Browsing by Author Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • V_L0_01386_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn (2007)

 • Luận văn ThS. Công nghệ điện tử-viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; 80 tr. + CD-ROM; Trình bày các hệ thống truyền thông không dây, mô hình hệ thống Mimo, môi trường truyền, kỹ thuật tập trong kênh Mimo và các bài toán cụ thể; Trình bày dung năng của hệ thống Mimo, dung năng ergodic của kênh Mimo khi kênh biết trước ở nơi thu và nơi phát, (...); Electronic Resources

 • V_L0_00924.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Triển;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn (2006)

 • 79 tr. + CD-ROM; Nêu một số khái niệm cơ bản về hệ Mimo: Nhiễu, fading, các ràng buộc công suất và tỷ số SNR, hợp kênh không gian. Nghiên cứu dung năng của hệ thống Mimo, dung năng kênh tất định và kênh ngẫu nhiên, các ảnh hưởng của tương quan fading lên dung năng của kênh (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử - Viễn thông -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_00938_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Quốc Việt;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn (2006)

 • 88 tr. + CD-ROM; Bàn về các mô hình di động riêng lẻ và xem xét một số mô hình di động theo nhóm, Phân tích sự quan trọng của lựa chọn mô hình di động, chế độ dừng của một số mô hình di động theo phương pháp PALM. Nêu chương trình mô phỏng NS-2 và phân tích các kết quả đạt (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_01361_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Minh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn (2007)

 • 106 tr. + CD-Rom; Trình bày tổng quan kênh vô tuyến di động bao gồm truyền dẫn đa đường và phân tích chi tiết đặc tính của kênh pha đỉnh đa đường; Trình bày các khái niệm về hệ thống OFDM, truyền dẫn đa sóng mang, xem xét và đánh giá các thông số cơ bản của hệ thống OFDM: k (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L0_01229_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Ninh;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn (2006)

 • 108 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Thảo luận về tính chất của các kênh vô tuyến, đặc biệt là hiện tượng đa đường và ảnh hưởng của nó đến các ký hiệu OFDM và quá trình khôi phục dữ liệu; Khảo sát vấn đề truyền thông bằng OFDM qua lịch sử ra đời và thảo luận việc sử dụng điều chế đa sóng mang (...); Electronic Resources; Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Browsing by Author Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • V_L0_01386_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn (2007)

 • Luận văn ThS. Công nghệ điện tử-viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; 80 tr. + CD-ROM; Trình bày các hệ thống truyền thông không dây, mô hình hệ thống Mimo, môi trường truyền, kỹ thuật tập trong kênh Mimo và các bài toán cụ thể; Trình bày dung năng của hệ thống Mimo, dung năng ergodic của kênh Mimo khi kênh biết trước ở nơi thu và nơi phát, (...); Electronic Resources

 • V_L0_00924.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Triển;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn (2006)

 • 79 tr. + CD-ROM; Nêu một số khái niệm cơ bản về hệ Mimo: Nhiễu, fading, các ràng buộc công suất và tỷ số SNR, hợp kênh không gian. Nghiên cứu dung năng của hệ thống Mimo, dung năng kênh tất định và kênh ngẫu nhiên, các ảnh hưởng của tương quan fading lên dung năng của kênh (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử - Viễn thông -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_00938_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Quốc Việt;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn (2006)

 • 88 tr. + CD-ROM; Bàn về các mô hình di động riêng lẻ và xem xét một số mô hình di động theo nhóm, Phân tích sự quan trọng của lựa chọn mô hình di động, chế độ dừng của một số mô hình di động theo phương pháp PALM. Nêu chương trình mô phỏng NS-2 và phân tích các kết quả đạt (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_01361_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Minh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn (2007)

 • 106 tr. + CD-Rom; Trình bày tổng quan kênh vô tuyến di động bao gồm truyền dẫn đa đường và phân tích chi tiết đặc tính của kênh pha đỉnh đa đường; Trình bày các khái niệm về hệ thống OFDM, truyền dẫn đa sóng mang, xem xét và đánh giá các thông số cơ bản của hệ thống OFDM: k (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L0_01229_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Ninh;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn; Trịnh, Anh Vũ, người hướng dẫn (2006)

 • 108 tr. + CD-Rom + Tóm tắt; Thảo luận về tính chất của các kênh vô tuyến, đặc biệt là hiện tượng đa đường và ảnh hưởng của nó đến các ký hiệu OFDM và quá trình khôi phục dữ liệu; Khảo sát vấn đề truyền thông bằng OFDM qua lịch sử ra đời và thảo luận việc sử dụng điều chế đa sóng mang (...); Electronic Resources; Luận án TS. Kỹ thuật viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006