Browsing by Author Nguyễn, Hữu Dư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31
 • 01051000028.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2017)

 • Luận văn chứng minh được dãy nghiêm Xn(t) của phương trình động lực trên dãy thang thời gian Tn hội tụ đến nghiệm x(t) của phương trình trên thang thời gian T khi dãy thang thời gian này hội tụ đến T theo khoảng cách Hausdorff. - So sánh được tốc độ hội tụ của nghiệm của phương trình động lực với khoảng cách Hausdorff giữa các thang thời gian khi hàm f thỏa mãn điều kiện Lipschitz theo cả hai biến. - Đưa ra mối liên hệ của các miền ổn định mũ tương ứng với dãy thang thời gian hội tụ. Sau đó đưa ra điều kiện đảm bảo cho sự phụ thuộc liên tục của phổ của cặp ma trận cũng như tính ổn định mũ của phương trình động lực ẩn...

 • 01050002782.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2015)

 • Lọc Kalman khoảng là một mở rộng của lọc Kalman với mô hình không gian trạng thái được biểu diễn bởi nhiễu và các tham số có dạng khoảng. Tương tự như lọc Kalman, để xác định mô hình trạng thái, sử dụng thuật toán EM khoảng. Lọc Kalman khoảng có nhiều ứng dụng trong đời sống, xã hội như: dự báo thời tiết, theo dõi địa chấn tổng hợp, định vị vị trí… Luận văn được cấu trúc thành các phần như sau: Chương 1. Trình bày một số khái niệm cơ bản. Chương 2. Nghiên cứu lọc Kalman. Chương 3. Khoảng lồi. Chương 4. Lọc Kalman khoảng lồi. Chương 5. Ứng dụng dự báo thời tiết.

 • 01050004496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Tướng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Thanh Diệu (2020)

 • Những kết quả nghiên cứu của luận án trên các mô hình thú mồi, dịch bệnh có khả năng ứng dụng thực tiễn cao không những cho sinh học mà còn trong kinh tế, khoa học sự sống, y học dự phòng, …Hơn nữa, những kết quả trên có thể giúp các nhà sinh học xác định mức độ biến động của sự tác động của môi trường đến các cộng đồng sinh thái /dịch tễ học và còn tạo điều kiện cho những suy luận, dự đoán bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu từ các hiện tượng thực về sinh thái và bệnh truyền nhiễm

 • 01050004615.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Hoàng Dũng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2019)

 • Chương 1. Giới thiệu mô hình và kết quả -- Chương 2. Kiến thức chuẩn bị -- Chương 3. Ma trận ba đường chéo ngẫu nhiên và độ đo phổ -- Chương 4. Sự hội tụ hầu chắc chắn tới phân phối giới hạn -- Chương 5. Định lý giới hạn trung tâm

 • 01050001434_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tiến Việt;  Advisor: Nguyễn, Hồng Hải; Nguyễn, Hữu Dư (2013)

 • Chương 1; Một số kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Đồng chu trình suy biến với chỉ số 1 và số mũ Lyapunpov. Chương 3: Phương trình sai phân ẩn chỉ số 2

 • DT_00275.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Duy Tiến; Phạm, Kỳ Anh; Vũ, Hải Sâm (2002)

 • Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy cho hệ sai phân ẩn tuyến tính. Đồng thời đề cập đến tính chất động lực của hệ và chứng minh điều kiện để tồn tại nghiệm bị chặn trên toàn trục số. Chỉ ra quá trình sai phân một hệ phương trình vi phân đại số chỉ số 1 sẽ dẫn đến phương trình sai phân có chỉ số 1 và nghiệm phương trình sai phân sẽ hội tụ về nghiệm của phương trình vi phân khi bước sai phân dần đến 0

 • 01050002203.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Tiến Đức;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2014)

 • 1. Một số khái niệm mở đầu. 2. Phương trình vi phân ngẫu nhiên. 3. Mô hình thú mồi ngẫu nhiên và tính ergodic.

