Browsing by Author Nguyễn, Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 00050006121.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2015)

 • Luận văn làm rõ khái niệm công chức tư pháp – hộ tịch và quá trình hình thành, phát triển đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch ở nước ta. Tiếp đó, luận văn đi sâu nghiên cứu khái niệm giáo dục pháp luật cùng các bộ phận cấu thành cơ bản của giáo dục pháp luật.

 • V_G0_42037.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn; Trần, Hòe (2008)

 • Trước xu thế kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hoá, Việt Nam đang phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hợp tác và hội nhập; trong bối cảnh đó, hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế nổi lên như là chiếc cầu nối giữa kinh tế trong nước với phần kinh tế thế giới bên ngoài. Để thực hiện được chức năng cầu nối này, thì các Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế như: Thanh toán quốc tế, Tài trợ ngoại thương, Kinh doanh ngoại hối, Bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương, v.v. đóng vai trò là công cụ thiết yếu và ngày càng trở nên quan trọng.

 • V_G0_42046.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • Thương mại quốc tế đang trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng và ngày càng đóng góp to lớn cho sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO.; Thương mại quốc tế là một môn học kinh tế ngành chủ yếu trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh thương mại quốc tế của khoa Thương mại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Hiền (2017)

 • - Hệ thống hóa những nội dung cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại - Tập hợp số liệu tình hình thực tế, phân tích đánh giá làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín. Những điểm mạnh yếu và nguyên nhân của những hạn chế được tập trung phân tích rõ. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Sacombank có giá trị tham khảo cho ngân hàng

 • Mối quan hệ giữa các cấu trúc quản trị và hiệu quả doanh nghiệp. Các hướng nghiên cứu tiềm năng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn (2017)

 • Bài viết lược sử các nghiên cứu gần đây trong chuyên ngành quản trị doanh nghiệp để làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa các cấu trúc quản trị và hiệu quả doanh nghiệp. Trên cơ sở đúc kết các kết quả nghiên cứu trước đây, bài viết chỉ ra những câu hỏi nghiên cứu quan trọng mà cho đến nay các phân tích thực nghiệm trong chuyên ngành vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Một là,có hay không mối quan hệ nhân quả giữa các biến cấu trúc quản trị (đặc biệt là biến đa dạng giới và biến cấu trúc sởhữu), chất lượng quản trịvà hiệu quả doanh nghiệp, một khi bản chất nội sinh động của các mối quan hệ này được tính đến? Hai là, liệu các mối quan hệ nhân quả đó (nếu có) có bị điều hòa bởi chất lượng quả...

 • 01050000256_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thành Văn (2011)

 • Trình bày các định nghĩa tính chất cơ bản của hàm số, hàm số liên tục, hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn, phản tuần hoàn, tính đơn điệu của hàm số, tính chất xạ của hàm số. Trình bày một số phương trình hàm cơ bản: phương trình hàm Cauchy; phương tr (...)

 • 00050007509.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Bùi, Xuân Sơn (2016)

 • TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNHTRỒNG TRỌT THEO HƯỚNG BỀN VỮNG: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Những vấn đề cơ bản vềphát triển ngành trồng trọt theo hướng bền vững; Một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển ngành trồng trọt theo hướng bền vững và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Nam Định. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỂ PHÁT TRỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT TỈNH NAM ĐỊNH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2015 -2020

 • DT_00130.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Trí Dõi; Hoàng, Lương; Nguyễn, Thị Duyên; Nguyễn, Thị Lương; Nguyễn, Văn Hiệu; Nguyễn, Văn Thiện; Nguyễn, Ngọc Bích; Lù, Thị Hồng Nhâm; Vi, Ngọc Chân; Nguyễn, Văn Tuấn; Nguyễn, Thị Kim Thoa (2002)

 • Chính sách phát triển, giải pháp xây dựng kế hoạch khả thi trong hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc Thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngôn ngữ, trong đó có giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số Ngoài ra đề tài còn quan tâm là vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Để giải quyết vấn đề này một nhiệm vụ được đặt ra là cần phải đánh giá nhu cầu thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số , lấy đó làm cơ sở khoa học để hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách Từ thực tế đã khảo sát, nêu vấn đề phải làm như thế nào trong tình hình hiện nay để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Hải; Nguyễn, Hương Ly; Nguyễn, Văn Tuấn; Nguyễn, Xuân Bách (2018)

 • Rối loạn trầm cảm là một trong các bệnh lý gây ra gánh nặng bệnh tật cho bệnh nhân. Việc sử dụng thuốc trong điều trị trầm cảm vẫn chưa có hướng dẫn điều trị chuẩn tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập trên 65 bệnh nhân trầm cảm tại Viên Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai nhằm đánh đưa ra thực trạng sử dụng thuốc, biến cố bất lợi và hiệu quả điều trị. Kết quả: cho thấy sertralin là thuốc được sử dụng nhiều nhất (39.5%), tiếp đến là mirtazapin (38,3%). Biến cố bất lợi trên triệu chứng hay gặp nhất là trên cholinergic. Có 12 bệnh nhân (18,5%) được ghi nhận gặp biến cố bất lợi trên cân nặng. Tỉ lệ thuyên giảm điểm theo thang HAM-D 17 sau quá trình...

