LAW - Student Reports (FYP/ESSAY) : [234]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 234
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Trần, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hà (2021)

 • Trong thời đại số ngày nay, kinh tế số đã trở thành xu thế phát triển tất yếu đối với các nền kinh tế trên thế giới. Bài báo này cung cấp một tìm hiểu của chúng tôi về khái niệm kinh tế số, về các cơ hội và thách thức từ kinh tế số, về đo lường kinh tế số. Dù chưa có một định nghĩa thống nhất về kinh tế số song quan niệm kinh tế số là một mở rộng thực sự của kinh tế CNTT-TT là có tính phổ biến. Kinh tế số bao gồm rất nhiều loại hình kinh tế mới và đa dạng, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp và cơ hội việc làm cho người lao động. Ngoài thách thức về khái niệm, kinh tế số cũng tạo nên các thách thức không nhỏ, trong đó đo lường kinh tế số và làm trầm trọng thêm phân hóa...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Thị Tươi;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2021)

 • Qua quá trình tìm hiểu, phân tích những vấn đề trên, bài tiểu luận đã làm sáng tỏ những yêu cầu cơ bản trong việc soạn thảo văn bản pháp luật. Việc đặt ra những yêu cầu này trong quá trình soạn thảo văn bản pháp luật là sức quan trọng và cần thiết. Toàn bộ những yêu cầu, quy tắc trong quá trình soạn thảo đã đề cập ở trên nhằm mục đích để văn bản hoàn thiện cả về nội dung lẫn hình thức. Trong thực tiễn, những yêu cầu này có được vận dụng tốt hay không, có kết quả nhiều hay ít là phải thông qua con người và dựa vào trình độ khác nhau của các chuyên gia. Trình độ của những cá nhân này không phải ở chỗ họ tự sáng tạo ra những quy tắc, yêu cầu mà là ở chỗ họ biết vận dụng một cách có sáng ...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Lê, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2021)

 • Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đời sống kinh tế - xã hội thay đổi ngày một nhanh chóng. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa cũng như cuộc khủng hoảng tài chính khu vực và thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội và trình độ dân trí ngày càng cao đã đặt ra đòi hỏi ngày càng lớn đối với Nhà nước. Đồng thời, các biến động lớn về môi trường, tài nguyên, dân số… đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi Nhà nước phải xây dựng và ban hành các chính sách công để giải quyết. Mặc dù, quá trình hoạch định và thực thi chính sách vẫn còn nhiều bất cập, nhưng qua tha...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Trinh;  Advisor: Nguyễn, Thùy Dương (2021)

 • Tham nhũng là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liến với sự ra đời và tồn tại của Nhà nước. Nó hiện hữu ở tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị, giàu nghèo, phát triển hay đang phát triển hoặc kém phát triển. Tham nhũng là hệ quả của quyền lực bị lạm dụng, bị tha hóa. Tham nhũng nảy sinh, tồn tại và hoành hành do sự biến chất của những người có chức quyền, hơn cả là những người được giao thực hiện những công vụ bình thường đã làm biến dạng quyền hạn và công vụ được giao phó. Tham nhũng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, làm mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, là một nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của chế độ ...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2021)

 • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có chất lượng tốt cả về mặt nội dung lẫn hình thức thể hiện và tổ chức thực hiện tuân thủ nghiêm chỉnh hệ thống pháp luật đó trong đời sống nhà nước và xã hội là một trong những nhiệm vụ trung tâm, một đòi hỏi cấp thiết của xây dựng Nhà nước. Vì vậy, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản pháp luật luôn được đề cao, không ngừng đổi mới nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta hiện nay.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Phạm, Mai Xuân;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2021)

 • Qua bài trình bày trên chúng ta biết được các yêu cầu của việc soạn thảo văn bản pháp luật. Việc quy định các yêu cầu đối với việc soạn thảo văn bản là vô cùng quan trọng và cần thiết trong quá trình ban hành văn bản pháp luật. Đảm bảo cho việc soạn thảo văn bản pháp luật đúng quy định của pháp luật để văn bản mang lại ý nghĩa và đúng mục đích của nó.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tuyết;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2021)

 • Nói tóm lại, có yêu cầu của việc soạn thảo văn bản pháp luật. Đó là: Yêu cầu đảm bảo tính hợp pháp của văn bản. Yêu cầu nắm vững nội dung của vấn đề cần văn bản hóa. Yêu cầu đảm bảo tính cụ thể hóa của văn bản.Yêu cầu đảm bảo cho văn bản được ban hành đúng thể thức. Yêu cầu phải sử dụng các thuật ngữ và văn phong thích hợp. Yêu cầu văn bản phải thích hợp với mục đích sử dụng. Mặc dù, các yêu cầu của việc soạn thảo văn bản là một trong rất nhiều khâu để có được một văn bản pháp luật hoàn chỉnh nhưng nó có vai trò rất trọng trong việc soạn thảo văn bản pháp luật. Nó giúp người đọc hiểu được thông tin mà chủ thể truyền đạt truyền đạt đến họ, giúp việc soạn thảo văn bản giảm tối đa những ...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2021)

 • Nghiên cứu nhằm là rõ lịch sử ra đời, sự thay đổi và phát triển của hiến pháp qua thời gian tại các quốc gia chịu ảnh hưởng của Hồi giáo. Đồng thời xác định vị trí, vai trò của hiến pháp các quốc gia trong hệ thống pháp luật dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Hồi giáo. Mối quan hệ giữa Hiến pháp và pháp luật Hồi giáo cũng là một trong những mục đích nghiên cứu không thể bỏ qua. Qua những vấn đề được làm rõ ở trên, nghiên cứu nhằm nhận diện xu hướng phát triển hiến pháp ở các quốc gia Hồi giáo trong khu vực Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, phân tích cùng bối cảnh các quốc gia Hồi giáo trên thế giới để đánh giá được xu thế vận động chung. Ngoài ra, gợi mở và đưa ra những khuyến nghị nâng cao v...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Diệu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2021)

 • Tổng hợp và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận chung về giải thích pháp luật. Đánh giá, xem xét tình hình giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện nay, những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại, ưu điểm, nhược điểm… thông qua đó có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về hoạt động trên, đưa ra những giải pháp hoàn thiện hoạt động giải thích pháp luật ở Việt Nam. Khóa luận trình bày những nội dung cơ bản về lý luận giải thích pháp luật (khái niệm, vai trò, mục đích, nguyên tắc, phương pháp giải thích…) Thực tiễn giải thích pháp luật ở Việt Nam, thực tế hoạt động và những vấn đề đang đặt ra. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá tình hình giải thích pháp luật ở Việt Nam ...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Trung Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2021)

 • Em nghiên cứu đề tài này với mục đích tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Sáng kiến đối tác chính phủ mở (OGP), phân tích khả năng của sáng kiến đối tác chính phủ mở song song với việc đề cập thực trạng, thực tiễn tình hình xã hội, chính trị, thể chế pháp lý liên quan với các tiêu chí của OGP tại Việt Nam, từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm để đề xuất phương hướng, giải pháp đồng thời nghiên cứu một vài lộ trình khả thi cho việc Việt Nam có thể tham gia vào sáng kiến quốc tế đối tác Chính phủ mở.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 234

LAW - Student Reports (FYP/ESSAY) : [234]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 234
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Trần, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Thị Minh Hà (2021)

 • Trong thời đại số ngày nay, kinh tế số đã trở thành xu thế phát triển tất yếu đối với các nền kinh tế trên thế giới. Bài báo này cung cấp một tìm hiểu của chúng tôi về khái niệm kinh tế số, về các cơ hội và thách thức từ kinh tế số, về đo lường kinh tế số. Dù chưa có một định nghĩa thống nhất về kinh tế số song quan niệm kinh tế số là một mở rộng thực sự của kinh tế CNTT-TT là có tính phổ biến. Kinh tế số bao gồm rất nhiều loại hình kinh tế mới và đa dạng, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp và cơ hội việc làm cho người lao động. Ngoài thách thức về khái niệm, kinh tế số cũng tạo nên các thách thức không nhỏ, trong đó đo lường kinh tế số và làm trầm trọng thêm phân hóa...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Thị Tươi;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2021)

 • Qua quá trình tìm hiểu, phân tích những vấn đề trên, bài tiểu luận đã làm sáng tỏ những yêu cầu cơ bản trong việc soạn thảo văn bản pháp luật. Việc đặt ra những yêu cầu này trong quá trình soạn thảo văn bản pháp luật là sức quan trọng và cần thiết. Toàn bộ những yêu cầu, quy tắc trong quá trình soạn thảo đã đề cập ở trên nhằm mục đích để văn bản hoàn thiện cả về nội dung lẫn hình thức. Trong thực tiễn, những yêu cầu này có được vận dụng tốt hay không, có kết quả nhiều hay ít là phải thông qua con người và dựa vào trình độ khác nhau của các chuyên gia. Trình độ của những cá nhân này không phải ở chỗ họ tự sáng tạo ra những quy tắc, yêu cầu mà là ở chỗ họ biết vận dụng một cách có sáng ...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Lê, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2021)

 • Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đời sống kinh tế - xã hội thay đổi ngày một nhanh chóng. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập và toàn cầu hóa cũng như cuộc khủng hoảng tài chính khu vực và thế giới đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội và trình độ dân trí ngày càng cao đã đặt ra đòi hỏi ngày càng lớn đối với Nhà nước. Đồng thời, các biến động lớn về môi trường, tài nguyên, dân số… đặt ra nhiều thách thức đòi hỏi Nhà nước phải xây dựng và ban hành các chính sách công để giải quyết. Mặc dù, quá trình hoạch định và thực thi chính sách vẫn còn nhiều bất cập, nhưng qua tha...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Trinh;  Advisor: Nguyễn, Thùy Dương (2021)

 • Tham nhũng là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liến với sự ra đời và tồn tại của Nhà nước. Nó hiện hữu ở tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị, giàu nghèo, phát triển hay đang phát triển hoặc kém phát triển. Tham nhũng là hệ quả của quyền lực bị lạm dụng, bị tha hóa. Tham nhũng nảy sinh, tồn tại và hoành hành do sự biến chất của những người có chức quyền, hơn cả là những người được giao thực hiện những công vụ bình thường đã làm biến dạng quyền hạn và công vụ được giao phó. Tham nhũng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, làm mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, là một nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của chế độ ...

