Browsing by Author Lê, Văn Bính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52
 • TC_001121.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Bính (2007)

 • Bảo lưu và tuyên bố của quốc gia khi ký, phê chuẩn hoặc gia nhập điều ước quốc tế là công việc quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước. Nên việc tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề này là cần thiết đối với sinh viên học luật và các độc giả quan tâm. Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đề xuất nên bổ sung khái niệm “Tuyên bố” liên quan đến hoạt động điều ước vào Luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 của Việt Nam.

 • 00050003249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Hiệp;  Advisor: Lê, Văn Bính (2014)

 • Tài sản trí tuệ đang ngày càng trở thành một loại tài sản quan trọng của tổ chức, cá nhân và nền kinh tế đất nước. Bên cạnh quyền tác giả và quyền đối với giống cây trồng mới, tài sản trí tuệ còn bao gồm sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và bí mật kinh doanh, v.v.. hay còn được gọi chung là các đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN). Chúng là sản phẩm của hoạt động trí tuệ con người, tồn tại dưới dạng thông tin và tri thức. Tài sản trí tuệ là nhân tố quyết định gia tăng giá trị của sản phẩm và dịch vụ, cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngày càng n...

 • 00050003249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Hiệp, 1981-;  Advisor: Lê, Văn Bính (2014)

 • Làm rõ các vấn đề cơ bản liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp; định nghĩa, đặc điểm và vai trò của quyền sở hữu công nghiệp. Tìm hiểu các cơ chế khác nhau về đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại nước ngoài; Thực trạng về việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các chủ thể Việt Nam ở trong và ngoài nước. Phân tích một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam tại nước ngoài. Nghiên cưu kinh nghiệm quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại nước ngoài. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể để bảo hộ hiệu quả quyền sở hữu công nghiệp tổ chức, cá nhân Việt Nam tại nước ngoài.

 • V_L0_01611_Tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Văn Thìn;  Advisor: Lê, Văn Bính (2007)

 • Tổng quan về can thiệp nhân đạo quốc tế: quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề can thiệp nhân đạo". Lịch sử xuất hiện, ý nghĩa của hoạt động can thiệp nhân đạo, cơ chế bảo đảm cho các hoạt động can thiệp nhân đạo, các hình thức và chủ thể thực hiện (...)"

 • 00050000555_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Bùi Toản;  Advisor: Lê, Văn Bính (2010)

 • Nghiên cứu nguồn gốc của tình trạng đánh thuế hai lần, cơ chế xóa bỏ việc đánh thuế hai lần, các nội dung cụ thể về tránh đánh thuế hai lần quy định tại các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký kết với các nước và các quy định có liên quan (...)

 • 00050007060.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Kiều Trang;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Làm sáng tỏ một cách có hệ thống về các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đặc biệt khái niệm, hậu quả, các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế về trường hợp bất khả kháng. Đồng thời, luận văn cũng đề cập đến các ví dụ thực tiễn xảy ra trên thế giới cũng như tại Việt Nam về trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, từ đó đưa ra bình luận và rút kinh nghiệm. Cuối cùng luận văn thể hiện quan điểm và đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

 • 435-1-828-1-10-20160504.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Văn Bính; Phan, Văn Mạnh (2016)

 • Bài viết này sẽ phân tích và bình luận về các vấn đề: i) về các thực thể được thành lập vi phạm các quy phạm và các nguyên tắc của luật quốc tế; ii) một thực thể sẽ nhận được sự công nhận pháp lý quốc tế khi nó được thành lập phù hợp với các nguyên tắc và các quy phạm pháp luật quốc tế; iii) khi một lãnh thổ ly khai hay tự xưng mà xuất hiện trên lãnh thổ của một quốc gia, dưới bất kỳ phương thức nào, thì quốc gia đó có toàn quyền loại bỏ thực thể như vậy vì đã xâm phạm nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đây là một vấn đề luôn có tính mới, cần nghiên cứu, đặc biệt hiện nay đang có sự xuất hiện nhà nước ly khai và tự xưng (IS) trái với quy định của luật quốc tế.

