Browsing by Author Fontaine, Henri

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • BKT_00134.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Cuvier là nhà khoa học tự nhiên của Pháp nổi tiếng thế giới vào thế kỷ 18-19, đã gây dựng nền tảng cho ngành động vật, cổ động vật có xương sống. Tên tuổi Cuvier phần nào bị quên lãng vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 vì thuyết biến cố mà ông ủng hộ trở thành lôi thôi và thuyết biến hình mà ông mạnh mẽ đả kích trở nên hiện đại với tên thuyết tiến hóa.

 • BKT_00135.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Charles Robert Darwin là nhà tự nhiên học nổi tiếng của Anh về thuyết chọn lọc tự nhiên và nguồn gốc các loài.

 • BKT_00137.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • James Hall là nhà địa chất và cổ sinh lỗi lạc của Bắc Mỹ vào thế kỷ 19 đồng thời là nhà khoa học chủ yếu của thuyết địa máng trong sự thành tạo núi.

 • BKT_00138.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng của Pháp qua nhiều đóng góp trong các ngành cổ sinh (Cúc đá), địa tầng (phân loại các thành tạo Devon và Permi) và kiến tạo (thuyết địa máng).

 • BKT_00139.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • James Hutton là nhà vật lý và địa chất nổi tiếng của E-Côt, đã đưa ra dẫn chứng đầu tiên về hai thuyết biến chuyển đồng nhất (uniformitarisme) và thuyết hóa thành (plutonisme), được xem là một trong những nhà sáng tạo ngành địa chất hiện đại.

 • BKT_00140.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Địa chất gia Pháp nổi tiếng thế giới qua những nghiên cứu về khoáng vật, thạch học và núi lửa vào giữa hai thế kỷ 19 và 20.

 • BKT_00141.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Địa chất gia nổi tiếng của Anh và là người đã đại chúng hóa thuyết biển chuyển đồng nhất (uniformitalianism) của Hutton.

 • BKT_00142.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Roderick Impey Murchison là một trong những nhà địa chất và địa lý quan trọng của thế kỷ 19 ở nước Anh. Ông là người đầu tiên đặt tên và mô tả kỷ Silur, Devon (cùng với Adam Sedgwick) và Permi.

 • BKT_00143.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Adam Sedgwick sinh ngày 22-03-1785 ở Dent (Yorkshire, Anh), và mất ngày 27-01-1873 tại Cambridge (Anh). Thân sinh Sedgwick là mục sư giáo phái Anh. Sedgwick tốt nghiệm ngành toán trường Trinity thuộc đại học Cambridge năm 1808, và trở thành mục sư năm 1817. Năm sau, ông được bổ nhiệm giáo sư địa chất tại Cambridge và là hội viên Hội Địa chất Luân Đôn. Mặc dù thiếu kinh nghiệm; Sedgwick bắt đầu sự nghiệm địa chất với nhiều phấn khởi và hăng say. Năm 1819, ông đề xướng thành lập hội Triết ly Cambridge để vân động hỗi trợ khoa học tự nhiên tại Cambridge đồng thời ông bắt đầu đọc bài giảng hàng năm về địa chất và tiế...

 • BKT_00144.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhân vật nước Anh, tự học để đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm của một kỹ sư công chính trước khi thiên về địa chất và được xem là nhà sáng tạo ra ngành địa tầng.

 • BKT_00145.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Steno sinh ngày 11-01-1638 tai Copenhague và mất ngày 25-1-1686 tại Schwerin (Đức). Bố ông là thợ vàng. Cho đến năm 6 tuổi, Steno sống khép kín vì một căn bệnh, sau đó bố ông mất và mẹ ông tái giá cùng với một thợ vàng. Nhờ tiệm vàng, Steno quen với cơ khí và hóa học. Sau khi hoàn tất đại học, ông đi chu du qua một số nước Châu Âu (Đức, Hà Lan, Pháp, Italia) tiếp xúc với nhiều nhà khoa học có tiếng. Khởi đầu tại Lostock ở Đức, sau đến Amsterdam và Leiden ở Hà Lan, tại đây ông theo ngành giải phẫu học. Steno tiếp tục du khảo qua Pháp rồi định cư ở Italia chuyển về hệ thống co thắt bắp thịt tại một bệnh viện và là hội viên của Viện HÀn lâm Thí nghiệm (Academia del Cimento) thuộc Florenc...

 • BKT_00146.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhà địa chất được xem là người lãnh đạo ngành địa chất của nước Đức.

 • BKT_00147.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhà địa chất Áo đã mở đầu thuyết trôi giạt lục địa với chứng tích của các đai lục địa Gondwana và biển Tethys.

 • BKT_00148.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhà thiên văn học và Khí tượng học của nước Đức nổi tiếng thế giới nhờ thuyết trôi giạt lục địa do ông đề xướng từ năm 1911-1912.

