CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT : [27]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2016-06)

 • Nghiên cứu khoa học và giảng dạy là hai nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của giảng viên ở các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ở Trung tâm GDQP - AN, ĐHQGHN nói riêng. NCKH và giảng dạy tốt không chỉ là điều kiện đánh giá năng lực chuyên môn của mỗi giảng viên mà nó còn là yếu tố khẳng định vị thế và uy tín của đơn vị đào tạo, vì một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo đó chính là NCKH của giảng viên, viên chức. Chính vì vậy nó gắn liền với tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng với nhau. Nếu như hoạt động giảng dạy đặt ra cho mỗi giảng viên nhu cầu nghi...

 • GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thế Hậu (2016)

 • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng -An ninh, ĐHQGHN chuyển mô hình đào tạo tập trung đến nay là 9 khóa, chính vì vậy hoạt động dạy và học môn GDQP&AN cho sinh viên được tiến hành tương đối bài bản, chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên so với yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục chung của Trung tâm thì vẫn còn một số hạn chế,bất cập. Đáng quan tâm là chất lượng, hiệu quả học tập, rèn luyện của một số sinh viên vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được những đòi hỏi về chất lượngcũng như yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể như: trình độ nắm kiến thức môn học của nhiều sinh viên còn yếu, phương pháp học tập còn chưa đổi mới, nhất là kỹ năng thực hàn...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Đức Giang (2016)

 • Hoạt động ngoại khóa là một nội dung có vị trí rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn không chỉ giúp cho sinh viên phát triển nhanh về tư duy mà còn tạo cho sinh viên khả năng ứng xử tốt, vận dụng kiến thức tổng hợp linh hoạt, biết cách củng cố, mở rộng và nâng cao kiến thức, làm cho sinh viên hứng thú, yêu thích hơn môn học. Mặt khác, hoạt động ngoại khóa còn huy động được mọi sinh viên cùng tham gia, là điều kiện thuận lợicho sinh viên được rèn luyện một số kĩ năng mềm; được phát huy khả năng và thể hiện năng khiếu của bản thân; được cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng mà chương trình chính khóa không có; sinh viên có thái độ tích cực trong học tập, có hành vi, lối sống tốt hơn, nâng c...

 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hà (2016)

 • Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt trong công tác quốc phòng của Đảng. Muốn nâng cao chất lượng GDQPAN tại các cơ sở giáo dục đại học nói chung và tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), ĐHQGHN nói riêng, một trong những biện pháp quan trọng chính là nâng cao chất lượng hoạt động tự học của sinh viên. Bởi vì để biến những tri thức lĩnh hội được từ hoạt động học trở thành của chính bản thân người học thì nhất thiết phải cần hoạt động tự học. Chính vì vậy tự học có vai trò vô cùng quan trọng. Nó thể hiêṇ s ự chủ động, tíc...

 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Đình Hoàng (2016)

 • Giáo dục quốc phòng và an ninh là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân”. Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay được thể hiện rõ ở việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Việt Hùng (2016)

 • Để nâng cao hiểu quả công tác quản lý, giáo dục rèn luyện cho sinh viên ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2 hiện nay cần thực hiện tốt một số hình thức, biện pháp cơ bản sau đây: Thông qua các tổ chức như tổ chức chính quyền, tổ chức đoàn, tổ chức hội sinh viên để quản lý giáo dục rèn luyện sinh viên trong quá trình học tập ; Thông qua hoạt động quản lý giáo dục rèn luyện sinh viên của cán bộ khung quản lý trực tiếp. ; Thông qua hoạt động giáo dục trên lớp học của các cơ quan chức năng và khoa giáo viên ; Thông qua các nhóm sinh viên theo sở thích, bạn bè, gia đình, địa phương để quản lý, giáo dục, rèn luyện sinh viên ; Kết hợp công tác, quản lý, giáo dục, rèn luyện của cán bộ khung với tự quả...

 • QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Thắng (2016)

 • Quản lý chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục nói chung và quản lý chất lượng đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng là cách thức tổ chức, biện pháp tác động đến các khâu, các bước trong quá trình đào tạo, đảm bảo cho các yếu tố trong quá trình đào tạo luôn hoạt động nhịp nhàng, trôi chảy và hỗ trợ bổ sung cho nhau để đạt hiệu quả tốt nhất mục tiêu đào tạo.Phát huy vai trò, trách nhiệm và khả năng của các đối tượng tham gia vào công tác đào tạo, làm chuyển biến nâng cao chất lượng, thực hiện tốt các yếu tố quản lý đào tạo, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo.

