Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN : [1642]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1642
 • KY_02694.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Việt (2011)

 • Về Minh Trị Duy tân đã có nhiều đánh giá của các đại biểu trong nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau. Từ cái nhìn "Châu Âu là trung tâm", các nhà khoa học Xô-viết (kể cả V.I. Lê-nin) nhấn mạnh Minh Trị Duy tân như một cuộc cách mạng tư sản dân chủ không hoàn thành. Tính không hoàn thành ở chỗ, các nhiệm vụ cải cách từ sản xuất không đầy đủ trong nội dung của các nhà cải cách tiến hành và trong hình thái chính quyền nhà nước. Phần lớn các nhà sử học châu Âu và Nhật Bản gọi các sự kiện này là sự "phục hưng Minh Trị.

 • KY_02693.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vu, Van Ha (2011)

 • Thirdly, the overall effectiveness of investment projects has improved. This is obvious in a higher rate of execution of investment capital, a low number of cancelled investment licences, an increase of product export and increasing employment opportunities. This paper suggests some solutions in order to improve investment envirionment in future

 • KY_02691.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Ngoc Them (2011)

 • The abobe mentioned works can be seem as basic works in the beginning period of Japanese Buddhist arts imported from Korea or deeply influenced by Korean style. All aspects relating to these works are presented and analysed convincingly through relialbe historical materials and plentiful source of pictures by the author

 • KY_02690.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2011)

 • Japan has been a significant aids donor to Vietnam for 30 years. It is proved that human resource development is a problem to address not only for the time being but also for the time to come with regard to a sustainable economic growth. Vietnam has made it dear that it is striving to build a strong and compelitive aconomy. Therefore, the country is seeking for all available instruments to enhance its human resource, the base of its economy. It is no doubt that Japanese ODA has been of great help

 • KY_02689.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quốc Sự (2011)

 • The relationship of Japan and Vietnam has been explored by historians of the two countries. However, the studies mainly focus on their relationship in ancient-medieval modern times and from 1973 upto now. Accordingly, many set aside the link between Vietnam and Japan from 1954 to 1973 in consideration to fact that in 1954, Vietnam was cut into two halves and in 1973, the formal diplomatic connnection between the two countries was knotted. However, it is true that Japan - Vietnam mutual exchange of this time is worth diving into

 • KY_02684.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Kikuchi, Seiichi (2011)

 • Để nghiên cứu về cảng mậu dịch quốc tế Hội An thế kỷ XVII thì việc lý giải bối cảnh chính trị và vị trí của chính quyền đương thời là rất cần thiết. Cũng từ ý nghĩa đó, chúng tôi cho rằng việc xác định vị trí của Dinh trấn Quảng Nam nơi đóng trị sở của chính quyền chúa Nguyễn đối với sự nghiên cứu về mậu dịch Châu ấn thuyền và lịch sử Đảng trong của Việt Nam, là một thành tựu khoa học có nhiều ý nghĩa

 • KY_02683.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Thị Chung Toan (2011)

 • This paper, based on the years of teaching the Japanese language and other courses ralated to japan studies, point out the importance and demands of setting-up a Vietnamese - Japanese translation course for the last memester in the fourth year students at the Japan studies, Faculty of Oriental studies. By that time, students have already completed the elementary and intermediate levels of Japanese and a number of specialization subjects, therefore, the course will contribute to the consolidation and strenthening knowledge and skill of using the language. It provides theoretical basis and translation skills for students'further self-study

 • KY_02682.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thu Hồng (2011)

 • Giao tiếp là quá trình tiếp xúc giữa người với người nhằm mục đích nhận thức, thông qua sự trao đổi với nhau về thông tin, cảm xúc, sự ảnh hưởng tác động qua lại với nhau. Trong quá trình giao tiếp, con người sử dụng các phương tiện ngôn ngữ (giao tiếp ngôn ngữ) và những hành vi cử chỉ (giao tiếp phi ngôn ngữ) để người khác có thể hiểu được mình. Giao tiếp ở các dân tộc khác nhau thì có những đặc trưng khác nhau, có những sắc thái riêng do những điều kiện tự nhiên, xã hội, văn hóa cụ thể của từng dân tộc quy định

 • KY_02681.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Yumio, Sakurai (2011)

 • According to perception of historical area study, civilization and culture should be differentiated clearly. Culture was born in a certain environment to life techniques respond it. Civilization was formed to over its environmental limit. West Japan and North Vietnam co share same natural environment such as complex of small deltas and mountains under sub-tropical temperature. West Japanese traditional culture originated at Yayoi period is very similar to north Viet culture originated at Dong Son time. Through history, those two cultures with the same origin had been influenced deeply by North Chinese Classic Civilization and South Chinese rice cropping culture.

