UED - Conference Papers : [326]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 326
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Mai Hường (2018)

 • Trong quản lý lớp học hiệu quả, vấn đề thiết kế, thực hiện các nội quy trên lớp của giáo viên cũng như quá trình giáo viên, học sinh thực hiện các nội quy ấy là một bộ phận không thể thiếu. Trong giai đoạn đổi mới giáo dục Phổ thông ở nước ta hiện nay, thời gian tự học và trải nghiệm của học sinh được tăng cường, vai trò định hướng, hướng dẫn của giáo viên ảnh hưởng quan trọng tới chất lượng học tập của học sinh. Bài viết dưới đây sau khi đi tìm hiểu các vấn đề lý luận về quản lý lớp học hiệu quả, quy trình và cách thức xây dựng nội quy lớp học của giáo viên sẽ khảo sát thực trạng giáo viên quản lý lớp học thông qua xây dựng nội quy tại một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố H...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Đào Tiên (2018)

 • Hội đồng trường đã và đang tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Xu hướng này đã khẳng định được các giá trị qua các nghiên cứu trong quản lý giáo dục. Bằng việc tìm hiểu một số nghiên cứu về hội đồng trường của các tác giả trên thế giới và Việt Nam cũng như các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, bài viết trình bày khái niệm về hội đồng trường, vai trò và mối quan hệ của hội đồng trường trong quản lý nhà trường. Đồng thời, bài viết phân tích một số lưu ý khi xây dựng hội đồng trường trong các trường phổ thông công lập tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thế Mạnh (2018)

 • Với mục tiêu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục theo hướng chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, các trường đại học đào tạo giáo viên phải đi trước một bước trong việc đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực, đảm bảo cho giáo sinh khi ra trường có năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục và các nhiệm vụ khác theo chuẩn nghề nghiệp. Để chuyển sang đào tạo theo năng lực, cần thực hiện nhiều giải pháp: xây dựng chuẩn đầu ra theo năng lực, phát triển chương trình đào tạo, đối mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập theo năng lực, v.v. Trong đó việc phát triển chư...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Van Phong; Nguyen, Thi Hoai Thanh (2021)

 • In the context of digital transformation and the impact of the current market economy, building a school culture is crucial to the quality and humanity of education. Building a school culture is currently facing many difficulties. To solve these difficulties, promoting the Vietnamese cultural value system in building school culture content has theoretical and practical significance. Based on using methods of analysis, synthesis, systematization, and generalization of relevant documents on the Vietnamese cultural value system (ethnicity, humanity, democracy, science - according to Resolution 33-NQ/TW of the 9th Meeting of the Party Central Committee of the 11th tenure on building and d...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trinh, Thi Anh Hoa (2021)

 • Teachers play a vital role in improving the quality of education. The current situation of human resource management in early childhood education and general education institutions is still inadequate in terms of recruitment, employment, training, professional development, screening and evaluating, benefits and support for teachers. The reason is the lack of synchronization in the implementation of decentralization of management, the lack of a master plan on the contingent of early childhood education and general education teachers, leading to not only redundancy but also insufficiency, and structural asynchronicity; the lack of mechanisms and policies to create incentives to attract ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bui, Thi Thanh Huong; Nguyen, Thuy Linh; Nguyen, Thi My Hanh; Dinh, Thi Kim Thuong (2021)

 • By an interdisciplinary approach, a group of lecturers teaching Vietnamese culture combined to educational technological lecturers to have collaborated to organize a research on the application of virtual reality technology in cultural teaching (case study teaching in higher education for Xu Doai culture – Vietnam). On the basis of the approach in terms of time and space, we will understand the specific expression aspects of the cultural identity of Xu Doai - the most typical cultural space of the Northern Delta (Vietnam). This research used some methods such as: collecting and studying documents, participant observation and in-depth interviews, collecting image data for virtual tech...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Phung Tam; Nguyen, Ngoc Anh; Nguyen, Van Ngo (2021)

 • Based on survey data and in-depth interviews with a group of History and Geography teachers at the secondary level, the essay summarizes and analyzes the social science teachers’ objective perspective on the advantages, disadvantages, needs, and adaptability as well as ambitions for professionals in the context of the general education program reform for History and Geography integration in 2018.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy (2018)

