Browsing by Author Trần, Hồng Côn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • 01050000536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Việt; Trần, Hồng Côn (2011)

 • The TEM images of solution clearly reveal the presence of a large quantity of nanomanganese dioxide particles with lozenge shape and barked sphere with diameters around 30nm. The SEM images of material’s surface shows the distribution of barked sphere shape nano MnO2all over laterite surface. - Investigation sterilizing possibilities in static condition and dynamic condition. - Manganese has affect in sterilizing capabilities of BRM. It reacts with MnO2 to create semi-product [MnO2.Mn].nO2 which plays as strong sterilization substances.

 • 01050002459.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Phương;  Advisor: Trần, Hồng Côn (2015)

 • Chương 1. Tổng quan vai trò quan trọng của nước trong đời sống; giới thiệu về sông Kim Ngưu; Một số phương pháp thông dụng xử lý nước thải sinh hoạt. Chương 2. Nghiên cứu về mục tiêu, nội dung, hóa chất, dụng cụ và thiết bị cũng như phương pháp xác định một số chỉ tiêu của nước thải. Trình bày cách xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ hóa học và xử lý nước sông Kim Ngưu bằng phương pháp bùn hoạt tính hiếu khí. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Một số chỉ tiêu nước sông Kim Ngưu; Xử lý nước sông Kim Ngưu bằng phèn nhôm và PAC; Tối ưu hóa nồng đphèn nhôm và PAC trong xử lý nước sông Kim Ngưu; Xử lý nước sông Kim Ngưu bằng phương pháp vi sinh hiếu khí. Từ đó đề xuất quy trình công nghệ ...

 • 01050003640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Thị Hải Lê; Trần, Hồng Côn (2017)

 • Hiện nay đã có nhiều công trình và dự án nghiên cứu sử dụng các phương pháp để xử lý các ion kim loại nặng như phương pháp hấp phụ, phương pháp trao đổi ion, phương pháp sinh học… Trong đó phương pháp hấp phụ là một trong những phương pháp phổ biến với hiệu quả xử lý cao và tiết kiệm chi phí. Một số vật liệu đã được nghiên cứu và sử dụng trên thế giới và ở Việt Nam như zeolit, kaolinit, bentonit, than hoạt tính.. Than hoạt tính là một trong những vật liệu đơn giản có rất nhiều trong đời sống, dễ kiếm, rẻ tiền và thân thiện với môi trường. Trong đề tài này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp vật liệu than hoạt tính gắn oxit sắt từ. Chúng tôi sử dụng phương pháp đồng kết tủa để tổng hợp Fe3...

 • 01050003610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Hương;  Advisor: Trần, Hồng Côn; Trần, Thị Dung (2017)

 • Đã nghiên cứu xử lý bùn đỏ Tây Nguyên làm vật liệu hấp phụ với phương pháp trung hòa bằng axit (RMA) và rửa nước đến pH 7 (RMW) sau đó biến tính nhiệt. Qua các kết quả khảo sát hấp phụ của vật liệu biến tính với các ion As(V), Pb(II), NH4+, NO2- đã làm sáng tỏ sự chuyển pha, thay đổi thành phần và cơ chế hấp phụ. Các thành phần oxit/hidroxit kim loại trong bùn đỏ đã biến tính có ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của các ion trong môi trường nước. - Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các dạng oxit/hidroxit sắt được tách từ bùn đỏ bằng cách sử dụng kiềm để loại bỏ nhôm và các oxit kim loại tan trong kiềm (vật liệu RM-Fe). Vật liệu sau khi tách bỏ nhôm dư được xử lý nhiệt để nghiên cứu sự c...

 • 01050002993.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Hồng Côn (2016)

 • Hiện nay, tình hình ô nhiễm nguồn nước nói chung và nguồn nước sinh hoạt nói riêng bởi asen và amoni là vấn đề toàn xã hội quan tâm khi nhu cầu về chất lượng cuộc sống ngày càng cao. Theo các nhà nghiên cứu gần đây hàm lượng asen cũng như amoni xác định được trong các nguồn nước vượt chỉ tiêu cho phép đến 6 lần hoặc cao hơn. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp tới sức khỏe của con người do sự độc hại của asen và amoni mang lại. Chúng gây ra rất nhiều loại bệnh nguy hiểm như ung thư da, phổi... Đây là vấn đề đáng báo động đang được quan tâm đặc biệt....

 • 01050002797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Trang;  Advisor: Trần, Hồng Côn (2015)

 • Than hoạt tính từ lâu đã được sử dụng để làm sạch nước. Tuy nhiên, ứng dụng của nó trong xử lý nước mới chỉ dừng lại ở việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ và một số các thành phần không phân cực có hàm lượng nhỏ trong nước. Với mục đích khai thác tiềm năng ứng dụng của than hoạt tính trong việc xử lý nước sinh hoạt, đặc biệt một lĩnh vực còn rất mới đó là loại bỏ các cation và anion trong nước; chúng tôi đã chọn và thực hiện đề tài “Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng MnO2và TiO2 làm vật liệu xử lý asen và amoni trong nước”.