 • KY_02680.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Le, Thi Thu Hong (2011)

 • Due to of Japan characteristic natural, social, cultural conditions, the communication of Japanese has special feature; Japanese are not open; Japanese ruling are very coureoxs in communication and they are interested in the relax of the counterpart. Today, Japan is a power nation in the world, but the Japanese always have the idea to maintain their traditions and the culture heritages of their ancestors

 • KY_02677.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Ngọc Thêm (2011)

 • Nhật Bản chính thức tiếp nhận ảnh hưởng Phật giáo lục địa từ bán đảo Korea trong thời gian trị vì của thiên hoàng Kimmei. Trong ba vương quốc thì Peakche tiếp nhận Phật giáo tương đối sớm, lại ở phía Nam, là nơi từ lâu đã trực tiếp có quan hệ với Nhật Bản, do vậy mà sứ mệnh truyền bá Phật giáo từ lục địa đến Nhật Bản đã rơi vào Paekche

 • KY_00305.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Trọng Bình (2011)

 • Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh và thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn của tỉnh. Hòa nhập vào xu thế ngày càng mang tính phổ cập ứng dụng công nghệ thông tin và công tác của các ngành, các cấp, cơ quan chuyên nôn khoa học. Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế, đang và sẽ từng bước đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ tin học vào các hoạt động nghiệp vụ. Đặc biệt, là công tác nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu dạng số từng bước nâng cao chất lượng, số lượng, quy mô ngân hàng dữ liệu điện tử để để tổ chức có chất lượng các loại hình phục vụ bạn đọc theo xu hướng phát triển thư viện số hóa - thư viện điện tử

 • KY_01056.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Chiến (1999)

 • Khái quát về tình hình giáo dục Việt Nam hiện nay: đánh giá những thành tựu và những thách thức mà nền giáo dục Việt Nam đang phải đối mặt. Tìm hiểu những nguyên nhân của tình hình đó. Kiến nghị một số biện pháp cần khắc phục nhằm cải thiện tình hình giáo dục hiện nay

 • KY_01055.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Cảnh Toàn (1999)

 • Trình bày những mục tiêu và những thách thức về chiến lược giáo dục của Việt Nam trong thế kỷ 21. Đi sâu tìm hiểu về hướng đáp ứng với những thách thức đó. Nghiên cứu những điểm quan trọng của một chiến lược giáo dục

 • KY_01053.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Trọng Liễu (1999)

 • Nghiên cứu và phân tích một vài luận điểm về vấn đề nhà giáo đại học. Trình bày một số kiến nghị nhằm cải thiện việc tổ chức giáo dục đại học

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1642

Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo ĐHQGHN : [1642]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1642
 • KY_02694.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hoàng, Văn Việt (2011)

 • Về Minh Trị Duy tân đã có nhiều đánh giá của các đại biểu trong nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội khác nhau. Từ cái nhìn "Châu Âu là trung tâm", các nhà khoa học Xô-viết (kể cả V.I. Lê-nin) nhấn mạnh Minh Trị Duy tân như một cuộc cách mạng tư sản dân chủ không hoàn thành. Tính không hoàn thành ở chỗ, các nhiệm vụ cải cách từ sản xuất không đầy đủ trong nội dung của các nhà cải cách tiến hành và trong hình thái chính quyền nhà nước. Phần lớn các nhà sử học châu Âu và Nhật Bản gọi các sự kiện này là sự "phục hưng Minh Trị.

 • KY_02693.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vu, Van Ha (2011)

 • Thirdly, the overall effectiveness of investment projects has improved. This is obvious in a higher rate of execution of investment capital, a low number of cancelled investment licences, an increase of product export and increasing employment opportunities. This paper suggests some solutions in order to improve investment envirionment in future

 • KY_02691.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Ngoc Them (2011)

 • The abobe mentioned works can be seem as basic works in the beginning period of Japanese Buddhist arts imported from Korea or deeply influenced by Korean style. All aspects relating to these works are presented and analysed convincingly through relialbe historical materials and plentiful source of pictures by the author

 • KY_02690.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2011)

 • Japan has been a significant aids donor to Vietnam for 30 years. It is proved that human resource development is a problem to address not only for the time being but also for the time to come with regard to a sustainable economic growth. Vietnam has made it dear that it is striving to build a strong and compelitive aconomy. Therefore, the country is seeking for all available instruments to enhance its human resource, the base of its economy. It is no doubt that Japanese ODA has been of great help

 • KY_02689.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Quốc Sự (2011)

 • The relationship of Japan and Vietnam has been explored by historians of the two countries. However, the studies mainly focus on their relationship in ancient-medieval modern times and from 1973 upto now. Accordingly, many set aside the link between Vietnam and Japan from 1954 to 1973 in consideration to fact that in 1954, Vietnam was cut into two halves and in 1973, the formal diplomatic connnection between the two countries was knotted. However, it is true that Japan - Vietnam mutual exchange of this time is worth diving into

 • KY_02684.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Kikuchi, Seiichi (2011)

