Browsing by Author Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Ảnh hưởng của độ lệch tần số trong các hệ thống OFDM : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 60 52 70Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Nguyễn, Đức Hoàn
2010Các mã trải phổ dùng trong W-CDMA : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: 60 52 70Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Phí, Thị Nhường
2009Công nghệ WiMAX di động - thiết kế và triển khai mạng WiMAX di động thử nghiệm tại Viettel : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Dương, Phạm Huy Hùng
2007Dung năng ERGODIC của kênh FADING RAYLEIGH MIMO : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Đặng, Thị Hương Giang
2006Dung năng kênh MIMO - RICE : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: 2 07 00Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Phạm, Minh Triển
2003Giải pháp quá độ tiến tới 3G của mạng thông tin di động Vina phone : Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc: 2 07 00Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Cù, Thị Kiều Oanh
2009Giảm PAPR và MAI trong hệ thống MC-CDMA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Hoàng, Văn Tùng
2008Hệ thống lai ghép CDMA đa sóng mang-đa mã : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Hoàng, Văn Tuấn
2010Hiệu năng của hệ thống thông tin không dây MIMO : Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử - Viễn thông: 60 52 70Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Trịnh, Thị Diệp
2008Kỹ thuật phân tập và các ứng dụng trong hệ vô tuyến đa người dùng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Quỳnh Chi
2008Kỹ thuật tổ hợp tỷ số cực đại : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Lê, Xuân Hoằng
2010MIMO đa người dùng cho 3GPP dùng FDD : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Mai, Thị Chung
2006Mô hình hành trình ngẫu nhiên của mạng di động AD-HOC dùng bản đồ số : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 2.07.00Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Hoàng, Quốc Việt
2009Một số giải pháp nâng cao chất lượng truyền dẫn đa sóng mang trên đường thuê bao số : Luận án TS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 62 52 70 05Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Nguyễn, Đình Thông, người hướng dẫn; Nguyễn, Quốc Tuấn
2002Nghiên cứu bộ thu MSJD cho kênh hướng lên của hệ thống CDMA đánh giá thông qua mô phỏng MATLAB : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Hoàng Sơn
2009Nghiên cứu cấu trúc IMS trong mạng thông tin di động : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 70Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Lê, Nam Thắng
2008Nghiên cứu hệ MIMO - OFDM thích nghi : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử viễn thông : 2 07 00Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Đoàn, Thanh Xuân
2007Phân bố bít thích nghi cho hệ đa người dùng OFDM - CDMA, OFDM - TDMA : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Trương, Minh Tuấn
2008Phân bố kênh, đánh giá chất lượng và dung lượng báo hiệu trong hệ tích hợp GSM/GPRS : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông: 2 07 00Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Đỗ, Giang Nam
2014Phân tập đa người dùng trong hệ OFDM : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 02 03Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Lê, Thuận Mười