 • DT_00918.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Dương, Ngọc Bách; Lương, Thị Mai Ly; Nguyễn, Thị Quyên; Trần, Hồng Côn (2008)

 • Thu thập tài liệu và tổng quan các công trình nghiên cứu chế tạo xúc tác TiO2. Nghiên cứu điều chế TiO2 có tỷ lệ anatas cao, kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel trong môi trường nước - dung môi hữu cơ. Chế tạo xúc tác dạng hạt rắn bằng cách mang TiO2 dạng nano nói trên lên trên các hạt laterit biến tính. Nghiên cứu đánh giá một số tính chất quan trọng của xúc tác TiO2 mang trên laterit. Kết quả đề tài đã xây dựng quy trình và điều chế TiO2 có kích thước nanomet bằng thủy phân muối titan vô cơ trong môi trường nước - dung môi hữu cơ có mặt và không có mặt chất phân tán. Đã tiến hành lắp đặt thiết bị bể phân hủy đứng và thử nghiệm quang xúc tác phân hủy thuốc nhuộm cation trong ...

 • DT_00274.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hồ; Lê, Văn Khoa; Lê, Đức; Nguyễn, Quốc Việt; Vũ, Văn Mạnh; Trần, Hồng Côn; Đồng, Kim Loan; Phạm, Thị Viet Anh; Duong, Ngoc Bach; Do, Manh Dung; Phạm, Thi Thu Hà; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Quang Huy; Phan, Mai Linh (2004)

 • Thiết lập các công thức đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ tiêu riêng lẻ và tổng hợp; Mô hình hoá các chỉ số đặc trưng cho chất lượng môi trường; Thiết lập quy trình thành lập bản đồ hiện trạng môi trường thành phần và tổng hợp; Đánh giá hiện trạng môi trường đất và nước tỉnh Hoà Bình theo chỉ số tương đối và tổng hợp dựa trên số liệu điều tra khảo sát, đo đạc thực địa trên phạm vi tỉnh Hoà Bình vào mùa mưa và mùa khô năm 2003; Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất, nước tỉnh Hoà BÌnh năm 200

Browsing by Author Trần, Hồng Côn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • 01050000536.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Việt; Trần, Hồng Côn (2011)

 • The TEM images of solution clearly reveal the presence of a large quantity of nanomanganese dioxide particles with lozenge shape and barked sphere with diameters around 30nm. The SEM images of material’s surface shows the distribution of barked sphere shape nano MnO2all over laterite surface. - Investigation sterilizing possibilities in static condition and dynamic condition. - Manganese has affect in sterilizing capabilities of BRM. It reacts with MnO2 to create semi-product [MnO2.Mn].nO2 which plays as strong sterilization substances.

 • 01050002459.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Phương;  Advisor: Trần, Hồng Côn (2015)

 • Chương 1. Tổng quan vai trò quan trọng của nước trong đời sống; giới thiệu về sông Kim Ngưu; Một số phương pháp thông dụng xử lý nước thải sinh hoạt. Chương 2. Nghiên cứu về mục tiêu, nội dung, hóa chất, dụng cụ và thiết bị cũng như phương pháp xác định một số chỉ tiêu của nước thải. Trình bày cách xử lý nước thải bằng phương pháp keo tụ hóa học và xử lý nước sông Kim Ngưu bằng phương pháp bùn hoạt tính hiếu khí. Chương 3. Kết quả và thảo luận: Một số chỉ tiêu nước sông Kim Ngưu; Xử lý nước sông Kim Ngưu bằng phèn nhôm và PAC; Tối ưu hóa nồng đphèn nhôm và PAC trong xử lý nước sông Kim Ngưu; Xử lý nước sông Kim Ngưu bằng phương pháp vi sinh hiếu khí. Từ đó đề xuất quy trình công nghệ ...

 • 01050003640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Lê, Thị Hải Lê; Trần, Hồng Côn (2017)

 • Hiện nay đã có nhiều công trình và dự án nghiên cứu sử dụng các phương pháp để xử lý các ion kim loại nặng như phương pháp hấp phụ, phương pháp trao đổi ion, phương pháp sinh học… Trong đó phương pháp hấp phụ là một trong những phương pháp phổ biến với hiệu quả xử lý cao và tiết kiệm chi phí. Một số vật liệu đã được nghiên cứu và sử dụng trên thế giới và ở Việt Nam như zeolit, kaolinit, bentonit, than hoạt tính.. Than hoạt tính là một trong những vật liệu đơn giản có rất nhiều trong đời sống, dễ kiếm, rẻ tiền và thân thiện với môi trường. Trong đề tài này, chúng tôi nghiên cứu tổng hợp vật liệu than hoạt tính gắn oxit sắt từ. Chúng tôi sử dụng phương pháp đồng kết tủa để tổng hợp Fe3...

