Education Research : [208]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 208
 • Scientific Publications by Lecturers from VNU University of Education in the Period 2010-2019 A Data Analysis Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Thanh Hương; Trần, Văn Công; Nguyễn, Hà Nam; Trần, Xuân Quang (2019)

 • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai trong các nhiệm vụ chính có tác động tương hỗ lẫn nhau giúp cho các giảng viên đại học nâng cao năng lực và khả năng hội nhập với dòng chảy khoa học của quốc gia, khu vực cũng như thế giới. Bằng hướng tiếp cận khoa học dữ liệu, những đánh giá chính xác về số lượng, chất lượng và mối liên hệ giữa các công bố khoa học của giảng viên đã được mô hình hóa dựa trên dữ liệu công bố khoa học của các giảng viên trường Đại học Giáo dục giai đoạn 2010-2019. Những kĩ thuật chuẩn bị dữ liệu, phân tích dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu bước đầu được áp dụng trong trường hợp nghiên cứu là hệ thống dữ liệu công bố khoa học chưa đồng bộ. Các kết quả phân tíc...

 • Reality of Creative Education and Problems with Education Management in Vietnam A Case Study of Some Northern Provinces.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng; Trịnh, Văn Minh (2019)

 • Trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội, con người ngày càng phải đổi mới và sáng tạo, bởi sáng tạo là khởi nguồn, là cốt lõi của tiến bộ xã hội, là động lực không có giới hạn cho sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia. Và giáo dục sáng tạo là hoạt động giúp người học nuôi dưỡng tinh thần, ý tưởng và năng lực sáng tạo, là “con đường chính” tạo ra con người sáng tạo và nhờ đó thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đưa xã hội trở thành xã hội sáng tạo. Việc tìm tòi để phát triển giáo dục sáng tạo ở Việt Nam là vấn đề cần được nghiên cứu đánh giá để từ đó có những khuyến nghị trong quản lý giáo dục trong trường phổ thông. Bài viết tìm hiểu về giáo dục sáng tạo phân tích,...

 • Parents’ Perception of and Willingness for Using Internet Based Mental Health Application for Children.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thành Nam; Hoàng, Thị Thu Hiền (2019)

 • Xu hướng sử dụng các ứng dụng điện thoại trong đánh giá, hỗ trợ các vấn đề sức khoẻ tâm thần đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới nhưng chưa được nghiên cứu tại Việt Nam. Bài viết nhằm mục đích (1) điểm luận thực trạng sử sụng các ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tâm thần trên nền tảng internet từ các nghiên cứu đi trước cũng như hiệu quả của những ứng dụng này; (2) khảo sát mức độ hiểu biết và sự sẵn sàng của cha mẹ trẻ sử dụng các ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho con cũng như những yều tố rào cản. Kết quả khảo sát được tiến hành trên 123 phụ huynh có con trong độ tuổi trung học phổ thông được chọn mẫu tại một số trường trên địa bàn quận Long Biên - Hà Nội. Kết quả nghiê...

 • Effects of VSTEP on Students’ Learning Motivation at Vietnam National Uinversity, Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thúy Lan; Nguyễn, Thúy Nga (2019)

 • Kiểm tra đánh giá từ lâu đã là một khâu quan trọng trong quá trình dạy và học, việc áp dụng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) nhằm xác định chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ cho sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo ra những áp lực mới, thử thách mới đối với cả người học, người dạy và các nhà quản lý. Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát 751 sinh viên thông qua hình thức bảng hỏi nhằm tìm ra tác động của bài thi đối với động cơ học tiếng Anh của sinh viên trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Các kết quả cho thấy bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) có tác động lớn đến động cơ học của sinh viên tuy nhiên...

 • Building Assessment Toolkit to Assess Collaborative Problem Solving Competence through Teaching Chemistry of the Non-Metals.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Phương Liên; Nguyễn, Thị Phương Vy; Phan, Thị Quỳnh Loan (2019)

 • Bằng phương pháp nghiên cứu lý luận, bài viết trình bày cấu trúc năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh. Dựa trên kết quả đã được nhóm nghiên cứu của Patrick công bố năm 2014, năm 2015 và công bố của OECD 2015, Nhóm nghiên cứu đề xuất 4 mức độ đánh giá tương ứng với mỗi tiêu chi cụ thể của 3 năng lực thành phần: (1) thiết lập và duy trì sự hiểu biết chung, (2) đưa ra giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề, (3) duy trì nhóm làm việc trong quá trình giải quyết vấn đề. Trên cơ sở đó, bài viết cũng đề xuất ma trận công cụ đánh giá và các tiêu chí tương ứng của năng lực hợp tác giải quyết vấn đề trong dạy học hóa học phi kim theo quan điểm dạy học tích hợp liên môn và mô ...

