LAW - Undergraduate Theses : [99]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99
 • PhamMaiHoa_K59LKD.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Mai Hoa (2018)

 • Khóa luận tốt nghiệp sẽ làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng củapháp luật về sa thải người lao động, chỉ ra những bất cập và thiếu sót của quy định pháp luật hiện hành; từ đó, đề xuất một số kiến nghị để bổ sung, hoàn thiện pháp luật nhằm hạn chế tình trạng NSDLĐ sa thải NLĐ trái pháp luật, cũng như để NLĐ có cơ chế để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình tốt hơn.

 • NguyenVanKhang-K59.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Văn Khang (2018)

 • Khóa luận đi sâu nghiên cứu phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài thương mại. Cụ thể khóa luận sẽ phân tích, làm rõ: khái niệm, đặc điểm của tranh chấp thương mại, cũng như phương pháp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại và quy định của Luật Việt Nam về trọng tài thương mại. Trên cơ sở đó, đối chiếu với thực tiễn áp dụng pháp luật tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới để đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

 • NguyenTruongThuHuyen-K59.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trương Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Lê Thu (2018)

 • Nghiên cứu vấn đề lí luận BHXH và chính sách về BHXH ở nước ta dành cho NLĐViệt Nam làm việc tại Nhật Bản hiện nay: các chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN được qui định trong pháp luật – Thực trạng áp dụng qui định pháp luật về BHXH trong thực tế, những kết quả đạt được và những tồtại cần khắc phục để đảm bảo BHXH là công cụ hữu hiệu nhất của sàn an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

 • NguyenThuyLinh_K59.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Duy (2018)

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là nhằm làm sáng tỏ được những vấn đề pháp lý xoay quanh hoạt động sáp nhập doanh nghiệp nói chung cũng như sáp nhập CTCP nói riêng. Để đạt được mục tiêu trên, ngườiviết tiến hành làm rõ bản chất của của hoạt động sáp nhập CTCP. Bên cạnh đó, phân tích vai trò cũng như thực trạng của hoạt động sáp nhập CTCP trong thực tiễn đối với quá trình phát triển của nền kinh tế trong nước, nhằm rút ra những điểm tích cực đạt được cũng như những điểm còn hạn chế trong phát triển hoạt động sáp nhập ở Việt Nam. Từ đó có thể đưa ra một số quan điểm đóng góp để đẩy mạnh hoạt động sáp nhập, hoàn thiện vấn đề nghiên cứu.

 • NguyenThuHien_K59clc.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2018)

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là thông qua phân tích, đánh giá thực trạng việc thực thi pháp luật quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, thông qua đó phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật đô thị Việt Nam và đề xuất một số giải pháp có thể tác động tích cực và giúp thúc đẩy công cuộc quy hoạch đô thị nói chung và quy hoạch đô thị tại thành phố Hà Nội được hiệu quả.

 • NguyenThiVan-K60.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hà (2019)

 • Nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về cải cách TTHC nói chung. Nghiên cứu phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng, hiệu quả của hoạt động CCHC trong đó có cải cách TTHC theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đánh giá và đưa ra các kiến nghị về việc áp dụng các giải pháp công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0 như là các công cụ hữu hiệu trong việc thực hiện cải cách TTHC nhà nước Việt Nam.

 • NguyenThiThuyVan_K59LKD.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Vân;  Advisor: Lê, Kim Nguyệt (2018)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; xây dựng quan điểm về pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tham khảo một số pháp luật các nước trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam; sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất; khái lược về pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam; tìm hiểu và đánh giá phân tích nội dung pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tiễn áp dụng pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, tìm hiểu nguyên nhân trong thực tiễn áp dụng pháp luật; kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng quyền...

 • NguyenThiThuHuyen-K59LKD.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Huyền;  Advisor: Trần, Anh Tú (2018)

 • Khóa luận nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.Từ đó, đánh giá quá trình hoạt động, tìm ra những bất cập, hạn chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý cạnh tranh tại Việt Nam, tiếp thu kinh nghiệm của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới, đề ra một số kiến nghị hoàn thiện cơ quan cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay. Để đạt được mục tiêu trên, khóa luận sẽ tìm hiểu những nét cơ bản sự hình thành và phát triển của pháp luật cạnh tranh nói chung và cơ quan quản lý cạnh tranh nói riêng, những bất cập hạn chế hiện nay. Đồng thời, phân tích, đánh giá những bất cập cần hoàn thiện về những vấn đ...

 • NguyenThiThin-K60A.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Ngô, Minh Hương (2019)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm quyền tự do lập hội theo Hiến pháp 2013, từ đó trả lời câu hỏi tại sao quyền tự do lập hội chưa được đảm bảo đầy đủ ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về quyền tự do lập hội ở nước ta trong thời gian tới.

