CRES - Dissertations : [17]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
 • 01050004589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Trương, Quang Học; Nghiêm, Thị Phương Tuyến (2020)

 • - Luận án đã phân tích và làm rõ được thực trạng nguồn vốn sinh kế, các sinh kế chính và các tác động của BĐKH đến sinh kế nông nghiệp của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. - Luận án đã xác lập được cơ sở lý luận về sinh kế bền vững thích ứng với BĐKH trên cơ sở tính toán và đánh giá định lượng tình trạng dễ bị tổn thương sinh kế nông nghiệp cho 3 xã nghiên cứu điểm bằng bộ chỉ số tổng hợp LVI, LVI-IPCC, LEI. - Luận án đã làm sáng tỏ được đặc thù của khu vực nghiên cứu trên cơ sở luận cứ khoa học để đề xuất các mô hình sinh kế bền vững thích ứng BĐKH phù hợp với điều kiện của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

 • 02050005620.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Vân;  Advisor: Trần, Thị Minh Hòa (2018)

 • - Trên cơ sở lý thuyết "khu vực học" Luận án đã đưa ra một số lý luận để nghiên cứu tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại một địa phương. - Phân tích thực trạng tác động của du lịch đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, cũng như đến đời sống của người dân địa phương tại 3 địa bàn nghiên cứu là thành phố Uông Bí (xã Thượng Yên Công), thành phố Hạ Long (phường Bãi Cháy), và thành phố Móng Cái (phường Trần Phú và Trà Cổ). - Luận án đã đưa ra xu hướng tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội và đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy hơn những tác động tích cực của hoạt động phát triển du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh.

 • 02050005557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thảo Ly;  Advisor: Trương, Quang Hải (2018)

 • - Luận án đã phân tích cơ sở lý luận về phát triển du lịch bền vững và vận dụng cho nghiên cứu Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Luận án đã gắn nhiệm vụ phát triển Du lịch bền vững của một tỉnh với các cấp độ không gian văn hóa liên quan: Miền văn hóa Nam Bộ, vùng văn hóa Tây Nam bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long) và văn hóa địa phương - tỉnh Bạc Liêu. - Phân tích vị thế, đặc điểm và sự phân bố tài nguyên du lịch trong không gian văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Bạc Liêu có lợi thế nhất định về tài nguyên du lịch, trong đó nổi trội nhất là đờn ca tài tử và các di sản liên quan đến Công tử Bạc Liêu. Bên cạnh đó là các giá trị văn hóa của 3 dân tộc chính Kinh, Hoa, Khmer, hệ thống công trình điện gió trên bãi bi...

 • 02050005545.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Hải Ninh;  Advisor: Trương, Quang Học (2018)

 • - Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống tổng thể và đầy đủ trên cơ sở tiếp nhận phương pháp liên ngành và khu vực học về phát triển du lịch bền vững trong bối ảnh biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh. - Luận án phân tích được đặc điểm điều kiện tự nhiên tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh. - Luận án đánh giá tính bền vững du lịch tỉnh Quảng Ninh theo nhóm tiêu chí khía cạnh: Kinh tế xã hội - văn hóa môi trường - tài nguyên mỗi nhóm gồm bốn tiêu chí cụ thể. - Luận án khái quát được diễn biến yếu tố khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và tác động tiềm tàng biến đổi khí hậu đến ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh cụ thể là: tài nguyên du ...

 • 02050005544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thanh Thủy;  Advisor: Lâm, Bá Nam (2018)

 • - Luận án đóng góp thêm một nghiên cứu trường hợp về vấn đề biến đổi kinh tế xã hội của làng xã vùng Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ Đổi mới thông qua trường hợp cụ thể là làng Nhồi, Nhuệ Sâm và Vân Đô Bằng phương pháp nghiên cứu so sánh luận án đã cung cấp những nhận thức đầy đủ, khái quát về khu vực Đông Sơn trong quá trình biến đổi kinh tế xã hội từ năm 98 đến nay. Từ đó những đặc trưng riêng có của khu vực được nghiên cứu làm rõ khái quát thành những điểm chung điểm riêng để có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu so sánh với làng khác khu vực khác...