 • 00050006965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Chương 1: Khái quát chung về chế độ tử tuất. Chương 2: Thực trạng chế độ tử tuất và thực tiễn ở VIệt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tử tuất ở Việt Nam.

 • 00050001567_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thanh Hòa;  Advisor: Lê, Văn Bính (2012)

 • Trình bày về khái niệm, định nghĩa, đặc điểm và các nguyên tắc của dẫn độ tội phạm. Nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế về dẫn độ tội phạm: Các quy định trong một số điều ước quốc tế đa phương toàn cầu về dẫn độ tội phạm (về nghĩa vụ dẫn độ tội phạm, (...)

 • 00050004969_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Bích Trâm;  Advisor: Lê, Văn Bính (2014)

 • Đề tài luận văn là công trình được nghiên cứu một cách tổng thể các vấn đề về lý luận và thực tiễn về hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu và hậu quả phát sinh từ loại hợp đồng này. Kết quả của đề tài có thể được dùng làm phương tiện tham khảo nhằm ngăn chặn nguyên nhân phát sinh hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu, cũng như tham khảo cho việc giải quyết hậu quả phát sinh từ hợp đồng vô hiệu.

 • 964-1-1872-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Bính (2011)

 • Khủng bố quốc tế chưa có khái niệm chung trong luật quốc tế hiện đại. Vì tính phức tạp của hiện tượng xã hội đặc biệt này mà các nhà nghiên cứu chưa thể đưa ra một khái niệm chung mà đạt được sự đồng thuận của các quốc gia trên thế giới. Bài viết có tính trao đổi về bản chất của vấn đề này.

 • 4083-85-7632-1-10-20170712.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Bính (2017)

 • Bài viết nghiên cứu về luật tố tụng quốc tế và các quan hệ tố tụng liên quan đến thủ tục tố tụng quốc tế, minh chứng thủ tục tố tụng quốc tế có xuất phát điểm dựa trên các quy phạm giống nhau về nội dung, được áp dụng trước hết trong thủ tục tố tụng quốc gia và dần dần trở thành một lĩnh vực hợp tác quốc tế độc lập, được điều chỉnh bằng các quy phạm luật tố tụng quốc tế; nghiên cứu vấn đề pháp điển hóa các quy phạm điều chỉnh các quan hệ tố tụng; làm rõ hơn thẩm quyền siêu quốc gia của các tòa án quốc tế, сó cân nhắc đến quan điểm thẩm quyền không thể tách rời, thẩm quyền đương nhiên cùng với sự phát triển trong thực tiễn tư pháp; tính siêu quốc gia và tính bổ trợ được xem là những hi...

 • 4083-85-7632-1-10-20170712.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Bính (2017)

 • Bài viết nghiên cứu về luật tố tụng quốc tế và các quan hệ tố tụng liên quan đến thủ tục tố tụng quốc tế, minh chứng thủ tục tố tụng quốc tế có xuất phát điểm dựa trên các quy phạm giống nhau về nội dung, được áp dụng trước hết trong thủ tục tố tụng quốc gia và dần dần trở thành một lĩnh vực hợp tác quốc tế độc lập, được điều chỉnh bằng các quy phạm luật tố tụng quốc tế; nghiên cứu vấn đề pháp điển hóa các quy phạm điều chỉnh các quan hệ tố tụng; làm rõ hơn thẩm quyền siêu quốc gia của các tòa án quốc tế, сó cân nhắc đến quan điểm thẩm quyền không thể tách rời, thẩm quyền đương nhiên cùng với sự phát triển trong thực tiễn tư pháp; tính siêu quốc gia và tính bổ trợ được xem là những hi...

