Browsing by Author Nguyễn, Xuân Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Bai 6. Nguyen Tien Dung, Le Thi Tuyet.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Xuân Hà; Lê, Thị Tuyết (2010)

 • Các tổ chức kinh tế đang đối mặt với thời đại bão táp của quá trình toàn cầu hóa. Làm thế nào để tổ chức có thể đảm bảo khả năng tồn tại và phát triển bền vững tổ chức của mình? Hệ thống Quản trị tiên tiến (GMS) kết nối giữa lý thuyết và thực hành nhằm giúp cho các tổ chức đối mặt thành công với những thay đổi hay thách thức của thời đại. GMS không chỉ tiếp nhận các nguyên lý quản trị hiện đại nhất của phương Tây, mà còn kế thừa các tư tưởng triết học sâu sắc của phương Đông về xã hội và con người. GMS chính là khoa học về hành vi con người, được rút tỉa sáng tạo, tổng hợp từ những chuyên ngành kinh tế, đạo đức, triết học, tâm lý, văn hóa, quản trị. GMS dựa trên lý thuyết về tư duy hệ...

 • V_L0_00945_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hà;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2006)

 • Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội che giấu tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam. Làm sáng tỏ khái niệm, các dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội che giấu tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 1999; phân tích các (...); Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hà (2014)

 • Đây là công trình chuyên khảo trong khoa học luật hình sự Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống và có tính đồng bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ (TDDC) của công dân ở cấp độ một luận án tiến sĩ luật học. Luận án có những đóng góp mới như sau: - Làm sáng tỏ những nội dung lý luận về TNHS đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân như: khái niệm, ý nghĩa TNHS, chính sách hình sự đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân. - Khái quát quá trình phát triển các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về TNHS đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân; Phân tích, đánh giá nội dung thể...

 • 00050004892.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hà;  Advisor: Trần Văn Luyện; Trần Quang Tiệp (2014; 2015-08-13)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Một số vấn đề chung về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân. Chương 3: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân trong Bộ luật hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng. Chương 4: Hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Bai 6. Nguyen Tien Dung, Le Thi Tuyet.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Xuân Hà; Lê, Thị Tuyết (2010)

 • Các tổ chức kinh tế đang đối mặt với thời đại bão táp của quá trình toàn cầu hóa. Làm thế nào để tổ chức có thể đảm bảo khả năng tồn tại và phát triển bền vững tổ chức của mình? Hệ thống Quản trị tiên tiến (GMS) kết nối giữa lý thuyết và thực hành nhằm giúp cho các tổ chức đối mặt thành công với những thay đổi hay thách thức của thời đại. GMS không chỉ tiếp nhận các nguyên lý quản trị hiện đại nhất của phương Tây, mà còn kế thừa các tư tưởng triết học sâu sắc của phương Đông về xã hội và con người. GMS chính là khoa học về hành vi con người, được rút tỉa sáng tạo, tổng hợp từ những chuyên ngành kinh tế, đạo đức, triết học, tâm lý, văn hóa, quản trị. GMS dựa trên lý thuyết về tư duy hệ...

 • V_L0_00945_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hà;  Advisor: Trần, Quang Tiệp (2006)

 • Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội che giấu tội phạm trong Luật hình sự Việt Nam. Làm sáng tỏ khái niệm, các dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội che giấu tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 1999; phân tích các (...); Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hà (2014)

 • Đây là công trình chuyên khảo trong khoa học luật hình sự Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống và có tính đồng bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ (TDDC) của công dân ở cấp độ một luận án tiến sĩ luật học. Luận án có những đóng góp mới như sau: - Làm sáng tỏ những nội dung lý luận về TNHS đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân như: khái niệm, ý nghĩa TNHS, chính sách hình sự đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân. - Khái quát quá trình phát triển các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về TNHS đối với các tội xâm phạm quyền TDDC của công dân; Phân tích, đánh giá nội dung thể...

 • 00050004892.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Hà;  Advisor: Trần Văn Luyện; Trần Quang Tiệp (2014; 2015-08-13)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. Chương 2: Một số vấn đề chung về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân. Chương 3: Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân trong Bộ luật hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng. Chương 4: Hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng