Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN : [1679]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1679
 • KY-0208.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Minh Nhật (2001)

 • Chương trình phát triển khoa hoc và đổi mới công nghệ trong khu vực doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho phát triển khoa học và đổi mới công nghệ trong các ngành kinh tế quốc dân và các lĩnh vực khác. Nhà nước đầu tư cho các nghiên cứu khoa học và công nghệ phuc vụ lợi ích công cộng. Đối với những công nghệ mang lại lợi nhuận trong sản xuất, nhà nước sẽ hỗ tro khi các nhiệm vụ về phát triển và đối mới công nghệ do cơ sở sản xuất đề xuất đặt hàng với cơ sở nghiên cứu và triển khai. Chương trình áp dụng khoa học và công nghệ phát triển kinh tế nông thôn và miền núi là chương trình phát triển kỹ thuật nông nghiệp và công nghiệp nông thôn bằng cách lựa chon, phổ biến huấn luyện, ứng dụng các công...

 • KY-0205.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Hương (2001)

 • Con người là vốn quý, con người có khả năng lao động là tiềm lực cho sự phát triển phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế, đẩy mạnh CNH, HĐH con người phải được đào tạo. Đào tạo nguồn nhân lực trong quá trình CNH, HĐH được coi như là một sự đầu tư có hiệu quả. Bởi vì nguồn lực có chất xám cao sẽ sử dụng có hiệu quả các yếu tố khác trong quá trình sản xuất. Kinh nghiệm các nước trên thế giới và khu vực ch trình đô hoc vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có nehiệp tốt. thì ở đó có dđiều kiện đấy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế

 • KY-0204.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Văn Nhung; Võ, Thế Lực; Bùi, Công Thọ (2001)

 • Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986 là một điểm mốc của quá trình cải cách, đưa nền kinh tế nước ta từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau hơn một thập kỷ, với những thay đổi to lón trong phát triến kinh tế - xã hội, Việt Nam đang từng bước hướng ra môi trường kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với những thách thức làm chậm dần sự phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam đang cùng nhân loại tiến vào thế kỷ 21, thế kỷ của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế với nhiều nhân tố thúc đấy như: sự phát triển của lực lượng sản xuất đã vượt ra khói phạm vi của một nước và trở thành nhân tố quốc tế; sự ph...

 • KY-0203.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiệu (2001)

 • Trong mười năm qua, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội Đảng lần thứ VII về chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 1991 - 2000, ngành giáo dục nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, sự nghiệp nâng cao dân trí đã có bước tiến mới. Sự phát triển hệ thống các trưong đại học đã kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập của thanh niên và chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế trong thời gian tới. Quy mô đào tạo cán bộ trình độ trên đại học cũng được mở rộng. Bên cạnh những thành tích đó nền giáo dục đại học (bao gồm cả việc đào tạo cán bộ trình độ trên đại học) còn có một mặt yêu đã bộ lộ rõ rệt: chất lượng đào tạo còn thấp. Trong hoàn cảnh ngân sách còn eo hẹp việc n...

 • KY-0202.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (2001)

 • Báo cáo trình bày một số suy nghĩ ban đầu về cơ sở thực tiễn, lý luân và pháp lý cho mô hình tổ hợp các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học: một mô, hình kết hợp hài hoà giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, một giải pháp đế tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cậu nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp duc đại học công nghiệp hoá và hiện đai hoá dất nước.

 • KY-0201.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dương, Đức Niệm (2001)

 • Để phục vụ công cuộc CNH, HĐH một cách có hiệu quả, giáo dục đại học cần được đối mới một cách toàn diện. Còn rất nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục đại học cần được trao đổi như vấn đề tuyêến sinh và tuyến giáo viên đại học; mâu thẫn giữa qui mô và chất lượng đào tạo đại học; thanh danh uy tn của một trường đại học.v.v. Trong bài viết này chúng tôi chỉ xin phát biếu một vài ý kiến nhỏ về một số vấn đề của đổi mới giáo dục đại học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

 • KY-0200.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Đạo (2001)

 • Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với những bước tiến khổng lồ “một ngày bằng hai mươi năm" đang tác động toàn diện đến mọi nền kinh tế, mọi chế độ xã hội trên phạm vi toàn cầu. Cuộc đua tranh giữa các quốc gia trên mặt trận kinh tế đang diễn ra rất quyết liệt. Một xã hội thông tin, một nền kinh tế tri thức đã bắt đầu hình thành. Một nhu cầu có thực và chính đáng ngày càng trở nên bức xúc của người dân về một nền giáo dục đại học cho đa số đang được đặt ra. Không có con đường nào khác, dân tộc ta dứt khoát phải đi lên, phải sớm thoát khỏi cảnh nghèo nàn và lạc hậu bằng giáo dục và khoa học.

