Education Research : [216]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 216
 • a.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Tuyet Nhung (2020)

 • Institutional learning outcomes indicate the knowledge and skills that all students regardless of disciplines from a specific university demonstrate. There are some researches about assessing learning outcomes at program level in Vietnam but no research about learning outcomes at institution level. This case study research shared experience from a U.S. comprehensive university to conduct assessment of institutional learning outcomes. The paper discussed the achievements such as successful two-year institutional assessment implementation, effective use of a national Valid Assessment of Learning in Undergraduate Education (VALUE) rubric to assess students’ performance, the use of...

 • d.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức (2020)

 • Nghiên cứu này nhận diện đặc điểm về tổ chức và học thuật của ba thế hệ đại học thế giới và các giai đoạn chuyển đổi của nó. Trong đó, từ mô hình đại học thế hệ hai (2GU) đến đại học thế hệ ba (3GU) đại học đã phát triển từ mức độ khép kín đến mức độ mở và linh hoạt trong đào tạo; từ đơn ngành sang liên ngành trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Về các khía cạnh học thuật này, đại học 3GU là một sự phát triển lặp lại các đặc điểm của đại học thế hệ một (1GU), nhưng ở một trình độ cao hơn, toàn diện hơn và triệt để hơn. Về tổ chức, với cấu trúc ma trận xoay 90 độ vừa đề xuất, đại học 2GU có thể chuyển từ mô hình quản lý tập trung, quan liêu sang mô hình tự chủ cao. Cơ chế tài chính ba...

 • f.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quý Thanh; Nguyễn, Thùy Anh; Trần, Lan Anh; Nguyễn, Thị Bích (2020)

 • Nghiên cứu này đánh giá tác động của giáo dục tới hài lòng công việc của lao động trẻ ở Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu từ cuộc Điều tra quốc gia chuyển tiếp từ trường học đến việc làm (School-to-Work Transition Survey-SWTS) năm 2012 và 2015. Phân tích thống kê mô tả và hồi quy đa biến với mô hình logistic được sử dụng cho nghiên cứu. Phân tích kinh tế lượng cho thấy học vấn càng cao thì dường như ít hài lòng với công việc hơn. Kết quả này vẫn như vậy kể cả khi kiểm soát các biến số quan trọng như loại hình công việc, mức thu nhập và hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Điều này có thể được lý giải rằng người lao động có giáo dục tốt hơn thường có kỳ vọng cao hơn với công việc, và do vậ...

 • e.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Quoc Thao; Nguyen, Chau Hoang Long (2020)

 • Self-regulation of learning plays a vital role in improving second/foreign language learning as it can encourage the development of autonomous learners. It is seen that, nevertheless, ESL/EFL learners in different contexts are not fully aware of the importance of self-regulated language learning (SRLL) strategies in their English language learning. The present study, therefore, aims at investigating the use of SRLL strategies by English-majored students at a university in Bac Lieu province, Vietnam. This study involved 100 English-majored freshmen in answering a closed-ended questionnaire. The results showed that students sometimes used SRLL strategies, and they used SRLL strat...

 • h.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Quỳnh Lan; Nghiêm, Xuân Huy; Nguyễn, Thái Bá; Vũ, Hải Phương (2020)

 • Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp số 4.0, các kỹ năng công việc đang thay đổi nhanh chóng, các loại công việc mới được tạo ra liên tục, thị trường lao động đòi hỏi người lao động có khả năng học tập kiến thức và kỹ năng mới, có các kỹ năng thích nghi với nơi làm việc, linh hoạt chuyển đổi công việc, mở rộng kiến thức dựa trên nền tảng đã học tại trường đại học. Áp dụng mô hình lý thuyết của dự án Tuning Đông Nam Á (TASE) về mười ba năng lực cốt lõi đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, và lý thuyết về năng lực thích ứng với thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, nhóm nghiên cứu của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã khảo sát ý kiến đánh ...

