Browsing by Author Phan, Kế Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Hồng; Phan, Kế Lộc (2017)

 • Chi Ráng màng (Hymenophyllum Sm.) với khoảng 250 loài trên thế giới là chi có số lượng loài lớn nhất trong họ Ráng màng Hymenophyllaceae [1]. Theo các hệ thống phân loại trước đây, đặc điểm chẩn loại các loài trong chi là tổng bao dạng hai mảnh [2, 3]. Tuy nhiên, đến năm 2006, dựa trên phương pháp phân loại bằng hình thái kết hợp sinh học phân tử, A. Ebihara và đồng nghiệp đã đưa ra một cái nhìn mới về phát sinh chủng loại họ Ráng màng Hymenophyllaceae. Hệ thống này đã được chấp nhận và sử dụng bởi nhiều nhà thực vật trên thế giới. Theo đó, đặc điểm chuẩn loại các loài trong chi là thân rễ dạng bò, không lông hoặc có lông màu nhạt thưa thớt. Do vậy mà nhiều tổ hợp tên mớ...

 • 01050003169.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng;  Advisor: Nguyễn, Trung Thành; Phan, Kế Lộc (2016)

 • Với nhiệm vụ góp phần tạo nên một hệ thống thực vật hợp lý cho tất cả các taxon thực vật, phân loại học thực vật đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc khám phá và khai thác thực vật của con người, trước hết là tạo ra sự thống nhất về danh pháp thực vật nhằm hỗ trợ con người có thể trao đổi với nhau đó là giúp chúng ta lĩnh hội về sự đa dạng thực vật và cung cấp các thông tin về vai trò của chúng trong sinh quyển cũng như trong đời sống của con người

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Kế Lộc; Nguyễn, Thị Nhung; Nguyễn, Thị Anh Duyên (2017)

 • Gạo Bombax L. (Malvaceae- Bombacoideae) là một chi nhỏ gồm 8 loài phân bố ở vùng Cổ nhiệt đới. Cho đến nay, ở Việt Nam đã ghi nhận được 4 loài là B. albidum Gagnep., B. anceps Pierre, B. ceiba L. và B. insigne Wall. Mục đích của bài báo là góp phần bổ sung thành phần loài và sự phân bố của chi Gạo Bombax L. ở đây. Ba số hiệu mẫu thực vật khô của các loài mọc hoang dại và ba số hiệu cuả loài Hoa gạo trồng đã được thu thập, nghiên cứu và lưu trữ tại HNU. Lần đầu tiên đã bổ sung loài Gạo giống căm Bombax cf. cambodiense Pierre, tìm thêm điểm phân bố mới của loài Gạo trắng hồng Bombax anceps Pierre ở cách ly xa về phía bắc và mô tả bổ sung một số đặc điểm chủ yếu của bộ nhị đ...

Browsing by Author Phan, Kế Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thị Hồng; Phan, Kế Lộc (2017)

 • Chi Ráng màng (Hymenophyllum Sm.) với khoảng 250 loài trên thế giới là chi có số lượng loài lớn nhất trong họ Ráng màng Hymenophyllaceae [1]. Theo các hệ thống phân loại trước đây, đặc điểm chẩn loại các loài trong chi là tổng bao dạng hai mảnh [2, 3]. Tuy nhiên, đến năm 2006, dựa trên phương pháp phân loại bằng hình thái kết hợp sinh học phân tử, A. Ebihara và đồng nghiệp đã đưa ra một cái nhìn mới về phát sinh chủng loại họ Ráng màng Hymenophyllaceae. Hệ thống này đã được chấp nhận và sử dụng bởi nhiều nhà thực vật trên thế giới. Theo đó, đặc điểm chuẩn loại các loài trong chi là thân rễ dạng bò, không lông hoặc có lông màu nhạt thưa thớt. Do vậy mà nhiều tổ hợp tên mớ...

 • 01050003169.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng;  Advisor: Nguyễn, Trung Thành; Phan, Kế Lộc (2016)

 • Với nhiệm vụ góp phần tạo nên một hệ thống thực vật hợp lý cho tất cả các taxon thực vật, phân loại học thực vật đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc khám phá và khai thác thực vật của con người, trước hết là tạo ra sự thống nhất về danh pháp thực vật nhằm hỗ trợ con người có thể trao đổi với nhau đó là giúp chúng ta lĩnh hội về sự đa dạng thực vật và cung cấp các thông tin về vai trò của chúng trong sinh quyển cũng như trong đời sống của con người

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Kế Lộc; Nguyễn, Thị Nhung; Nguyễn, Thị Anh Duyên (2017)

 • Gạo Bombax L. (Malvaceae- Bombacoideae) là một chi nhỏ gồm 8 loài phân bố ở vùng Cổ nhiệt đới. Cho đến nay, ở Việt Nam đã ghi nhận được 4 loài là B. albidum Gagnep., B. anceps Pierre, B. ceiba L. và B. insigne Wall. Mục đích của bài báo là góp phần bổ sung thành phần loài và sự phân bố của chi Gạo Bombax L. ở đây. Ba số hiệu mẫu thực vật khô của các loài mọc hoang dại và ba số hiệu cuả loài Hoa gạo trồng đã được thu thập, nghiên cứu và lưu trữ tại HNU. Lần đầu tiên đã bổ sung loài Gạo giống căm Bombax cf. cambodiense Pierre, tìm thêm điểm phân bố mới của loài Gạo trắng hồng Bombax anceps Pierre ở cách ly xa về phía bắc và mô tả bổ sung một số đặc điểm chủ yếu của bộ nhị đ...