 • Để nghiên cứu về cảng mậu dịch quốc tế Hội An thế kỷ XVII thì việc lý giải bối cảnh chính trị và vị trí của chính quyền đương thời là rất cần thiết. Cũng từ ý nghĩa đó, chúng tôi cho rằng việc xác định vị trí của Dinh trấn Quảng Nam nơi đóng trị sở của chính quyền chúa Nguyễn đối với sự nghiên cứu về mậu dịch Châu ấn thuyền và lịch sử Đảng trong của Việt Nam, là một thành tựu khoa học có nhiều ý nghĩa

 • KY_02683.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Tran, Thị Chung Toan (2011)

 • This paper, based on the years of teaching the Japanese language and other courses ralated to japan studies, point out the importance and demands of setting-up a Vietnamese - Japanese translation course for the last memester in the fourth year students at the Japan studies, Faculty of Oriental studies. By that time, students have already completed the elementary and intermediate levels of Japanese and a number of specialization subjects, therefore, the course will contribute to the consolidation and strenthening knowledge and skill of using the language. It provides theoretical basis and translation skills for students'further self-study

 • KY_02682.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Thị Thu Hồng (2011)

 • Giao tiếp là quá trình tiếp xúc giữa người với người nhằm mục đích nhận thức, thông qua sự trao đổi với nhau về thông tin, cảm xúc, sự ảnh hưởng tác động qua lại với nhau. Trong quá trình giao tiếp, con người sử dụng các phương tiện ngôn ngữ (giao tiếp ngôn ngữ) và những hành vi cử chỉ (giao tiếp phi ngôn ngữ) để người khác có thể hiểu được mình. Giao tiếp ở các dân tộc khác nhau thì có những đặc trưng khác nhau, có những sắc thái riêng do những điều kiện tự nhiên, xã hội, văn hóa cụ thể của từng dân tộc quy định

 • KY_02681.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Yumio, Sakurai (2011)

 • According to perception of historical area study, civilization and culture should be differentiated clearly. Culture was born in a certain environment to life techniques respond it. Civilization was formed to over its environmental limit. West Japan and North Vietnam co share same natural environment such as complex of small deltas and mountains under sub-tropical temperature. West Japanese traditional culture originated at Yayoi period is very similar to north Viet culture originated at Dong Son time. Through history, those two cultures with the same origin had been influenced deeply by North Chinese Classic Civilization and South Chinese rice cropping culture.

 • KY_02680.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Le, Thi Thu Hong (2011)

 • Due to of Japan characteristic natural, social, cultural conditions, the communication of Japanese has special feature; Japanese are not open; Japanese ruling are very coureoxs in communication and they are interested in the relax of the counterpart. Today, Japan is a power nation in the world, but the Japanese always have the idea to maintain their traditions and the culture heritages of their ancestors

 • KY_02677.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Ngọc Thêm (2011)

 • Nhật Bản chính thức tiếp nhận ảnh hưởng Phật giáo lục địa từ bán đảo Korea trong thời gian trị vì của thiên hoàng Kimmei. Trong ba vương quốc thì Peakche tiếp nhận Phật giáo tương đối sớm, lại ở phía Nam, là nơi từ lâu đã trực tiếp có quan hệ với Nhật Bản, do vậy mà sứ mệnh truyền bá Phật giáo từ lục địa đến Nhật Bản đã rơi vào Paekche

 • KY_00305.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Trọng Bình (2011)

 • Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh và thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn của tỉnh. Hòa nhập vào xu thế ngày càng mang tính phổ cập ứng dụng công nghệ thông tin và công tác của các ngành, các cấp, cơ quan chuyên nôn khoa học. Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế, đang và sẽ từng bước đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ tin học vào các hoạt động nghiệp vụ. Đặc biệt, là công tác nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu dạng số từng bước nâng cao chất lượng, số lượng, quy mô ngân hàng dữ liệu điện tử để để tổ chức có chất lượng các loại hình phục vụ bạn đọc theo xu hướng phát triển thư viện số hóa - thư viện điện tử

 • KY_01056.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Chiến (1999)

 • Khái quát về tình hình giáo dục Việt Nam hiện nay: đánh giá những thành tựu và những thách thức mà nền giáo dục Việt Nam đang phải đối mặt. Tìm hiểu những nguyên nhân của tình hình đó. Kiến nghị một số biện pháp cần khắc phục nhằm cải thiện tình hình giáo dục hiện nay

 • KY_01055.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Cảnh Toàn (1999)

 • Trình bày những mục tiêu và những thách thức về chiến lược giáo dục của Việt Nam trong thế kỷ 21. Đi sâu tìm hiểu về hướng đáp ứng với những thách thức đó. Nghiên cứu những điểm quan trọng của một chiến lược giáo dục

 • KY_01053.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Bùi, Trọng Liễu (1999)

 • Nghiên cứu và phân tích một vài luận điểm về vấn đề nhà giáo đại học. Trình bày một số kiến nghị nhằm cải thiện việc tổ chức giáo dục đại học

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1642