 • BKT_00149.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhà địa vật lý và địa chất của Canada, là người đã mở đường cho thuyết kiến tạo mảng

Browsing by Author Fontaine, Henri

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
 • BKT_00134.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Cuvier là nhà khoa học tự nhiên của Pháp nổi tiếng thế giới vào thế kỷ 18-19, đã gây dựng nền tảng cho ngành động vật, cổ động vật có xương sống. Tên tuổi Cuvier phần nào bị quên lãng vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 vì thuyết biến cố mà ông ủng hộ trở thành lôi thôi và thuyết biến hình mà ông mạnh mẽ đả kích trở nên hiện đại với tên thuyết tiến hóa.

 • BKT_00135.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Charles Robert Darwin là nhà tự nhiên học nổi tiếng của Anh về thuyết chọn lọc tự nhiên và nguồn gốc các loài.

 • BKT_00137.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • James Hall là nhà địa chất và cổ sinh lỗi lạc của Bắc Mỹ vào thế kỷ 19 đồng thời là nhà khoa học chủ yếu của thuyết địa máng trong sự thành tạo núi.

 • BKT_00138.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng của Pháp qua nhiều đóng góp trong các ngành cổ sinh (Cúc đá), địa tầng (phân loại các thành tạo Devon và Permi) và kiến tạo (thuyết địa máng).

 • BKT_00139.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • James Hutton là nhà vật lý và địa chất nổi tiếng của E-Côt, đã đưa ra dẫn chứng đầu tiên về hai thuyết biến chuyển đồng nhất (uniformitarisme) và thuyết hóa thành (plutonisme), được xem là một trong những nhà sáng tạo ngành địa chất hiện đại.

 • BKT_00140.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Địa chất gia Pháp nổi tiếng thế giới qua những nghiên cứu về khoáng vật, thạch học và núi lửa vào giữa hai thế kỷ 19 và 20.

 • BKT_00141.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Địa chất gia nổi tiếng của Anh và là người đã đại chúng hóa thuyết biển chuyển đồng nhất (uniformitalianism) của Hutton.

 • BKT_00142.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Roderick Impey Murchison là một trong những nhà địa chất và địa lý quan trọng của thế kỷ 19 ở nước Anh. Ông là người đầu tiên đặt tên và mô tả kỷ Silur, Devon (cùng với Adam Sedgwick) và Permi.

 • BKT_00143.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Adam Sedgwick sinh ngày 22-03-1785 ở Dent (Yorkshire, Anh), và mất ngày 27-01-1873 tại Cambridge (Anh). Thân sinh Sedgwick là mục sư giáo phái Anh. Sedgwick tốt nghiệm ngành toán trường Trinity thuộc đại học Cambridge năm 1808, và trở thành mục sư năm 1817. Năm sau, ông được bổ nhiệm giáo sư địa chất tại Cambridge và là hội viên Hội Địa chất Luân Đôn. Mặc dù thiếu kinh nghiệm; Sedgwick bắt đầu sự nghiệm địa chất với nhiều phấn khởi và hăng say. Năm 1819, ông đề xướng thành lập hội Triết ly Cambridge để vân động hỗi trợ khoa học tự nhiên tại Cambridge đồng thời ông bắt đầu đọc bài giảng hàng năm về địa chất và tiế...

 • BKT_00144.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhân vật nước Anh, tự học để đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm của một kỹ sư công chính trước khi thiên về địa chất và được xem là nhà sáng tạo ra ngành địa tầng.

 • BKT_00145.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Steno sinh ngày 11-01-1638 tai Copenhague và mất ngày 25-1-1686 tại Schwerin (Đức). Bố ông là thợ vàng. Cho đến năm 6 tuổi, Steno sống khép kín vì một căn bệnh, sau đó bố ông mất và mẹ ông tái giá cùng với một thợ vàng. Nhờ tiệm vàng, Steno quen với cơ khí và hóa học. Sau khi hoàn tất đại học, ông đi chu du qua một số nước Châu Âu (Đức, Hà Lan, Pháp, Italia) tiếp xúc với nhiều nhà khoa học có tiếng. Khởi đầu tại Lostock ở Đức, sau đến Amsterdam và Leiden ở Hà Lan, tại đây ông theo ngành giải phẫu học. Steno tiếp tục du khảo qua Pháp rồi định cư ở Italia chuyển về hệ thống co thắt bắp thịt tại một bệnh viện và là hội viên của Viện HÀn lâm Thí nghiệm (Academia del Cimento) thuộc Florenc...

 • BKT_00146.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhà địa chất được xem là người lãnh đạo ngành địa chất của nước Đức.

 • BKT_00147.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhà địa chất Áo đã mở đầu thuyết trôi giạt lục địa với chứng tích của các đai lục địa Gondwana và biển Tethys.

 • BKT_00148.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhà thiên văn học và Khí tượng học của nước Đức nổi tiếng thế giới nhờ thuyết trôi giạt lục địa do ông đề xướng từ năm 1911-1912.

 • BKT_00149.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Fontaine, Henri (2017)

 • Nhà địa vật lý và địa chất của Canada, là người đã mở đường cho thuyết kiến tạo mảng