 • 02050005462.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2018)

 • Luận án góp phần xác định tương đối chính xác vùng quê hương nhà Lý từ khi còn là hương Diên Uẩn cho tới nay. Theo kết quả nghiên cứu, hương Diên Uẩn khi đó được xác định là một số làng xã nằm dọc đôi bờ sông Tiêu Tương cổ; có thể tương đương với các xã thuộc tổng Phù Lưu thế kỷ XIX; và tương đương với một số phường trung tâm của thị xã Từ Sơn ngày nay. Kế thừa được những giá trị lịch sử nội tại, kinh tế vùng quê hương nhà Lý có nhiều điểm đặc biệt và đã sớm có những bước phát triển vượt trội so với các khu vực khác trong vùng. Tình hình sở hữu ruộng đất thể hiện rất rõ về vị trí của mảnh đất phát tích, đất thang mộc của triều Lý. Các nghề thủ công và các hoạt động buôn bán trên vùng...

 • 02050005461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Quỳnh Hảo;  Advisor: Lê, Hồng Phong (2018)

 • - Thông qua việc khảo sát vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê- đê Mnông trong xã hội truyền thống (qua sử thi và luật tục) đề tài góp phần làm rõ hơn một trong các chiều cạnh quan trọng của không gian văn hóa dân tộc Ê- đê M’nông vùng Tây Nguyên là chiều cạnh xã hội với con người chủ thể , trong đó người phụ nữ giữ vai trò hết sức quan trọng trong các hoạt động cộng đồng và gia đình truyền thống theo chế độ mẫu hệ. - Vai trò, vị thế của người phụ nữ Tây Nguyên là một truyền thống văn hóa gắn với văn hóa mẫu hệ, nó là một truyền thống văn hóa lâu đời của một số tộc người ở Tây Nguyên trước những thay đổi mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, giá trị của nó không thể bất biến. Theo thời gian,...

 • 02050005460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Pisit, Amnuayngerntra;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2018)

 • - Thông qua phương pháp tiếp cận liên ngành và Khu vực học, luận án là một công trình nghiên cứu tương đối toàn diện, hệ thống về quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Udonthani (Thái Lan). - Luận án tập trung khảo tả quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Udonthani dưới tác động của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan, chính sách và biện pháp của chính phủ Thái Lan đối với người Việt Nam ở Thái Lan trong mỗi giai đoạn và các tác động từ các điều kiện và hoàn cảnh xã hội bản địa. - Luận án xây dựng một bức tranh tổng thể về qua...

 • 02050005433.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Cẩm Phượng;  Advisor: Trần, Đức Thành (2018)

 • Luận án đã: - Thứ nhất, nghiên cứu chỉ ra rằng ở những khu vực hồ thủy điện quốc gia đều có tiềm năng để phát triển du lịch. Vì vậy, ở những nơi này bên cạnh sinh kế truyền thống thì phát triển sinh kế du lịch là khả thi. - Thứ hai, nghiên cứu này chứng minh mô hình KSAP (kiến thức, kỹ năng, thái độ, thực tiễn) có thể được áp dụng phù hợp cho du lịch dựa vào cộng đồng nhất là cộng đồng tộc người thiểu số. - Thứ ba, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong những điều kiện để phát triển du lịch dựa vào cộng đồng thì nguồn lực về năng lực con người, cụ thể là những người trực tiếp làm du lịch, bao gồm: kiến thức, kĩ năng, thái độ, thực tiễn là những yếu tố cần để làm du lịch. - Cuối cùn...

 • 01050003122.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Lệ Quyên;  Advisor: Nguyễn, Chu Hồi (2016)

 • Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nuôi tôm nước lợ ven biển tại tỉnh Thanh Hóa và đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Đánh giá được hiện trạng phát triển nuôi tôm nước lợ ven biển tại Thanh Hóa; Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ tại Khánh Hòa; Đề xuất được các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho lĩnh vực nuôi tôm nước lợ tại Thanh Hóa

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17

CRES - Dissertations : [17]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
 • 01050004589.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Trương, Quang Học; Nghiêm, Thị Phương Tuyến (2020)

 • - Luận án đã phân tích và làm rõ được thực trạng nguồn vốn sinh kế, các sinh kế chính và các tác động của BĐKH đến sinh kế nông nghiệp của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. - Luận án đã xác lập được cơ sở lý luận về sinh kế bền vững thích ứng với BĐKH trên cơ sở tính toán và đánh giá định lượng tình trạng dễ bị tổn thương sinh kế nông nghiệp cho 3 xã nghiên cứu điểm bằng bộ chỉ số tổng hợp LVI, LVI-IPCC, LEI. - Luận án đã làm sáng tỏ được đặc thù của khu vực nghiên cứu trên cơ sở luận cứ khoa học để đề xuất các mô hình sinh kế bền vững thích ứng BĐKH phù hợp với điều kiện của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

 • 02050005620.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Vân;  Advisor: Trần, Thị Minh Hòa (2018)

 • - Trên cơ sở lý thuyết "khu vực học" Luận án đã đưa ra một số lý luận để nghiên cứu tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội tại một địa phương. - Phân tích thực trạng tác động của du lịch đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, cũng như đến đời sống của người dân địa phương tại 3 địa bàn nghiên cứu là thành phố Uông Bí (xã Thượng Yên Công), thành phố Hạ Long (phường Bãi Cháy), và thành phố Móng Cái (phường Trần Phú và Trà Cổ). - Luận án đã đưa ra xu hướng tác động của du lịch đến kinh tế - xã hội và đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy hơn những tác động tích cực của hoạt động phát triển du lịch đến kinh tế - xã hội tại tỉnh Quảng Ninh.

 • 02050005557.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thảo Ly;  Advisor: Trương, Quang Hải (2018)

 • - Luận án đã phân tích cơ sở lý luận về phát triển du lịch bền vững và vận dụng cho nghiên cứu Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Luận án đã gắn nhiệm vụ phát triển Du lịch bền vững của một tỉnh với các cấp độ không gian văn hóa liên quan: Miền văn hóa Nam Bộ, vùng văn hóa Tây Nam bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long) và văn hóa địa phương - tỉnh Bạc Liêu. - Phân tích vị thế, đặc điểm và sự phân bố tài nguyên du lịch trong không gian văn hóa tỉnh Bạc Liêu. Bạc Liêu có lợi thế nhất định về tài nguyên du lịch, trong đó nổi trội nhất là đờn ca tài tử và các di sản liên quan đến Công tử Bạc Liêu. Bên cạnh đó là các giá trị văn hóa của 3 dân tộc chính Kinh, Hoa, Khmer, hệ thống công trình điện gió trên bãi bi...

 • 02050005545.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Hải Ninh;  Advisor: Trương, Quang Học (2018)

 • - Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống tổng thể và đầy đủ trên cơ sở tiếp nhận phương pháp liên ngành và khu vực học về phát triển du lịch bền vững trong bối ảnh biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh. - Luận án phân tích được đặc điểm điều kiện tự nhiên tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa cho phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh. - Luận án đánh giá tính bền vững du lịch tỉnh Quảng Ninh theo nhóm tiêu chí khía cạnh: Kinh tế xã hội - văn hóa môi trường - tài nguyên mỗi nhóm gồm bốn tiêu chí cụ thể. - Luận án khái quát được diễn biến yếu tố khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu và tác động tiềm tàng biến đổi khí hậu đến ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh cụ thể là: tài nguyên du ...

 • 02050005544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thanh Thủy;  Advisor: Lâm, Bá Nam (2018)

 • - Luận án đóng góp thêm một nghiên cứu trường hợp về vấn đề biến đổi kinh tế xã hội của làng xã vùng Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ Đổi mới thông qua trường hợp cụ thể là làng Nhồi, Nhuệ Sâm và Vân Đô Bằng phương pháp nghiên cứu so sánh luận án đã cung cấp những nhận thức đầy đủ, khái quát về khu vực Đông Sơn trong quá trình biến đổi kinh tế xã hội từ năm 98 đến nay. Từ đó những đặc trưng riêng có của khu vực được nghiên cứu làm rõ khái quát thành những điểm chung điểm riêng để có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu so sánh với làng khác khu vực khác...