 • u.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hoài; Nguyễn, Thái Bá (2020)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn đến những thay đổi về yêu cầu của thị trường đối với người lao động. Nhóm tác giả đã nghiên cứu các công bố trong nước và nước ngoài từ năm 2014 đến nay, phỏng vấn ý kiến 15 giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội để đề xuất mười năng lực cần thiết nhất của sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nguồn nhân lực của thời đại 4.0. Các năng lực được đề xuất bao gồm: năng lực sáng tạo, năng lực công nghệ thông tin, năng lực làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy phản biện, năng lực giao tiếp, năng lực về mặt cảm xúc, năng lực thích nghi với môi trường làm việc thay đổi, năng lực học tập tích cực và chủ động, năng lực khởi nghiệp.

 • t.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Thi Phuong Hoa (2020)

 • A study in Vietnam concerning the effects of The Vietnam Six-levels of Foreign Language Proficiency Framework, specially English Proficiency Tests for graduates, on classroom teaching and learning activities are reported. The study explores the phenomenon of washback or backwash, the influences of testing on 9 teachers and 679 non-English major students. It is cited as the only known research investigating washback in language education through classroom observation. The study was conducted at National University of Art Education, and combined classroom observations with data from interview, questionaire responses and document analysis to determine whether washback exist, to what degr...

 • Scientific Publications by Lecturers from VNU University of Education in the Period 2010-2019 A Data Analysis Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Thanh Hương; Trần, Văn Công; Nguyễn, Hà Nam; Trần, Xuân Quang (2019)

 • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai trong các nhiệm vụ chính có tác động tương hỗ lẫn nhau giúp cho các giảng viên đại học nâng cao năng lực và khả năng hội nhập với dòng chảy khoa học của quốc gia, khu vực cũng như thế giới. Bằng hướng tiếp cận khoa học dữ liệu, những đánh giá chính xác về số lượng, chất lượng và mối liên hệ giữa các công bố khoa học của giảng viên đã được mô hình hóa dựa trên dữ liệu công bố khoa học của các giảng viên trường Đại học Giáo dục giai đoạn 2010-2019. Những kĩ thuật chuẩn bị dữ liệu, phân tích dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu bước đầu được áp dụng trong trường hợp nghiên cứu là hệ thống dữ liệu công bố khoa học chưa đồng bộ. Các kết quả phân tíc...

 • Reality of Creative Education and Problems with Education Management in Vietnam A Case Study of Some Northern Provinces.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng; Trịnh, Văn Minh (2019)

 • Trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội, con người ngày càng phải đổi mới và sáng tạo, bởi sáng tạo là khởi nguồn, là cốt lõi của tiến bộ xã hội, là động lực không có giới hạn cho sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia. Và giáo dục sáng tạo là hoạt động giúp người học nuôi dưỡng tinh thần, ý tưởng và năng lực sáng tạo, là “con đường chính” tạo ra con người sáng tạo và nhờ đó thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đưa xã hội trở thành xã hội sáng tạo. Việc tìm tòi để phát triển giáo dục sáng tạo ở Việt Nam là vấn đề cần được nghiên cứu đánh giá để từ đó có những khuyến nghị trong quản lý giáo dục trong trường phổ thông. Bài viết tìm hiểu về giáo dục sáng tạo phân tích,...

 • Parents’ Perception of and Willingness for Using Internet Based Mental Health Application for Children.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thành Nam; Hoàng, Thị Thu Hiền (2019)

 • Xu hướng sử dụng các ứng dụng điện thoại trong đánh giá, hỗ trợ các vấn đề sức khoẻ tâm thần đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới nhưng chưa được nghiên cứu tại Việt Nam. Bài viết nhằm mục đích (1) điểm luận thực trạng sử sụng các ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tâm thần trên nền tảng internet từ các nghiên cứu đi trước cũng như hiệu quả của những ứng dụng này; (2) khảo sát mức độ hiểu biết và sự sẵn sàng của cha mẹ trẻ sử dụng các ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho con cũng như những yều tố rào cản. Kết quả khảo sát được tiến hành trên 123 phụ huynh có con trong độ tuổi trung học phổ thông được chọn mẫu tại một số trường trên địa bàn quận Long Biên - Hà Nội. Kết quả nghiê...