 • 00050000446.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn (2011)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý và mô hình GIS 3D: khái niệm chung, chức năng cũng như cấu trúc của một hệ thống thông tin địa lý, các khái niệm cơ bản về GIS 3D và ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý GIS. Trình bày sự cần thiết và khả năng ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng ở Việt Nam: đưa ra các khái niệm, thực trạng và ứng dụng của hệ thống thông tin trong lĩnh vực quản lý xây dựng. Các quy trình, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng đô thị. Đưa ra giải pháp công nghệ, phát triển thử nghiệm hệ thống quản lý quy hoạch xây dựng ứng dụng công nghệ GIS 3D và nêu rõ những kết quả đạt được. Trình bày kết luận và hướng phát triển.

 • 00050000446_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2011)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý và mô hình GIS 3D: khái niệm chung, chức năng cũng như cấu trúc của một hệ thống thông tin địa lý, các khái niệm cơ bản về GIS 3D và ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý GIS. Trình bày sự cần thiết và khả năng ứng dụng mô hình GIS 3D.

 • The Application of Social Networks in Assisting out-of-class Interactions. A case Study of the Faculty of Economics and Business Administration, Dalat University .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hồng Ân; Nguyễn, Văn Tuấn (2017)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá về hiệu quả của việc sử dụng mạng xã hội để hỗ trợ việc tương tác trong giảng dạy đại học trong bối cảnh Việt Nam. Để thực hiện nghiên cứu này, một nhóm giảng viên và sinh viên tại Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt đã thí điểm dùng mạng xã hội có tên là Edmodo để hỗ trợ công tác giảng dạy các học phần được phân công trong một năm học. Kết quả cho thấy việc sử dụng mạng xã hội giúp tăng cường hiệu quả tương tác giữa giảng viên và sinh viên, giữa giảng viên và giảng viên, và nhận được phản hồi tích cực từ cả hai phía. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng việc sử dụng mạng xã hội trong giảng dạy là khả thi và sẽ tác động tích cực...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 00050006121.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2015)

 • Luận văn làm rõ khái niệm công chức tư pháp – hộ tịch và quá trình hình thành, phát triển đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch ở nước ta. Tiếp đó, luận văn đi sâu nghiên cứu khái niệm giáo dục pháp luật cùng các bộ phận cấu thành cơ bản của giáo dục pháp luật.

 • V_G0_42037.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn; Trần, Hòe (2008)

 • Trước xu thế kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hoá, Việt Nam đang phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hợp tác và hội nhập; trong bối cảnh đó, hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế nổi lên như là chiếc cầu nối giữa kinh tế trong nước với phần kinh tế thế giới bên ngoài. Để thực hiện được chức năng cầu nối này, thì các Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế như: Thanh toán quốc tế, Tài trợ ngoại thương, Kinh doanh ngoại hối, Bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương, v.v. đóng vai trò là công cụ thiết yếu và ngày càng trở nên quan trọng.

 • V_G0_42046.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2008)

 • Thương mại quốc tế đang trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng và ngày càng đóng góp to lớn cho sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO.; Thương mại quốc tế là một môn học kinh tế ngành chủ yếu trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh thương mại quốc tế của khoa Thương mại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thị Hiền (2017)

 • - Hệ thống hóa những nội dung cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại - Tập hợp số liệu tình hình thực tế, phân tích đánh giá làm rõ thực trạng quản trị rủi ro tại NHTMCP Sài Gòn Thương Tín. Những điểm mạnh yếu và nguyên nhân của những hạn chế được tập trung phân tích rõ. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Sacombank có giá trị tham khảo cho ngân hàng

 • Mối quan hệ giữa các cấu trúc quản trị và hiệu quả doanh nghiệp. Các hướng nghiên cứu tiềm năng.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn (2017)

 • Bài viết lược sử các nghiên cứu gần đây trong chuyên ngành quản trị doanh nghiệp để làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa các cấu trúc quản trị và hiệu quả doanh nghiệp. Trên cơ sở đúc kết các kết quả nghiên cứu trước đây, bài viết chỉ ra những câu hỏi nghiên cứu quan trọng mà cho đến nay các phân tích thực nghiệm trong chuyên ngành vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Một là,có hay không mối quan hệ nhân quả giữa các biến cấu trúc quản trị (đặc biệt là biến đa dạng giới và biến cấu trúc sởhữu), chất lượng quản trịvà hiệu quả doanh nghiệp, một khi bản chất nội sinh động của các mối quan hệ này được tính đến? Hai là, liệu các mối quan hệ nhân quả đó (nếu có) có bị điều hòa bởi chất lượng quả...

