UED - Conference Papers : [155]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 155
 • SPT_14-18_DamThuyLinh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Đàm, Thùy Linh;  Advisor: Đào, Thị Hoa Mai (2001)

 • Thiết kế và đề xuất việc sử dụng câu hỏi và bài tập nội dung vectơ có ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về vectơ và đưa các ứng dụng thực tế của vectơ vào trong các bài giảng, để học sinh nhận thức được những ứng dụng quan trọng của vectơ trong thực tế

 • KY-0631.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hồ, Công Liêm; Lương, Thị Bích Ngà (2019)

 • Mô hình trường nội trú với trường nội trú là mô hình cụ thể dành cho các trường đặc biệt ở các tỉnh miền núi khó khăn với số lượng người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Trong những năm gần đây, mô hình trường học này luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng và có chính sách hỗ trợ HSBT. Tuy nhiên, việc quản lý mô hình trường học này ở vùng núi và biên giới có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và hạn chế. Bài viết đề cập đến các khái niệm và các vấn đề liên quan đến quản trị và quản lý các trường trung học dân tộc bán trú nội trú, chất lượng giáo dục của các trường trung học dân tộc bán nội trú. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các trường dân tộc...

 • KY-0629.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Đăng Khoa (2019)

 • Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai giáo dục STEM trong 3 năm học gần đây, tạo điều kiện đổi mới trong phương pháp giảng dạy, phương pháp giáo dục học sinh, góp phần đào tạo nên thế hệ học sinh yêu thích ứng dụng khoa học công nghệ liên môn để giải quyết các bài toán thực tiễn. Mô hình quản lý giáo dục STEM tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả tốt, thu hút được sự tham gia đông đảo từ nhiều phía: giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội. Mô hình quản lý giáo dục STEM của nhà trường cũng tuân thủ các nội dung, chức năng của hoạt động quản lý giáo dục trong trường học.

 • KY-0628.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thế Kiên; Trần, Xuân Dũng (2019)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Trung học phổ thông huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 10 cán bộ quản lý và 109 giáo viên đang công tác ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cán bộ quản lý và giáo viên đã nhận thức đúng về tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Các chủ thể quản lý đã thường xuyên tổ chức bồi dưỡng các năng lực xây dựng kế hoạch, năng lực sử dụng phương pháp dạy học và giáo dụ...

 • KY-0625.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Tân (2019)

 • Động cơ làm việc của giáo viên có vai trò quan trọng, thúc đẩy giáo viên tích cực và đạt kết quả giáo dục cao hơn. Tuy nhiên, động cơ làm việc của các giáo viên khá đa dạng và xuất phát từ những nhu cầu khác nhau của mỗi cá nhân. Vì vậy, tìm hiểu nguồn gốc của các động cơ làm việc và cung cấp cho giáo viên những điều kiện làm việc cần thiết, để họ tiếp tục phấn đấu đạt được kết quả giáo dục tốt hơn cũng như cảm thấy hài lòng và gắn bó với nghề dạy học, với nơi công tác là hữu ích cho các cán bộ quản lý nhà trường.

 • KY-0624.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Việt Phú (2019)

 • Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho các cơ sở đào tạo giáo viên là phải làm sao để đào tạo ra những giáo viên sáng tạo, đủ phẩm chất và năng lực thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. Bài viết đề cập đến mô hình đào tạo giáo viên ở một số nước có nền giáo dục phát triển; những yêu cầu về năng lực và kỹ năng của giáo viên phổ thông đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới; vai trò của năng lực sáng tạo trong đào tạo giáo viên; tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa mới và một số kiến nghị, đề xuất đổi mới đào tạo giáo viên.

 • KY-1092.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Thi Hoai; Pham, Van Phong (2018)

 • Assessment and evaluation are important activities directly affecting the training quality of educational institutions. Assessment and evaluation not only verify the level of learners but also become effective tools for teaching and learning that help develop learners’ capacity. To appraise the actual status of the assessment and evaluation activities, we surveyed 5 out of 8 military academies (academies with tertiary training) across the country, accounting for 62.5%. The results indicate some inadequacies such as the forms of assessment and evaluation are not really suitable for the military occupations; the management decentralization is not clear, etc. Especially, learners’ capaci...