 • Delay Discounting and Health Risk Behaviors A Review and Suggestions for School Based Intervention in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hồ, Thu Hà; Đặng, Hoàng Minh; Weiss, Bahr (2019)

 • Chiết khấu trì hoãn (delay discounting) được hiểu là quá trình nhận thức trong đó cá nhân so sánh giá trị giữa một phần thưởng nhỏ, nhận ngay tức thời và một phần thưởng lớn hơn, nhưng nhận trong tương lai (ví dụ nhận 10.000 đồng ngay bây giờ hay 20.000 đồng sau một tuần). Gần đây, chiết khấu trì hoãn được cho là có vai trò quan trọng trong quá trình tự kiểm soát và ra quyết định thực hiện các hành vi nguy cơ đến sức khỏe (ăn uống không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất, hút thuốc lá, sử dụng rượu) của cá nhân. Những hành vi này có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng lâu dài như nguy cơ tử vong, các rối loạn tâm thần, các bệnh về tim mạch, phổi, ung thư... Bài báo trình bày ...

 • Effects of the Inquiry-based Teaching Approach on Vietnamese Students' Science Achievement Based on the 2015 PISA Data.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tăng, Thị Thùy; Lê, Thái Hưng; Lê, Thị Hoàng Hà; Phan, Thị Linh (2019)

 • Dạy học dựa trên truy vấn được biết đến như là một trong những cách thức dạy học tích cực hóa người học và được gắn liền với dạy học các môn khoa học nhằm nâng cao các năng lực khoa học của học sinh. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa dạy học dựa trên truy vấn và thành tích khoa học của học sinh Việt Nam dựa trên dữ liệu PISA 2015 với mẫu nghiên cứu là 5826 học sinh ở độ tuổi 15. Bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra việc giáo viên sử dụng thường xuyên dạy học dựa trên truy vấn sẽ làm tăng thành tích khoa học của học sinh. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học khoa học và năng l...

 • Curriculum Development in Higher Education - from Theory to Practice at VNU University of Education in the Context of University Autonomy Implementation.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Duong, Thi Hoang Yen; Nguyen, Phuong Huyen; Nguyen, Thi Thanh Ly; Nghiem, Thi Duong (2019)

 • In the trend of innovation and autonomy in higher education, curriculum development plays an important role for each university to affirm its quality and position. This paper argues that a new meaning for undergraduate curriculum must be developed to reflect the University's autonomy and ensure its efficiency. This requires renewed discussion of all aspects of curriculum in higher education, from theory to practice. This paper also discusses the result of a study on the curriculum development in the University of Education (UED) - a member university of Vietnam National University, Hanoi (VNU), assesses the degree of autonomy and effectiveness of the curriculum as well as propo...

 • Developing Computerized Adaptive Testing An Experimental Research on Assessing the Mathematical Ability of 10th Graders.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng; Tăng, Thị Thùy; Trần, Lan Anh; Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Phương Anh; Nguyễn, Thị Quỳnh Giang (2019)

 • Trắc nghiệm thích ứng trên máy tính (Computerized Adaptive Testing - CAT) là một hình thức kiểm tra đánh giá cho phép rút ngắn số lượng câu hỏi nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác về đánh giá năng lực của thí sinh. Một trong những phần cốt lõi của hệ thống trắc nghiệm thích nghi là các thuật toán ước lượng năng lực thí sinh và lựa chọn câu hỏi. Các thuật toán này đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống trắc nghiệm thích nghi trên máy tính. Nghiên cứu này sẽ phát triển các thuật toán cốt lõi trong hệ thống trắc nghiệm thích nghi từ đó lập trình hệ thống trắc nghiệm thích ứng. Nghiên cứu cũng tiến hành xây dựng ngân hàng gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm thích ứng được chu...