 • Công tác xã hội (CTXH) học đường được coi là mảng chuyên ngành chuyên sâu cần thiết cho học sinh và các đối tượng liên quan. Tuy vậy, ở Việt Nam, hoạt động CTXH tại các trường phổ thông hầu như chưa phổ biến, một số trường có phòng tham vấn học đường, tuy nhiên việc trợ giúp chưa thực sự hiệu quả. Trong khi đó, hiện nay đang tồn tại rất nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, thể chất và mối quan hệ xã hội của học sinh cũng như của giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh. Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dạy và học, thậm chí dẫn đến những hậu quả không đáng có. Do vậy, đặt ra yêu cầu bức thiết cần phải có các hoạt động CTXH học đường tại các trường phổ thông nhằm hỗ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đức Huy; Nguyễn, Hữu Chung; Vũ, Phương Liên (2018)

 • Chương trình thực tập sư phạm là một trong những hoạt động bắt buộc đối với các cơ sở đào tạo giáo viên ở các trường đại học sư phạm. Nghiên cứu chỉ ra những thành công của các hoạt động thực tập sư phạm cho các sinh viên trong quá trình thực tập sư phạm là do sự hợp tác của giáo viên, thiết kế các hoạt động hỗ trợ dạy học chuyên nghiệp, chương trình thực tập sư phạm phù hợp: soạn giáo án, chuẩn bị kiến thức khoa học chuyên môn, sử dụng các phương pháp dạy học và các bước thực hiện dạy học trên lớp khoa học hợp lí. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát kiểm tra đánh giá các nội dung thực tập sư phạm phù hợp với các năng lực cấu thành của năng lực dạy học trong quá trình thực tập sư...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thanh Hà (2018)

 • Việt Nam đang trong thời kỳ già hóa dân số với tốc độ thuộc vào nhóm nhanh nhất trong các quốc gia trên thế giới. Tốc độ già hóa dân số nhanh sẽ làm phát sinh rất nhiều vấn đề. Trước hết, việc có nhiều người già sẽ đi đôi với việc phải chú trọng nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe, hưu trí, trợ cấp, an sinh xã hội, yêu cầu đối với các dịch vụ cộng đồng và trợ giúp xã hội cho người cao tuổi ngày càng gia tăng. Bởi tuổi già là tuổi được phép nghỉ ngơi, đòi hỏi chăm sóc càng kỹ lưỡng. Không những thế, nhu cầu của người già cũng rất phong phú và đòi hỏi đáp ứng cao, trong đó giáo dục vẫn là một nhu cầu không thể thiếu, nhưng dường như nó đang phải “nhường chỗ” cho những đáp ứng trước hết về c...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hồ, Thu Quyên (2018)

 • Ở Việt Nam, dạy học theo quan điểm phân hóa dù đã và đang được nghiên cứu và áp dụng, tuy nhiên năng lực tổ chức, quản lý cũng như xây dựng các điều kiện để triển khai dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa còn nhiều hạn chế. Bài viết đề cập các khái niệm liên quan đến dạy học phân hoá, quản lý hoạt động dạy học theo quan điểm phân hóa ở truòng Trung học phổ thông và đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học phân hoá ở trường phổ thông theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Hương (2018)

 • Tổ chức hoạt động Tổ chuyên môn (TCM) theo hướng Nghiên cứu bài học (NCBH) là một trong các hoạt động chuyên môn được các trường THCS huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng rất quan tâm và có kế hoạch thực hiện chi tiết, rõ ràng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu nên tính thực tiễn chưa cao. Thực tế trên đòi hỏi phải tăng cường các biện pháp tổ chức, quản lý thiết thực, hiệu quả của Hiệu trưởng nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông. Bài viết sẽ đề cập tới một số nội dung sau: Thực trạng tổ chức xây dựng kế hoạch, chỉ đạo TCM triển ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đàm, Thị Kim Thu (2018)

