tích thực trạng thực hiện vai trò của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng, xác định rõ những thàn...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 186