 • Assessing the Effectiveness of Teachers’ Mental Health Literacy Training in Cambodia A Randomized Controlled Trial.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phoeun, Bunna; Nguyen, Amanda J.; Dang, Hoang Minh; Tran, Thanh Nam; Weiss, Bahr (2019)

 • School-based mental health literacy (MHL) programs are used to reduce stigma and promote help-seeking among students and teachers. This study aimed to adapt and evaluate a teacher-delivered MHL program in Cambodia, where the impact of MHL programs has not previously been evaluated. 67 teachers and 275 students from a high school in Phnom Penh voluntarily completed the study. School staff were randomly assigned, and classrooms purposively assigned, to either a 2-day MHL training program or a control condition. Four teachers in the intervention condition were also pragmatically selected to deliver a 6-week classroom MHL curriculum to students; these teachers receive an extra day ...

 • Applying Content and Language Integrated Learning Approach in Designing Chemistry Lesson Plan for High School Students(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thu Hà; Hà, Minh Nguyệt (2019)

 • Việc dạy và học các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh đang là nhu cầu bức thiết của Giáo dục Việt Nam hiện nay. Mặc dù được triển khai ở các trường trung học phổ thông chuyên và trung học phổ thông chất lượng cao, việc dạy học các môn Khoa học tự nhiên nói chung và môn Hóa học nói riêng bằng tiếng Anh vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Trong số đó, tìm kiếm phương pháp dạy học phù hợp có thể là thử thách lớn nhất. Những học sinh khá các môn Khoa học tự nhiên thì thường không tự tin với môn tiếng Anh, còn những học sinh thành thạo ngoại ngữ lại e ngại với các môn Khoa học tự nhiên và chưa được xây dựng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành Khoa học tự nhiên. Trong bối c...

 • Development of Theater Education Textbook with Character Education and Local Wisdom Through Active Learning to Improve the Students’ Script Writing Ability.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ismail, Muh.; Winarni, Retno (2019)

 • The purposes of this study are to describe: (1) the students’ and lecturers’ needs on the Theater Education Textbook, (2) the development of the textbook model, (3) the effectiveness testing on the designed textbook, and (4) the result of the textbook dissemination. This research was Research and Development using Borg and Gall’s framework that consisted of 4 stages: (1) exploration, (2) model development, (3) model testing, and (4) dissemination. The research approach used in the exploration stage was a qualitative descriptive approach. The data were collected through documentation study, observation, in-depth interview, and questionnaire. The data were then analyzed by using ...

 • Higher Education Governance - International Experience and Lessons for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hương Giang; Vũ, Thị Mai Anh; Hoàng, Ngọc Quang (2019)

 • Quản trị giáo dục đại học (GDĐH) đề cập đến sự hợp pháp về quyền quyết định trong các trường đại học giữa các cấu trúc quản trị (governance structures) khác nhau (khoa, hội đồng khoa học và hội đồng trường) và cấu trúc tổ chức (administrative structures) (Các bộ môn, chương trình đào tạo, Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng). Mục đích của quản trị giáo dục đại học là làm rõ các lợi ích chung và nhận ra các mục tiêu của chúng trong khi xác định các giới hạn của thẩm quyền trong lý luận và thực tiễn - ai sẽ quyết định và trọng tâm của quyết định là gì. Sử dụng phương pháp nghiên cứu giáo dục so sánh, bài viết này phân tích vấn đề quản trị đại học của Hoa Kỳ và Israel, từ đó, đề xu...

 • Innovation and Improving Student Training Quality of Philology Teacher Education Program to Meet Requirements of the 2018 Philology Curriculum.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hiền (2019)

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới đã được ban hành cuối năm 2018. Chương trình có nhiều điểm mới, nhưng đáng kể hơn cả là yêu cầu về dạy học văn bản thông tin và dạy và học để phát triển năng lực văn học cho học sinh. Vì vậy, cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn bằng cách cập nhật nội dung của một số học phần hiện hành, đưa vào chương trình đào tạo các học phần mới để giúp sinh viên sau khi ra trường đáp ứng được yêu cầu của chương trình môn Ngữ văn 2018.

 • Mental Health and Functioning in School Age Children of Female Entertainment Workers in Cambodia.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ean, Nil; Pollack, Amie Alley; Do, Khanh Ngoc (2019)

 • Globally, approximately 10% - 20% of children and adolescents experience mental health problems and the majority of them are living in low- and middle-income countries. Children of female sex workers are often exposed to unsafe environments, traumatic experiences and a mentally ill parent, putting them at risk for developing mental health problems themselves. Research on the mental health and functioning of children of female sex workers during their school age is limited. This paper will explore the mental health and functioning of female sex workers’ children. Method: The study included 160 female entertainment workers (FEWs) and 60 of their children from four provinces of Ca...