 • Effects of VSTEP on Students’ Learning Motivation at Vietnam National Uinversity, Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thúy Lan; Nguyễn, Thúy Nga (2019)

 • Kiểm tra đánh giá từ lâu đã là một khâu quan trọng trong quá trình dạy và học, việc áp dụng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) nhằm xác định chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ cho sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo ra những áp lực mới, thử thách mới đối với cả người học, người dạy và các nhà quản lý. Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát 751 sinh viên thông qua hình thức bảng hỏi nhằm tìm ra tác động của bài thi đối với động cơ học tiếng Anh của sinh viên trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Các kết quả cho thấy bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) có tác động lớn đến động cơ học của sinh viên tuy nhiên...

 • Building Assessment Toolkit to Assess Collaborative Problem Solving Competence through Teaching Chemistry of the Non-Metals.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Phương Liên; Nguyễn, Thị Phương Vy; Phan, Thị Quỳnh Loan (2019)

 • Bằng phương pháp nghiên cứu lý luận, bài viết trình bày cấu trúc năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh. Dựa trên kết quả đã được nhóm nghiên cứu của Patrick công bố năm 2014, năm 2015 và công bố của OECD 2015, Nhóm nghiên cứu đề xuất 4 mức độ đánh giá tương ứng với mỗi tiêu chi cụ thể của 3 năng lực thành phần: (1) thiết lập và duy trì sự hiểu biết chung, (2) đưa ra giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề, (3) duy trì nhóm làm việc trong quá trình giải quyết vấn đề. Trên cơ sở đó, bài viết cũng đề xuất ma trận công cụ đánh giá và các tiêu chí tương ứng của năng lực hợp tác giải quyết vấn đề trong dạy học hóa học phi kim theo quan điểm dạy học tích hợp liên môn và mô ...

 • Delay Discounting and Health Risk Behaviors A Review and Suggestions for School Based Intervention in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hồ, Thu Hà; Đặng, Hoàng Minh; Weiss, Bahr (2019)

 • Chiết khấu trì hoãn (delay discounting) được hiểu là quá trình nhận thức trong đó cá nhân so sánh giá trị giữa một phần thưởng nhỏ, nhận ngay tức thời và một phần thưởng lớn hơn, nhưng nhận trong tương lai (ví dụ nhận 10.000 đồng ngay bây giờ hay 20.000 đồng sau một tuần). Gần đây, chiết khấu trì hoãn được cho là có vai trò quan trọng trong quá trình tự kiểm soát và ra quyết định thực hiện các hành vi nguy cơ đến sức khỏe (ăn uống không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất, hút thuốc lá, sử dụng rượu) của cá nhân. Những hành vi này có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng lâu dài như nguy cơ tử vong, các rối loạn tâm thần, các bệnh về tim mạch, phổi, ung thư... Bài báo trình bày ...

 • Effects of the Inquiry-based Teaching Approach on Vietnamese Students' Science Achievement Based on the 2015 PISA Data.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tăng, Thị Thùy; Lê, Thái Hưng; Lê, Thị Hoàng Hà; Phan, Thị Linh (2019)

 • Dạy học dựa trên truy vấn được biết đến như là một trong những cách thức dạy học tích cực hóa người học và được gắn liền với dạy học các môn khoa học nhằm nâng cao các năng lực khoa học của học sinh. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa dạy học dựa trên truy vấn và thành tích khoa học của học sinh Việt Nam dựa trên dữ liệu PISA 2015 với mẫu nghiên cứu là 5826 học sinh ở độ tuổi 15. Bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra việc giáo viên sử dụng thường xuyên dạy học dựa trên truy vấn sẽ làm tăng thành tích khoa học của học sinh. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học khoa học và năng l...

 • Curriculum Development in Higher Education - from Theory to Practice at VNU University of Education in the Context of University Autonomy Implementation.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Duong, Thi Hoang Yen; Nguyen, Phuong Huyen; Nguyen, Thi Thanh Ly; Nghiem, Thi Duong (2019)

 • In the trend of innovation and autonomy in higher education, curriculum development plays an important role for each university to affirm its quality and position. This paper argues that a new meaning for undergraduate curriculum must be developed to reflect the University's autonomy and ensure its efficiency. This requires renewed discussion of all aspects of curriculum in higher education, from theory to practice. This paper also discusses the result of a study on the curriculum development in the University of Education (UED) - a member university of Vietnam National University, Hanoi (VNU), assesses the degree of autonomy and effectiveness of the curriculum as well as propo...