 • KY-0623.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Văn Tỉnh; Nguyễn, Đắc Hưng (2019)

 • Việc tăng hiệu quả của giáo viên là chìa khóa cải tiến chất lượng giáo dục phổ thông. Hầu hết các hệ thống giáo dục trên thế giới gần đây mới chỉ tập trung nỗ lực cải cách đào tạo giáo viên ban đầu. Những cách mà các ứng viên sư phạm được đào tạo thành giáo viên có ảnh hưởng quan trọng đến việc giáo viên có thể dạy và trò có thể học. Tuy nhiên, trên thế giới, rất ít quốc gia có hệ thống đào tạo giáo viên hiệu quả. Nhiều chương trình đào tạo giáo viên rất thiếu thực tiễn, và hầu như tất cả đang đi tìm cách làm tốt nhất còn nằm ở phía trước. Xuất phát từ tình hình đào tạo giáo viên không hiệu quả, trước nhiệm vụ cấp bách đột phá tái cấu trúc hệ thống đào tạo giáo viên ở Việt Nam, bà...

 • KY-1091.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thanh Trà; Phạm, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản trong phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL). Đội ngũ CBQL giáo dục có vai trò quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả của hệ thống giáo dục. Bài viết tập trung làm rõ những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục, vai trò của cán bộ quản lý giáo dục từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của CBQL giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

 • KY-0622.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trinh, Van Minh; Vu, Thi Thuy Hang (2019)

 • An increasing domestic and foreign attention is paid to recruitment, training and fostering and assessment on competency of high school education managers (Principals). Many forms, criteria, standards for selection and assessment are identified, accordingly, the orientation, even a philosophy of education can be identified through the use of “leaders”. In this article, the authors desire to give an overview, in which some methods and models have been used in training, fostering, assessment and recruitment of high school leaders by some developed countries; and on this basis, some experiences are given for Vietnam

 • KY-1090.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Minh Tường (2018)

 • Đội ngũ nhà giáo là lực lượng giữ vai trò quyết định đối với hiệu quả giáo dục của mỗi nhà trường. Vì thế, phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của hoạt động giáo dục. Với trường trung học phổ thông (THPT) chuyên, nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo càng đặc biệt quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ của trường chuyên là phát triển toàn diện người học, phát hiện học sinh giỏi, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong bài viết này, trên cơ sở đặc thù của hoạt động quản lí nhân sự trong trường trung học phổ thông chuyên và kế thừa các kinh nghiệm quản lý nhân sự trong giáo dục học sinh năng khiếu, tài năng ở một số quốc gia trên thế giới, chúng tôi đề xuất các giải pháp nhằm n...

 • KY-0621.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Lý (2019)

 • Từ mô hình văn hóa đổi mới trong giáo dục đại học của tác giả Roffeei, Siti Hajar Mohd và các cộng sự (2018), bài viết tập trung làm rõ một số khái niệm liên quan đến văn hoá nhà trường, văn hoá trường đại học, văn hoá đổi mới, đề cập đến mô hình văn hoá tổ chức thúc đẩy đổi mới và sáng tạo từ đó làm cơ sở đánh giá thực trạng văn hóa đổi mới và những ảnh hưởng đến hành vi đổi mới của sinh viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó vai trò của truyền thông hiệu quả, bầu không khí đổi mới và năng lực cá nhân sẽ được làm rõ trong việc áp dụng và chấp nhận văn hóa đổi mới, đồng thời nghiên cứu cũng đánh giá về văn hoá đổi mới và hành vi đổi mới của sinh viên trong trư...

 • KY-1089.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lương, Thị Bích Ngà; Hồ, Công Liêm (2018)

 • Chương trình giáo dục địa phương là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện đối với bậc học phổ thông ở Việt Nam. Tại tỉnh Lạng Sơn, những năm qua, việc dạy học chương trình giáo dục địa phương dù đã và đang được thực hiện theo yêu cầu chung song năng lực quản lý, tổ chức thực hiện và các điều kiện đảm bảo hiệu quả triển khai còn bộc lộ không ít hạn chế. Bài viết đề cập tới những khái niệm và vấn đề liên quan đến công tác quản lý giáo dục, chương trình giáo dục địa phương, quản lý hoạt động dạy học chương trình giáo dục địa phương tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả qu...