 • Mergers, Consolidations and Alliances in Higher Education International Experiences and Lessons learned for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Minh Sơn; Vũ, Văn Yêm; Nguyễn, Thị Hương (2019)

 • Sự chuyển đổi từ nền giáo dục đại học đại chúng sang giáo dục đại học phổ cập trong bối cảnh toàn cầu hoá với sự ra đời của hàng loạt các cơ sở giáo dục đại học khiến cho các quốc gia phải bắt tay vào cải tổ, sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học. Làn sóng sáp nhập, hợp nhất hoặc liên minh giữa các cơ sở giáo dục đại học có thể xuất phát từ nhu cầu tự thân của các trường và đề xuất lên hoặc từ những mệnh lệnh hành chính của các cơ quan quản lý hành chính ép xuống nhằm thực hiện các mục tiêu chính sách. Trên thế giới, các quốc gia đã và đang tiếp tục quá trình cải tổ, sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học và đã thu được những thành công nhất định và cũng không tránh khỏi một số ...

 • Predictors of Mental Health Help Seeking Among Cambodian Adolescents.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Sareth, Khann; Dang, Hoang-Minh; Weiss, Bahr (2019)

 • Mental health problems are a major global burden. Understanding what motivates people to seek help for mental health problems thus is important so society can best support people in help-seeking. The present study investigated predictors of mental health help-seeking among Cambodian adolescents. Participants were 391 Cambodian high-school students, assessed on (a) culturally-specific mental health syndromes (Culturally-Specific Syndrome Inventory); (b) depression (PHQ-9); (c) anxiety (GAD-7); (d) functional impairment (Brief Impairment Scale); (e) quality of life (Q-LES-Q-SF); and (f) help-seeking from different sources (e.g., friends, psychologists) (General Help-Seeking Quest...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 208

Education Research : [208]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 208
 • Scientific Publications by Lecturers from VNU University of Education in the Period 2010-2019 A Data Analysis Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Thanh Hương; Trần, Văn Công; Nguyễn, Hà Nam; Trần, Xuân Quang (2019)

 • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai trong các nhiệm vụ chính có tác động tương hỗ lẫn nhau giúp cho các giảng viên đại học nâng cao năng lực và khả năng hội nhập với dòng chảy khoa học của quốc gia, khu vực cũng như thế giới. Bằng hướng tiếp cận khoa học dữ liệu, những đánh giá chính xác về số lượng, chất lượng và mối liên hệ giữa các công bố khoa học của giảng viên đã được mô hình hóa dựa trên dữ liệu công bố khoa học của các giảng viên trường Đại học Giáo dục giai đoạn 2010-2019. Những kĩ thuật chuẩn bị dữ liệu, phân tích dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu bước đầu được áp dụng trong trường hợp nghiên cứu là hệ thống dữ liệu công bố khoa học chưa đồng bộ. Các kết quả phân tíc...

 • Reality of Creative Education and Problems with Education Management in Vietnam A Case Study of Some Northern Provinces.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng; Trịnh, Văn Minh (2019)

 • Trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội, con người ngày càng phải đổi mới và sáng tạo, bởi sáng tạo là khởi nguồn, là cốt lõi của tiến bộ xã hội, là động lực không có giới hạn cho sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia. Và giáo dục sáng tạo là hoạt động giúp người học nuôi dưỡng tinh thần, ý tưởng và năng lực sáng tạo, là “con đường chính” tạo ra con người sáng tạo và nhờ đó thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đưa xã hội trở thành xã hội sáng tạo. Việc tìm tòi để phát triển giáo dục sáng tạo ở Việt Nam là vấn đề cần được nghiên cứu đánh giá để từ đó có những khuyến nghị trong quản lý giáo dục trong trường phổ thông. Bài viết tìm hiểu về giáo dục sáng tạo phân tích,...