 • Giáo dục hòa nhập là hình thức giáo dục mà trong đó trẻ khuyết tật nói chung, trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi nói riêng được học cùng với các trẻ bình thường khác tại nơi trẻ sinh sống. Giáo dục hòa nhập là một trong những hình thức giáo dục tối ưu giúp trẻ rối loạn phổ tự kỉ có thể tham gia vào các hoạt động tương tác, là điều kiện để trẻ có thể hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất. Qua nghiên cứu cho thấy, các trường mầm non tại Thái Nguyên tham gia nghiên cứu đã thực hiện chương trình giáo dục hòa nhập; tuy nhiên, với các giáo viên tham gia vào quá trình giáo dục hòa nhập thì không phải ai cũng có đầy đủ hiểu biết và kĩ năng để giáo dục trẻ. Đồng thời, cơ sở vật chất, các dịch vụ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đức Cường; Bùi, Thị Kim Anh (2018)

 • Để đề xuất được các giải pháp quản lý trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực người học một cách khả thi cần dựa trên những lý luận khoa học và căn cứ thực tiễn. Về mặt lý luận cần làm rõ năng lực và phát triển năng lực người học; quản lý dạy học trường phố thông theo hướng phát triển năng lực người học. Về thực tiễn cần làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như chưa đạt được khi quản lý dạy học trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực người học. Trong bài viết này các tác giả xin tập trung trình bày những nghiên cứu lý luận về quản lý dạy học trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực người học, bước đầu đánh giá những vấn đề về thực tiễn và gợi ra một số giải phá...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trịnh, Văn Minh (2018)

 • Cải cách hành chính công, nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững, đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của mọi quốc gia. Sự chuyển đổi từ mô hình Hành chính công truyền thống (HCCTT) sang quản lý công hiện đại được xem như cuộc cách mạng tối quan trọng và cần thiết phải tiến hành trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay. Nền HCCTT đã bộc lộ những khiếm khuyết, không hiệu quả trước sự thay đối mạnh mẽ của mô hình kinh tế. Trước sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và diễn biến phức tạp, trước sự đòi hỏi của môi trường kinh tế - xã hội mới, cần thiết phải có sự quản trị tương thích để bắt kịp với sự thay đổi của thời đại, đặc biệt để các hoạt động mang lại kết quả và hiệu quả cao, t...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Pham, Kim Chung (2021)

 • The development of educational technology (ET) has been dragging onto the growth of digital education and teaching. All activities of teaching and education are happening in digital environments with a large number of participants. Without the limitations of time or space, participants all connect and integrate resources, which redefines and directs the teaching process into a more personalized/individualized solution for learners. The article researches opportunities, challenges, and solutions to develop digital education.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Thu Huong; Le, Thi Huong (2021)

 • As smart education is the target of the world in digital age of 4.0, it is essential to reform education on a level basis. And in our opinion, early childhood education should be the first level to be paid attention to, where comprehensive development, particularly cognition, should be encouraged in children. Cognition is the foundation for thinking and understanding intellectually; it is also the basis to obtain human knowledge. Educational reforms aim to help children develop cognitive skills in early childhood education through “taking photos”. And by doing research, this article is to demonstrate general understanding in terms of early childhood education and its tendency. With an...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngo, Thi Thom; Vu, Tien Lap (2018)

 • In Convention on the rights of persons with disabilities (2006), persons with disabilities should be able to access general tertiary educa-tion, vocational training, adult education and lifelong learning without dis-crimination. According to the World Education Forum 2015 Final Report, although substantial progress has been made in expanding access to pri-mary and secondary education, in most low-income countries, children with disabilities are still less likely to go to school, more likely to drop out early, and less likely to learn key skills such as reading, writing and mathemat-ics than those without disabilities. And systematic investment in building teacher capacity, enhancing a...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ho, Thu Quyen (2021)

 • Educators are striving to understand how the brain works and they are learning more and more about individual differences and learning styles. They are taking advantage of opportunities to improve their teaching practice in the classroom and becoming lifelong learners to benefit from the latest research on learning theories. Differentiation of teaching is encouraged to accommodate student diversity. The literature on learning styles provides a powerful knowledge base to teachers who are seeking to understand how students learn in high school. Learning styles are different approaches or ways of learning. Most people would have a preference to identifiable method of interacting with, ta...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 326

UED - Conference Papers : [326]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 326
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Mai Hường (2018)