 • NguyenThiThao_K59clcLKD.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Trọng Điệp (2018)

 • Tìm hiểu và phân tích khái niệm, đặc điểm của tranh chấp thương mại. Từ đó làm rõ các vấn đề lý luận và nội dung của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải. Tìm hiểu các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như thực trạng của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại bằng hòa giải. Kiến nghị một số giải pháp để xây dựng, hoàn thiện và áp dụng pháp luật có hiệu quả trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải

 • NguyenThiPhuong-K59.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Khuất, Quang Phát (2018)

 • Nghiên cứu bản chất, ý nghĩa của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm; cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định này; pháp luật một số nước trên thế giới về doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm; đánh giá các quy định về doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm ở Việt Nam và thực tiễn thi hành. Đưa ra các khuyến nghị nhằm xây dựng các quy định về doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm một cách hợp lý.

 • NguyenThiNhatHue-K60.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhật Huệ;  Advisor: Phan, Thị Lan Phương (2019)

 • Nghiên cứu những khía cạnh pháp lý cơ bản về lý luận của mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, những quy định của pháp luật hiện hành đối với vấn đề này nhằm tiếp cận cụ thể và rõ ràng hơn. Đồng thời, có sự khái quát, khách quan, toàn diện hơn, góp phần hoàn thiện quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nói riêng và Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 nói chung

 • NguyenThiHuong_K59 LKD.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Trần, Anh Tú (2018)

 • Chương 1: Khái quát chung về doanh nghiệp xã hội và pháp luật về doanh nghiệp xã hội. Chương 2: Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp xã hội và pháp luật về doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam hiện nay. Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.

 • NguyenThiCamLinh-K60.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Linh;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2019)

 • Thứ nhất, nghiên cứu làm sang tỏ vị trí, vai trò, gia trị của pháp luật, đạo đức và mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong Giáo dục phổ thông. Thứ hai, nghiên cứu để thấy được thực trạng của việc ứng dụng các khía cạnh trong Giao dục phổ thông tại Việt Nam. Thứ ba, kết hợp pháp luật và đạo đức để nâng cao hơn nữa hiệu quả của Giáo dục phổ thông nước ta và kế thừa từ những nước có nền Giáo dục hàng đầu thế giới: Mỹ, Nhật, Đức, ...

 • NguyenPhuongAnh-K61.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Phương Anh;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2020)

 • Làm rõ một số khái niệm, các nội dung cơ bản về lao động trẻ em, xóa bỏ lao động trẻ em trong pháp luật Việt Nam và một số công ước mà Việt Nam là thành viên, xác định nguyên nhân của vấn nạn lao động trẻ em. Phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này, từ đó nêu ra những bất cập, hạn chế và có những giải pháp hoàn thiện pháp luật.

 • NguyenManhTung-K61.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tùng;  Advisor: Nguyễn, Văn Quân (2020)

 • Nghiên cứu tập trung vào một số vấn đề pháp lý của an ninh mạng, đánh giá chúng dưới góc nhìn pháp luật. Đi sâu vào phân tích nội dung của Luật An ninh mạng. Thông qua các vụ việc cụ thể cũng như nghiên cứu pháp luật về an ninh mạng của Việt Nam và một số nước trên thế giới, tìm ra những điểm đáng chú ý, phân tích trên cơ sở pháp lý. Từ đó đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật, giải pháp, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả thực thi và bảo đảm an ninh mạng. So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật của các quốc gia khác, từ đó tìm ra những điểm khác biệt trong mô hình, phương thức xây dựng và thực thi pháp luật về an ninh mạng. Chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong vấn đề phòng ngừa,...

 • NguyenKhanhLinh-K60.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2019)

 • Nghiên cứu về lịch sử và xu hướng hiến pháp của các quốc gia Hồi giáo trong khu vực nhằm hai mục đích chính sau: Thứ nhất, nghiên cứu nhằm là rõ lịch sử ra đời, sự thay đổi và phát triển của hiến pháp qua thời gian tại các quốc gia chịu ảnh hưởng của Hồi giáo. Đồng thời xác định vị trí, vai trò của hiến pháp các quốc gia trong hệ thống pháp luật dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Hồi giáo. Mối quan hệ giữa Hiến pháp và pháp luật Hồi giáo cũng là một trong những mục đích nghiên cứu không thể bỏ qua. Thứ hai, qua những vấn đề được làm rõ ở trên, nghiên cứu nhằm nhận diện xu hướng phát triển hiến pháp ở các quốc gia Hồi giáo trong khu vực Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, phân tích cùng bối cảnh...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99

LAW - Undergraduate Theses : [99]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99
 • PhamMaiHoa_K59LKD.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Mai Hoa (2018)

 • Khóa luận tốt nghiệp sẽ làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng củapháp luật về sa thải người lao động, chỉ ra những bất cập và thiếu sót của quy định pháp luật hiện hành; từ đó, đề xuất một số kiến nghị để bổ sung, hoàn thiện pháp luật nhằm hạn chế tình trạng NSDLĐ sa thải NLĐ trái pháp luật, cũng như để NLĐ có cơ chế để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình tốt hơn.