 • Parents’ Perception of and Willingness for Using Internet Based Mental Health Application for Children.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thành Nam; Hoàng, Thị Thu Hiền (2019)

 • Xu hướng sử dụng các ứng dụng điện thoại trong đánh giá, hỗ trợ các vấn đề sức khoẻ tâm thần đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới nhưng chưa được nghiên cứu tại Việt Nam. Bài viết nhằm mục đích (1) điểm luận thực trạng sử sụng các ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tâm thần trên nền tảng internet từ các nghiên cứu đi trước cũng như hiệu quả của những ứng dụng này; (2) khảo sát mức độ hiểu biết và sự sẵn sàng của cha mẹ trẻ sử dụng các ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho con cũng như những yều tố rào cản. Kết quả khảo sát được tiến hành trên 123 phụ huynh có con trong độ tuổi trung học phổ thông được chọn mẫu tại một số trường trên địa bàn quận Long Biên - Hà Nội. Kết quả nghiê...

 • Effects of VSTEP on Students’ Learning Motivation at Vietnam National Uinversity, Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thúy Lan; Nguyễn, Thúy Nga (2019)

 • Kiểm tra đánh giá từ lâu đã là một khâu quan trọng trong quá trình dạy và học, việc áp dụng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) nhằm xác định chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ cho sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo ra những áp lực mới, thử thách mới đối với cả người học, người dạy và các nhà quản lý. Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát 751 sinh viên thông qua hình thức bảng hỏi nhằm tìm ra tác động của bài thi đối với động cơ học tiếng Anh của sinh viên trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Các kết quả cho thấy bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) có tác động lớn đến động cơ học của sinh viên tuy nhiên...

 • Building Assessment Toolkit to Assess Collaborative Problem Solving Competence through Teaching Chemistry of the Non-Metals.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Phương Liên; Nguyễn, Thị Phương Vy; Phan, Thị Quỳnh Loan (2019)

 • Bằng phương pháp nghiên cứu lý luận, bài viết trình bày cấu trúc năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh. Dựa trên kết quả đã được nhóm nghiên cứu của Patrick công bố năm 2014, năm 2015 và công bố của OECD 2015, Nhóm nghiên cứu đề xuất 4 mức độ đánh giá tương ứng với mỗi tiêu chi cụ thể của 3 năng lực thành phần: (1) thiết lập và duy trì sự hiểu biết chung, (2) đưa ra giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề, (3) duy trì nhóm làm việc trong quá trình giải quyết vấn đề. Trên cơ sở đó, bài viết cũng đề xuất ma trận công cụ đánh giá và các tiêu chí tương ứng của năng lực hợp tác giải quyết vấn đề trong dạy học hóa học phi kim theo quan điểm dạy học tích hợp liên môn và mô ...

 • Delay Discounting and Health Risk Behaviors A Review and Suggestions for School Based Intervention in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hồ, Thu Hà; Đặng, Hoàng Minh; Weiss, Bahr (2019)

 • Chiết khấu trì hoãn (delay discounting) được hiểu là quá trình nhận thức trong đó cá nhân so sánh giá trị giữa một phần thưởng nhỏ, nhận ngay tức thời và một phần thưởng lớn hơn, nhưng nhận trong tương lai (ví dụ nhận 10.000 đồng ngay bây giờ hay 20.000 đồng sau một tuần). Gần đây, chiết khấu trì hoãn được cho là có vai trò quan trọng trong quá trình tự kiểm soát và ra quyết định thực hiện các hành vi nguy cơ đến sức khỏe (ăn uống không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất, hút thuốc lá, sử dụng rượu) của cá nhân. Những hành vi này có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng lâu dài như nguy cơ tử vong, các rối loạn tâm thần, các bệnh về tim mạch, phổi, ung thư... Bài báo trình bày ...

 • Effects of the Inquiry-based Teaching Approach on Vietnamese Students' Science Achievement Based on the 2015 PISA Data.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tăng, Thị Thùy; Lê, Thái Hưng; Lê, Thị Hoàng Hà; Phan, Thị Linh (2019)

 • Dạy học dựa trên truy vấn được biết đến như là một trong những cách thức dạy học tích cực hóa người học và được gắn liền với dạy học các môn khoa học nhằm nâng cao các năng lực khoa học của học sinh. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa dạy học dựa trên truy vấn và thành tích khoa học của học sinh Việt Nam dựa trên dữ liệu PISA 2015 với mẫu nghiên cứu là 5826 học sinh ở độ tuổi 15. Bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra việc giáo viên sử dụng thường xuyên dạy học dựa trên truy vấn sẽ làm tăng thành tích khoa học của học sinh. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học khoa học và năng l...