 • Trong quản lý lớp học hiệu quả, vấn đề thiết kế, thực hiện các nội quy trên lớp của giáo viên cũng như quá trình giáo viên, học sinh thực hiện các nội quy ấy là một bộ phận không thể thiếu. Trong giai đoạn đổi mới giáo dục Phổ thông ở nước ta hiện nay, thời gian tự học và trải nghiệm của học sinh được tăng cường, vai trò định hướng, hướng dẫn của giáo viên ảnh hưởng quan trọng tới chất lượng học tập của học sinh. Bài viết dưới đây sau khi đi tìm hiểu các vấn đề lý luận về quản lý lớp học hiệu quả, quy trình và cách thức xây dựng nội quy lớp học của giáo viên sẽ khảo sát thực trạng giáo viên quản lý lớp học thông qua xây dựng nội quy tại một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố H...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Đào Tiên (2018)

 • Hội đồng trường đã và đang tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Xu hướng này đã khẳng định được các giá trị qua các nghiên cứu trong quản lý giáo dục. Bằng việc tìm hiểu một số nghiên cứu về hội đồng trường của các tác giả trên thế giới và Việt Nam cũng như các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, bài viết trình bày khái niệm về hội đồng trường, vai trò và mối quan hệ của hội đồng trường trong quản lý nhà trường. Đồng thời, bài viết phân tích một số lưu ý khi xây dựng hội đồng trường trong các trường phổ thông công lập tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thế Mạnh (2018)

 • Với mục tiêu đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục theo hướng chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, các trường đại học đào tạo giáo viên phải đi trước một bước trong việc đào tạo giáo viên theo định hướng phát triển năng lực, đảm bảo cho giáo sinh khi ra trường có năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ dạy học và giáo dục và các nhiệm vụ khác theo chuẩn nghề nghiệp. Để chuyển sang đào tạo theo năng lực, cần thực hiện nhiều giải pháp: xây dựng chuẩn đầu ra theo năng lực, phát triển chương trình đào tạo, đối mới phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập theo năng lực, v.v. Trong đó việc phát triển chư...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Van Phong; Nguyen, Thi Hoai Thanh (2021)

 • In the context of digital transformation and the impact of the current market economy, building a school culture is crucial to the quality and humanity of education. Building a school culture is currently facing many difficulties. To solve these difficulties, promoting the Vietnamese cultural value system in building school culture content has theoretical and practical significance. Based on using methods of analysis, synthesis, systematization, and generalization of relevant documents on the Vietnamese cultural value system (ethnicity, humanity, democracy, science - according to Resolution 33-NQ/TW of the 9th Meeting of the Party Central Committee of the 11th tenure on building and d...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trinh, Thi Anh Hoa (2021)

 • Teachers play a vital role in improving the quality of education. The current situation of human resource management in early childhood education and general education institutions is still inadequate in terms of recruitment, employment, training, professional development, screening and evaluating, benefits and support for teachers. The reason is the lack of synchronization in the implementation of decentralization of management, the lack of a master plan on the contingent of early childhood education and general education teachers, leading to not only redundancy but also insufficiency, and structural asynchronicity; the lack of mechanisms and policies to create incentives to attract ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bui, Thi Thanh Huong; Nguyen, Thuy Linh; Nguyen, Thi My Hanh; Dinh, Thi Kim Thuong (2021)

 • By an interdisciplinary approach, a group of lecturers teaching Vietnamese culture combined to educational technological lecturers to have collaborated to organize a research on the application of virtual reality technology in cultural teaching (case study teaching in higher education for Xu Doai culture – Vietnam). On the basis of the approach in terms of time and space, we will understand the specific expression aspects of the cultural identity of Xu Doai - the most typical cultural space of the Northern Delta (Vietnam). This research used some methods such as: collecting and studying documents, participant observation and in-depth interviews, collecting image data for virtual tech...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Phung Tam; Nguyen, Ngoc Anh; Nguyen, Van Ngo (2021)

 • Based on survey data and in-depth interviews with a group of History and Geography teachers at the secondary level, the essay summarizes and analyzes the social science teachers’ objective perspective on the advantages, disadvantages, needs, and adaptability as well as ambitions for professionals in the context of the general education program reform for History and Geography integration in 2018.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy (2018)

