CRES - Master Theses : [179]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179
 • 01050001325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thu Thủy;  Advisor: Mai, Đình Yên (2013)

 • Nghiên cứu khung hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý đa dạng sinh học tại vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy. Hoàn thiện các thông tin về hiện trạng quản lý cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và các thông tin liên quan khác (điều kiện tự nhiên, xã hội, hiện trạng đa dạng sinh học) của vườn quốc gia Xuân Thủy. Xác định được nhu cầu sử dụng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của vườn quốc gia Xuân Thủy. Đưa ra được khung hệ thống thông tin đa dạng sinh học vườn quốc gia Xuân Thủy nhằm tạo lập cơ chế, tạo khả năng kết nối trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý đa dạng sinh học trong VQG Xuân Thủy; hỗ trợ hoạt động tác nghiệp của VQG Xuân Thủy.

 • TOM TAT LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le Trong Toan (2013-11)

 • Các hệ sinh thái rừng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với con người trong việc duy trì môi trường sống, đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Rừng không chỉ cung cấp nguyên liệu như gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ, mà còn có các lợi ích trong việc duy trì và bảo vệ môi trường, đó là điều hòa khí hậu, hạn chế xói mòn và bồi lắng, bảo vệ bờ biển, điều tiết nguồn nước và hạn chế lũ lụt. Hạn chế biến đổi khí hậu thông qua nguyên lý làm bồn chứa lưu trữ các bon, cắt giảm phát thải khí nhà kính. Các dịch vụ hệ sinh thái rừng có liên quan mật thiết với sinh kế người nghèo và tất cả các cộng đồng, được cho là những mối quan hệ nhân quả quan trọng giữa sự biến đổi sinh kế nông t...

 • 01050003087.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Bùi, Tuấn Dũng;  Advisor: Hoàng, Văn Thắng (2016)

 • Xác định được các yếu tố biến đổi khí hậu tại khu Vườn quốc gia Bái Tử Long: nước biển dâng, nhiệt độ trung bình, lượng mưa, các hiện tượng thời tiết cực đoan... Xác định được các hệ sinh thái quan trọng tại Vườn quốc gia Bái Tử Long. Phân tích và đánh giá được các tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học ( các hệ sinh thái) Vườn quốc gia Bái Tử Long. Đề xuất định hướng quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Bái Tử Long

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179

CRES - Master Theses : [179]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179
 • 01050001325.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thu Thủy;  Advisor: Mai, Đình Yên (2013)

 • Nghiên cứu khung hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý đa dạng sinh học tại vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy. Hoàn thiện các thông tin về hiện trạng quản lý cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học và các thông tin liên quan khác (điều kiện tự nhiên, xã hội, hiện trạng đa dạng sinh học) của vườn quốc gia Xuân Thủy. Xác định được nhu cầu sử dụng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của vườn quốc gia Xuân Thủy. Đưa ra được khung hệ thống thông tin đa dạng sinh học vườn quốc gia Xuân Thủy nhằm tạo lập cơ chế, tạo khả năng kết nối trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý đa dạng sinh học trong VQG Xuân Thủy; hỗ trợ hoạt động tác nghiệp của VQG Xuân Thủy.

 • TOM TAT LUAN VAN.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le Trong Toan (2013-11)

 • Các hệ sinh thái rừng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với con người trong việc duy trì môi trường sống, đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Rừng không chỉ cung cấp nguyên liệu như gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ, mà còn có các lợi ích trong việc duy trì và bảo vệ môi trường, đó là điều hòa khí hậu, hạn chế xói mòn và bồi lắng, bảo vệ bờ biển, điều tiết nguồn nước và hạn chế lũ lụt. Hạn chế biến đổi khí hậu thông qua nguyên lý làm bồn chứa lưu trữ các bon, cắt giảm phát thải khí nhà kính. Các dịch vụ hệ sinh thái rừng có liên quan mật thiết với sinh kế người nghèo và tất cả các cộng đồng, được cho là những mối quan hệ nhân quả quan trọng giữa sự biến đổi sinh kế nông t...

 • 01050003087.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Bùi, Tuấn Dũng;  Advisor: Hoàng, Văn Thắng (2016)

 • Xác định được các yếu tố biến đổi khí hậu tại khu Vườn quốc gia Bái Tử Long: nước biển dâng, nhiệt độ trung bình, lượng mưa, các hiện tượng thời tiết cực đoan... Xác định được các hệ sinh thái quan trọng tại Vườn quốc gia Bái Tử Long. Phân tích và đánh giá được các tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học ( các hệ sinh thái) Vườn quốc gia Bái Tử Long. Đề xuất định hướng quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Bái Tử Long

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179