 • Developing Computerized Adaptive Testing An Experimental Research on Assessing the Mathematical Ability of 10th Graders.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng; Tăng, Thị Thùy; Trần, Lan Anh; Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Phương Anh; Nguyễn, Thị Quỳnh Giang (2019)

 • Trắc nghiệm thích ứng trên máy tính (Computerized Adaptive Testing - CAT) là một hình thức kiểm tra đánh giá cho phép rút ngắn số lượng câu hỏi nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác về đánh giá năng lực của thí sinh. Một trong những phần cốt lõi của hệ thống trắc nghiệm thích nghi là các thuật toán ước lượng năng lực thí sinh và lựa chọn câu hỏi. Các thuật toán này đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống trắc nghiệm thích nghi trên máy tính. Nghiên cứu này sẽ phát triển các thuật toán cốt lõi trong hệ thống trắc nghiệm thích nghi từ đó lập trình hệ thống trắc nghiệm thích ứng. Nghiên cứu cũng tiến hành xây dựng ngân hàng gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm thích ứng được chu...

 • Assessing the Effectiveness of Teachers’ Mental Health Literacy Training in Cambodia A Randomized Controlled Trial.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phoeun, Bunna; Nguyen, Amanda J.; Dang, Hoang Minh; Tran, Thanh Nam; Weiss, Bahr (2019)

 • School-based mental health literacy (MHL) programs are used to reduce stigma and promote help-seeking among students and teachers. This study aimed to adapt and evaluate a teacher-delivered MHL program in Cambodia, where the impact of MHL programs has not previously been evaluated. 67 teachers and 275 students from a high school in Phnom Penh voluntarily completed the study. School staff were randomly assigned, and classrooms purposively assigned, to either a 2-day MHL training program or a control condition. Four teachers in the intervention condition were also pragmatically selected to deliver a 6-week classroom MHL curriculum to students; these teachers receive an extra day ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 216

Education Research : [216]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 216
 • a.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Pham, Thi Tuyet Nhung (2020)

 • Institutional learning outcomes indicate the knowledge and skills that all students regardless of disciplines from a specific university demonstrate. There are some researches about assessing learning outcomes at program level in Vietnam but no research about learning outcomes at institution level. This case study research shared experience from a U.S. comprehensive university to conduct assessment of institutional learning outcomes. The paper discussed the achievements such as successful two-year institutional assessment implementation, effective use of a national Valid Assessment of Learning in Undergraduate Education (VALUE) rubric to assess students’ performance, the use of...

 • d.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức (2020)

 • Nghiên cứu này nhận diện đặc điểm về tổ chức và học thuật của ba thế hệ đại học thế giới và các giai đoạn chuyển đổi của nó. Trong đó, từ mô hình đại học thế hệ hai (2GU) đến đại học thế hệ ba (3GU) đại học đã phát triển từ mức độ khép kín đến mức độ mở và linh hoạt trong đào tạo; từ đơn ngành sang liên ngành trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Về các khía cạnh học thuật này, đại học 3GU là một sự phát triển lặp lại các đặc điểm của đại học thế hệ một (1GU), nhưng ở một trình độ cao hơn, toàn diện hơn và triệt để hơn. Về tổ chức, với cấu trúc ma trận xoay 90 độ vừa đề xuất, đại học 2GU có thể chuyển từ mô hình quản lý tập trung, quan liêu sang mô hình tự chủ cao. Cơ chế tài chính ba...

 • f.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quý Thanh; Nguyễn, Thùy Anh; Trần, Lan Anh; Nguyễn, Thị Bích (2020)

 • Nghiên cứu này đánh giá tác động của giáo dục tới hài lòng công việc của lao động trẻ ở Việt Nam. Bài viết sử dụng dữ liệu từ cuộc Điều tra quốc gia chuyển tiếp từ trường học đến việc làm (School-to-Work Transition Survey-SWTS) năm 2012 và 2015. Phân tích thống kê mô tả và hồi quy đa biến với mô hình logistic được sử dụng cho nghiên cứu. Phân tích kinh tế lượng cho thấy học vấn càng cao thì dường như ít hài lòng với công việc hơn. Kết quả này vẫn như vậy kể cả khi kiểm soát các biến số quan trọng như loại hình công việc, mức thu nhập và hoàn cảnh kinh tế của gia đình. Điều này có thể được lý giải rằng người lao động có giáo dục tốt hơn thường có kỳ vọng cao hơn với công việc, và do vậ...

