Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050001444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dung;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu (2014)

 • Để giải những bài toán thuộc loại này, ta có thể áp dụng nhiều phương pháp lý thuyết khác nhau như lý thuyết nhiễu loạn, lý thuyết hàm Green, phương pháp tích phân phiến hàm, phương trình động lượng tử… Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm của nó, nên việc sử dụng phương pháp nào tốt hơn chỉ có thể được đánh giá tùy vào từng bài toán cụ thể. Để tính toán hiệu ứng âm- điện-từ trong dây lượng tử từ góc độ lượng tử ta sử dụng phương trình động lượng tử. Đây là phương pháp được sử dụng nhiều trong nghiên cứu bán dẫn khối, trong siêu mạng, trong bán dẫn thấp chiều rất có hiệu quả

 • 02050006242.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thi Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Dung (2020)

 • Nghiên cứu phát triển du lịch Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa” đã đạt được kết quả mà mục tiêu đã đề ra: Một là: đề tài đã nghiên cứu và khái quát được một số vấn đề lý luận liên quan đến nội dung đề tài như là: các khái niệm về lễ hội, Festival, sư du lịch Festival.... để làm công cụ cho vấn đề khai thác Festival Biển Nha Trang vào hoạt động phát triển du lịch; Hai là: đề tài đã khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa từ năm 2011 đến nay qua đó đưa ra một số đánh giá về những thành tựu đạt được cùng những hạn chế của hoạt động du lịch tại đây; Ba là: đề tài đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và khai thác một...

 • V_L0_01897.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dung;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hồi (2008)

 • Khái quát quá trình hình thành, phát triển và vai trò của khu kinh tế nói chung và đặc khu kinh tế nói riêng đối với các nền kinh tế đang phát triển. Phân tích, đánh giá thực tiễn phát triển của các đặc khu kinh tế ở Trung Quốc như Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn và Hải Nam trên các phương diện: vị trí địa lý, cơ chế chính sách áp dụng, thành tựu kinh tế và những vấn đề còn tồn tại ... từ đó rút ra những bài học trong chiến lược xây dựng các đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Phân tích điều kiện, khả năng của Việt Nam và những điểm tương đồng, khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc để làm cơ sở cho Việt Nam vận dụng những bài học kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc xây dựng và phát...

 • V_L2_00872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dung;  Advisor: Nguyễn, Văn Đính (2006)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn. Lựa chọn 4 trong số 8 khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội làm đối tượng nghiên cứu điển hình. Đánh giá toàn diện thực trạng, thành công và tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực trong các khách sạn đó. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm từ quản trị nguồn nhân lực trong các khách sạn 5 sao tại Hà Nội và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong các khách sạn 5 sao nói riêng và vận dụng trong các khách sạn tại Việt Nam nói chung...

 • 5.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dung (2008)

 • Theo quan điểm của người Mỹ thì chủ nghĩa cộng sản là chế độ độc đoán, đối lập với bản chất tự do dân chủ của chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản đồng thời cũng là chiến lược mở rộng nền dân chủ trên thế giới theo cách hiểu của họ. Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản, hiện thực qua phong trào Cộng sản quốc tế lại không phải l à m ột thực thể thuần nhất, mà là một hiện tượng phức tạp bao gồm nhiều lực lượng, trong đó chủ yếu là những quốc gia – dân tộc với trình độ phát triển kinh tế – xã hội khác nhau, thân phận lịch sử khác nhau, đeo đuổi những mục tiêu chính trị trước mắt khác nhau. Nhưng đối với chủ nghĩa đế quốc Mỹ, tất cả họ đều là kẻ thù của nền dân chủ...

 • DT_00314.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Trung Kiên; Nguyễn, Ngọc Dung; Nguyễn, Quang Vinh; Nguyễn, Thu Thuỷ; Trịnh, Lê Anh (2005)

 • Nghiên cứu, thẩm định, đánh giá một cách chính xác, khoa học tiềm năng du lịch cuối tuần vốn có của hai tỉnh Hà Tây và Bắc Ninh được lựa chọn cùng với việc nghiên cứu nhu cầu du lịch cuối tuần của người Hà Nội. Từ đó, đề tài hướng tới việc đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch cuối tuần ở hai địa phương này và đưa ra những định hướng khoa học, thực tiễn về việc khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch cuối tuần hướng tới thị trường khách Hà Nội

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 16.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dung (2014)

 • Vai trò của văn hóa kinh doanh trong hoạt động điều hành, quản lý các doanh nghiệp dịch vụ đã quá rõ ràng. Đó là đòi hỏi tât yếu đốỉ với các doanh nghiệp khi muôn khẳng định sự tổn tại và vị thế của mình trên thị trường. Và tất nhiên, đây không phải là việc của ngày một ngày hai mà là một công việc mang tính lâu dài. Nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là cần nhận thức nghiêm túc ý nghĩa to lớn của "khôi tài sản" này và có chiến lược đúng đắn để xây dựng và phát huy nó trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Dung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 01050001444.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dung;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu (2014)