 • NguyenVanKhang-K59.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Văn Khang (2018)

 • Khóa luận đi sâu nghiên cứu phương pháp giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài thương mại. Cụ thể khóa luận sẽ phân tích, làm rõ: khái niệm, đặc điểm của tranh chấp thương mại, cũng như phương pháp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại và quy định của Luật Việt Nam về trọng tài thương mại. Trên cơ sở đó, đối chiếu với thực tiễn áp dụng pháp luật tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới để đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.

 • NguyenTruongThuHuyen-K59.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Trương Thu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Lê Thu (2018)

 • Nghiên cứu vấn đề lí luận BHXH và chính sách về BHXH ở nước ta dành cho NLĐViệt Nam làm việc tại Nhật Bản hiện nay: các chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN được qui định trong pháp luật – Thực trạng áp dụng qui định pháp luật về BHXH trong thực tế, những kết quả đạt được và những tồtại cần khắc phục để đảm bảo BHXH là công cụ hữu hiệu nhất của sàn an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới.

 • NguyenThuyLinh_K59.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thùy Linh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Duy (2018)

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này là nhằm làm sáng tỏ được những vấn đề pháp lý xoay quanh hoạt động sáp nhập doanh nghiệp nói chung cũng như sáp nhập CTCP nói riêng. Để đạt được mục tiêu trên, ngườiviết tiến hành làm rõ bản chất của của hoạt động sáp nhập CTCP. Bên cạnh đó, phân tích vai trò cũng như thực trạng của hoạt động sáp nhập CTCP trong thực tiễn đối với quá trình phát triển của nền kinh tế trong nước, nhằm rút ra những điểm tích cực đạt được cũng như những điểm còn hạn chế trong phát triển hoạt động sáp nhập ở Việt Nam. Từ đó có thể đưa ra một số quan điểm đóng góp để đẩy mạnh hoạt động sáp nhập, hoàn thiện vấn đề nghiên cứu.

 • NguyenThuHien_K59clc.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thu Hiền;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2018)

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là thông qua phân tích, đánh giá thực trạng việc thực thi pháp luật quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, thông qua đó phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật đô thị Việt Nam và đề xuất một số giải pháp có thể tác động tích cực và giúp thúc đẩy công cuộc quy hoạch đô thị nói chung và quy hoạch đô thị tại thành phố Hà Nội được hiệu quả.

 • NguyenThiVan-K60.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hà (2019)

 • Nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về cải cách TTHC nói chung. Nghiên cứu phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng, hiệu quả của hoạt động CCHC trong đó có cải cách TTHC theo Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đánh giá và đưa ra các kiến nghị về việc áp dụng các giải pháp công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0 như là các công cụ hữu hiệu trong việc thực hiện cải cách TTHC nhà nước Việt Nam.

 • NguyenThiThuyVan_K59LKD.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thùy Vân;  Advisor: Lê, Kim Nguyệt (2018)

 • Làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan đến quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; xây dựng quan điểm về pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tham khảo một số pháp luật các nước trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam; sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất; khái lược về pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt Nam; tìm hiểu và đánh giá phân tích nội dung pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tiễn áp dụng pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, tìm hiểu nguyên nhân trong thực tiễn áp dụng pháp luật; kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng quyền...

 • NguyenThiThuHuyen-K59LKD.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Huyền;  Advisor: Trần, Anh Tú (2018)

 • Khóa luận nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.Từ đó, đánh giá quá trình hoạt động, tìm ra những bất cập, hạn chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý cạnh tranh tại Việt Nam, tiếp thu kinh nghiệm của một số quốc gia tiêu biểu trên thế giới, đề ra một số kiến nghị hoàn thiện cơ quan cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay. Để đạt được mục tiêu trên, khóa luận sẽ tìm hiểu những nét cơ bản sự hình thành và phát triển của pháp luật cạnh tranh nói chung và cơ quan quản lý cạnh tranh nói riêng, những bất cập hạn chế hiện nay. Đồng thời, phân tích, đánh giá những bất cập cần hoàn thiện về những vấn đ...

 • NguyenThiThin-K60A.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thìn;  Advisor: Ngô, Minh Hương (2019)

 • Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm quyền tự do lập hội theo Hiến pháp 2013, từ đó trả lời câu hỏi tại sao quyền tự do lập hội chưa được đảm bảo đầy đủ ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về quyền tự do lập hội ở nước ta trong thời gian tới.