 • DT_00729.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn; Nguyễn, Hữu Dư; Trần, Văn Trản (2007)

 • Nghiên cứu về mặt lý thuyết một số mô hình toán học mô phỏng quá trình truyền tải vật chất trong môi trường không khí và môi trường nước. Xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình truyền tải vật chất trong môi trường khí, đề xuất phương pháp tiếp cận đối với bài toán là đưa phương trình đạo hàm riêng cấp hai tuyến tính về một hệ phương trình đạo vi-tích phân hoặc dùng lý thuyết thế vị để đưa về phương trình toán tử khả nghịch phải. Dựa theo ý tưởng của các nhà phương trình đạo hàm riêng là dùng phép biến đổi Fourier xây dựng một phương pháp cơ sở liên quan đến phép biến đổi tích phân mới nhằm cho phép giải một lớp các phương trình đạo hàm riêng cổ điển. Giải số bài toán dòng chảy hai ...

 • DT_00720.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Đình Định; Nguyễn, Minh Mẫn (2007)

 • Nghiên cứu dáng điệu nghiệm trong quá trình phát triển lâu dài của quần thể thú mồi chịu nhiễu ngẫu nhiên; Sự phát triển bền vững của các quần thể được mô tả bởi phương trình động học trên time-scale; Dáng điệu động học của quần thể thú - mồi với mô hình Modified Leslie - Gower và Holling - Type II Schemes. Kết quả nghiên cứu đạt được: Đối với quần thể thú mồi phát triển trong môi trường ngẫu nhiên, khi thời gian dần ra vô cùng, sự biến động của số lượng các loài rất lớn; Chỉ ra các điều kiện để hệ ổn định theo xấp xỉ ban đầu, sau đó chuyển định lý nổi tiếng Perron trong phương trình vi phân sang cho time-scale với giả thiết số lượng các cá thể của các loài của một quần thể được mô tả...

 • 01050002026_pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Trường;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2014)

 • Đề tài này nghiên cứu về các mô hình tuyến tính và phi tuyến tính sử dụng để dự báo tình trạng biến đổi tỷ giá lãi suất của US và UK. Chúng ta tìm cách loại bỏ yếu tố tuyến tính cho sự biến đổi tỷ giá của US và UK bằng cách tạo ra một cơ chế ưu tiên, với sự chuyển đổi từ cơ chế này sang cơ chế kia được quy định bởi một yếu tố đại diện, là một biến nào đó có trong mô hình. Khi đó chúng ta thu được một mô hình "Véc tơ tự hồi quy chuyển đổi trơn" (STVAR).

 • DT_00637.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Phạm, Kỳ Anh (2006)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của hệ PTVPĐS với hệ số hằng có chứa tham số bé; Bán kính ổn định và tính bền vững của phương trình: xây dựng công thức tính bán kính ổn định, mở rộng lý thuyết số mũ Bohl, khảo sát sự phụ thuộc của tính ổn định vững vào dữ liệu của bài toán; Các tính chất định tính của hệ: tính khả qui và hệ tuần hoàn, mở rộng các định lý cổ điển như Ergin, Floquet ,vv...Phương pháp hàm Lyapunov khảo sát tính ổn định của hệ; Mối liên hệ giữa hệ thời gian liên tục và hệ rời rạc nhận được khi rời rạc hoá; Ứng dụng trong lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình đạo hàm riêng đại số

 • DT_00308.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Kỳ Anh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Văn Nghi; Trần, Quốc Bình; Vũ, Hoàng Linh; Đào, Thị Liên (2004)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của phương trình vi phân đại số (PTVP-ĐS), tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho phương trình sai phân ẩn (PTSP ẩn) phi tuyến và mối liên hệ giữa PTVP-ĐS và PTSP ẩn, tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn, khái niệm chỉ số cho phương trình sai phân ẩn phi tuyến và tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho PTSP ẩn phi tuyến, tính chất của cặp liên hợp hai phương trình vi phân đại số

 • DT_00802.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Đình Định; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Trọng Hiếu (2008)

 • Tổng quát hóa mô hình động học quần thể đơn loài ở dạng phương trình vi phân. Nghiên cứu tính chất của điểm cân bằng của quần thể bằng cách sai phân hóa phương trình vi phân, sau đó tìm nghiệm của phương trình sai phân. Nghiên cứu sự tồn tại duy nhất của nghiệm phương trình sai phân, cũng như sự hội tụ về nghiệm đúng của nó Xem xét một loài trong quần thể phát triển theo số lượng đạt đến mức cân bằng bền vững hay không bền vững phụ thuộc khá lớn về số lượng cá thể ban đầu hay quá trình đánh bắt của con người, từ đó có chiến lược đánh bắt phù hợp để loài luôn phát triển ở dạng bền vững 1 bài báo và 2 báo cáo khoa học Đào tạo 2 học viên cao học Đưa ra các tính chất của điểm cân bằng...

