Browsing by Author Nguyễn, Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41
 • 04051000151_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2009)

 • Chapter I is the Introduction which provides the rationale, theaims, the methods and the design of the study. Chapter IInamingTheoretical backgroundfirst gives an overview of Critical Discourse Analysis. In this part, the history of CDAand some aspects such as critical, ideology and powerare mentioned and analyzed. Then, it deals with mediadiscourse studiesand systematicfunctional grammar. Chapter III is entitled A Critical Discourse Analysis of CNN Online and BBC Online News on Beijing Olympics 2008. This is the main focus ofthe thesis which provides and discusses the main findings of the study. Chapter IVis the Conclusionsummarizing the ...

 • 04051000843_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Kiều, Thị Thu Hương (2013)

 • This study has been conducted to explore the teaching and learning of TOEIC listening skill at Hanoi Law University. The subjects of the study are 50 students and 14 English lecturers at Hanoi Law University. The data have been collected via questionnaires (...); Part A Introductionpresents the rationale, objectives, significance,scope,methodology and organizationof the study. Part B Development is divided into twochapters: 3 Chapter 1. Theoretical Backgroundlays the theoretical foundation for the researchand reviews the previous studies. Chapter 2. The study deals with thesubjects, research instruments, and procedureas well as results and discussions.Some recommendations based on the...

 • 00050007614.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2016)

 • Trình bày sơ lược các khái niệm về tin sinh học, bài toán tối ưu tổ hợp và phát biểu bài toán (ℓ,d) motif. Giới thiệu thuật toán Ant colony optimization (ACO) và một vài thuật toán cập nhật mùi khác nhau trong ACO. Đề xuất thuật toán, đó là thuật toán Antcolony optimization (ACO) để giải quyết bài toán (ℓ,d) motif. Đưa ra kết quả thực nghiệm của luận văn, so sánh kết quả của thuật toán ACO với các thuật toán PairMotif+ và thuật toán MEME.

 • 02050003866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2015)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên báo in. Hệ thống hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo và giải quyết các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Khảo sát làm rõ thực trạng thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên Báo Nhân Dân, Báo Khánh Hòa và Báo Thanh Niên trong giai đoạn từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2014. So sánh, đánh giá việc thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên Báo Nhân Dân, Báo Khánh Hòa và Báo Thanh Niên. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên báo in hiện nay

 • DT_00703.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Tú; Nguyễn, Thu Trang; Nguyễn, Thị Hương Thảo (2006)

 • Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về ngôn ngữ trong tiếng Việt và các phương pháp học máy, đồng thời nghiên cứu ứng dụng các phương pháp đó trong việc xử lý các bài toán ngôn ngữ cơ bản một cách tự động bằng máy tính. Tập trung nghiên cứu về cấu trúc âm tiết, các loại từ tiếng Việt, cấu trúc cụm danh từ và tên riêng trong tiếng Việt. Tìm hiểu về các phương pháp học máy thống kê, trong đó tập trung vào hai mô hình mới và mạnh trong việc phân lớp và phân đoạn văn bản là Conditional Random Fields (CRFs) và Support Vector Machines(SVMs) để giải quyết các bài toán xử lý tiếng Việt ở mức cao. Thu thập và xây dựng một bộ dữ liệu trung bình (khoảng 8000 câu) cho bài toán tách câu, tách từ tiếng...

 • V_L2_01656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2009)

 • Đề tài nhìn nhận được tính khách quan và bản chất của vấn đề trong những hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam, đề xuất ra các phương hướng giải quyết chúng, góp phần đưa Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Luận văn được viết theo cấu trúc gồm 3 phần: phần mở đầu, phần 3 chương nội dung chính và phần kết luận...

 • 00050000160_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn (2010)

 • 92 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Làm rõ cơ sở lý luận về kênh phân phối. Phân tích thực trạng kênh phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà thông qua các nội dung về công tác tuyển chọn thành viên kênh, cấu trúc kênh phân phối của công ty, qua đó tìm ra những hạn chế, nguyên (...)

 • V_L0_01969_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2008)

 • Tổng quan về xếp hạng đối tượng, giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về bài toán xếp hạng và đặt vấn đề học xếp hạng đối tượng. Nghiên cứu học xếp hạng đối tượng, trình bày hai phương pháp học xếp hạng cơ bản là hồi quy có thứ tự và Pairwise, học xếp hạng danh sách Listwise. Xếp hạng trong máy tìm kiếm thực thể. Tạo nhãn cụm tài liệu.

 • 02050004210.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Phạm, Thị Thu Hoa (2015)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Electronic Resources; Đề tài nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập môn Kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I dựa trên các mặt biểu hiện của hứng thú học tập: nhận thức, thái độ và mức độ biểu hiện hứng thú học tập của sinh viên. Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy, hứng thú học tập môn Kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường CĐ CSND I là ở mức độ khá. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên nhưng yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hứng thú học tập của sinh viên là động cơ học tập. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập môn...