 • 01050003610.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Mai Hương;  Advisor: Trần, Hồng Côn; Trần, Thị Dung (2017)

 • Đã nghiên cứu xử lý bùn đỏ Tây Nguyên làm vật liệu hấp phụ với phương pháp trung hòa bằng axit (RMA) và rửa nước đến pH 7 (RMW) sau đó biến tính nhiệt. Qua các kết quả khảo sát hấp phụ của vật liệu biến tính với các ion As(V), Pb(II), NH4+, NO2- đã làm sáng tỏ sự chuyển pha, thay đổi thành phần và cơ chế hấp phụ. Các thành phần oxit/hidroxit kim loại trong bùn đỏ đã biến tính có ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của các ion trong môi trường nước. - Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các dạng oxit/hidroxit sắt được tách từ bùn đỏ bằng cách sử dụng kiềm để loại bỏ nhôm và các oxit kim loại tan trong kiềm (vật liệu RM-Fe). Vật liệu sau khi tách bỏ nhôm dư được xử lý nhiệt để nghiên cứu sự c...

 • 01050002993.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Hồng Côn (2016)

 • Hiện nay, tình hình ô nhiễm nguồn nước nói chung và nguồn nước sinh hoạt nói riêng bởi asen và amoni là vấn đề toàn xã hội quan tâm khi nhu cầu về chất lượng cuộc sống ngày càng cao. Theo các nhà nghiên cứu gần đây hàm lượng asen cũng như amoni xác định được trong các nguồn nước vượt chỉ tiêu cho phép đến 6 lần hoặc cao hơn. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp tới sức khỏe của con người do sự độc hại của asen và amoni mang lại. Chúng gây ra rất nhiều loại bệnh nguy hiểm như ung thư da, phổi... Đây là vấn đề đáng báo động đang được quan tâm đặc biệt....

 • 01050002797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thu Trang;  Advisor: Trần, Hồng Côn (2015)

 • Than hoạt tính từ lâu đã được sử dụng để làm sạch nước. Tuy nhiên, ứng dụng của nó trong xử lý nước mới chỉ dừng lại ở việc loại bỏ các hợp chất hữu cơ và một số các thành phần không phân cực có hàm lượng nhỏ trong nước. Với mục đích khai thác tiềm năng ứng dụng của than hoạt tính trong việc xử lý nước sinh hoạt, đặc biệt một lĩnh vực còn rất mới đó là loại bỏ các cation và anion trong nước; chúng tôi đã chọn và thực hiện đề tài “Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng MnO2và TiO2 làm vật liệu xử lý asen và amoni trong nước”.

 • DT_00918.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Dương, Ngọc Bách; Lương, Thị Mai Ly; Nguyễn, Thị Quyên; Trần, Hồng Côn (2008)

 • Thu thập tài liệu và tổng quan các công trình nghiên cứu chế tạo xúc tác TiO2. Nghiên cứu điều chế TiO2 có tỷ lệ anatas cao, kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel trong môi trường nước - dung môi hữu cơ. Chế tạo xúc tác dạng hạt rắn bằng cách mang TiO2 dạng nano nói trên lên trên các hạt laterit biến tính. Nghiên cứu đánh giá một số tính chất quan trọng của xúc tác TiO2 mang trên laterit. Kết quả đề tài đã xây dựng quy trình và điều chế TiO2 có kích thước nanomet bằng thủy phân muối titan vô cơ trong môi trường nước - dung môi hữu cơ có mặt và không có mặt chất phân tán. Đã tiến hành lắp đặt thiết bị bể phân hủy đứng và thử nghiệm quang xúc tác phân hủy thuốc nhuộm cation trong ...

 • DT_00274.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Ngọc Hồ; Lê, Văn Khoa; Lê, Đức; Nguyễn, Quốc Việt; Vũ, Văn Mạnh; Trần, Hồng Côn; Đồng, Kim Loan; Phạm, Thị Viet Anh; Duong, Ngoc Bach; Do, Manh Dung; Phạm, Thi Thu Hà; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Quang Huy; Phan, Mai Linh (2004)

 • Thiết lập các công thức đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ tiêu riêng lẻ và tổng hợp; Mô hình hoá các chỉ số đặc trưng cho chất lượng môi trường; Thiết lập quy trình thành lập bản đồ hiện trạng môi trường thành phần và tổng hợp; Đánh giá hiện trạng môi trường đất và nước tỉnh Hoà Bình theo chỉ số tương đối và tổng hợp dựa trên số liệu điều tra khảo sát, đo đạc thực địa trên phạm vi tỉnh Hoà Bình vào mùa mưa và mùa khô năm 2003; Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất, nước tỉnh Hoà BÌnh năm 200