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Hoàng, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2021)

 • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật có chất lượng tốt cả về mặt nội dung lẫn hình thức thể hiện và tổ chức thực hiện tuân thủ nghiêm chỉnh hệ thống pháp luật đó trong đời sống nhà nước và xã hội là một trong những nhiệm vụ trung tâm, một đòi hỏi cấp thiết của xây dựng Nhà nước. Vì vậy, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản pháp luật luôn được đề cao, không ngừng đổi mới nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta hiện nay.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Phạm, Mai Xuân;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2021)

 • Qua bài trình bày trên chúng ta biết được các yêu cầu của việc soạn thảo văn bản pháp luật. Việc quy định các yêu cầu đối với việc soạn thảo văn bản là vô cùng quan trọng và cần thiết trong quá trình ban hành văn bản pháp luật. Đảm bảo cho việc soạn thảo văn bản pháp luật đúng quy định của pháp luật để văn bản mang lại ý nghĩa và đúng mục đích của nó.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Tuyết;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2021)

 • Nói tóm lại, có yêu cầu của việc soạn thảo văn bản pháp luật. Đó là: Yêu cầu đảm bảo tính hợp pháp của văn bản. Yêu cầu nắm vững nội dung của vấn đề cần văn bản hóa. Yêu cầu đảm bảo tính cụ thể hóa của văn bản.Yêu cầu đảm bảo cho văn bản được ban hành đúng thể thức. Yêu cầu phải sử dụng các thuật ngữ và văn phong thích hợp. Yêu cầu văn bản phải thích hợp với mục đích sử dụng. Mặc dù, các yêu cầu của việc soạn thảo văn bản là một trong rất nhiều khâu để có được một văn bản pháp luật hoàn chỉnh nhưng nó có vai trò rất trọng trong việc soạn thảo văn bản pháp luật. Nó giúp người đọc hiểu được thông tin mà chủ thể truyền đạt truyền đạt đến họ, giúp việc soạn thảo văn bản giảm tối đa những ...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Khánh Linh;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2021)

 • Nghiên cứu nhằm là rõ lịch sử ra đời, sự thay đổi và phát triển của hiến pháp qua thời gian tại các quốc gia chịu ảnh hưởng của Hồi giáo. Đồng thời xác định vị trí, vai trò của hiến pháp các quốc gia trong hệ thống pháp luật dưới sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Hồi giáo. Mối quan hệ giữa Hiến pháp và pháp luật Hồi giáo cũng là một trong những mục đích nghiên cứu không thể bỏ qua. Qua những vấn đề được làm rõ ở trên, nghiên cứu nhằm nhận diện xu hướng phát triển hiến pháp ở các quốc gia Hồi giáo trong khu vực Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, phân tích cùng bối cảnh các quốc gia Hồi giáo trên thế giới để đánh giá được xu thế vận động chung. Ngoài ra, gợi mở và đưa ra những khuyến nghị nâng cao v...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Diệu Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2021)

 • Tổng hợp và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận chung về giải thích pháp luật. Đánh giá, xem xét tình hình giải thích pháp luật ở Việt Nam hiện nay, những thành tựu đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại, ưu điểm, nhược điểm… thông qua đó có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về hoạt động trên, đưa ra những giải pháp hoàn thiện hoạt động giải thích pháp luật ở Việt Nam. Khóa luận trình bày những nội dung cơ bản về lý luận giải thích pháp luật (khái niệm, vai trò, mục đích, nguyên tắc, phương pháp giải thích…) Thực tiễn giải thích pháp luật ở Việt Nam, thực tế hoạt động và những vấn đề đang đặt ra. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá tình hình giải thích pháp luật ở Việt Nam ...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Trung Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2021)

 • Em nghiên cứu đề tài này với mục đích tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Sáng kiến đối tác chính phủ mở (OGP), phân tích khả năng của sáng kiến đối tác chính phủ mở song song với việc đề cập thực trạng, thực tiễn tình hình xã hội, chính trị, thể chế pháp lý liên quan với các tiêu chí của OGP tại Việt Nam, từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm để đề xuất phương hướng, giải pháp đồng thời nghiên cứu một vài lộ trình khả thi cho việc Việt Nam có thể tham gia vào sáng kiến quốc tế đối tác Chính phủ mở.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 234