Browsing by Author Dương, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • DT_00344.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Trung Tuấn; Dương, Anh Tuấn; Lê, Thị Yên; Nguyễn, Văn Đông; Vũ, Văn Nam; Vũ, Văn Tới (2005)

 • Tổng thuật các vấn đề liên quan đến xây dựng hệ thống trợ giúp quyết định, nhằm cung cấp tài liệu cho sinh viên đại học, học viên cao học trong việc tham khảo, phát triển hệ thống. Xây dựng phần mềm thử nghiệm về hệ thống trợ giúp quyết định Đề xuất hoàn thiện định hướng nghiên cứu về hệ thống trợ giúp quyết định và đề xuất về xây dựng hệ thống thông tin trợ giúp trong công tác quản lý đào tạo

 • Nguồn gốc hình thành corindon có các riềm vỏ spinel bao quanh từ khu vực Tân Hương-Trúc Lâu, Yên Bái.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi; Nguyễn, Văn Nam; Hauzenberger, Christoph A.; Sutthirat, Chakkaphan; Dương, Anh Tuấn (2016)

 • Các mỏ corindon (ruby và saphir) ở Yên Bái không chỉ nằm trong đá hoa, mà còn phân bố trong các đá gneis, tương ứng chúng được chia thành kiểu mỏ trong đá hoa (khu vực Khoan Thống-An Phú) và kiểu mỏ trong đá gneis (khu vực Tân Hương-Trúc Lâu). Đối với kiểu mỏ trong đá gneis, đá chứa chủ yếu là đá gneis bị migmatit hóa một phần (chứa saphir mầu xám, trắng xám đến xám phớt lam và phớt vàng), đá pegmatoid felspat và đá hoa (chứa ruby đỏ sẫm đến hồng). Ở đây, ngoài những viên corindon tự hình, còn gặp khá nhiều corindon có riềm spinel bọc bên ngoài theo đúng hình dạng của corindon bên trong, trong cả các mỏ gốc lẫn các mỏ sa khoáng. Trên cơ sở nghiên cứu các cấu tạo phản ứng (vĩ mô và vi ...

Browsing by Author Dương, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • DT_00344.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Trung Tuấn; Dương, Anh Tuấn; Lê, Thị Yên; Nguyễn, Văn Đông; Vũ, Văn Nam; Vũ, Văn Tới (2005)

 • Tổng thuật các vấn đề liên quan đến xây dựng hệ thống trợ giúp quyết định, nhằm cung cấp tài liệu cho sinh viên đại học, học viên cao học trong việc tham khảo, phát triển hệ thống. Xây dựng phần mềm thử nghiệm về hệ thống trợ giúp quyết định Đề xuất hoàn thiện định hướng nghiên cứu về hệ thống trợ giúp quyết định và đề xuất về xây dựng hệ thống thông tin trợ giúp trong công tác quản lý đào tạo

 • Nguồn gốc hình thành corindon có các riềm vỏ spinel bao quanh từ khu vực Tân Hương-Trúc Lâu, Yên Bái.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Khôi; Nguyễn, Văn Nam; Hauzenberger, Christoph A.; Sutthirat, Chakkaphan; Dương, Anh Tuấn (2016)

 • Các mỏ corindon (ruby và saphir) ở Yên Bái không chỉ nằm trong đá hoa, mà còn phân bố trong các đá gneis, tương ứng chúng được chia thành kiểu mỏ trong đá hoa (khu vực Khoan Thống-An Phú) và kiểu mỏ trong đá gneis (khu vực Tân Hương-Trúc Lâu). Đối với kiểu mỏ trong đá gneis, đá chứa chủ yếu là đá gneis bị migmatit hóa một phần (chứa saphir mầu xám, trắng xám đến xám phớt lam và phớt vàng), đá pegmatoid felspat và đá hoa (chứa ruby đỏ sẫm đến hồng). Ở đây, ngoài những viên corindon tự hình, còn gặp khá nhiều corindon có riềm spinel bọc bên ngoài theo đúng hình dạng của corindon bên trong, trong cả các mỏ gốc lẫn các mỏ sa khoáng. Trên cơ sở nghiên cứu các cấu tạo phản ứng (vĩ mô và vi ...