 • 01050000396_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Bích Hiên;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2011)

 • Giới thiệu các quá trình ngẫu nhiên; định nghĩa và một số tính chất của chuyển động Brown; định nghĩa về time scale; tích phân trên time scale; khái niệm toán tử cực vi của quá trình Markov; khái niệm toán tử đặc trưng; khái niệm về thời gian địa phương. Trình bày chuyển động Brown trên một thang thời gian và một số tính chất.

 • 01050003082.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Đình Tùng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2016)

 • Chương 1: Trình bày một số kiến thức về thiết kế thí nghiệm và tập trung giới thiệu phương pháp bề mặt đáp ứng gồm mô hình bề mặt đáp ứng, thiết kế D-tối ưu (D-optimal) và một số thiết kế bề mặt đáp ứng phù hợp với mô hình. Chương 2: Trình bày về thiết kế Box-Behnken và xây dựng thiết kế mới dạng Box-Behnken từ thiết kế nhóm không đầy đủ có số phép thử thí nghiệm ít hơn mà vẫn giữ nguyên các tính chất của thiết kế Box-Behnken. Chương 3: Trình bày về thiết kế SPLIT-PLOT và thiết kế ước lượng tương đương SPLIT-PLOT (Equivalent-Estimation Split-Plot Design hoặc EE-SPD). Các SPD mới được xây dựng bằng thuật toán SPLIT có tính chất ước lượng tương đương, hiệu ứng bậc hai trực giao và D-hiệ...

Browsing by Author Nguyễn, Hữu Dư

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31
 • 01051000028.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2017)

 • Luận văn chứng minh được dãy nghiêm Xn(t) của phương trình động lực trên dãy thang thời gian Tn hội tụ đến nghiệm x(t) của phương trình trên thang thời gian T khi dãy thang thời gian này hội tụ đến T theo khoảng cách Hausdorff. - So sánh được tốc độ hội tụ của nghiệm của phương trình động lực với khoảng cách Hausdorff giữa các thang thời gian khi hàm f thỏa mãn điều kiện Lipschitz theo cả hai biến. - Đưa ra mối liên hệ của các miền ổn định mũ tương ứng với dãy thang thời gian hội tụ. Sau đó đưa ra điều kiện đảm bảo cho sự phụ thuộc liên tục của phổ của cặp ma trận cũng như tính ổn định mũ của phương trình động lực ẩn...

 • 01050002782.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2015)

 • Lọc Kalman khoảng là một mở rộng của lọc Kalman với mô hình không gian trạng thái được biểu diễn bởi nhiễu và các tham số có dạng khoảng. Tương tự như lọc Kalman, để xác định mô hình trạng thái, sử dụng thuật toán EM khoảng. Lọc Kalman khoảng có nhiều ứng dụng trong đời sống, xã hội như: dự báo thời tiết, theo dõi địa chấn tổng hợp, định vị vị trí… Luận văn được cấu trúc thành các phần như sau: Chương 1. Trình bày một số khái niệm cơ bản. Chương 2. Nghiên cứu lọc Kalman. Chương 3. Khoảng lồi. Chương 4. Lọc Kalman khoảng lồi. Chương 5. Ứng dụng dự báo thời tiết.

