Browsing by Author Nguyễn, Quỳnh Uyển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 01050000493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về vi khuẩn B: Sơ lược về vi khuẩn B. subtilis, cấu trúc operon lac, gen lacZ và β- galactosidase, Vector biểu hiện gen trong vi khuẩn, cài nhập vector biểu hiện vào B. subtilis. Giới thiệu nguyên liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả đạt được và đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu của đề tài

 • 01050000493_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về vi khuẩn B: Sơ lược về vi khuẩn B. subtilis, cấu trúc operon lac, gen lacZ và β- galactosidase, Vector biểu hiện gen trong vi khuẩn, cài nhập vector biểu hiện vào B. subtilis. Giới thiệu nguyên liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra kết quả và thảo luận: Thiết kế vector pUL1(PrrnO-RBS (spoVG)) dựa trên vector pET28b; Nhân dòng gen lacZ mã hóa cho enzyme β-galactosidase trong vector pUL1; Nhân dòng đoạn PrrnO-RBS (spoVG)-lacZ trong vector pDG364 tạo pUL2; Xác định hoạt độ của enzyme β-galactosidase.

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2017)

 • Vi khuẩn lactic (Lactic Acid Bacteria, LAB) nói chung và Lactobacillus plantarum nói riêng được ứng dụng rộng rãi trong thực tế đặc biệt là trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và y tế,… Bacteriocin, được sinh tổng hợp bởi LAB, là chất kháng khuẩn an toàn, không gây dị ứng và không gây hại cho sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, nhiệt độ và thời gian nuôi cấy tối ưu của chủng vi khuẩn L. plantarum UL487 để thu được hoạt tính bacteriocin cao nhất là 30 o C và 1 ngày. Một số tính chất của bacteriocin được khảo sát trong nghiên cứu này bao gồm hoạt độ đối với 5 chủng vi sinh vật kiểm định, ảnh hưởng của pH cũng như ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính bacteriocin....

 • DT_00539.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Võ, Thị Thương Lan; Trần, Kiêm Hảo; Trịnh, Hồng Thái; Lê, Nhật Minh; Nguyễn, Quỳnh Uyển; Nguyễn, Thị Trung (2005)

 • Nghiên cứu tách chiết ADN từ bệnh phẩm máu để dùng cho kỹ thuật PCR-RFLP với các cặp mồi đặc hiệu nhằm phân tích các đột biến điểm của gen mã cho yếu tố VIII liên quan đến bệnh máu khó đông. Nghiên cứu tách chiết ADN từ tóc của bệnh nhi dùng cho kỹ thuật nested-PCR và PCR-RFLP nhằm phát hiện đột biến điểm, đột biến mất đoạn trên gen CYP21 liên quan đến bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh. Đưa ra mối liên hệ giữa kiểu gen và kiểu hình cho bệnh nhân mắc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh Sử dụng phương pháp đa hình ADN (PCR-RFLP) phân tích đột biến trên intron 18 của gen mã cho yếu tố VIII liên quan đến bệnh di truyền gây khó đông máu. Sử dụng phương pháp nested-PCR và kết hợp vớiPCR-RF...

 • 00060000229.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Võ, Thị Thương Lan; Tạ, Bích Thuận; Nguyễn, Quỳnh Uyển; Phạm, Anh Thùy Dương (2012)

 • Phân lập gen mã cho cecropin từ ruồi Drosophila melanogaster và nhộng Bombyxmori. Tách dòng cecropin cải biến từ muỗi Culex quinquefasciatus. Thiết kế vector pET biểu hiện các loài cecropin trong vi khuẩn. Thiết kế vector pGEX biểu hiện các loại cecropin cải biến trong vi khuẩn. Tối ưu điều kiện nuôi cấy vi khuẩn để thu nhận protein tái tổ hợp. Xác định độ bền của các loại cecropin với các điều kiện xử lý biến tính. Xác định hoạt tính của các cecropin tái tổ hợp, cecropin cải biến. Đánh giá tác dụng của các cecropin đến tính nguyên vẹn của ADN