 • KY-0199.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Bá Lãm; Nguyễn, Công Giáp (2001)

 • Nguồn nhân lực trong bất kỳ nền kinh tế xã hội nào cũng được coi là nhân tố quyết định sự phát triển. Đảng ta coi "lấy việc phát huy nguồn nhân lực làm yếu tố cơ bản cho phát triển nhanh và bền vững" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII). Hội nghị Trung ưong 2 (khoá VIII) đã xác định nguồn phát triển nhân lực là khẩu quyết định để tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 • KY-0197.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Minh Giang (2001)

 • Cho đến cuối thế kỷ XX, trên thế giới đã có khoảng 30 nước hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá. Người ta đã từng tổng kết và chỉ ra rất nhiều con đường CNH khác nhau, nhưng tựu trung lại có thể xếp vào hai loại: CNH cổ điển và phi cổ diển. Loại thứ nhất là con đường các nước phương Tây đã đi qua. Quá trình CNH ở những nước này diễn ra tương đối tự phát do tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật và mục đích chiếm lợi nhuận của các nhà tư bản. Vì là tự phát nên quá trình này kéo dài hàng thế kỷ. Loại thứ hai là con đường của các nước đi sau, trên cơ sở rút được kinh nghiệm của quá trình CNH cổ điển, phát huy tất những lợi thế có được, chủ động tiến hành nên thời gian hoàn thành CNH ng...

 • KY-0196.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Chiển (2001)

 • Cả bán đảo Triều Tiên rộng 221.487 km? thì Hàn Quốc (tên nước chính thức là Đại Hàn dân quốc) chỉ chiếm 45% diện tích, tức là 99.117 km?. Hàn Quốc là một nước nhiều đồi núi, núi chiếm 80%, đồng bằng chỉ có 20% diện tích. Núi cao thường nằm về phía đông, ngọn cao nhất là Paektu cao 2.744 m. Vì chảy trong một bán đảo, các sông thường ngắn, chỉ có 6 con sông dài hơn 400 km. Dài nhất là sông ÁpLục 790 km lại ở Bắc Triều, şông Hàn chảy qua Hán thành dài 514 km. Khí hâu Triều Tiên là khí hậu ôn đói âm, nhiệt độ trung bình năm từ 5 độ đến 14 độ. Bài viết đề cập đến nên kinh tế của Hàn Quốc và đưa ra một số bài học , kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc phát triển kinh tế.

 • KY-0195.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Đình Diệu (2001)

 • Vào thời gian chuyển tiếp giữa hai thế kỷ, toàn thế giới đang tích cực chuẩn bị cho một bước chuyến biến mới trong lịch sử phát triển loài người. Một nền kinh tế thị trường dựa chủ yếu trên các nguồn lực thông tin và tri thức, với tốc độ phát triển nhanh trong xu thế toàn cầu hoá, đã trở thành hiện thực và tác động đến mọi quốc gia trên hành tinh của chúng ta. Trong bài tham luận này, tôi xin trình bày một số ý kiến về ba vấn đề then chốt mà tôi nghĩ là rất quan trọng đối với chúng ta trong việc tạo năng lực cần thiết nhất cho đất nước trước những cơ hội và thách thức của sự hội nhập vào xu thế phát triển chung đó của thế giới.

 • KY-0194.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phùng, Hữu Phú; Phạm, Xuân Hằng (2001)

 • Đảng ta đang khấn trương tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hàng loạt vấn đề lý luận, thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đất nước trong thập niên đầu của thế kỷ XXI đang đặt ra, đòi hỏi khoa học xã hội và nhân văn phải góp phần giải quyết.