 • 01050004496.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Tướng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Thanh Diệu (2020)

 • Những kết quả nghiên cứu của luận án trên các mô hình thú mồi, dịch bệnh có khả năng ứng dụng thực tiễn cao không những cho sinh học mà còn trong kinh tế, khoa học sự sống, y học dự phòng, …Hơn nữa, những kết quả trên có thể giúp các nhà sinh học xác định mức độ biến động của sự tác động của môi trường đến các cộng đồng sinh thái /dịch tễ học và còn tạo điều kiện cho những suy luận, dự đoán bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu từ các hiện tượng thực về sinh thái và bệnh truyền nhiễm

 • 01050004615.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Hoàng Dũng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2019)

 • Chương 1. Giới thiệu mô hình và kết quả -- Chương 2. Kiến thức chuẩn bị -- Chương 3. Ma trận ba đường chéo ngẫu nhiên và độ đo phổ -- Chương 4. Sự hội tụ hầu chắc chắn tới phân phối giới hạn -- Chương 5. Định lý giới hạn trung tâm

 • 01050001434_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Tiến Việt;  Advisor: Nguyễn, Hồng Hải; Nguyễn, Hữu Dư (2013)

 • Chương 1; Một số kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Đồng chu trình suy biến với chỉ số 1 và số mũ Lyapunpov. Chương 3: Phương trình sai phân ẩn chỉ số 2

 • DT_00275.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Duy Tiến; Phạm, Kỳ Anh; Vũ, Hải Sâm (2002)

 • Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán Cauchy cho hệ sai phân ẩn tuyến tính. Đồng thời đề cập đến tính chất động lực của hệ và chứng minh điều kiện để tồn tại nghiệm bị chặn trên toàn trục số. Chỉ ra quá trình sai phân một hệ phương trình vi phân đại số chỉ số 1 sẽ dẫn đến phương trình sai phân có chỉ số 1 và nghiệm phương trình sai phân sẽ hội tụ về nghiệm của phương trình vi phân khi bước sai phân dần đến 0

 • 01050002203.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Vũ, Tiến Đức;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2014)

 • 1. Một số khái niệm mở đầu. 2. Phương trình vi phân ngẫu nhiên. 3. Mô hình thú mồi ngẫu nhiên và tính ergodic.

 • DT_00729.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn; Nguyễn, Hữu Dư; Trần, Văn Trản (2007)

 • Nghiên cứu về mặt lý thuyết một số mô hình toán học mô phỏng quá trình truyền tải vật chất trong môi trường không khí và môi trường nước. Xây dựng mô hình toán học mô tả quá trình truyền tải vật chất trong môi trường khí, đề xuất phương pháp tiếp cận đối với bài toán là đưa phương trình đạo hàm riêng cấp hai tuyến tính về một hệ phương trình đạo vi-tích phân hoặc dùng lý thuyết thế vị để đưa về phương trình toán tử khả nghịch phải. Dựa theo ý tưởng của các nhà phương trình đạo hàm riêng là dùng phép biến đổi Fourier xây dựng một phương pháp cơ sở liên quan đến phép biến đổi tích phân mới nhằm cho phép giải một lớp các phương trình đạo hàm riêng cổ điển. Giải số bài toán dòng chảy hai ...

 • DT_00720.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Đình Định; Nguyễn, Minh Mẫn (2007)

 • Nghiên cứu dáng điệu nghiệm trong quá trình phát triển lâu dài của quần thể thú mồi chịu nhiễu ngẫu nhiên; Sự phát triển bền vững của các quần thể được mô tả bởi phương trình động học trên time-scale; Dáng điệu động học của quần thể thú - mồi với mô hình Modified Leslie - Gower và Holling - Type II Schemes. Kết quả nghiên cứu đạt được: Đối với quần thể thú mồi phát triển trong môi trường ngẫu nhiên, khi thời gian dần ra vô cùng, sự biến động của số lượng các loài rất lớn; Chỉ ra các điều kiện để hệ ổn định theo xấp xỉ ban đầu, sau đó chuyển định lý nổi tiếng Perron trong phương trình vi phân sang cho time-scale với giả thiết số lượng các cá thể của các loài của một quần thể được mô tả...

 • 01050002026_pdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Trường;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2014)

 • Đề tài này nghiên cứu về các mô hình tuyến tính và phi tuyến tính sử dụng để dự báo tình trạng biến đổi tỷ giá lãi suất của US và UK. Chúng ta tìm cách loại bỏ yếu tố tuyến tính cho sự biến đổi tỷ giá của US và UK bằng cách tạo ra một cơ chế ưu tiên, với sự chuyển đổi từ cơ chế này sang cơ chế kia được quy định bởi một yếu tố đại diện, là một biến nào đó có trong mô hình. Khi đó chúng ta thu được một mô hình "Véc tơ tự hồi quy chuyển đổi trơn" (STVAR).