 • Curriculum Development in Higher Education - from Theory to Practice at VNU University of Education in the Context of University Autonomy Implementation.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Duong, Thi Hoang Yen; Nguyen, Phuong Huyen; Nguyen, Thi Thanh Ly; Nghiem, Thi Duong (2019)

 • In the trend of innovation and autonomy in higher education, curriculum development plays an important role for each university to affirm its quality and position. This paper argues that a new meaning for undergraduate curriculum must be developed to reflect the University's autonomy and ensure its efficiency. This requires renewed discussion of all aspects of curriculum in higher education, from theory to practice. This paper also discusses the result of a study on the curriculum development in the University of Education (UED) - a member university of Vietnam National University, Hanoi (VNU), assesses the degree of autonomy and effectiveness of the curriculum as well as propo...

 • Developing Computerized Adaptive Testing An Experimental Research on Assessing the Mathematical Ability of 10th Graders.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng; Tăng, Thị Thùy; Trần, Lan Anh; Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Phương Anh; Nguyễn, Thị Quỳnh Giang (2019)

 • Trắc nghiệm thích ứng trên máy tính (Computerized Adaptive Testing - CAT) là một hình thức kiểm tra đánh giá cho phép rút ngắn số lượng câu hỏi nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác về đánh giá năng lực của thí sinh. Một trong những phần cốt lõi của hệ thống trắc nghiệm thích nghi là các thuật toán ước lượng năng lực thí sinh và lựa chọn câu hỏi. Các thuật toán này đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống trắc nghiệm thích nghi trên máy tính. Nghiên cứu này sẽ phát triển các thuật toán cốt lõi trong hệ thống trắc nghiệm thích nghi từ đó lập trình hệ thống trắc nghiệm thích ứng. Nghiên cứu cũng tiến hành xây dựng ngân hàng gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm thích ứng được chu...

 • Assessing the Effectiveness of Teachers’ Mental Health Literacy Training in Cambodia A Randomized Controlled Trial.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phoeun, Bunna; Nguyen, Amanda J.; Dang, Hoang Minh; Tran, Thanh Nam; Weiss, Bahr (2019)

 • School-based mental health literacy (MHL) programs are used to reduce stigma and promote help-seeking among students and teachers. This study aimed to adapt and evaluate a teacher-delivered MHL program in Cambodia, where the impact of MHL programs has not previously been evaluated. 67 teachers and 275 students from a high school in Phnom Penh voluntarily completed the study. School staff were randomly assigned, and classrooms purposively assigned, to either a 2-day MHL training program or a control condition. Four teachers in the intervention condition were also pragmatically selected to deliver a 6-week classroom MHL curriculum to students; these teachers receive an extra day ...

 • Applying Content and Language Integrated Learning Approach in Designing Chemistry Lesson Plan for High School Students(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thu Hà; Hà, Minh Nguyệt (2019)

 • Việc dạy và học các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh đang là nhu cầu bức thiết của Giáo dục Việt Nam hiện nay. Mặc dù được triển khai ở các trường trung học phổ thông chuyên và trung học phổ thông chất lượng cao, việc dạy học các môn Khoa học tự nhiên nói chung và môn Hóa học nói riêng bằng tiếng Anh vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Trong số đó, tìm kiếm phương pháp dạy học phù hợp có thể là thử thách lớn nhất. Những học sinh khá các môn Khoa học tự nhiên thì thường không tự tin với môn tiếng Anh, còn những học sinh thành thạo ngoại ngữ lại e ngại với các môn Khoa học tự nhiên và chưa được xây dựng kiến thức tiếng Anh chuyên ngành Khoa học tự nhiên. Trong bối c...

 • Development of Theater Education Textbook with Character Education and Local Wisdom Through Active Learning to Improve the Students’ Script Writing Ability.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ismail, Muh.; Winarni, Retno (2019)

 • The purposes of this study are to describe: (1) the students’ and lecturers’ needs on the Theater Education Textbook, (2) the development of the textbook model, (3) the effectiveness testing on the designed textbook, and (4) the result of the textbook dissemination. This research was Research and Development using Borg and Gall’s framework that consisted of 4 stages: (1) exploration, (2) model development, (3) model testing, and (4) dissemination. The research approach used in the exploration stage was a qualitative descriptive approach. The data were collected through documentation study, observation, in-depth interview, and questionnaire. The data were then analyzed by using ...