 • 02050005462.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2018)

 • Luận án góp phần xác định tương đối chính xác vùng quê hương nhà Lý từ khi còn là hương Diên Uẩn cho tới nay. Theo kết quả nghiên cứu, hương Diên Uẩn khi đó được xác định là một số làng xã nằm dọc đôi bờ sông Tiêu Tương cổ; có thể tương đương với các xã thuộc tổng Phù Lưu thế kỷ XIX; và tương đương với một số phường trung tâm của thị xã Từ Sơn ngày nay. Kế thừa được những giá trị lịch sử nội tại, kinh tế vùng quê hương nhà Lý có nhiều điểm đặc biệt và đã sớm có những bước phát triển vượt trội so với các khu vực khác trong vùng. Tình hình sở hữu ruộng đất thể hiện rất rõ về vị trí của mảnh đất phát tích, đất thang mộc của triều Lý. Các nghề thủ công và các hoạt động buôn bán trên vùng...

 • 02050005461.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Quỳnh Hảo;  Advisor: Lê, Hồng Phong (2018)

 • - Thông qua việc khảo sát vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê- đê Mnông trong xã hội truyền thống (qua sử thi và luật tục) đề tài góp phần làm rõ hơn một trong các chiều cạnh quan trọng của không gian văn hóa dân tộc Ê- đê M’nông vùng Tây Nguyên là chiều cạnh xã hội với con người chủ thể , trong đó người phụ nữ giữ vai trò hết sức quan trọng trong các hoạt động cộng đồng và gia đình truyền thống theo chế độ mẫu hệ. - Vai trò, vị thế của người phụ nữ Tây Nguyên là một truyền thống văn hóa gắn với văn hóa mẫu hệ, nó là một truyền thống văn hóa lâu đời của một số tộc người ở Tây Nguyên trước những thay đổi mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, giá trị của nó không thể bất biến. Theo thời gian,...

 • 02050005460.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Pisit, Amnuayngerntra;  Advisor: Nguyễn, Quang Ngọc (2018)

 • - Thông qua phương pháp tiếp cận liên ngành và Khu vực học, luận án là một công trình nghiên cứu tương đối toàn diện, hệ thống về quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Udonthani (Thái Lan). - Luận án tập trung khảo tả quá trình biến đổi kinh tế, xã hội và văn hóa của cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Udonthani dưới tác động của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan, chính sách và biện pháp của chính phủ Thái Lan đối với người Việt Nam ở Thái Lan trong mỗi giai đoạn và các tác động từ các điều kiện và hoàn cảnh xã hội bản địa. - Luận án xây dựng một bức tranh tổng thể về qua...

 • 02050005433.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Cẩm Phượng;  Advisor: Trần, Đức Thành (2018)

 • Luận án đã: - Thứ nhất, nghiên cứu chỉ ra rằng ở những khu vực hồ thủy điện quốc gia đều có tiềm năng để phát triển du lịch. Vì vậy, ở những nơi này bên cạnh sinh kế truyền thống thì phát triển sinh kế du lịch là khả thi. - Thứ hai, nghiên cứu này chứng minh mô hình KSAP (kiến thức, kỹ năng, thái độ, thực tiễn) có thể được áp dụng phù hợp cho du lịch dựa vào cộng đồng nhất là cộng đồng tộc người thiểu số. - Thứ ba, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong những điều kiện để phát triển du lịch dựa vào cộng đồng thì nguồn lực về năng lực con người, cụ thể là những người trực tiếp làm du lịch, bao gồm: kiến thức, kĩ năng, thái độ, thực tiễn là những yếu tố cần để làm du lịch. - Cuối cùn...

 • 01050003122.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Lệ Quyên;  Advisor: Nguyễn, Chu Hồi (2016)

 • Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nuôi tôm nước lợ ven biển tại tỉnh Thanh Hóa và đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Đánh giá được hiện trạng phát triển nuôi tôm nước lợ ven biển tại Thanh Hóa; Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ tại Khánh Hòa; Đề xuất được các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho lĩnh vực nuôi tôm nước lợ tại Thanh Hóa

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17