 • KY-0620.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Duong, Thi Hoang Yen; Ngo, Van Thuy Linh (2019)

 • Digitalisation has transformed the way people seek and receive information, which has led to a transformation in marketing from a traditional approach to a digital approach. This is also the case in Higher Education, and this paper discusses marketing at Vietnamese Higher Education Institutions with a digital focus. Currently, Higher Education Institutions need to run effective digital marketing campaigns to attract and retain potential and suitable students. However, in Vietnam, these campaigns might not have been fruitful given that they seem to lack strategic planning and consistency, which can be seen through the cases of FTU, HU and VNUH. The methodology for this research was thr...

 • KY-1088.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế Loan (2018)

 • Là quốc gia đa dân tộc, Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số (chiếm khoảng 14 % tổng dân số). Hầu hết các dân tộc thiểu số đều sống tại vùng núi, vùng sâu - nơi khó khăn về giao thông, phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, Nhà nước có chính sách đặc thù cho các dân tộc này, trong đó có chính sách giáo dục. Chính sách giáo dục với các dân tộc thiểu số được thể hiện chủ yếu trên các lĩnh vực: xây dựng hệ thống trường, lớp cho dân tộc thiểu số; dạy ngôn ngữ cho dân tộc thiểu số; chính sách cho giáo viên dạy ở vùng dân tộc thiểu số và chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số. Bài viết sẽ trình bày về chính sách cho giáo viên dạy ở vùng dân tộc thiểu số, phân tích những kết quả đã đạt được và n...

 • KY-1087.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Quang Huy (2018)

 • Giáo dục cho mọi người là một trào lưu của giáo dục thế giới bắt đầu từ thập kỷ cuối của thế kỷ 20. Ở Việt Nam, hiện nay việc thực hiện các mục tiêu của giáo dục cho mọi người gắn liền với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo. Phát triển đội ngũ giáo viên với những năng lực phù hợp là biện pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu này. Đội ngũ giáo viên cần có những năng lực phù hợp với bối cảnh mới. Bài viết trình bày ý kiến của tác giả về các yêu cầu đối với giáo viên để thực hiện các mục tiêu của giáo dục cho mọi người, kinh nghiệm quốc tế và thực trạng cùng một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 155

UED - Conference Papers : [155]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 155
 • SPT_14-18_DamThuyLinh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Đàm, Thùy Linh;  Advisor: Đào, Thị Hoa Mai (2001)

 • Thiết kế và đề xuất việc sử dụng câu hỏi và bài tập nội dung vectơ có ứng dụng thực tiễn nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về vectơ và đưa các ứng dụng thực tế của vectơ vào trong các bài giảng, để học sinh nhận thức được những ứng dụng quan trọng của vectơ trong thực tế

 • KY-0631.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hồ, Công Liêm; Lương, Thị Bích Ngà (2019)

 • Mô hình trường nội trú với trường nội trú là mô hình cụ thể dành cho các trường đặc biệt ở các tỉnh miền núi khó khăn với số lượng người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Trong những năm gần đây, mô hình trường học này luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng và có chính sách hỗ trợ HSBT. Tuy nhiên, việc quản lý mô hình trường học này ở vùng núi và biên giới có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và hạn chế. Bài viết đề cập đến các khái niệm và các vấn đề liên quan đến quản trị và quản lý các trường trung học dân tộc bán trú nội trú, chất lượng giáo dục của các trường trung học dân tộc bán nội trú. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các trường dân tộc...

 • KY-0629.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Đăng Khoa (2019)

 • Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai giáo dục STEM trong 3 năm học gần đây, tạo điều kiện đổi mới trong phương pháp giảng dạy, phương pháp giáo dục học sinh, góp phần đào tạo nên thế hệ học sinh yêu thích ứng dụng khoa học công nghệ liên môn để giải quyết các bài toán thực tiễn. Mô hình quản lý giáo dục STEM tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả tốt, thu hút được sự tham gia đông đảo từ nhiều phía: giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội. Mô hình quản lý giáo dục STEM của nhà trường cũng tuân thủ các nội dung, chức năng của hoạt động quản lý giáo dục trong trường học.

 • KY-0628.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thế Kiên; Trần, Xuân Dũng (2019)

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Trung học phổ thông huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 10 cán bộ quản lý và 109 giáo viên đang công tác ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS 22.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cán bộ quản lý và giáo viên đã nhận thức đúng về tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên. Các chủ thể quản lý đã thường xuyên tổ chức bồi dưỡng các năng lực xây dựng kế hoạch, năng lực sử dụng phương pháp dạy học và giáo dụ...