Browsing by Author Lê, Văn Bính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52
 • TC_001121.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Bính (2007)

 • Bảo lưu và tuyên bố của quốc gia khi ký, phê chuẩn hoặc gia nhập điều ước quốc tế là công việc quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước. Nên việc tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề này là cần thiết đối với sinh viên học luật và các độc giả quan tâm. Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đề xuất nên bổ sung khái niệm “Tuyên bố” liên quan đến hoạt động điều ước vào Luật về ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005 của Việt Nam.

 • 00050003249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Hiệp;  Advisor: Lê, Văn Bính (2014)

 • Tài sản trí tuệ đang ngày càng trở thành một loại tài sản quan trọng của tổ chức, cá nhân và nền kinh tế đất nước. Bên cạnh quyền tác giả và quyền đối với giống cây trồng mới, tài sản trí tuệ còn bao gồm sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và bí mật kinh doanh, v.v.. hay còn được gọi chung là các đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN). Chúng là sản phẩm của hoạt động trí tuệ con người, tồn tại dưới dạng thông tin và tri thức. Tài sản trí tuệ là nhân tố quyết định gia tăng giá trị của sản phẩm và dịch vụ, cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngày càng n...

 • 00050003249.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Hiệp, 1981-;  Advisor: Lê, Văn Bính (2014)

 • Làm rõ các vấn đề cơ bản liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp; định nghĩa, đặc điểm và vai trò của quyền sở hữu công nghiệp. Tìm hiểu các cơ chế khác nhau về đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại nước ngoài; Thực trạng về việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các chủ thể Việt Nam ở trong và ngoài nước. Phân tích một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam tại nước ngoài. Nghiên cưu kinh nghiệm quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại nước ngoài. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể để bảo hộ hiệu quả quyền sở hữu công nghiệp tổ chức, cá nhân Việt Nam tại nước ngoài.

 • V_L0_01611_Tom_tat.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Văn Thìn;  Advisor: Lê, Văn Bính (2007)

 • Tổng quan về can thiệp nhân đạo quốc tế: quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề can thiệp nhân đạo". Lịch sử xuất hiện, ý nghĩa của hoạt động can thiệp nhân đạo, cơ chế bảo đảm cho các hoạt động can thiệp nhân đạo, các hình thức và chủ thể thực hiện (...)"

 • 00050000555_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Bùi Toản;  Advisor: Lê, Văn Bính (2010)

 • Nghiên cứu nguồn gốc của tình trạng đánh thuế hai lần, cơ chế xóa bỏ việc đánh thuế hai lần, các nội dung cụ thể về tránh đánh thuế hai lần quy định tại các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký kết với các nước và các quy định có liên quan (...)

 • 00050007060.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Kiều Trang;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Làm sáng tỏ một cách có hệ thống về các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đặc biệt khái niệm, hậu quả, các quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam cũng như hệ thống pháp luật quốc tế về trường hợp bất khả kháng. Đồng thời, luận văn cũng đề cập đến các ví dụ thực tiễn xảy ra trên thế giới cũng như tại Việt Nam về trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, từ đó đưa ra bình luận và rút kinh nghiệm. Cuối cùng luận văn thể hiện quan điểm và đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

 • 435-1-828-1-10-20160504.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lê, Văn Bính; Phan, Văn Mạnh (2016)

 • Bài viết này sẽ phân tích và bình luận về các vấn đề: i) về các thực thể được thành lập vi phạm các quy phạm và các nguyên tắc của luật quốc tế; ii) một thực thể sẽ nhận được sự công nhận pháp lý quốc tế khi nó được thành lập phù hợp với các nguyên tắc và các quy phạm pháp luật quốc tế; iii) khi một lãnh thổ ly khai hay tự xưng mà xuất hiện trên lãnh thổ của một quốc gia, dưới bất kỳ phương thức nào, thì quốc gia đó có toàn quyền loại bỏ thực thể như vậy vì đã xâm phạm nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đây là một vấn đề luôn có tính mới, cần nghiên cứu, đặc biệt hiện nay đang có sự xuất hiện nhà nước ly khai và tự xưng (IS) trái với quy định của luật quốc tế.

 • 00050006965.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Chương 1: Khái quát chung về chế độ tử tuất. Chương 2: Thực trạng chế độ tử tuất và thực tiễn ở VIệt Nam. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ tử tuất ở Việt Nam.

 • 00050001567_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thanh Hòa;  Advisor: Lê, Văn Bính (2012)

 • Trình bày về khái niệm, định nghĩa, đặc điểm và các nguyên tắc của dẫn độ tội phạm. Nghiên cứu quy định của pháp luật quốc tế về dẫn độ tội phạm: Các quy định trong một số điều ước quốc tế đa phương toàn cầu về dẫn độ tội phạm (về nghĩa vụ dẫn độ tội phạm, (...)

 • 00050004969_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Bích Trâm;  Advisor: Lê, Văn Bính (2014)

 • Đề tài luận văn là công trình được nghiên cứu một cách tổng thể các vấn đề về lý luận và thực tiễn về hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu và hậu quả phát sinh từ loại hợp đồng này. Kết quả của đề tài có thể được dùng làm phương tiện tham khảo nhằm ngăn chặn nguyên nhân phát sinh hợp đồng mua bán hàng hóa vô hiệu, cũng như tham khảo cho việc giải quyết hậu quả phát sinh từ hợp đồng vô hiệu.

 • 964-1-1872-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Bính (2011)

 • Khủng bố quốc tế chưa có khái niệm chung trong luật quốc tế hiện đại. Vì tính phức tạp của hiện tượng xã hội đặc biệt này mà các nhà nghiên cứu chưa thể đưa ra một khái niệm chung mà đạt được sự đồng thuận của các quốc gia trên thế giới. Bài viết có tính trao đổi về bản chất của vấn đề này.

 • 4083-85-7632-1-10-20170712.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Bính (2017)

 • Bài viết nghiên cứu về luật tố tụng quốc tế và các quan hệ tố tụng liên quan đến thủ tục tố tụng quốc tế, minh chứng thủ tục tố tụng quốc tế có xuất phát điểm dựa trên các quy phạm giống nhau về nội dung, được áp dụng trước hết trong thủ tục tố tụng quốc gia và dần dần trở thành một lĩnh vực hợp tác quốc tế độc lập, được điều chỉnh bằng các quy phạm luật tố tụng quốc tế; nghiên cứu vấn đề pháp điển hóa các quy phạm điều chỉnh các quan hệ tố tụng; làm rõ hơn thẩm quyền siêu quốc gia của các tòa án quốc tế, сó cân nhắc đến quan điểm thẩm quyền không thể tách rời, thẩm quyền đương nhiên cùng với sự phát triển trong thực tiễn tư pháp; tính siêu quốc gia và tính bổ trợ được xem là những hi...

 • 4083-85-7632-1-10-20170712.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Bính (2017)

 • Bài viết nghiên cứu về luật tố tụng quốc tế và các quan hệ tố tụng liên quan đến thủ tục tố tụng quốc tế, minh chứng thủ tục tố tụng quốc tế có xuất phát điểm dựa trên các quy phạm giống nhau về nội dung, được áp dụng trước hết trong thủ tục tố tụng quốc gia và dần dần trở thành một lĩnh vực hợp tác quốc tế độc lập, được điều chỉnh bằng các quy phạm luật tố tụng quốc tế; nghiên cứu vấn đề pháp điển hóa các quy phạm điều chỉnh các quan hệ tố tụng; làm rõ hơn thẩm quyền siêu quốc gia của các tòa án quốc tế, сó cân nhắc đến quan điểm thẩm quyền không thể tách rời, thẩm quyền đương nhiên cùng với sự phát triển trong thực tiễn tư pháp; tính siêu quốc gia và tính bổ trợ được xem là những hi...