 • Để giải những bài toán thuộc loại này, ta có thể áp dụng nhiều phương pháp lý thuyết khác nhau như lý thuyết nhiễu loạn, lý thuyết hàm Green, phương pháp tích phân phiến hàm, phương trình động lượng tử… Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm của nó, nên việc sử dụng phương pháp nào tốt hơn chỉ có thể được đánh giá tùy vào từng bài toán cụ thể. Để tính toán hiệu ứng âm- điện-từ trong dây lượng tử từ góc độ lượng tử ta sử dụng phương trình động lượng tử. Đây là phương pháp được sử dụng nhiều trong nghiên cứu bán dẫn khối, trong siêu mạng, trong bán dẫn thấp chiều rất có hiệu quả

 • 02050006242.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thi Thịnh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Dung (2020)

 • Nghiên cứu phát triển du lịch Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa” đã đạt được kết quả mà mục tiêu đã đề ra: Một là: đề tài đã nghiên cứu và khái quát được một số vấn đề lý luận liên quan đến nội dung đề tài như là: các khái niệm về lễ hội, Festival, sư du lịch Festival.... để làm công cụ cho vấn đề khai thác Festival Biển Nha Trang vào hoạt động phát triển du lịch; Hai là: đề tài đã khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa từ năm 2011 đến nay qua đó đưa ra một số đánh giá về những thành tựu đạt được cùng những hạn chế của hoạt động du lịch tại đây; Ba là: đề tài đã đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và khai thác một...

 • V_L0_01897.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dung;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Hồi (2008)

 • Khái quát quá trình hình thành, phát triển và vai trò của khu kinh tế nói chung và đặc khu kinh tế nói riêng đối với các nền kinh tế đang phát triển. Phân tích, đánh giá thực tiễn phát triển của các đặc khu kinh tế ở Trung Quốc như Thâm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn và Hải Nam trên các phương diện: vị trí địa lý, cơ chế chính sách áp dụng, thành tựu kinh tế và những vấn đề còn tồn tại ... từ đó rút ra những bài học trong chiến lược xây dựng các đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Phân tích điều kiện, khả năng của Việt Nam và những điểm tương đồng, khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc để làm cơ sở cho Việt Nam vận dụng những bài học kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc xây dựng và phát...

 • V_L2_00872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dung;  Advisor: Nguyễn, Văn Đính (2006)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách sạn. Lựa chọn 4 trong số 8 khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội làm đối tượng nghiên cứu điển hình. Đánh giá toàn diện thực trạng, thành công và tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực trong các khách sạn đó. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm từ quản trị nguồn nhân lực trong các khách sạn 5 sao tại Hà Nội và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong các khách sạn 5 sao nói riêng và vận dụng trong các khách sạn tại Việt Nam nói chung...

 • 5.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dung (2008)

 • Theo quan điểm của người Mỹ thì chủ nghĩa cộng sản là chế độ độc đoán, đối lập với bản chất tự do dân chủ của chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, chiến lược “ngăn chặn” chủ nghĩa cộng sản đồng thời cũng là chiến lược mở rộng nền dân chủ trên thế giới theo cách hiểu của họ. Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản, hiện thực qua phong trào Cộng sản quốc tế lại không phải l à m ột thực thể thuần nhất, mà là một hiện tượng phức tạp bao gồm nhiều lực lượng, trong đó chủ yếu là những quốc gia – dân tộc với trình độ phát triển kinh tế – xã hội khác nhau, thân phận lịch sử khác nhau, đeo đuổi những mục tiêu chính trị trước mắt khác nhau. Nhưng đối với chủ nghĩa đế quốc Mỹ, tất cả họ đều là kẻ thù của nền dân chủ...

 • DT_00314.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Trung Kiên; Nguyễn, Ngọc Dung; Nguyễn, Quang Vinh; Nguyễn, Thu Thuỷ; Trịnh, Lê Anh (2005)

 • Nghiên cứu, thẩm định, đánh giá một cách chính xác, khoa học tiềm năng du lịch cuối tuần vốn có của hai tỉnh Hà Tây và Bắc Ninh được lựa chọn cùng với việc nghiên cứu nhu cầu du lịch cuối tuần của người Hà Nội. Từ đó, đề tài hướng tới việc đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch cuối tuần ở hai địa phương này và đưa ra những định hướng khoa học, thực tiễn về việc khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch cuối tuần hướng tới thị trường khách Hà Nội

 • Cán bộ trẻ và học viên sau đại học 16.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Dung (2014)

 • Vai trò của văn hóa kinh doanh trong hoạt động điều hành, quản lý các doanh nghiệp dịch vụ đã quá rõ ràng. Đó là đòi hỏi tât yếu đốỉ với các doanh nghiệp khi muôn khẳng định sự tổn tại và vị thế của mình trên thị trường. Và tất nhiên, đây không phải là việc của ngày một ngày hai mà là một công việc mang tính lâu dài. Nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là cần nhận thức nghiêm túc ý nghĩa to lớn của "khôi tài sản" này và có chiến lược đúng đắn để xây dựng và phát huy nó trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.