 • 01050000256_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Thành Văn (2011)

 • Trình bày các định nghĩa tính chất cơ bản của hàm số, hàm số liên tục, hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn, phản tuần hoàn, tính đơn điệu của hàm số, tính chất xạ của hàm số. Trình bày một số phương trình hàm cơ bản: phương trình hàm Cauchy; phương tr (...)

 • 00050007509.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Bùi, Xuân Sơn (2016)

 • TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNHTRỒNG TRỌT THEO HƯỚNG BỀN VỮNG: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Những vấn đề cơ bản vềphát triển ngành trồng trọt theo hướng bền vững; Một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển ngành trồng trọt theo hướng bền vững và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Nam Định. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỂ PHÁT TRỂN NGÀNH TRỒNG TRỌT TỈNH NAM ĐỊNH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2015 -2020

 • DT_00130.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Trí Dõi; Hoàng, Lương; Nguyễn, Thị Duyên; Nguyễn, Thị Lương; Nguyễn, Văn Hiệu; Nguyễn, Văn Thiện; Nguyễn, Ngọc Bích; Lù, Thị Hồng Nhâm; Vi, Ngọc Chân; Nguyễn, Văn Tuấn; Nguyễn, Thị Kim Thoa (2002)

 • Chính sách phát triển, giải pháp xây dựng kế hoạch khả thi trong hoạt động giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc Thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ngôn ngữ, trong đó có giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số Ngoài ra đề tài còn quan tâm là vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Để giải quyết vấn đề này một nhiệm vụ được đặt ra là cần phải đánh giá nhu cầu thụ hưởng giáo dục tiếng mẹ đẻ của các dân tộc thiểu số , lấy đó làm cơ sở khoa học để hoạch định chính sách cũng như tổ chức thực hiện chính sách Từ thực tế đã khảo sát, nêu vấn đề phải làm như thế nào trong tình hình hiện nay để thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thành Hải; Nguyễn, Hương Ly; Nguyễn, Văn Tuấn; Nguyễn, Xuân Bách (2018)

 • Rối loạn trầm cảm là một trong các bệnh lý gây ra gánh nặng bệnh tật cho bệnh nhân. Việc sử dụng thuốc trong điều trị trầm cảm vẫn chưa có hướng dẫn điều trị chuẩn tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập trên 65 bệnh nhân trầm cảm tại Viên Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai nhằm đánh đưa ra thực trạng sử dụng thuốc, biến cố bất lợi và hiệu quả điều trị. Kết quả: cho thấy sertralin là thuốc được sử dụng nhiều nhất (39.5%), tiếp đến là mirtazapin (38,3%). Biến cố bất lợi trên triệu chứng hay gặp nhất là trên cholinergic. Có 12 bệnh nhân (18,5%) được ghi nhận gặp biến cố bất lợi trên cân nặng. Tỉ lệ thuyên giảm điểm theo thang HAM-D 17 sau quá trình...

 • 00050000446.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn (2011)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý và mô hình GIS 3D: khái niệm chung, chức năng cũng như cấu trúc của một hệ thống thông tin địa lý, các khái niệm cơ bản về GIS 3D và ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý GIS. Trình bày sự cần thiết và khả năng ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch xây dựng ở Việt Nam: đưa ra các khái niệm, thực trạng và ứng dụng của hệ thống thông tin trong lĩnh vực quản lý xây dựng. Các quy trình, nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng đô thị. Đưa ra giải pháp công nghệ, phát triển thử nghiệm hệ thống quản lý quy hoạch xây dựng ứng dụng công nghệ GIS 3D và nêu rõ những kết quả đạt được. Trình bày kết luận và hướng phát triển.

 • 00050000446_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hóa (2011)

 • Tổng quan về hệ thống thông tin địa lý và mô hình GIS 3D: khái niệm chung, chức năng cũng như cấu trúc của một hệ thống thông tin địa lý, các khái niệm cơ bản về GIS 3D và ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý GIS. Trình bày sự cần thiết và khả năng ứng dụng mô hình GIS 3D.

 • The Application of Social Networks in Assisting out-of-class Interactions. A case Study of the Faculty of Economics and Business Administration, Dalat University .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hồng Ân; Nguyễn, Văn Tuấn (2017)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá về hiệu quả của việc sử dụng mạng xã hội để hỗ trợ việc tương tác trong giảng dạy đại học trong bối cảnh Việt Nam. Để thực hiện nghiên cứu này, một nhóm giảng viên và sinh viên tại Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Đà Lạt đã thí điểm dùng mạng xã hội có tên là Edmodo để hỗ trợ công tác giảng dạy các học phần được phân công trong một năm học. Kết quả cho thấy việc sử dụng mạng xã hội giúp tăng cường hiệu quả tương tác giữa giảng viên và sinh viên, giữa giảng viên và giảng viên, và nhận được phản hồi tích cực từ cả hai phía. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng việc sử dụng mạng xã hội trong giảng dạy là khả thi và sẽ tác động tích cực...