 • KY-0193.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Thịnh (2001)

 • Bức tranh tổng thể trên thế giới hiện nay cho thấy một số nước từng có ưu thế về năng lực khoa học và công nghệ hiện đang bị sa sút về chất lượng hàng hoá, về tốc độ tăng năng suất và khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế, vẫn đang phải đối phó với giá cả năng lượng, nguyên vật liệu sản xuất cao, với nạn thất nghiệp, lạm phát, khủng hoảng tiền tệ, xu hướng giảm tốc độ phát triển và khuynh hướng đình trệ. Một số nước khác như Nhật, các nước công nghiệp mới ở Châu Á đã thành công trong việc đối mới công nghệ trong sản xuất công nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, chiếm lĩnh được thị trường khu vực và trên thế giới

 • KY-0192.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Bá Đang (2001)

 • Việt Nam hiện nay có trên 76 triệu người, trong đó có tới 77% sống ở nông thôn, làm nông, lâm, ngư nghiệp và thủ công nghiệp. Việt Nam có 54 dân tộc, dân tộc Kinh là đa số chiếm trên 87,1%, còn lại là 53 dân tộc. Nhìn chung, các làng xóm của đồng bào Kinh ở đồng bằng là khang trang hơn cả. Đời sống văn hoá, kinh tế, xã hội của làng xã giảm đều từ đồng bằng đến "miền núi, đến.vùng sâu, vùng xa. Mỗi làng của các dân tộc ở địa phương đều có nét riêng.

 • KY-0191.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Huây (2001)

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định “Đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá để từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp". Nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ một nước nông nghiệp. Hiện nay có tới 77% số dân nước ta sống ở nông thôn và 70% lao động xã hội với gần 30 triệu lao động của 12 triệu hộ đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong hơn 10 năm đổi mới vừa qua, tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp đều đạt ở mức cao.

 • KY_02712.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Chung Toàn (2011)

 • Việc giảng dạy Nhật tại Việt Nam cũng như tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội) nói riêng, ngày càng hướng tới chiều sâu với chất lượng cao: số lượng sinh viên vừa đủ, không quá mở rộng thành một ngôn ngữ mang tính phổ cập như tiếng Anh, tiếng Trung và một vài ngoại ngữ trước đây. Và hệ quả của nó là phải xây dựng đội ngũ giáo viên và chương trình dạy phù hợp với tình hình thực tế, với nhu cầu chung cũng như mục tiêu, mục đích đào tạo riêng ở từng đơn vị của mình.

 • KY_02711.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Hồng Tung (2011)

 • Gần sáu mươi năm qua, trong các công trình của mình viết về thời đại chiến thế giới thứ II trong lịch sử Việt Nam, các môn học ở nước ngoài lôi cuốn sự kiện Nhật Bản chính Pháp vào đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945 một sự đặc biệt quan tâm. Trong khi đó, phần sử dụng gia đình trong nước thường chỉ quan tâm đến yếu tố phân tích kết quả lịch sử của sự kiện nói trên, đặc biệt là phản ứng màu sắc của Đảng Cộng sản Đông Dương trước sự kiện đó, thể hiện qua bản nổi tiếng chỉ của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12/03/1945) với nhan đề "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" và phong trào kháng cự Nhật Bản do Đảng lãnh đạo sau đó , mà rất ít khi đi sâu tìm hiểu về việc đóng cửa chính sách...

 • KY_02710.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hasuda, Takashi (2011)

 • Trong lịch sử Việt Nam, thế kỷ XVII là một thời kỳ nổi tiếng ngoại thương sầm uất. Tiêu biểu là sự phồn vinh của Phố Hiến (AVH & PACHHP, 1994]. Song, sử liệu Việt Nam không có nhiều thông tin về mậu dịch đường biển nói chung. Cho nên, những công trình trước kia (ví dụ Buch, 1937; Thành Thế Vỹ. 1961, Iwao, 1972; Nagazumi, 1992 v.v…) đều dựa vào sử liệu nước ngoài, đặc biệt là sử liệu phương Tây. Việc nghiên cứu ngoại thương đối với Nhật Bản cũng mang tính chất đó, tức là thiếu khảo sát lịch sử Việt Nam, vì hầu hết các công trình nghiên cứu đó là nghiên cứu từ góc độ lịch sử Nhật Bản.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1679

Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN : [1679]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1679
 • KY-0208.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Minh Nhật (2001)