 • e.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tran, Quoc Thao; Nguyen, Chau Hoang Long (2020)

 • Self-regulation of learning plays a vital role in improving second/foreign language learning as it can encourage the development of autonomous learners. It is seen that, nevertheless, ESL/EFL learners in different contexts are not fully aware of the importance of self-regulated language learning (SRLL) strategies in their English language learning. The present study, therefore, aims at investigating the use of SRLL strategies by English-majored students at a university in Bac Lieu province, Vietnam. This study involved 100 English-majored freshmen in answering a closed-ended questionnaire. The results showed that students sometimes used SRLL strategies, and they used SRLL strat...

 • h.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Quỳnh Lan; Nghiêm, Xuân Huy; Nguyễn, Thái Bá; Vũ, Hải Phương (2020)

 • Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp số 4.0, các kỹ năng công việc đang thay đổi nhanh chóng, các loại công việc mới được tạo ra liên tục, thị trường lao động đòi hỏi người lao động có khả năng học tập kiến thức và kỹ năng mới, có các kỹ năng thích nghi với nơi làm việc, linh hoạt chuyển đổi công việc, mở rộng kiến thức dựa trên nền tảng đã học tại trường đại học. Áp dụng mô hình lý thuyết của dự án Tuning Đông Nam Á (TASE) về mười ba năng lực cốt lõi đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, và lý thuyết về năng lực thích ứng với thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, nhóm nghiên cứu của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã khảo sát ý kiến đánh ...

 • u.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Hoài; Nguyễn, Thái Bá (2020)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn đến những thay đổi về yêu cầu của thị trường đối với người lao động. Nhóm tác giả đã nghiên cứu các công bố trong nước và nước ngoài từ năm 2014 đến nay, phỏng vấn ý kiến 15 giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội để đề xuất mười năng lực cần thiết nhất của sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nguồn nhân lực của thời đại 4.0. Các năng lực được đề xuất bao gồm: năng lực sáng tạo, năng lực công nghệ thông tin, năng lực làm việc nhóm, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy phản biện, năng lực giao tiếp, năng lực về mặt cảm xúc, năng lực thích nghi với môi trường làm việc thay đổi, năng lực học tập tích cực và chủ động, năng lực khởi nghiệp.

 • t.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Dinh, Thi Phuong Hoa (2020)

 • A study in Vietnam concerning the effects of The Vietnam Six-levels of Foreign Language Proficiency Framework, specially English Proficiency Tests for graduates, on classroom teaching and learning activities are reported. The study explores the phenomenon of washback or backwash, the influences of testing on 9 teachers and 679 non-English major students. It is cited as the only known research investigating washback in language education through classroom observation. The study was conducted at National University of Art Education, and combined classroom observations with data from interview, questionaire responses and document analysis to determine whether washback exist, to what degr...

 • Scientific Publications by Lecturers from VNU University of Education in the Period 2010-2019 A Data Analysis Approach.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Thanh Hương; Trần, Văn Công; Nguyễn, Hà Nam; Trần, Xuân Quang (2019)

 • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai trong các nhiệm vụ chính có tác động tương hỗ lẫn nhau giúp cho các giảng viên đại học nâng cao năng lực và khả năng hội nhập với dòng chảy khoa học của quốc gia, khu vực cũng như thế giới. Bằng hướng tiếp cận khoa học dữ liệu, những đánh giá chính xác về số lượng, chất lượng và mối liên hệ giữa các công bố khoa học của giảng viên đã được mô hình hóa dựa trên dữ liệu công bố khoa học của các giảng viên trường Đại học Giáo dục giai đoạn 2010-2019. Những kĩ thuật chuẩn bị dữ liệu, phân tích dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu bước đầu được áp dụng trong trường hợp nghiên cứu là hệ thống dữ liệu công bố khoa học chưa đồng bộ. Các kết quả phân tíc...