 • 00060000229.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Võ, Thị Thương Lan; Tạ, Bích Thuận; Phạm, Anh Thùy Dương; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2012)

 • Phân lập gen mã cho cecropin từ ruồi Drosophila melanogaster và nhộng Bombyxmori. Tách dòng cecropin cải biến từ muỗi Culex quinquefasciatus. Thiết kế vector pET biểu hiện các loài cecropin trong vi khuẩn. Thiết kế vector pGEX biểu hiện các loại cecropin cải biến trong vi khuẩn. Tối ưu điều kiện nuôi cấy vi khuẩn để thu nhận protein tái tổ hợp. Xác định độ bền của các loại cecropin với các điều kiện xử lý biến tính. Xác định hoạt tính của các cecropin tái tổ hợp, cecropin cải biến. Đánh giá tác dụng của các cecropin đến tính nguyên vẹn của ADN

 • 01050004619.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Hoàng Anh;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Nguyễn, Quang Huy (2020)

 • Tổng quan về Vi khuẩn lactic; Bacteriocin và tình hình nghiên cứu và ứng dụng của vi khuẩn lactic. Tìm hiểu về Chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum cũng như nghiên cứu về điều kiện thích hợp cho khả năng sinh tổng hợp bacteriocin. Đưa ra các kết quả thảo luận: Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của chủng vi khuẩn L. plantarum UL487; Một số tính chất của bacteriocin từ chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum UL487 ; Khảo sát khả năng kháng khuẩn của bacteriocin từ chủng L. plantarum UL487 ; Tinh sạch bacteriocin sinh tổng hợp từ chủng Lactobacillus plantarum UL487 ; Nhân dòng và giải trình tự gen

 • 01050001292_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Phương Liên;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển (2013; Wed Jan 15 01:58:52 2014)

 • 69 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Di truyền học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; So sánh trình tự phân đoạn S7 của 12 mẫu virus Lùn sọc đen phương Nam (LSĐPN) thu tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam với trình tự S7 các chủng virus thuộc họ Reoviridae cho thấy chủng virus gây bệnh lúa lùn sọc đen ở Lào Cai là virus SRBSDV, thuộc họReovi (...); Electronic Resources

 • 01050004289.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lệ;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Lê, Hồng Điệp (2019)

 • Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic có khả năng sinh tổng hợp bacteriocin và định danh. Qua đó, xác định ảnh hưởng của pH, nhiệt độ, enzyme tiêu hóa đến hoạt tính bacteriocin và sơ bộ tinh sạch bacteriocin nhằm góp phần làm phong phú thêm những thông tin cũng như tiềm năng ứng dụng từ bacteriocin được sinh tổng hợp từ vi khuẩn LAB.

 • Chi Uyen 2..pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Võ, Thị Lan Thương (2018-11)

 • Lactic Acid Bacteria (LAB) have been approved by FDA as GRAS (Generally Recognized as Safe). Among LAB, Lactobacillus plantarum along with other species in the genus Lactobacillus shows its roles in many fields, especially in the food industry. In this study, the deduced amino acids of cold shock protein (Csp) in the strain Lactobacillus plantarum UL497 were compared with those of the reported cold shock proteins, including CspL, CspC and CspP of Lactobacillus plantarum NC8. Then, after freezing, the survival of the bacteria with temperature downshift from 30°C to 8°C for 2, 5 and 8 hours at the growing log phase was determined. In particular, after freezing, the survival percent...

 • Chị Uyển 3. agr1-7-1-013.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào; Lưu, Thị Thanh Huế; Hoàng, Văn Thái; Nguyễn, Huỳnh Minh Quyên; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2018-06)

 • Lactic acid bacteria (LAB) have been applied in many fields like food industry, pharmacy and medicine due to their valuable properties such as the ability to secret some bioactive compounds including organic acids, exopolysaccharides and bacteriocins. In this study, the identification and the nucleotide sequences of plnA and plnEF genes of a LAB strain isolated from the fermented tofu “chao” in Hue province (Vietnam) were studied. In particular, the strain was identified as Lactobacillus plantarum and the sequences of the plnA and plnEF genes were 95% and 98% identical to those of L. plantarum subsp. plantarum strain E1 on the GenBank, respectively

