SIS - Scientific Research Papers : [5]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
 • Bao cao tong ket BDKH 40.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Trung Chính (2019)

 • Trong những năm qua, nhiều giải pháp cụ thể có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài nguyên đất giúp Việt Nam ứng phó với BĐKH đã được nhiều ngành thực hiện. Đối với lĩnh vực quản lý đất đai việc giám sát, cảnh báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên đất còn nhiều hạn chế, các chỉ tiêu, phương pháp thuộc hệ thống giám sát chung, chưa đáp ứng đối với những khu vực đặc thù. Để có các giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm thích ứng và giảm thiểu những tác hại do biến đổi khí hậu gây nên đối với tài nguyên đất cần có một hệ thống giám sát mà trước hết là khung giám sát tài nguyên đất (bộ tiêu chí và phương pháp) đối với các khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thuộc hệ t...

 • Bao cao tong ket BDKH 27.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Phương Loan (2019)

 • Theo báo cáo đánh giá của IPCC (2007) và Stern (2009), khi quá trình biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng, hoạt động sản xuất nông nghiệp sẽ chịu những tác động ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực và cả tích cực, tuy nhiên chiều hướng tiêu cực chiếm đa số. Khi nhiệt độ tăng cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát sinh, phát triển của cây trồng làm thay đổi về năng suất và sản lượng, nhiệt độ tăng làm băng tan, nước biển dâng đẫn đến nhiều vùng đất bị xâm lấn và ngập mặn làm suy giảm chất lượng nước và đất trồng, nhiều vùng không thể tiếp tục canh tác hoặc giảm năng suất; nhiệt độ tăng còn gây ra những đợt nắng nóng, hạn hán kéo dài làm nhiều vùng thiếu nước để tiếp tục canh tác. Sự thay đổ...

 • Bao cao tong ket BDKH 18.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Thăng (2019)

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và nước biển dâng đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21 [3]. BĐKH tác động lên tất cả các lĩnh vực: tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội và sức khoẻ con người trên phạm vi toàn cầu, đe dọa sự tồn tại của Trái đất và của nhân loại. Theo những đánh giá gần đây của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do BĐKH. Cuối năm 2011, tại Hội nghị BĐKH của Liên Hợp Quốc tổ chức ở Durban (Nam Phi) điều đó cũng đã được khẳng định lại. Ý kiến của các chuyên gia cho rằng BĐKH đối với Việt Nam là một nguy cơ lớn cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cho...

 • Bao cao tong ket BDKH 17.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Văn Khiêm (2019)

 • Khí hậu là tập hợp của những điều kiện khí quyển đặc trưng cho mỗi địa phương và phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh địa lý của địa phương. Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, con người luôn chịu tác động của khí hậu và bằng nhiều cách khác nhau đã khai thác hiệu quả tài nguyên khí hậu cũng như hạn chế tác động xấu của nó. Khí hậu được khai thác hợp lý và bảo vệ tốt thì đất đai trở nên mầu mỡ, nguồn nước phong phú, cây cối tốt tươi, tính đa dạng sinh học được phát triển, đời sống con ngƣời được cải thiện. Đánh giá được đầy đủ tài nguyên khí hậu góp phần không nhỏ vào phát triển bền vững. Bản đồ khí hậu hay Atlas khí hậu mô tả những đặc điểm tính chất khí hậu ở mỗi vùng địa...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5

SIS - Scientific Research Papers : [5]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
 • Bao cao tong ket BDKH 40.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Trung Chính (2019)

 • Trong những năm qua, nhiều giải pháp cụ thể có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài nguyên đất giúp Việt Nam ứng phó với BĐKH đã được nhiều ngành thực hiện. Đối với lĩnh vực quản lý đất đai việc giám sát, cảnh báo ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên đất còn nhiều hạn chế, các chỉ tiêu, phương pháp thuộc hệ thống giám sát chung, chưa đáp ứng đối với những khu vực đặc thù. Để có các giải pháp phù hợp, kịp thời nhằm thích ứng và giảm thiểu những tác hại do biến đổi khí hậu gây nên đối với tài nguyên đất cần có một hệ thống giám sát mà trước hết là khung giám sát tài nguyên đất (bộ tiêu chí và phương pháp) đối với các khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thuộc hệ t...

 • Bao cao tong ket BDKH 27.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Phương Loan (2019)

 • Theo báo cáo đánh giá của IPCC (2007) và Stern (2009), khi quá trình biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng, hoạt động sản xuất nông nghiệp sẽ chịu những tác động ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực và cả tích cực, tuy nhiên chiều hướng tiêu cực chiếm đa số. Khi nhiệt độ tăng cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát sinh, phát triển của cây trồng làm thay đổi về năng suất và sản lượng, nhiệt độ tăng làm băng tan, nước biển dâng đẫn đến nhiều vùng đất bị xâm lấn và ngập mặn làm suy giảm chất lượng nước và đất trồng, nhiều vùng không thể tiếp tục canh tác hoặc giảm năng suất; nhiệt độ tăng còn gây ra những đợt nắng nóng, hạn hán kéo dài làm nhiều vùng thiếu nước để tiếp tục canh tác. Sự thay đổ...

 • Bao cao tong ket BDKH 18.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Thăng (2019)

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH) mà trước hết là sự nóng lên toàn cầu và nước biển dâng đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21 [3]. BĐKH tác động lên tất cả các lĩnh vực: tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội và sức khoẻ con người trên phạm vi toàn cầu, đe dọa sự tồn tại của Trái đất và của nhân loại. Theo những đánh giá gần đây của các tổ chức quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất do BĐKH. Cuối năm 2011, tại Hội nghị BĐKH của Liên Hợp Quốc tổ chức ở Durban (Nam Phi) điều đó cũng đã được khẳng định lại. Ý kiến của các chuyên gia cho rằng BĐKH đối với Việt Nam là một nguy cơ lớn cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo, cho...

 • Bao cao tong ket BDKH 17.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Văn Khiêm (2019)

 • Khí hậu là tập hợp của những điều kiện khí quyển đặc trưng cho mỗi địa phương và phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh địa lý của địa phương. Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, con người luôn chịu tác động của khí hậu và bằng nhiều cách khác nhau đã khai thác hiệu quả tài nguyên khí hậu cũng như hạn chế tác động xấu của nó. Khí hậu được khai thác hợp lý và bảo vệ tốt thì đất đai trở nên mầu mỡ, nguồn nước phong phú, cây cối tốt tươi, tính đa dạng sinh học được phát triển, đời sống con ngƣời được cải thiện. Đánh giá được đầy đủ tài nguyên khí hậu góp phần không nhỏ vào phát triển bền vững. Bản đồ khí hậu hay Atlas khí hậu mô tả những đặc điểm tính chất khí hậu ở mỗi vùng địa...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5