 • Chương trình phát triển khoa hoc và đổi mới công nghệ trong khu vực doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho phát triển khoa học và đổi mới công nghệ trong các ngành kinh tế quốc dân và các lĩnh vực khác. Nhà nước đầu tư cho các nghiên cứu khoa học và công nghệ phuc vụ lợi ích công cộng. Đối với những công nghệ mang lại lợi nhuận trong sản xuất, nhà nước sẽ hỗ tro khi các nhiệm vụ về phát triển và đối mới công nghệ do cơ sở sản xuất đề xuất đặt hàng với cơ sở nghiên cứu và triển khai. Chương trình áp dụng khoa học và công nghệ phát triển kinh tế nông thôn và miền núi là chương trình phát triển kỹ thuật nông nghiệp và công nghiệp nông thôn bằng cách lựa chon, phổ biến huấn luyện, ứng dụng các công...

 • KY-0205.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Hương (2001)

 • Con người là vốn quý, con người có khả năng lao động là tiềm lực cho sự phát triển phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế, đẩy mạnh CNH, HĐH con người phải được đào tạo. Đào tạo nguồn nhân lực trong quá trình CNH, HĐH được coi như là một sự đầu tư có hiệu quả. Bởi vì nguồn lực có chất xám cao sẽ sử dụng có hiệu quả các yếu tố khác trong quá trình sản xuất. Kinh nghiệm các nước trên thế giới và khu vực ch trình đô hoc vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có nehiệp tốt. thì ở đó có dđiều kiện đấy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế

 • KY-0204.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Văn Nhung; Võ, Thế Lực; Bùi, Công Thọ (2001)

 • Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986 là một điểm mốc của quá trình cải cách, đưa nền kinh tế nước ta từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau hơn một thập kỷ, với những thay đổi to lón trong phát triến kinh tế - xã hội, Việt Nam đang từng bước hướng ra môi trường kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với những thách thức làm chậm dần sự phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam đang cùng nhân loại tiến vào thế kỷ 21, thế kỷ của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế với nhiều nhân tố thúc đấy như: sự phát triển của lực lượng sản xuất đã vượt ra khói phạm vi của một nước và trở thành nhân tố quốc tế; sự ph...

 • KY-0203.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Hiệu (2001)

 • Trong mười năm qua, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội Đảng lần thứ VII về chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 1991 - 2000, ngành giáo dục nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, sự nghiệp nâng cao dân trí đã có bước tiến mới. Sự phát triển hệ thống các trưong đại học đã kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập của thanh niên và chuẩn bị nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế trong thời gian tới. Quy mô đào tạo cán bộ trình độ trên đại học cũng được mở rộng. Bên cạnh những thành tích đó nền giáo dục đại học (bao gồm cả việc đào tạo cán bộ trình độ trên đại học) còn có một mặt yêu đã bộ lộ rõ rệt: chất lượng đào tạo còn thấp. Trong hoàn cảnh ngân sách còn eo hẹp việc n...

 • KY-0202.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Ứng Vận (2001)

 • Báo cáo trình bày một số suy nghĩ ban đầu về cơ sở thực tiễn, lý luân và pháp lý cho mô hình tổ hợp các trường đại học và viện nghiên cứu khoa học: một mô, hình kết hợp hài hoà giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, một giải pháp đế tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cậu nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp duc đại học công nghiệp hoá và hiện đai hoá dất nước.

 • KY-0201.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Dương, Đức Niệm (2001)

 • Để phục vụ công cuộc CNH, HĐH một cách có hiệu quả, giáo dục đại học cần được đối mới một cách toàn diện. Còn rất nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục đại học cần được trao đổi như vấn đề tuyêến sinh và tuyến giáo viên đại học; mâu thẫn giữa qui mô và chất lượng đào tạo đại học; thanh danh uy tn của một trường đại học.v.v. Trong bài viết này chúng tôi chỉ xin phát biếu một vài ý kiến nhỏ về một số vấn đề của đổi mới giáo dục đại học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

 • KY-0200.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Đạo (2001)

 • Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với những bước tiến khổng lồ “một ngày bằng hai mươi năm" đang tác động toàn diện đến mọi nền kinh tế, mọi chế độ xã hội trên phạm vi toàn cầu. Cuộc đua tranh giữa các quốc gia trên mặt trận kinh tế đang diễn ra rất quyết liệt. Một xã hội thông tin, một nền kinh tế tri thức đã bắt đầu hình thành. Một nhu cầu có thực và chính đáng ngày càng trở nên bức xúc của người dân về một nền giáo dục đại học cho đa số đang được đặt ra. Không có con đường nào khác, dân tộc ta dứt khoát phải đi lên, phải sớm thoát khỏi cảnh nghèo nàn và lạc hậu bằng giáo dục và khoa học.