 • 8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Phạm, Thị Nga; Nghiêm, Phương Hiền; Phan, Thị Hà; Nguyễn, Huỳnh Minh Quyên; Dương, Văn Hợp; Nguyễn, Viết Không (2015)

 • Lở mồm long móng là một trong những bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam. Để giảm thiệt hại kinh tế, hằng năm nước ta phải tiêu tốn lượng tiền không nhỏ để nhập khẩu vacxin phòng chống bệnh này. Do vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành sàng lọc các chủng vi khuẩn và xạ khuẩn có hoạt tính trung hòa virus gây bệnh trên dòng tế bào BHK21 nhằm bước đầu chủ động nguồn sinh phẩm phòng chống bệnh trong nước và cung cấp những thông tin về những chủng có hoạt tính quý giá làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo. Kết quả bước đầu cho thấy, từ 500 chủng vi khuẩn và xạ khuẩn, 6 chủng có hoạt tính kìm hãm protease (protease inhibitor) đã được...

 • document(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Phạm, Thị Nga; Nghiêm, Phương Hiền; Phan, Thị Hà; Nguyễn, Huỳnh Minh Quyên; Dương, Văn Hợp; Nguyễn, Viết Không (2015)

 • Lở mồm long móng là một trong những bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam. Để giảm thiệt hại kinh tế, hằng năm nước ta phải tiêu tốn lượng tiền không nhỏ để nhập khẩu vacxin phòng chống bệnh này. Do vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành sàng lọc các chủng vi khuẩn và xạ khuẩn có hoạt tính trung hòa virus gây bệnh trên dòng tế bào BHK21 nhằm bước đầu chủ động nguồn sinh phẩm phòng chống bệnh trong nước và cung cấp những thông tin về những chủng có hoạt tính quý giá làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo. Kết quả bước đầu cho thấy, từ 500 chủng vi khuẩn và xạ khuẩn, 6 chủng có hoạt tính kìm hãm protease (protease inhibitor) đã được...

 • Chi Uyen 1. 20180927 0974-7435-14-172.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Thị Mỹ Lệ (2018-09)

 • Lactic Acid Bacteria (LAB) and bacteriocins have been applied in many fields in our life. Among LAB, Lactobacillus plantarum plays some essential roles such as starter cultures or probiotics. In this study, bacteriocin synthesized by the strain L. plantarum UL485 isolated from the fermented “Chao” of Hue province in Vietnam was partly characterized. In addition, cold shock protein (Csp) in the strain and the survival of the bacteria with temperature down-shift after freezing were primarily studied. In particular, the effects of pH and temperature on the bacteriocin, containing in the culture supernatant of the strain were evaluated. The bacteriocin was also partly purified via ca...

 • 00060000163.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Phan, Thị Hà; Hoàng, Văn Vinh; Hoàng, Thu Hà (2012)

 • Thiết kế vector biểu hiện gen trong tế bào sinh dưỡng của vi khuẩn B. subtilis mà không cần sử dụng chất cảm ứng. Vector được thiết kế phải có đầy đủ các yếu tố sau: Promotor - mạnh, hoạt động liên tục của B. subtilis để gen được cài đặt có thể biểu hiện mà không cần sử dụng chất cảm ứng (inducer). Vị trí bám của ribosome - vị trí bám tốt của gen biểu hiện mạnh trong vi khuẩn B. subtilis. Vị trí cắt đa điểm - có vị trí cắt đa điểm của các enzyme giới hạn thương phẩm phổ biến. Vector thiết kế phải có đoạn tương đồng với nhiễm sắc thể của vi khuẩn B. subtilis để có thể xảy ra trao đổi kép giữa vector và nhiễm sắc thể của vi khuẩn. Có dấu chuẩn để sàng lọc vi sinh vật đã được biến nạp ve...