 • KY-0625.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Tân (2019)

 • Động cơ làm việc của giáo viên có vai trò quan trọng, thúc đẩy giáo viên tích cực và đạt kết quả giáo dục cao hơn. Tuy nhiên, động cơ làm việc của các giáo viên khá đa dạng và xuất phát từ những nhu cầu khác nhau của mỗi cá nhân. Vì vậy, tìm hiểu nguồn gốc của các động cơ làm việc và cung cấp cho giáo viên những điều kiện làm việc cần thiết, để họ tiếp tục phấn đấu đạt được kết quả giáo dục tốt hơn cũng như cảm thấy hài lòng và gắn bó với nghề dạy học, với nơi công tác là hữu ích cho các cán bộ quản lý nhà trường.

 • KY-0624.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Việt Phú (2019)

 • Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho các cơ sở đào tạo giáo viên là phải làm sao để đào tạo ra những giáo viên sáng tạo, đủ phẩm chất và năng lực thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. Bài viết đề cập đến mô hình đào tạo giáo viên ở một số nước có nền giáo dục phát triển; những yêu cầu về năng lực và kỹ năng của giáo viên phổ thông đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới; vai trò của năng lực sáng tạo trong đào tạo giáo viên; tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa mới và một số kiến nghị, đề xuất đổi mới đào tạo giáo viên.

 • KY-1092.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Thi Hoai; Pham, Van Phong (2018)

 • Assessment and evaluation are important activities directly affecting the training quality of educational institutions. Assessment and evaluation not only verify the level of learners but also become effective tools for teaching and learning that help develop learners’ capacity. To appraise the actual status of the assessment and evaluation activities, we surveyed 5 out of 8 military academies (academies with tertiary training) across the country, accounting for 62.5%. The results indicate some inadequacies such as the forms of assessment and evaluation are not really suitable for the military occupations; the management decentralization is not clear, etc. Especially, learners’ capaci...

 • KY-0623.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Văn Tỉnh; Nguyễn, Đắc Hưng (2019)

 • Việc tăng hiệu quả của giáo viên là chìa khóa cải tiến chất lượng giáo dục phổ thông. Hầu hết các hệ thống giáo dục trên thế giới gần đây mới chỉ tập trung nỗ lực cải cách đào tạo giáo viên ban đầu. Những cách mà các ứng viên sư phạm được đào tạo thành giáo viên có ảnh hưởng quan trọng đến việc giáo viên có thể dạy và trò có thể học. Tuy nhiên, trên thế giới, rất ít quốc gia có hệ thống đào tạo giáo viên hiệu quả. Nhiều chương trình đào tạo giáo viên rất thiếu thực tiễn, và hầu như tất cả đang đi tìm cách làm tốt nhất còn nằm ở phía trước. Xuất phát từ tình hình đào tạo giáo viên không hiệu quả, trước nhiệm vụ cấp bách đột phá tái cấu trúc hệ thống đào tạo giáo viên ở Việt Nam, bà...

 • KY-1091.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thanh Trà; Phạm, Thị Thanh Thủy (2018)

 • Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi phải có những thay đổi căn bản trong phát triển đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL). Đội ngũ CBQL giáo dục có vai trò quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả của hệ thống giáo dục. Bài viết tập trung làm rõ những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục, vai trò của cán bộ quản lý giáo dục từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của CBQL giáo dục trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

 • KY-0622.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trinh, Van Minh; Vu, Thi Thuy Hang (2019)

 • An increasing domestic and foreign attention is paid to recruitment, training and fostering and assessment on competency of high school education managers (Principals). Many forms, criteria, standards for selection and assessment are identified, accordingly, the orientation, even a philosophy of education can be identified through the use of “leaders”. In this article, the authors desire to give an overview, in which some methods and models have been used in training, fostering, assessment and recruitment of high school leaders by some developed countries; and on this basis, some experiences are given for Vietnam

 • KY-1090.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Minh Tường (2018)

 • Đội ngũ nhà giáo là lực lượng giữ vai trò quyết định đối với hiệu quả giáo dục của mỗi nhà trường. Vì thế, phát triển đội ngũ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của hoạt động giáo dục. Với trường trung học phổ thông (THPT) chuyên, nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo càng đặc biệt quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ của trường chuyên là phát triển toàn diện người học, phát hiện học sinh giỏi, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong bài viết này, trên cơ sở đặc thù của hoạt động quản lí nhân sự trong trường trung học phổ thông chuyên và kế thừa các kinh nghiệm quản lý nhân sự trong giáo dục học sinh năng khiếu, tài năng ở một số quốc gia trên thế giới, chúng tôi đề xuất các giải pháp nhằm n...