 • Công tác xã hội (CTXH) học đường được coi là mảng chuyên ngành chuyên sâu cần thiết cho học sinh và các đối tượng liên quan. Tuy vậy, ở Việt Nam, hoạt động CTXH tại các trường phổ thông hầu như chưa phổ biến, một số trường có phòng tham vấn học đường, tuy nhiên việc trợ giúp chưa thực sự hiệu quả. Trong khi đó, hiện nay đang tồn tại rất nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, thể chất và mối quan hệ xã hội của học sinh cũng như của giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh. Điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dạy và học, thậm chí dẫn đến những hậu quả không đáng có. Do vậy, đặt ra yêu cầu bức thiết cần phải có các hoạt động CTXH học đường tại các trường phổ thông nhằm hỗ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đức Huy; Nguyễn, Hữu Chung; Vũ, Phương Liên (2018)

 • Chương trình thực tập sư phạm là một trong những hoạt động bắt buộc đối với các cơ sở đào tạo giáo viên ở các trường đại học sư phạm. Nghiên cứu chỉ ra những thành công của các hoạt động thực tập sư phạm cho các sinh viên trong quá trình thực tập sư phạm là do sự hợp tác của giáo viên, thiết kế các hoạt động hỗ trợ dạy học chuyên nghiệp, chương trình thực tập sư phạm phù hợp: soạn giáo án, chuẩn bị kiến thức khoa học chuyên môn, sử dụng các phương pháp dạy học và các bước thực hiện dạy học trên lớp khoa học hợp lí. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát kiểm tra đánh giá các nội dung thực tập sư phạm phù hợp với các năng lực cấu thành của năng lực dạy học trong quá trình thực tập sư...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thanh Hà (2018)

 • Việt Nam đang trong thời kỳ già hóa dân số với tốc độ thuộc vào nhóm nhanh nhất trong các quốc gia trên thế giới. Tốc độ già hóa dân số nhanh sẽ làm phát sinh rất nhiều vấn đề. Trước hết, việc có nhiều người già sẽ đi đôi với việc phải chú trọng nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe, hưu trí, trợ cấp, an sinh xã hội, yêu cầu đối với các dịch vụ cộng đồng và trợ giúp xã hội cho người cao tuổi ngày càng gia tăng. Bởi tuổi già là tuổi được phép nghỉ ngơi, đòi hỏi chăm sóc càng kỹ lưỡng. Không những thế, nhu cầu của người già cũng rất phong phú và đòi hỏi đáp ứng cao, trong đó giáo dục vẫn là một nhu cầu không thể thiếu, nhưng dường như nó đang phải “nhường chỗ” cho những đáp ứng trước hết về c...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hồ, Thu Quyên (2018)

 • Ở Việt Nam, dạy học theo quan điểm phân hóa dù đã và đang được nghiên cứu và áp dụng, tuy nhiên năng lực tổ chức, quản lý cũng như xây dựng các điều kiện để triển khai dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa còn nhiều hạn chế. Bài viết đề cập các khái niệm liên quan đến dạy học phân hoá, quản lý hoạt động dạy học theo quan điểm phân hóa ở truòng Trung học phổ thông và đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học phân hoá ở trường phổ thông theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đỗ, Thị Hương (2018)

 • Tổ chức hoạt động Tổ chuyên môn (TCM) theo hướng Nghiên cứu bài học (NCBH) là một trong các hoạt động chuyên môn được các trường THCS huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng rất quan tâm và có kế hoạch thực hiện chi tiết, rõ ràng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu nên tính thực tiễn chưa cao. Thực tế trên đòi hỏi phải tăng cường các biện pháp tổ chức, quản lý thiết thực, hiệu quả của Hiệu trưởng nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông. Bài viết sẽ đề cập tới một số nội dung sau: Thực trạng tổ chức xây dựng kế hoạch, chỉ đạo TCM triển ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đàm, Thị Kim Thu (2018)

