Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN : [1732]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1732
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2022-09-09)

 • Nhóm nghiên cứu mạnh (Sciencetific working groups) có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chức năng nghiên cứu, đào tạo trong các trường đại học, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Với đặc trưng tinh gọn, tập hợp các cá nhân xuất sắc, có khả năng thu hút vốn xã hội có thể nhanh chóng thích nghi với các hoạt động đổi mới trong trường đại học, nhóm nghiên cứu là mô hình có khả năng thúc đẩy các hoạt động Công bố quốc tế, góp phần khẳng định uy tín và nâng cao vị trí xếp hạng của các trường đại học hiện nay.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trường Đại học Y dược-ĐHQGHN (2022)

 • Bài viết đưa ra phân tích việc áp dụng mô hình doanh nghiệp spin-off ở Việt Nam, nêu lên những khó khăn chung và tại trường Đại học Y dược nói riêng. Từ đó đưa ra những giải pháp tích cực để mô hình này triển khai thực hiện một cách thuận lợi, hỗ trợ cho thương mại hóa tài sản trí tuệ trong các trường đại học.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN (2022)

 • Bài viết đưa ra một vài định hướng và giải pháp của trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN nhằm xác định mục tiêu trở thành tâm điểm của mạng lưới nghiên cứu về kinh tế và kinh doanh trong nước cũng như quốc tế, đồng thời trở thành một địa chỉ hớp dẫn để các học giả trong và ngoài nước đến nghiên cứu, học tập và trao đổi ý tưởng, kết quả nghiên cứu cũng như là một trung tâm chuyển giao kết quả nghiên cứu tới cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hoạch định chính sách.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trường Đại học Công nghệ-ĐHQGHN (2022)

 • Bài viết nêu lên tầm quan trọng của hoạt động KH&CN của trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN nói chung và Chiến lược phát triển của ĐHCN nói riêng liên quan đến các hoạt động kết nối chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Hoàng, Thị Minh Thảo (2022)

 • Bài viết tập trung nêu bật vai trò của hoạt động KH&CN của trường ĐHKHTN, từ đó nêu lên điểm mạnh và những điểm còn hạn chế để tìm ra hướng tăng cường kết nối các hoạt động nghiên cứu KH&CN với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp và địa phương, hướng tới các sản phẩm chuyển giao công nghệ , đổi mới sáng tạo được Trường đặt ra trong giai đoạn tiếp theo.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hải (2022)

 • Trên thực tế, có mối liên hệ chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên. Ngay từ khi xuất hiện, loài người đã khám phá ra những lợi ích của thực vật, và đã khai thác sử dụng để nuôi sống bản thân, chữa bệnh và để tồn tại. Nhiều cây thuốc đã được người dân sử dụng trong hàng nghìn năm và đã hình thành nhiều trường phái y học cổ truyền ở hầu hết các nền văn hóa, vẫn được ứng dụng tới hiện nay.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1732

Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN : [1732]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1732
 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (2022-09-09)

 • Nhóm nghiên cứu mạnh (Sciencetific working groups) có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chức năng nghiên cứu, đào tạo trong các trường đại học, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Với đặc trưng tinh gọn, tập hợp các cá nhân xuất sắc, có khả năng thu hút vốn xã hội có thể nhanh chóng thích nghi với các hoạt động đổi mới trong trường đại học, nhóm nghiên cứu là mô hình có khả năng thúc đẩy các hoạt động Công bố quốc tế, góp phần khẳng định uy tín và nâng cao vị trí xếp hạng của các trường đại học hiện nay.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trường Đại học Y dược-ĐHQGHN (2022)

 • Bài viết đưa ra phân tích việc áp dụng mô hình doanh nghiệp spin-off ở Việt Nam, nêu lên những khó khăn chung và tại trường Đại học Y dược nói riêng. Từ đó đưa ra những giải pháp tích cực để mô hình này triển khai thực hiện một cách thuận lợi, hỗ trợ cho thương mại hóa tài sản trí tuệ trong các trường đại học.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN (2022)

 • Bài viết đưa ra một vài định hướng và giải pháp của trường Đại học Kinh tế-ĐHQGHN nhằm xác định mục tiêu trở thành tâm điểm của mạng lưới nghiên cứu về kinh tế và kinh doanh trong nước cũng như quốc tế, đồng thời trở thành một địa chỉ hớp dẫn để các học giả trong và ngoài nước đến nghiên cứu, học tập và trao đổi ý tưởng, kết quả nghiên cứu cũng như là một trung tâm chuyển giao kết quả nghiên cứu tới cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hoạch định chính sách.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trường Đại học Công nghệ-ĐHQGHN (2022)

 • Bài viết nêu lên tầm quan trọng của hoạt động KH&CN của trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN nói chung và Chiến lược phát triển của ĐHCN nói riêng liên quan đến các hoạt động kết nối chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Hoàng, Thị Minh Thảo (2022)

 • Bài viết tập trung nêu bật vai trò của hoạt động KH&CN của trường ĐHKHTN, từ đó nêu lên điểm mạnh và những điểm còn hạn chế để tìm ra hướng tăng cường kết nối các hoạt động nghiên cứu KH&CN với nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp và địa phương, hướng tới các sản phẩm chuyển giao công nghệ , đổi mới sáng tạo được Trường đặt ra trong giai đoạn tiếp theo.

 • item.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Hải (2022)

 • Trên thực tế, có mối liên hệ chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên. Ngay từ khi xuất hiện, loài người đã khám phá ra những lợi ích của thực vật, và đã khai thác sử dụng để nuôi sống bản thân, chữa bệnh và để tồn tại. Nhiều cây thuốc đã được người dân sử dụng trong hàng nghìn năm và đã hình thành nhiều trường phái y học cổ truyền ở hầu hết các nền văn hóa, vẫn được ứng dụng tới hiện nay.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1732