Browsing by Author Nguyễn, Quỳnh Uyển

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
 • 01050000493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về vi khuẩn B: Sơ lược về vi khuẩn B. subtilis, cấu trúc operon lac, gen lacZ và β- galactosidase, Vector biểu hiện gen trong vi khuẩn, cài nhập vector biểu hiện vào B. subtilis. Giới thiệu nguyên liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Trình bày một số kết quả đạt được và đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu của đề tài

 • 01050000493_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển (2012)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về vi khuẩn B: Sơ lược về vi khuẩn B. subtilis, cấu trúc operon lac, gen lacZ và β- galactosidase, Vector biểu hiện gen trong vi khuẩn, cài nhập vector biểu hiện vào B. subtilis. Giới thiệu nguyên liệu, thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra kết quả và thảo luận: Thiết kế vector pUL1(PrrnO-RBS (spoVG)) dựa trên vector pET28b; Nhân dòng gen lacZ mã hóa cho enzyme β-galactosidase trong vector pUL1; Nhân dòng đoạn PrrnO-RBS (spoVG)-lacZ trong vector pDG364 tạo pUL2; Xác định hoạt độ của enzyme β-galactosidase.

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Quang Huy; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2017)

 • Vi khuẩn lactic (Lactic Acid Bacteria, LAB) nói chung và Lactobacillus plantarum nói riêng được ứng dụng rộng rãi trong thực tế đặc biệt là trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và y tế,… Bacteriocin, được sinh tổng hợp bởi LAB, là chất kháng khuẩn an toàn, không gây dị ứng và không gây hại cho sức khỏe con người. Trong nghiên cứu này, nhiệt độ và thời gian nuôi cấy tối ưu của chủng vi khuẩn L. plantarum UL487 để thu được hoạt tính bacteriocin cao nhất là 30 o C và 1 ngày. Một số tính chất của bacteriocin được khảo sát trong nghiên cứu này bao gồm hoạt độ đối với 5 chủng vi sinh vật kiểm định, ảnh hưởng của pH cũng như ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính bacteriocin....

 • DT_00539.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Võ, Thị Thương Lan; Trần, Kiêm Hảo; Trịnh, Hồng Thái; Lê, Nhật Minh; Nguyễn, Quỳnh Uyển; Nguyễn, Thị Trung (2005)

 • Nghiên cứu tách chiết ADN từ bệnh phẩm máu để dùng cho kỹ thuật PCR-RFLP với các cặp mồi đặc hiệu nhằm phân tích các đột biến điểm của gen mã cho yếu tố VIII liên quan đến bệnh máu khó đông. Nghiên cứu tách chiết ADN từ tóc của bệnh nhi dùng cho kỹ thuật nested-PCR và PCR-RFLP nhằm phát hiện đột biến điểm, đột biến mất đoạn trên gen CYP21 liên quan đến bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh. Đưa ra mối liên hệ giữa kiểu gen và kiểu hình cho bệnh nhân mắc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh Sử dụng phương pháp đa hình ADN (PCR-RFLP) phân tích đột biến trên intron 18 của gen mã cho yếu tố VIII liên quan đến bệnh di truyền gây khó đông máu. Sử dụng phương pháp nested-PCR và kết hợp vớiPCR-RF...

 • 00060000229.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Võ, Thị Thương Lan; Tạ, Bích Thuận; Nguyễn, Quỳnh Uyển; Phạm, Anh Thùy Dương (2012)

 • Phân lập gen mã cho cecropin từ ruồi Drosophila melanogaster và nhộng Bombyxmori. Tách dòng cecropin cải biến từ muỗi Culex quinquefasciatus. Thiết kế vector pET biểu hiện các loài cecropin trong vi khuẩn. Thiết kế vector pGEX biểu hiện các loại cecropin cải biến trong vi khuẩn. Tối ưu điều kiện nuôi cấy vi khuẩn để thu nhận protein tái tổ hợp. Xác định độ bền của các loại cecropin với các điều kiện xử lý biến tính. Xác định hoạt tính của các cecropin tái tổ hợp, cecropin cải biến. Đánh giá tác dụng của các cecropin đến tính nguyên vẹn của ADN

 • 00060000229.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Võ, Thị Thương Lan; Tạ, Bích Thuận; Phạm, Anh Thùy Dương; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2012)