 • KY-0199.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Đặng, Bá Lãm; Nguyễn, Công Giáp (2001)

 • Nguồn nhân lực trong bất kỳ nền kinh tế xã hội nào cũng được coi là nhân tố quyết định sự phát triển. Đảng ta coi "lấy việc phát huy nguồn nhân lực làm yếu tố cơ bản cho phát triển nhanh và bền vững" (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII). Hội nghị Trung ưong 2 (khoá VIII) đã xác định nguồn phát triển nhân lực là khẩu quyết định để tiến vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 • KY-0197.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Minh Giang (2001)

 • Cho đến cuối thế kỷ XX, trên thế giới đã có khoảng 30 nước hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá. Người ta đã từng tổng kết và chỉ ra rất nhiều con đường CNH khác nhau, nhưng tựu trung lại có thể xếp vào hai loại: CNH cổ điển và phi cổ diển. Loại thứ nhất là con đường các nước phương Tây đã đi qua. Quá trình CNH ở những nước này diễn ra tương đối tự phát do tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật và mục đích chiếm lợi nhuận của các nhà tư bản. Vì là tự phát nên quá trình này kéo dài hàng thế kỷ. Loại thứ hai là con đường của các nước đi sau, trên cơ sở rút được kinh nghiệm của quá trình CNH cổ điển, phát huy tất những lợi thế có được, chủ động tiến hành nên thời gian hoàn thành CNH ng...

 • KY-0196.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Chiển (2001)

 • Cả bán đảo Triều Tiên rộng 221.487 km? thì Hàn Quốc (tên nước chính thức là Đại Hàn dân quốc) chỉ chiếm 45% diện tích, tức là 99.117 km?. Hàn Quốc là một nước nhiều đồi núi, núi chiếm 80%, đồng bằng chỉ có 20% diện tích. Núi cao thường nằm về phía đông, ngọn cao nhất là Paektu cao 2.744 m. Vì chảy trong một bán đảo, các sông thường ngắn, chỉ có 6 con sông dài hơn 400 km. Dài nhất là sông ÁpLục 790 km lại ở Bắc Triều, şông Hàn chảy qua Hán thành dài 514 km. Khí hâu Triều Tiên là khí hậu ôn đói âm, nhiệt độ trung bình năm từ 5 độ đến 14 độ. Bài viết đề cập đến nên kinh tế của Hàn Quốc và đưa ra một số bài học , kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc phát triển kinh tế.

 • KY-0195.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Đình Diệu (2001)

 • Vào thời gian chuyển tiếp giữa hai thế kỷ, toàn thế giới đang tích cực chuẩn bị cho một bước chuyến biến mới trong lịch sử phát triển loài người. Một nền kinh tế thị trường dựa chủ yếu trên các nguồn lực thông tin và tri thức, với tốc độ phát triển nhanh trong xu thế toàn cầu hoá, đã trở thành hiện thực và tác động đến mọi quốc gia trên hành tinh của chúng ta. Trong bài tham luận này, tôi xin trình bày một số ý kiến về ba vấn đề then chốt mà tôi nghĩ là rất quan trọng đối với chúng ta trong việc tạo năng lực cần thiết nhất cho đất nước trước những cơ hội và thách thức của sự hội nhập vào xu thế phát triển chung đó của thế giới.

 • KY-0194.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phùng, Hữu Phú; Phạm, Xuân Hằng (2001)

 • Đảng ta đang khấn trương tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hàng loạt vấn đề lý luận, thực tiễn về mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội đất nước trong thập niên đầu của thế kỷ XXI đang đặt ra, đòi hỏi khoa học xã hội và nhân văn phải góp phần giải quyết.