 • KY-0621.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Lý (2019)

 • Từ mô hình văn hóa đổi mới trong giáo dục đại học của tác giả Roffeei, Siti Hajar Mohd và các cộng sự (2018), bài viết tập trung làm rõ một số khái niệm liên quan đến văn hoá nhà trường, văn hoá trường đại học, văn hoá đổi mới, đề cập đến mô hình văn hoá tổ chức thúc đẩy đổi mới và sáng tạo từ đó làm cơ sở đánh giá thực trạng văn hóa đổi mới và những ảnh hưởng đến hành vi đổi mới của sinh viên trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đó vai trò của truyền thông hiệu quả, bầu không khí đổi mới và năng lực cá nhân sẽ được làm rõ trong việc áp dụng và chấp nhận văn hóa đổi mới, đồng thời nghiên cứu cũng đánh giá về văn hoá đổi mới và hành vi đổi mới của sinh viên trong trư...

 • KY-1089.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lương, Thị Bích Ngà; Hồ, Công Liêm (2018)

 • Chương trình giáo dục địa phương là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện đối với bậc học phổ thông ở Việt Nam. Tại tỉnh Lạng Sơn, những năm qua, việc dạy học chương trình giáo dục địa phương dù đã và đang được thực hiện theo yêu cầu chung song năng lực quản lý, tổ chức thực hiện và các điều kiện đảm bảo hiệu quả triển khai còn bộc lộ không ít hạn chế. Bài viết đề cập tới những khái niệm và vấn đề liên quan đến công tác quản lý giáo dục, chương trình giáo dục địa phương, quản lý hoạt động dạy học chương trình giáo dục địa phương tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả qu...

 • KY-0620.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Duong, Thi Hoang Yen; Ngo, Van Thuy Linh (2019)

 • Digitalisation has transformed the way people seek and receive information, which has led to a transformation in marketing from a traditional approach to a digital approach. This is also the case in Higher Education, and this paper discusses marketing at Vietnamese Higher Education Institutions with a digital focus. Currently, Higher Education Institutions need to run effective digital marketing campaigns to attract and retain potential and suitable students. However, in Vietnam, these campaigns might not have been fruitful given that they seem to lack strategic planning and consistency, which can be seen through the cases of FTU, HU and VNUH. The methodology for this research was thr...

 • KY-1088.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Quế Loan (2018)

 • Là quốc gia đa dân tộc, Việt Nam có 53 dân tộc thiểu số (chiếm khoảng 14 % tổng dân số). Hầu hết các dân tộc thiểu số đều sống tại vùng núi, vùng sâu - nơi khó khăn về giao thông, phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, Nhà nước có chính sách đặc thù cho các dân tộc này, trong đó có chính sách giáo dục. Chính sách giáo dục với các dân tộc thiểu số được thể hiện chủ yếu trên các lĩnh vực: xây dựng hệ thống trường, lớp cho dân tộc thiểu số; dạy ngôn ngữ cho dân tộc thiểu số; chính sách cho giáo viên dạy ở vùng dân tộc thiểu số và chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số. Bài viết sẽ trình bày về chính sách cho giáo viên dạy ở vùng dân tộc thiểu số, phân tích những kết quả đã đạt được và n...

 • KY-1087.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Mai, Quang Huy (2018)

 • Giáo dục cho mọi người là một trào lưu của giáo dục thế giới bắt đầu từ thập kỷ cuối của thế kỷ 20. Ở Việt Nam, hiện nay việc thực hiện các mục tiêu của giáo dục cho mọi người gắn liền với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo. Phát triển đội ngũ giáo viên với những năng lực phù hợp là biện pháp quan trọng để thực hiện các mục tiêu này. Đội ngũ giáo viên cần có những năng lực phù hợp với bối cảnh mới. Bài viết trình bày ý kiến của tác giả về các yêu cầu đối với giáo viên để thực hiện các mục tiêu của giáo dục cho mọi người, kinh nghiệm quốc tế và thực trạng cùng một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 155