 • NguyenThiThao_K59clcLKD.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Thảo;  Advisor: Nguyễn, Trọng Điệp (2018)

 • Tìm hiểu và phân tích khái niệm, đặc điểm của tranh chấp thương mại. Từ đó làm rõ các vấn đề lý luận và nội dung của phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải. Tìm hiểu các quy định pháp luật của Việt Nam cũng như thực trạng của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại bằng hòa giải. Kiến nghị một số giải pháp để xây dựng, hoàn thiện và áp dụng pháp luật có hiệu quả trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải

 • NguyenThiPhuong-K59.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Khuất, Quang Phát (2018)

 • Nghiên cứu bản chất, ý nghĩa của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm; cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định này; pháp luật một số nước trên thế giới về doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm; đánh giá các quy định về doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm ở Việt Nam và thực tiễn thi hành. Đưa ra các khuyến nghị nhằm xây dựng các quy định về doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm một cách hợp lý.

 • NguyenThiNhatHue-K60.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhật Huệ;  Advisor: Phan, Thị Lan Phương (2019)

 • Nghiên cứu những khía cạnh pháp lý cơ bản về lý luận của mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, những quy định của pháp luật hiện hành đối với vấn đề này nhằm tiếp cận cụ thể và rõ ràng hơn. Đồng thời, có sự khái quát, khách quan, toàn diện hơn, góp phần hoàn thiện quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nói riêng và Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 nói chung

 • NguyenThiHuong_K59 LKD.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Trần, Anh Tú (2018)

 • Chương 1: Khái quát chung về doanh nghiệp xã hội và pháp luật về doanh nghiệp xã hội. Chương 2: Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp xã hội và pháp luật về doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam hiện nay. Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.

 • NguyenThiCamLinh-K60.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Linh;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2019)

 • Thứ nhất, nghiên cứu làm sang tỏ vị trí, vai trò, gia trị của pháp luật, đạo đức và mối quan hệ pháp luật và đạo đức trong Giáo dục phổ thông. Thứ hai, nghiên cứu để thấy được thực trạng của việc ứng dụng các khía cạnh trong Giao dục phổ thông tại Việt Nam. Thứ ba, kết hợp pháp luật và đạo đức để nâng cao hơn nữa hiệu quả của Giáo dục phổ thông nước ta và kế thừa từ những nước có nền Giáo dục hàng đầu thế giới: Mỹ, Nhật, Đức, ...

 • NguyenPhuongAnh-K61.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Phương Anh;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2020)

 • Làm rõ một số khái niệm, các nội dung cơ bản về lao động trẻ em, xóa bỏ lao động trẻ em trong pháp luật Việt Nam và một số công ước mà Việt Nam là thành viên, xác định nguyên nhân của vấn nạn lao động trẻ em. Phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này, từ đó nêu ra những bất cập, hạn chế và có những giải pháp hoàn thiện pháp luật.

 • NguyenManhTung-K61.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Tùng;  Advisor: Nguyễn, Văn Quân (2020)

 • Nghiên cứu tập trung vào một số vấn đề pháp lý của an ninh mạng, đánh giá chúng dưới góc nhìn pháp luật. Đi sâu vào phân tích nội dung của Luật An ninh mạng. Thông qua các vụ việc cụ thể cũng như nghiên cứu pháp luật về an ninh mạng của Việt Nam và một số nước trên thế giới, tìm ra những điểm đáng chú ý, phân tích trên cơ sở pháp lý. Từ đó đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật, giải pháp, khuyến nghị để nâng cao hiệu quả thực thi và bảo đảm an ninh mạng. So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật của các quốc gia khác, từ đó tìm ra những điểm khác biệt trong mô hình, phương thức xây dựng và thực thi pháp luật về an ninh mạng. Chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong vấn đề phòng ngừa,...

 • NguyenKhanhLinh-K60.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2019)

 • Nghiên cứu về lịch sử và xu hướng hiến pháp của các quốc gia Hồi giáo trong khu vực nhằm hai mục đích chính sau: Thứ nhất, nghiên cứu nhằm là rõ lịch sử ra đời, sự thay đổi và phát triển của hiến pháp qua thời gian tại các quốc gia chịu ảnh hưởng của Hồi giáo. Đồng thời xác định vị trí, vai trò của hiến pháp các quốc gia trong hệ thống pháp luật dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Hồi giáo. Mối quan hệ giữa Hiến pháp và pháp luật Hồi giáo cũng là một trong những mục đích nghiên cứu không thể bỏ qua. Thứ hai, qua những vấn đề được làm rõ ở trên, nghiên cứu nhằm nhận diện xu hướng phát triển hiến pháp ở các quốc gia Hồi giáo trong khu vực Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, phân tích cùng bối cảnh...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99