 • Phân lập gen mã cho cecropin từ ruồi Drosophila melanogaster và nhộng Bombyxmori. Tách dòng cecropin cải biến từ muỗi Culex quinquefasciatus. Thiết kế vector pET biểu hiện các loài cecropin trong vi khuẩn. Thiết kế vector pGEX biểu hiện các loại cecropin cải biến trong vi khuẩn. Tối ưu điều kiện nuôi cấy vi khuẩn để thu nhận protein tái tổ hợp. Xác định độ bền của các loại cecropin với các điều kiện xử lý biến tính. Xác định hoạt tính của các cecropin tái tổ hợp, cecropin cải biến. Đánh giá tác dụng của các cecropin đến tính nguyên vẹn của ADN

 • 01050004619.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Thị Hoàng Anh;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Nguyễn, Quang Huy (2020)

 • Tổng quan về Vi khuẩn lactic; Bacteriocin và tình hình nghiên cứu và ứng dụng của vi khuẩn lactic. Tìm hiểu về Chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum cũng như nghiên cứu về điều kiện thích hợp cho khả năng sinh tổng hợp bacteriocin. Đưa ra các kết quả thảo luận: Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho khả năng sinh tổng hợp bacteriocin của chủng vi khuẩn L. plantarum UL487; Một số tính chất của bacteriocin từ chủng vi khuẩn Lactobacillus plantarum UL487 ; Khảo sát khả năng kháng khuẩn của bacteriocin từ chủng L. plantarum UL487 ; Tinh sạch bacteriocin sinh tổng hợp từ chủng Lactobacillus plantarum UL487 ; Nhân dòng và giải trình tự gen

 • 01050001292_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Phương Liên;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển (2013; Wed Jan 15 01:58:52 2014)

 • 69 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Di truyền học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; So sánh trình tự phân đoạn S7 của 12 mẫu virus Lùn sọc đen phương Nam (LSĐPN) thu tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam với trình tự S7 các chủng virus thuộc họ Reoviridae cho thấy chủng virus gây bệnh lúa lùn sọc đen ở Lào Cai là virus SRBSDV, thuộc họReovi (...); Electronic Resources

 • 01050004289.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Lệ;  Advisor: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Lê, Hồng Điệp (2019)

 • Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic có khả năng sinh tổng hợp bacteriocin và định danh. Qua đó, xác định ảnh hưởng của pH, nhiệt độ, enzyme tiêu hóa đến hoạt tính bacteriocin và sơ bộ tinh sạch bacteriocin nhằm góp phần làm phong phú thêm những thông tin cũng như tiềm năng ứng dụng từ bacteriocin được sinh tổng hợp từ vi khuẩn LAB.

 • Chi Uyen 2..pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Võ, Thị Lan Thương (2018-11)

 • Lactic Acid Bacteria (LAB) have been approved by FDA as GRAS (Generally Recognized as Safe). Among LAB, Lactobacillus plantarum along with other species in the genus Lactobacillus shows its roles in many fields, especially in the food industry. In this study, the deduced amino acids of cold shock protein (Csp) in the strain Lactobacillus plantarum UL497 were compared with those of the reported cold shock proteins, including CspL, CspC and CspP of Lactobacillus plantarum NC8. Then, after freezing, the survival of the bacteria with temperature downshift from 30°C to 8°C for 2, 5 and 8 hours at the growing log phase was determined. In particular, after freezing, the survival percent...

 • Chị Uyển 3. agr1-7-1-013.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Anh Đào; Lưu, Thị Thanh Huế; Hoàng, Văn Thái; Nguyễn, Huỳnh Minh Quyên; Nguyễn, Quỳnh Uyển (2018-06)

 • Lactic acid bacteria (LAB) have been applied in many fields like food industry, pharmacy and medicine due to their valuable properties such as the ability to secret some bioactive compounds including organic acids, exopolysaccharides and bacteriocins. In this study, the identification and the nucleotide sequences of plnA and plnEF genes of a LAB strain isolated from the fermented tofu “chao” in Hue province (Vietnam) were studied. In particular, the strain was identified as Lactobacillus plantarum and the sequences of the plnA and plnEF genes were 95% and 98% identical to those of L. plantarum subsp. plantarum strain E1 on the GenBank, respectively