 • DT_00637.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hoàng Linh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Phạm, Kỳ Anh (2006)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của hệ PTVPĐS với hệ số hằng có chứa tham số bé; Bán kính ổn định và tính bền vững của phương trình: xây dựng công thức tính bán kính ổn định, mở rộng lý thuyết số mũ Bohl, khảo sát sự phụ thuộc của tính ổn định vững vào dữ liệu của bài toán; Các tính chất định tính của hệ: tính khả qui và hệ tuần hoàn, mở rộng các định lý cổ điển như Ergin, Floquet ,vv...Phương pháp hàm Lyapunov khảo sát tính ổn định của hệ; Mối liên hệ giữa hệ thời gian liên tục và hệ rời rạc nhận được khi rời rạc hoá; Ứng dụng trong lời giải số của phương trình vi phân đại số và phương trình đạo hàm riêng đại số

 • DT_00308.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Kỳ Anh; Lê, Công Lợi; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Văn Minh; Nguyễn, Văn Nghi; Trần, Quốc Bình; Vũ, Hoàng Linh; Đào, Thị Liên (2004)

 • Nghiên cứu tính ổn định vững của phương trình vi phân đại số (PTVP-ĐS), tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho phương trình sai phân ẩn (PTSP ẩn) phi tuyến và mối liên hệ giữa PTVP-ĐS và PTSP ẩn, tính ổn định và sự hội tụ của phép lặp ẩn, khái niệm chỉ số cho phương trình sai phân ẩn phi tuyến và tính giải được của bài toán giá trị ban đầu cho PTSP ẩn phi tuyến, tính chất của cặp liên hợp hai phương trình vi phân đại số

 • DT_00802.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Đình Định; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Trọng Hiếu (2008)

 • Tổng quát hóa mô hình động học quần thể đơn loài ở dạng phương trình vi phân. Nghiên cứu tính chất của điểm cân bằng của quần thể bằng cách sai phân hóa phương trình vi phân, sau đó tìm nghiệm của phương trình sai phân. Nghiên cứu sự tồn tại duy nhất của nghiệm phương trình sai phân, cũng như sự hội tụ về nghiệm đúng của nó Xem xét một loài trong quần thể phát triển theo số lượng đạt đến mức cân bằng bền vững hay không bền vững phụ thuộc khá lớn về số lượng cá thể ban đầu hay quá trình đánh bắt của con người, từ đó có chiến lược đánh bắt phù hợp để loài luôn phát triển ở dạng bền vững 1 bài báo và 2 báo cáo khoa học Đào tạo 2 học viên cao học Đưa ra các tính chất của điểm cân bằng...

 • 01050000396_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Bích Hiên;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2011)

 • Giới thiệu các quá trình ngẫu nhiên; định nghĩa và một số tính chất của chuyển động Brown; định nghĩa về time scale; tích phân trên time scale; khái niệm toán tử cực vi của quá trình Markov; khái niệm toán tử đặc trưng; khái niệm về thời gian địa phương. Trình bày chuyển động Brown trên một thang thời gian và một số tính chất.

 • 01050003082.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Đình Tùng;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư (2016)

 • Chương 1: Trình bày một số kiến thức về thiết kế thí nghiệm và tập trung giới thiệu phương pháp bề mặt đáp ứng gồm mô hình bề mặt đáp ứng, thiết kế D-tối ưu (D-optimal) và một số thiết kế bề mặt đáp ứng phù hợp với mô hình. Chương 2: Trình bày về thiết kế Box-Behnken và xây dựng thiết kế mới dạng Box-Behnken từ thiết kế nhóm không đầy đủ có số phép thử thí nghiệm ít hơn mà vẫn giữ nguyên các tính chất của thiết kế Box-Behnken. Chương 3: Trình bày về thiết kế SPLIT-PLOT và thiết kế ước lượng tương đương SPLIT-PLOT (Equivalent-Estimation Split-Plot Design hoặc EE-SPD). Các SPD mới được xây dựng bằng thuật toán SPLIT có tính chất ước lượng tương đương, hiệu ứng bậc hai trực giao và D-hiệ...