 • Higher Education Governance - International Experience and Lessons for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Hải; Nguyễn, Thị Hương Giang; Vũ, Thị Mai Anh; Hoàng, Ngọc Quang (2019)

 • Quản trị giáo dục đại học (GDĐH) đề cập đến sự hợp pháp về quyền quyết định trong các trường đại học giữa các cấu trúc quản trị (governance structures) khác nhau (khoa, hội đồng khoa học và hội đồng trường) và cấu trúc tổ chức (administrative structures) (Các bộ môn, chương trình đào tạo, Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng). Mục đích của quản trị giáo dục đại học là làm rõ các lợi ích chung và nhận ra các mục tiêu của chúng trong khi xác định các giới hạn của thẩm quyền trong lý luận và thực tiễn - ai sẽ quyết định và trọng tâm của quyết định là gì. Sử dụng phương pháp nghiên cứu giáo dục so sánh, bài viết này phân tích vấn đề quản trị đại học của Hoa Kỳ và Israel, từ đó, đề xu...

 • Innovation and Improving Student Training Quality of Philology Teacher Education Program to Meet Requirements of the 2018 Philology Curriculum.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Thu Hiền (2019)

 • Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn mới đã được ban hành cuối năm 2018. Chương trình có nhiều điểm mới, nhưng đáng kể hơn cả là yêu cầu về dạy học văn bản thông tin và dạy và học để phát triển năng lực văn học cho học sinh. Vì vậy, cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn bằng cách cập nhật nội dung của một số học phần hiện hành, đưa vào chương trình đào tạo các học phần mới để giúp sinh viên sau khi ra trường đáp ứng được yêu cầu của chương trình môn Ngữ văn 2018.

 • Mental Health and Functioning in School Age Children of Female Entertainment Workers in Cambodia.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ean, Nil; Pollack, Amie Alley; Do, Khanh Ngoc (2019)

 • Globally, approximately 10% - 20% of children and adolescents experience mental health problems and the majority of them are living in low- and middle-income countries. Children of female sex workers are often exposed to unsafe environments, traumatic experiences and a mentally ill parent, putting them at risk for developing mental health problems themselves. Research on the mental health and functioning of children of female sex workers during their school age is limited. This paper will explore the mental health and functioning of female sex workers’ children. Method: The study included 160 female entertainment workers (FEWs) and 60 of their children from four provinces of Ca...

 • Mergers, Consolidations and Alliances in Higher Education International Experiences and Lessons learned for Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Minh Sơn; Vũ, Văn Yêm; Nguyễn, Thị Hương (2019)

 • Sự chuyển đổi từ nền giáo dục đại học đại chúng sang giáo dục đại học phổ cập trong bối cảnh toàn cầu hoá với sự ra đời của hàng loạt các cơ sở giáo dục đại học khiến cho các quốc gia phải bắt tay vào cải tổ, sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học. Làn sóng sáp nhập, hợp nhất hoặc liên minh giữa các cơ sở giáo dục đại học có thể xuất phát từ nhu cầu tự thân của các trường và đề xuất lên hoặc từ những mệnh lệnh hành chính của các cơ quan quản lý hành chính ép xuống nhằm thực hiện các mục tiêu chính sách. Trên thế giới, các quốc gia đã và đang tiếp tục quá trình cải tổ, sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học và đã thu được những thành công nhất định và cũng không tránh khỏi một số ...

 • Predictors of Mental Health Help Seeking Among Cambodian Adolescents.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Sareth, Khann; Dang, Hoang-Minh; Weiss, Bahr (2019)

 • Mental health problems are a major global burden. Understanding what motivates people to seek help for mental health problems thus is important so society can best support people in help-seeking. The present study investigated predictors of mental health help-seeking among Cambodian adolescents. Participants were 391 Cambodian high-school students, assessed on (a) culturally-specific mental health syndromes (Culturally-Specific Syndrome Inventory); (b) depression (PHQ-9); (c) anxiety (GAD-7); (d) functional impairment (Brief Impairment Scale); (e) quality of life (Q-LES-Q-SF); and (f) help-seeking from different sources (e.g., friends, psychologists) (General Help-Seeking Quest...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 208