 • Giáo dục hòa nhập là hình thức giáo dục mà trong đó trẻ khuyết tật nói chung, trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi nói riêng được học cùng với các trẻ bình thường khác tại nơi trẻ sinh sống. Giáo dục hòa nhập là một trong những hình thức giáo dục tối ưu giúp trẻ rối loạn phổ tự kỉ có thể tham gia vào các hoạt động tương tác, là điều kiện để trẻ có thể hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất. Qua nghiên cứu cho thấy, các trường mầm non tại Thái Nguyên tham gia nghiên cứu đã thực hiện chương trình giáo dục hòa nhập; tuy nhiên, với các giáo viên tham gia vào quá trình giáo dục hòa nhập thì không phải ai cũng có đầy đủ hiểu biết và kĩ năng để giáo dục trẻ. Đồng thời, cơ sở vật chất, các dịch vụ...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đức Cường; Bùi, Thị Kim Anh (2018)

 • Để đề xuất được các giải pháp quản lý trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực người học một cách khả thi cần dựa trên những lý luận khoa học và căn cứ thực tiễn. Về mặt lý luận cần làm rõ năng lực và phát triển năng lực người học; quản lý dạy học trường phố thông theo hướng phát triển năng lực người học. Về thực tiễn cần làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như chưa đạt được khi quản lý dạy học trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực người học. Trong bài viết này các tác giả xin tập trung trình bày những nghiên cứu lý luận về quản lý dạy học trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực người học, bước đầu đánh giá những vấn đề về thực tiễn và gợi ra một số giải phá...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trịnh, Văn Minh (2018)

 • Cải cách hành chính công, nền tảng cho mọi sự phát triển bền vững, đã và đang trở thành một xu thế tất yếu của mọi quốc gia. Sự chuyển đổi từ mô hình Hành chính công truyền thống (HCCTT) sang quản lý công hiện đại được xem như cuộc cách mạng tối quan trọng và cần thiết phải tiến hành trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay. Nền HCCTT đã bộc lộ những khiếm khuyết, không hiệu quả trước sự thay đối mạnh mẽ của mô hình kinh tế. Trước sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và diễn biến phức tạp, trước sự đòi hỏi của môi trường kinh tế - xã hội mới, cần thiết phải có sự quản trị tương thích để bắt kịp với sự thay đổi của thời đại, đặc biệt để các hoạt động mang lại kết quả và hiệu quả cao, t...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Pham, Kim Chung (2021)

 • The development of educational technology (ET) has been dragging onto the growth of digital education and teaching. All activities of teaching and education are happening in digital environments with a large number of participants. Without the limitations of time or space, participants all connect and integrate resources, which redefines and directs the teaching process into a more personalized/individualized solution for learners. The article researches opportunities, challenges, and solutions to develop digital education.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyen, Thu Huong; Le, Thi Huong (2021)

 • As smart education is the target of the world in digital age of 4.0, it is essential to reform education on a level basis. And in our opinion, early childhood education should be the first level to be paid attention to, where comprehensive development, particularly cognition, should be encouraged in children. Cognition is the foundation for thinking and understanding intellectually; it is also the basis to obtain human knowledge. Educational reforms aim to help children develop cognitive skills in early childhood education through “taking photos”. And by doing research, this article is to demonstrate general understanding in terms of early childhood education and its tendency. With an...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ngo, Thi Thom; Vu, Tien Lap (2018)

 • In Convention on the rights of persons with disabilities (2006), persons with disabilities should be able to access general tertiary educa-tion, vocational training, adult education and lifelong learning without dis-crimination. According to the World Education Forum 2015 Final Report, although substantial progress has been made in expanding access to pri-mary and secondary education, in most low-income countries, children with disabilities are still less likely to go to school, more likely to drop out early, and less likely to learn key skills such as reading, writing and mathemat-ics than those without disabilities. And systematic investment in building teacher capacity, enhancing a...

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Ho, Thu Quyen (2021)

 • Educators are striving to understand how the brain works and they are learning more and more about individual differences and learning styles. They are taking advantage of opportunities to improve their teaching practice in the classroom and becoming lifelong learners to benefit from the latest research on learning theories. Differentiation of teaching is encouraged to accommodate student diversity. The literature on learning styles provides a powerful knowledge base to teachers who are seeking to understand how students learn in high school. Learning styles are different approaches or ways of learning. Most people would have a preference to identifiable method of interacting with, ta...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 326