Browsing by Author Nguyễn, Thị Toan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Ảnh hưởng của triết lý vô ngã trong Phật giáo tới cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn, Thị Toan
2004Kế thừa và phát huy những giá trị tích cực của Phật giáo trong thời đại toàn cầu hóaNguyễn, Thị Toan
2012Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 85 02Nguyễn, Xuân Cự, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Toan
2010Nghiên cứu, thiết kế và mô hình hóa một mạng trên chip (NOC: Network-On-Chip) với cấu trúc liên kết 2D-MESHNguyễn, Thị Toan
2010Nghiên cứu, thiết kế và mô hình hóa một mạng trên chip (NOC: Network-On-Chip) với cấu trúc liên kết 2D-MESH : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70Trần, Xuân Tú, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Toan
2006Quan niệm về giải thoát trong Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống người Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62.22.80.05Nguyễn, Hàm Gía, người hướng dẫn; Nguyễn, Hùng Hậu, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Toan
2010Thiết kế và mô hình hóa bộ định tuyến mạng dùng cho các kiến trúc truyền thông trên vi mạch : Đề tài NCKH. QC.08.18Trần, Xuân Tú; Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Kiêm Hùng; Nguyễn, Thị Toan; Phạm, Thị Lan; Bùi, Duy Hiếu; Khúc, Ngọc Mai; Đỗ, Mạnh Tiến
2014Tổ chức hoạt động đối thoại trong dạy học Chiến thắng Mtao - Mây" (Trích sử thi "Đăm San" của dân tộc Ê Đê) ở lớp 10 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11"Nguyễn Viết Chữ, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Toan
2014Tổ chức hoạt động đối thoại trong dạy học “Chiến thắng Mtao Mxây” ( Trích sử thi “Đăm San” của dân tộc Ê Đê) ở lớp 10 Trung học Phổ thôngNguyễn, Thị Toan