 • QUẢN LÝ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Tiến Đạt (2016)

 • Giáo dục quốc phòng (GDQP) toàn dân nói chung, Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho học sinh, sinh viên nói riêng là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục, đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học. Chính vì vậy GDQP-ANđã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 3 tháng 5 năm 2007 Bộ chính trị đã có chỉ thị số 12/CT-TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới”. Chính phủ cũng đã có nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 về GDQP AN.

 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THUỘC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Đăng (2016)

 • Với triết lí “giáo dục là quốc sách hàng đầu” đã thể hiện sâu sắc vai trò của giáo dục trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giáo dục lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, giáo dục trực tiếp quyết định chất lượng nguồn nhân lực, sự thịnh vượng của mọi quốc gia, dân tộc. Làm thế nào để đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang là chủ đề được cả xã hội quan tâm, tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, công tác ĐBCL giáo dục đại học, nhất là ĐBCL GDQPAN cho sinh viên hiện nay chưa tìm được lời giải thỏa đáng, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, thiếu tín...

 • ĐỀ TÀI 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2015-08)

 • Những năm gần đây Đảng và Nhà Nước đã có sự đầu tư đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực Giáo dục Quốc phòngAn ninh. Điều đó đã được cụ thể hóa không chỉ ở các Nghị định, văn bản chỉ thị, hướng dẫn về Giáo dục Quốc phòng An ninh, mà hơn thế nữa ngày 19/6/2013 Quốc Hội đã thông qua Luật số: 30/2013/QH13, Luật Giáo dục quốc phòng vàan ninh[2], Luật có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/01/2014. Với vị trí vai trò của môn học, đã có nhiều đề tài nghiên cứu về các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói chung và nâng cao chất lượng dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK của môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói riêng. ...

 • ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Chanh (2013)

 • Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh là Giảng dạy, trang bị kiến thức quốc phòng - an ninh cho sinh viên ĐHQGHN theo chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT quy đị nh. Bám sát chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN giao, trong suốt 10 năm qua Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đã tiến hành giảng dạy và cấp chứng chỉ GDQP - AN cho 98.940 lượt sinh viên các hệ Chính quy, vừa làm vừa học thuộ c ĐHQGHN, hệ liên thông theo phân luồng của Bộ GD&ĐT.

 • THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đinh, Văn Hưởng (2013)

 • Giáo dục quốc phòng -an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên có vị trí quan trọng thuộc chương trình giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục , đào tạo và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, GDQP-AN cho học sinh, sinh viên còn có những điều cần quan tâm giải quyết.

 • QUẢN LÍ QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Khải (2013)

 • Giáo dục đại học Việt Nam đang ở thời điểm có những thay đổi căn bản về phương thức dạy - học: Đó là chuyển đổi từ dạy học theo học chế niên chế sang đào tạo theo phương thức tín chỉ - một phương thức đào tạo hiện đại và là xu thế tất yếu của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. GDQP - AN cho sinh viên trong các trường Đại học ở nước ta không nằm ngoài xu thế đó. Đào tạo theo tín chỉ sẽ là cuộc cách mạng trong giáo dục đại học nói chung và GDQP - AN nói riêng trên rất nhiều phương diện: hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập đặt ra rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực quản lý.

 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2013)

 • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tiền thân là “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng” được thành lập theo Quyết định số 97/TCCB ngày 2/3/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 11/05/2009 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ-TCCB về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thành “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh” cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc ĐHQGHN, cán bộ, giảng viên của Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chung của ĐHQGHN

 • ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng (2013)

 • Kiểm tra, thi là hình thức chỉ quá trình giảng viên thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích thông tin ấy để đưa ra những kết luận, những phán đoán về phạm vi, mức độ đạt được mục tiêu dạy học của người học, đồng thời đề ra những qui định điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, thi chủ yếu, gồm: Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27

CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT : [27]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2016-06)

 • Nghiên cứu khoa học và giảng dạy là hai nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của giảng viên ở các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ở Trung tâm GDQP - AN, ĐHQGHN nói riêng. NCKH và giảng dạy tốt không chỉ là điều kiện đánh giá năng lực chuyên môn của mỗi giảng viên mà nó còn là yếu tố khẳng định vị thế và uy tín của đơn vị đào tạo, vì một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp hạng các cơ sở giáo dục đào tạo đó chính là NCKH của giảng viên, viên chức. Chính vì vậy nó gắn liền với tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên. Hai nhiệm vụ này có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng với nhau. Nếu như hoạt động giảng dạy đặt ra cho mỗi giảng viên nhu cầu nghi...

 • GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thế Hậu (2016)

 • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng -An ninh, ĐHQGHN chuyển mô hình đào tạo tập trung đến nay là 9 khóa, chính vì vậy hoạt động dạy và học môn GDQP&AN cho sinh viên được tiến hành tương đối bài bản, chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên so với yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục chung của Trung tâm thì vẫn còn một số hạn chế,bất cập. Đáng quan tâm là chất lượng, hiệu quả học tập, rèn luyện của một số sinh viên vẫn còn thấp, chưa đáp ứng được những đòi hỏi về chất lượngcũng như yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể như: trình độ nắm kiến thức môn học của nhiều sinh viên còn yếu, phương pháp học tập còn chưa đổi mới, nhất là kỹ năng thực hàn...

 • item.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Đức Giang (2016)

 • Hoạt động ngoại khóa là một nội dung có vị trí rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn không chỉ giúp cho sinh viên phát triển nhanh về tư duy mà còn tạo cho sinh viên khả năng ứng xử tốt, vận dụng kiến thức tổng hợp linh hoạt, biết cách củng cố, mở rộng và nâng cao kiến thức, làm cho sinh viên hứng thú, yêu thích hơn môn học. Mặt khác, hoạt động ngoại khóa còn huy động được mọi sinh viên cùng tham gia, là điều kiện thuận lợicho sinh viên được rèn luyện một số kĩ năng mềm; được phát huy khả năng và thể hiện năng khiếu của bản thân; được cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng mà chương trình chính khóa không có; sinh viên có thái độ tích cực trong học tập, có hành vi, lối sống tốt hơn, nâng c...

 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Hà (2016)

 • Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, giữ vị trí đặc biệt trong công tác quốc phòng của Đảng. Muốn nâng cao chất lượng GDQPAN tại các cơ sở giáo dục đại học nói chung và tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN), ĐHQGHN nói riêng, một trong những biện pháp quan trọng chính là nâng cao chất lượng hoạt động tự học của sinh viên. Bởi vì để biến những tri thức lĩnh hội được từ hoạt động học trở thành của chính bản thân người học thì nhất thiết phải cần hoạt động tự học. Chính vì vậy tự học có vai trò vô cùng quan trọng. Nó thể hiêṇ s ự chủ động, tíc...

 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Đình Hoàng (2016)

 • Giáo dục quốc phòng và an ninh là một nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân”. Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong giai đoạn hiện nay được thể hiện rõ ở việc tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, làm cho mọi người hiểu rõ những thách thức lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Việt Hùng (2016)

 • Để nâng cao hiểu quả công tác quản lý, giáo dục rèn luyện cho sinh viên ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2 hiện nay cần thực hiện tốt một số hình thức, biện pháp cơ bản sau đây: Thông qua các tổ chức như tổ chức chính quyền, tổ chức đoàn, tổ chức hội sinh viên để quản lý giáo dục rèn luyện sinh viên trong quá trình học tập ; Thông qua hoạt động quản lý giáo dục rèn luyện sinh viên của cán bộ khung quản lý trực tiếp. ; Thông qua hoạt động giáo dục trên lớp học của các cơ quan chức năng và khoa giáo viên ; Thông qua các nhóm sinh viên theo sở thích, bạn bè, gia đình, địa phương để quản lý, giáo dục, rèn luyện sinh viên ; Kết hợp công tác, quản lý, giáo dục, rèn luyện của cán bộ khung với tự quả...

 • QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đình Thắng (2016)

 • Quản lý chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục nói chung và quản lý chất lượng đào tạo môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng là cách thức tổ chức, biện pháp tác động đến các khâu, các bước trong quá trình đào tạo, đảm bảo cho các yếu tố trong quá trình đào tạo luôn hoạt động nhịp nhàng, trôi chảy và hỗ trợ bổ sung cho nhau để đạt hiệu quả tốt nhất mục tiêu đào tạo.Phát huy vai trò, trách nhiệm và khả năng của các đối tượng tham gia vào công tác đào tạo, làm chuyển biến nâng cao chất lượng, thực hiện tốt các yếu tố quản lý đào tạo, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo.

 • QUẢN LÝ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Vũ, Tiến Đạt (2016)

 • Giáo dục quốc phòng (GDQP) toàn dân nói chung, Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho học sinh, sinh viên nói riêng là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là môn học chính khóa trong chương trình giáo dục, đào tạo từ trung học phổ thông đến đại học. Chính vì vậy GDQP-ANđã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 3 tháng 5 năm 2007 Bộ chính trị đã có chỉ thị số 12/CT-TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới”. Chính phủ cũng đã có nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 về GDQP AN.

 • GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THUỘC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Đăng (2016)

 • Với triết lí “giáo dục là quốc sách hàng đầu” đã thể hiện sâu sắc vai trò của giáo dục trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giáo dục lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, giáo dục trực tiếp quyết định chất lượng nguồn nhân lực, sự thịnh vượng của mọi quốc gia, dân tộc. Làm thế nào để đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang là chủ đề được cả xã hội quan tâm, tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, công tác ĐBCL giáo dục đại học, nhất là ĐBCL GDQPAN cho sinh viên hiện nay chưa tìm được lời giải thỏa đáng, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, thiếu tín...

 • ĐỀ TÀI 1.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2015-08)

 • Những năm gần đây Đảng và Nhà Nước đã có sự đầu tư đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực Giáo dục Quốc phòngAn ninh. Điều đó đã được cụ thể hóa không chỉ ở các Nghị định, văn bản chỉ thị, hướng dẫn về Giáo dục Quốc phòng An ninh, mà hơn thế nữa ngày 19/6/2013 Quốc Hội đã thông qua Luật số: 30/2013/QH13, Luật Giáo dục quốc phòng vàan ninh[2], Luật có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/01/2014. Với vị trí vai trò của môn học, đã có nhiều đề tài nghiên cứu về các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói chung và nâng cao chất lượng dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK của môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói riêng. ...

 • ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Chanh (2013)

 • Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh là Giảng dạy, trang bị kiến thức quốc phòng - an ninh cho sinh viên ĐHQGHN theo chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT quy đị nh. Bám sát chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN giao, trong suốt 10 năm qua Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đã tiến hành giảng dạy và cấp chứng chỉ GDQP - AN cho 98.940 lượt sinh viên các hệ Chính quy, vừa làm vừa học thuộ c ĐHQGHN, hệ liên thông theo phân luồng của Bộ GD&ĐT.

 • THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đinh, Văn Hưởng (2013)

 • Giáo dục quốc phòng -an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên có vị trí quan trọng thuộc chương trình giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục , đào tạo và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, GDQP-AN cho học sinh, sinh viên còn có những điều cần quan tâm giải quyết.

 • QUẢN LÍ QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Khải (2013)

 • Giáo dục đại học Việt Nam đang ở thời điểm có những thay đổi căn bản về phương thức dạy - học: Đó là chuyển đổi từ dạy học theo học chế niên chế sang đào tạo theo phương thức tín chỉ - một phương thức đào tạo hiện đại và là xu thế tất yếu của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. GDQP - AN cho sinh viên trong các trường Đại học ở nước ta không nằm ngoài xu thế đó. Đào tạo theo tín chỉ sẽ là cuộc cách mạng trong giáo dục đại học nói chung và GDQP - AN nói riêng trên rất nhiều phương diện: hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập đặt ra rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực quản lý.

 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2013)

 • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tiền thân là “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng” được thành lập theo Quyết định số 97/TCCB ngày 2/3/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 11/05/2009 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ-TCCB về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thành “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh” cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc ĐHQGHN, cán bộ, giảng viên của Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chung của ĐHQGHN

 • ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng (2013)

 • Kiểm tra, thi là hình thức chỉ quá trình giảng viên thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích thông tin ấy để đưa ra những kết luận, những phán đoán về phạm vi, mức độ đạt được mục tiêu dạy học của người học, đồng thời đề ra những qui định điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, thi chủ yếu, gồm: Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27