 • KY-0193.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thanh Thịnh (2001)

 • Bức tranh tổng thể trên thế giới hiện nay cho thấy một số nước từng có ưu thế về năng lực khoa học và công nghệ hiện đang bị sa sút về chất lượng hàng hoá, về tốc độ tăng năng suất và khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế, vẫn đang phải đối phó với giá cả năng lượng, nguyên vật liệu sản xuất cao, với nạn thất nghiệp, lạm phát, khủng hoảng tiền tệ, xu hướng giảm tốc độ phát triển và khuynh hướng đình trệ. Một số nước khác như Nhật, các nước công nghiệp mới ở Châu Á đã thành công trong việc đối mới công nghệ trong sản xuất công nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, chiếm lĩnh được thị trường khu vực và trên thế giới

 • KY-0192.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Bá Đang (2001)

 • Việt Nam hiện nay có trên 76 triệu người, trong đó có tới 77% sống ở nông thôn, làm nông, lâm, ngư nghiệp và thủ công nghiệp. Việt Nam có 54 dân tộc, dân tộc Kinh là đa số chiếm trên 87,1%, còn lại là 53 dân tộc. Nhìn chung, các làng xóm của đồng bào Kinh ở đồng bằng là khang trang hơn cả. Đời sống văn hoá, kinh tế, xã hội của làng xã giảm đều từ đồng bằng đến "miền núi, đến.vùng sâu, vùng xa. Mỗi làng của các dân tộc ở địa phương đều có nét riêng.

 • KY-0191.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Huây (2001)

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định “Đấy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá để từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp". Nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ một nước nông nghiệp. Hiện nay có tới 77% số dân nước ta sống ở nông thôn và 70% lao động xã hội với gần 30 triệu lao động của 12 triệu hộ đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong hơn 10 năm đổi mới vừa qua, tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp đều đạt ở mức cao.

 • KY_02712.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thị Chung Toàn (2011)

 • Việc giảng dạy Nhật tại Việt Nam cũng như tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia Hà Nội) nói riêng, ngày càng hướng tới chiều sâu với chất lượng cao: số lượng sinh viên vừa đủ, không quá mở rộng thành một ngôn ngữ mang tính phổ cập như tiếng Anh, tiếng Trung và một vài ngoại ngữ trước đây. Và hệ quả của nó là phải xây dựng đội ngũ giáo viên và chương trình dạy phù hợp với tình hình thực tế, với nhu cầu chung cũng như mục tiêu, mục đích đào tạo riêng ở từng đơn vị của mình.

 • KY_02711.PDF.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Hồng Tung (2011)

 • Gần sáu mươi năm qua, trong các công trình của mình viết về thời đại chiến thế giới thứ II trong lịch sử Việt Nam, các môn học ở nước ngoài lôi cuốn sự kiện Nhật Bản chính Pháp vào đêm ngày 9 tháng 3 năm 1945 một sự đặc biệt quan tâm. Trong khi đó, phần sử dụng gia đình trong nước thường chỉ quan tâm đến yếu tố phân tích kết quả lịch sử của sự kiện nói trên, đặc biệt là phản ứng màu sắc của Đảng Cộng sản Đông Dương trước sự kiện đó, thể hiện qua bản nổi tiếng chỉ của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (12/03/1945) với nhan đề "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" và phong trào kháng cự Nhật Bản do Đảng lãnh đạo sau đó , mà rất ít khi đi sâu tìm hiểu về việc đóng cửa chính sách...

 • KY_02710.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hasuda, Takashi (2011)

 • Trong lịch sử Việt Nam, thế kỷ XVII là một thời kỳ nổi tiếng ngoại thương sầm uất. Tiêu biểu là sự phồn vinh của Phố Hiến (AVH & PACHHP, 1994]. Song, sử liệu Việt Nam không có nhiều thông tin về mậu dịch đường biển nói chung. Cho nên, những công trình trước kia (ví dụ Buch, 1937; Thành Thế Vỹ. 1961, Iwao, 1972; Nagazumi, 1992 v.v…) đều dựa vào sử liệu nước ngoài, đặc biệt là sử liệu phương Tây. Việc nghiên cứu ngoại thương đối với Nhật Bản cũng mang tính chất đó, tức là thiếu khảo sát lịch sử Việt Nam, vì hầu hết các công trình nghiên cứu đó là nghiên cứu từ góc độ lịch sử Nhật Bản.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1679