 • 8.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Phạm, Thị Nga; Nghiêm, Phương Hiền; Phan, Thị Hà; Nguyễn, Huỳnh Minh Quyên; Dương, Văn Hợp; Nguyễn, Viết Không (2015)

 • Lở mồm long móng là một trong những bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam. Để giảm thiệt hại kinh tế, hằng năm nước ta phải tiêu tốn lượng tiền không nhỏ để nhập khẩu vacxin phòng chống bệnh này. Do vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành sàng lọc các chủng vi khuẩn và xạ khuẩn có hoạt tính trung hòa virus gây bệnh trên dòng tế bào BHK21 nhằm bước đầu chủ động nguồn sinh phẩm phòng chống bệnh trong nước và cung cấp những thông tin về những chủng có hoạt tính quý giá làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo. Kết quả bước đầu cho thấy, từ 500 chủng vi khuẩn và xạ khuẩn, 6 chủng có hoạt tính kìm hãm protease (protease inhibitor) đã được...

 • document(5).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Phạm, Thị Nga; Nghiêm, Phương Hiền; Phan, Thị Hà; Nguyễn, Huỳnh Minh Quyên; Dương, Văn Hợp; Nguyễn, Viết Không (2015)

 • Lở mồm long móng là một trong những bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi tại Việt Nam. Để giảm thiệt hại kinh tế, hằng năm nước ta phải tiêu tốn lượng tiền không nhỏ để nhập khẩu vacxin phòng chống bệnh này. Do vậy, trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành sàng lọc các chủng vi khuẩn và xạ khuẩn có hoạt tính trung hòa virus gây bệnh trên dòng tế bào BHK21 nhằm bước đầu chủ động nguồn sinh phẩm phòng chống bệnh trong nước và cung cấp những thông tin về những chủng có hoạt tính quý giá làm tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo. Kết quả bước đầu cho thấy, từ 500 chủng vi khuẩn và xạ khuẩn, 6 chủng có hoạt tính kìm hãm protease (protease inhibitor) đã được...

 • Chi Uyen 1. 20180927 0974-7435-14-172.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Đồng, Thị Hoàng Anh; Nguyễn, Thị Mỹ Lệ (2018-09)

 • Lactic Acid Bacteria (LAB) and bacteriocins have been applied in many fields in our life. Among LAB, Lactobacillus plantarum plays some essential roles such as starter cultures or probiotics. In this study, bacteriocin synthesized by the strain L. plantarum UL485 isolated from the fermented “Chao” of Hue province in Vietnam was partly characterized. In addition, cold shock protein (Csp) in the strain and the survival of the bacteria with temperature down-shift after freezing were primarily studied. In particular, the effects of pH and temperature on the bacteriocin, containing in the culture supernatant of the strain were evaluated. The bacteriocin was also partly purified via ca...

 • 00060000163.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quỳnh Uyển; Phan, Thị Hà; Hoàng, Văn Vinh; Hoàng, Thu Hà (2012)

 • Thiết kế vector biểu hiện gen trong tế bào sinh dưỡng của vi khuẩn B. subtilis mà không cần sử dụng chất cảm ứng. Vector được thiết kế phải có đầy đủ các yếu tố sau: Promotor - mạnh, hoạt động liên tục của B. subtilis để gen được cài đặt có thể biểu hiện mà không cần sử dụng chất cảm ứng (inducer). Vị trí bám của ribosome - vị trí bám tốt của gen biểu hiện mạnh trong vi khuẩn B. subtilis. Vị trí cắt đa điểm - có vị trí cắt đa điểm của các enzyme giới hạn thương phẩm phổ biến. Vector thiết kế phải có đoạn tương đồng với nhiễm sắc thể của vi khuẩn B. subtilis để có thể xảy ra trao đổi kép giữa vector và nhiễm sắc thể của vi khuẩn. Có dấu chuẩn để sàng lọc vi sinh vật đã được biến nạp ve...