 • Reality of Creative Education and Problems with Education Management in Vietnam A Case Study of Some Northern Provinces.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng; Trịnh, Văn Minh (2019)

 • Trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội, con người ngày càng phải đổi mới và sáng tạo, bởi sáng tạo là khởi nguồn, là cốt lõi của tiến bộ xã hội, là động lực không có giới hạn cho sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia. Và giáo dục sáng tạo là hoạt động giúp người học nuôi dưỡng tinh thần, ý tưởng và năng lực sáng tạo, là “con đường chính” tạo ra con người sáng tạo và nhờ đó thúc đẩy sự phát triển của xã hội, đưa xã hội trở thành xã hội sáng tạo. Việc tìm tòi để phát triển giáo dục sáng tạo ở Việt Nam là vấn đề cần được nghiên cứu đánh giá để từ đó có những khuyến nghị trong quản lý giáo dục trong trường phổ thông. Bài viết tìm hiểu về giáo dục sáng tạo phân tích,...

 • Parents’ Perception of and Willingness for Using Internet Based Mental Health Application for Children.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thành Nam; Hoàng, Thị Thu Hiền (2019)

 • Xu hướng sử dụng các ứng dụng điện thoại trong đánh giá, hỗ trợ các vấn đề sức khoẻ tâm thần đang ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới nhưng chưa được nghiên cứu tại Việt Nam. Bài viết nhằm mục đích (1) điểm luận thực trạng sử sụng các ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tâm thần trên nền tảng internet từ các nghiên cứu đi trước cũng như hiệu quả của những ứng dụng này; (2) khảo sát mức độ hiểu biết và sự sẵn sàng của cha mẹ trẻ sử dụng các ứng dụng hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho con cũng như những yều tố rào cản. Kết quả khảo sát được tiến hành trên 123 phụ huynh có con trong độ tuổi trung học phổ thông được chọn mẫu tại một số trường trên địa bàn quận Long Biên - Hà Nội. Kết quả nghiê...

 • Effects of VSTEP on Students’ Learning Motivation at Vietnam National Uinversity, Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thúy Lan; Nguyễn, Thúy Nga (2019)

 • Kiểm tra đánh giá từ lâu đã là một khâu quan trọng trong quá trình dạy và học, việc áp dụng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) nhằm xác định chuẩn đầu ra về trình độ ngoại ngữ cho sinh viên toàn Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo ra những áp lực mới, thử thách mới đối với cả người học, người dạy và các nhà quản lý. Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát 751 sinh viên thông qua hình thức bảng hỏi nhằm tìm ra tác động của bài thi đối với động cơ học tiếng Anh của sinh viên trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Các kết quả cho thấy bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh do Việt Nam xây dựng (VSTEP) có tác động lớn đến động cơ học của sinh viên tuy nhiên...

 • Building Assessment Toolkit to Assess Collaborative Problem Solving Competence through Teaching Chemistry of the Non-Metals.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Phương Liên; Nguyễn, Thị Phương Vy; Phan, Thị Quỳnh Loan (2019)

 • Bằng phương pháp nghiên cứu lý luận, bài viết trình bày cấu trúc năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh. Dựa trên kết quả đã được nhóm nghiên cứu của Patrick công bố năm 2014, năm 2015 và công bố của OECD 2015, Nhóm nghiên cứu đề xuất 4 mức độ đánh giá tương ứng với mỗi tiêu chi cụ thể của 3 năng lực thành phần: (1) thiết lập và duy trì sự hiểu biết chung, (2) đưa ra giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề, (3) duy trì nhóm làm việc trong quá trình giải quyết vấn đề. Trên cơ sở đó, bài viết cũng đề xuất ma trận công cụ đánh giá và các tiêu chí tương ứng của năng lực hợp tác giải quyết vấn đề trong dạy học hóa học phi kim theo quan điểm dạy học tích hợp liên môn và mô ...