Browsing by Author Nguyễn, Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41
 • 04051000151_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Trần, Hữu Mạnh (2009)

 • Chapter I is the Introduction which provides the rationale, theaims, the methods and the design of the study. Chapter IInamingTheoretical backgroundfirst gives an overview of Critical Discourse Analysis. In this part, the history of CDAand some aspects such as critical, ideology and powerare mentioned and analyzed. Then, it deals with mediadiscourse studiesand systematicfunctional grammar. Chapter III is entitled A Critical Discourse Analysis of CNN Online and BBC Online News on Beijing Olympics 2008. This is the main focus ofthe thesis which provides and discusses the main findings of the study. Chapter IVis the Conclusionsummarizing the ...

 • 04051000843_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Kiều, Thị Thu Hương (2013)

 • This study has been conducted to explore the teaching and learning of TOEIC listening skill at Hanoi Law University. The subjects of the study are 50 students and 14 English lecturers at Hanoi Law University. The data have been collected via questionnaires (...); Part A Introductionpresents the rationale, objectives, significance,scope,methodology and organizationof the study. Part B Development is divided into twochapters: 3 Chapter 1. Theoretical Backgroundlays the theoretical foundation for the researchand reviews the previous studies. Chapter 2. The study deals with thesubjects, research instruments, and procedureas well as results and discussions.Some recommendations based on the...

 • 00050007614.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2016)

 • Trình bày sơ lược các khái niệm về tin sinh học, bài toán tối ưu tổ hợp và phát biểu bài toán (ℓ,d) motif. Giới thiệu thuật toán Ant colony optimization (ACO) và một vài thuật toán cập nhật mùi khác nhau trong ACO. Đề xuất thuật toán, đó là thuật toán Antcolony optimization (ACO) để giải quyết bài toán (ℓ,d) motif. Đưa ra kết quả thực nghiệm của luận văn, so sánh kết quả của thuật toán ACO với các thuật toán PairMotif+ và thuật toán MEME.

 • 02050003866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Phạm, Minh Sơn (2015)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên báo in. Hệ thống hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo và giải quyết các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Khảo sát làm rõ thực trạng thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên Báo Nhân Dân, Báo Khánh Hòa và Báo Thanh Niên trong giai đoạn từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2014. So sánh, đánh giá việc thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên Báo Nhân Dân, Báo Khánh Hòa và Báo Thanh Niên. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo trên báo in hiện nay

 • DT_00703.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Tú; Nguyễn, Thu Trang; Nguyễn, Thị Hương Thảo (2006)

 • Tổng quan các vấn đề nghiên cứu về ngôn ngữ trong tiếng Việt và các phương pháp học máy, đồng thời nghiên cứu ứng dụng các phương pháp đó trong việc xử lý các bài toán ngôn ngữ cơ bản một cách tự động bằng máy tính. Tập trung nghiên cứu về cấu trúc âm tiết, các loại từ tiếng Việt, cấu trúc cụm danh từ và tên riêng trong tiếng Việt. Tìm hiểu về các phương pháp học máy thống kê, trong đó tập trung vào hai mô hình mới và mạnh trong việc phân lớp và phân đoạn văn bản là Conditional Random Fields (CRFs) và Support Vector Machines(SVMs) để giải quyết các bài toán xử lý tiếng Việt ở mức cao. Thu thập và xây dựng một bộ dữ liệu trung bình (khoảng 8000 câu) cho bài toán tách câu, tách từ tiếng...

 • V_L2_01656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2009)

 • Đề tài nhìn nhận được tính khách quan và bản chất của vấn đề trong những hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam, đề xuất ra các phương hướng giải quyết chúng, góp phần đưa Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Luận văn được viết theo cấu trúc gồm 3 phần: phần mở đầu, phần 3 chương nội dung chính và phần kết luận...

 • 00050000160_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn (2010)

 • 92 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Làm rõ cơ sở lý luận về kênh phân phối. Phân tích thực trạng kênh phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà thông qua các nội dung về công tác tuyển chọn thành viên kênh, cấu trúc kênh phân phối của công ty, qua đó tìm ra những hạn chế, nguyên (...)

 • V_L0_01969_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hà, Quang Thụy (2008)

 • Tổng quan về xếp hạng đối tượng, giới thiệu những nội dung cơ bản nhất về bài toán xếp hạng và đặt vấn đề học xếp hạng đối tượng. Nghiên cứu học xếp hạng đối tượng, trình bày hai phương pháp học xếp hạng cơ bản là hồi quy có thứ tự và Pairwise, học xếp hạng danh sách Listwise. Xếp hạng trong máy tìm kiếm thực thể. Tạo nhãn cụm tài liệu.

 • 02050004210.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Phạm, Thị Thu Hoa (2015)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Electronic Resources; Đề tài nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập môn Kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I dựa trên các mặt biểu hiện của hứng thú học tập: nhận thức, thái độ và mức độ biểu hiện hứng thú học tập của sinh viên. Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy, hứng thú học tập môn Kỹ năng giao tiếp của sinh viên trường CĐ CSND I là ở mức độ khá. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập của sinh viên nhưng yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hứng thú học tập của sinh viên là động cơ học tập. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập môn...