 • Delay Discounting and Health Risk Behaviors A Review and Suggestions for School Based Intervention in Vietnam.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hồ, Thu Hà; Đặng, Hoàng Minh; Weiss, Bahr (2019)

 • Chiết khấu trì hoãn (delay discounting) được hiểu là quá trình nhận thức trong đó cá nhân so sánh giá trị giữa một phần thưởng nhỏ, nhận ngay tức thời và một phần thưởng lớn hơn, nhưng nhận trong tương lai (ví dụ nhận 10.000 đồng ngay bây giờ hay 20.000 đồng sau một tuần). Gần đây, chiết khấu trì hoãn được cho là có vai trò quan trọng trong quá trình tự kiểm soát và ra quyết định thực hiện các hành vi nguy cơ đến sức khỏe (ăn uống không lành mạnh, thiếu hoạt động thể chất, hút thuốc lá, sử dụng rượu) của cá nhân. Những hành vi này có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng lâu dài như nguy cơ tử vong, các rối loạn tâm thần, các bệnh về tim mạch, phổi, ung thư... Bài báo trình bày ...

 • Effects of the Inquiry-based Teaching Approach on Vietnamese Students' Science Achievement Based on the 2015 PISA Data.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tăng, Thị Thùy; Lê, Thái Hưng; Lê, Thị Hoàng Hà; Phan, Thị Linh (2019)

 • Dạy học dựa trên truy vấn được biết đến như là một trong những cách thức dạy học tích cực hóa người học và được gắn liền với dạy học các môn khoa học nhằm nâng cao các năng lực khoa học của học sinh. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa dạy học dựa trên truy vấn và thành tích khoa học của học sinh Việt Nam dựa trên dữ liệu PISA 2015 với mẫu nghiên cứu là 5826 học sinh ở độ tuổi 15. Bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra việc giáo viên sử dụng thường xuyên dạy học dựa trên truy vấn sẽ làm tăng thành tích khoa học của học sinh. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học khoa học và năng l...

 • Curriculum Development in Higher Education - from Theory to Practice at VNU University of Education in the Context of University Autonomy Implementation.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Duong, Thi Hoang Yen; Nguyen, Phuong Huyen; Nguyen, Thi Thanh Ly; Nghiem, Thi Duong (2019)

 • In the trend of innovation and autonomy in higher education, curriculum development plays an important role for each university to affirm its quality and position. This paper argues that a new meaning for undergraduate curriculum must be developed to reflect the University's autonomy and ensure its efficiency. This requires renewed discussion of all aspects of curriculum in higher education, from theory to practice. This paper also discusses the result of a study on the curriculum development in the University of Education (UED) - a member university of Vietnam National University, Hanoi (VNU), assesses the degree of autonomy and effectiveness of the curriculum as well as propo...

 • Developing Computerized Adaptive Testing An Experimental Research on Assessing the Mathematical Ability of 10th Graders.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng; Tăng, Thị Thùy; Trần, Lan Anh; Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Phương Anh; Nguyễn, Thị Quỳnh Giang (2019)

 • Trắc nghiệm thích ứng trên máy tính (Computerized Adaptive Testing - CAT) là một hình thức kiểm tra đánh giá cho phép rút ngắn số lượng câu hỏi nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác về đánh giá năng lực của thí sinh. Một trong những phần cốt lõi của hệ thống trắc nghiệm thích nghi là các thuật toán ước lượng năng lực thí sinh và lựa chọn câu hỏi. Các thuật toán này đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống trắc nghiệm thích nghi trên máy tính. Nghiên cứu này sẽ phát triển các thuật toán cốt lõi trong hệ thống trắc nghiệm thích nghi từ đó lập trình hệ thống trắc nghiệm thích ứng. Nghiên cứu cũng tiến hành xây dựng ngân hàng gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm thích ứng được chu...

 • Assessing the Effectiveness of Teachers’ Mental Health Literacy Training in Cambodia A Randomized Controlled Trial.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phoeun, Bunna; Nguyen, Amanda J.; Dang, Hoang Minh; Tran, Thanh Nam; Weiss, Bahr (2019)

 • School-based mental health literacy (MHL) programs are used to reduce stigma and promote help-seeking among students and teachers. This study aimed to adapt and evaluate a teacher-delivered MHL program in Cambodia, where the impact of MHL programs has not previously been evaluated. 67 teachers and 275 students from a high school in Phnom Penh voluntarily completed the study. School staff were randomly assigned, and classrooms purposively assigned, to either a 2-day MHL training program or a control condition. Four teachers in the intervention condition were also pragmatically selected to deliver a 6-week classroom MHL curriculum to students; these teachers receive an extra day ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 216