ITI - Master Theses : [39]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
 • 00050006282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lực;  Advisor: Lê, Quang Minh (2015)

 • Tổng quan về các dịch vụ cơ bản và giá trị gia tăng trên hệ thống truyền hình cáp. Khảo sát hạ tầng, công nghệ, truyền dẫn tại Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam - VTVcab. Đề xuất giải pháp triển khai hệ thống truyền hình tương tác - VOD quy mô nhỏ trên hệ thống mạng VTVcab

 • 00050006281.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thành Trung;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2015)

 • Đề xuất một mô hình hệ thống tin điện tử hiện đại thống nhất chung toàn bệnh viện, tương thích với các bệnh viện, các đơn vị y tế khác theo các quy định chung của Bộ Y tế, với các đơn vị hữu quan khác theo quy định của chính phủ, giao tiếp được với các bệnh viện, đại học và các tổ chức y tế quốc tế, đồng thời có tính mở và tính module hóa cao cho phép bệnh viện chủ động nâng cấp, bổ sung, tùy biến ứng dụng.

 • 00050004354.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2020-04-03)

 • Trong phạm vi đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự và Tiền lương trong ERP” luận văn cần nghiên cứu: Quản lý nhân sự giải quyết những vấn đề, Lưu trữ thông tin cơ bản về nhân viên như: địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương… Lưu trữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như: đánh giá kết quả công việc, khen, thưởng, phạt và các phúc lợi xã hội…Theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan lịch phỏng vấn , lập danh sách tuyển chọn ứng viên. Quản lý tiền lương giải quyết những vấn đề: Đưa ra các cách tính lương khác nhau như: tính lương theo tháng, tính lương t...

 • 00050004283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Tho;  Advisor: Nguyễn, Đình Hóa (2020-04-03)

 • Khảo sát hiện trạng hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội, sự cần thiết phải lập dự án xây dựng hệ thống quản lý nước thải, sử dụng công nghệ GIS, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Lựa chọn, thuyết minh mô hình và giải pháp kỹ thuật công nghệ được đề xuất để xây dựng hệ thống. Đặc tả các qui trình nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý tài sản hệ thống thoát nước. Xác định yêu cầu chức năng của hệ thống. Dự toán kinh phí của dự án. Xác định phương pháp quản lý dự án.

 • 00050004278.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hòa;  Advisor: Đinh, Văn Dũng (2020-04-02)

 • Luận văn tổng hợp lý thuyết về kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động - một giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động kiểm thử phần mềm. Luận văn mô tả phương pháp kiểm thử hướng dữ liệu và phương pháp kiểm thử hướng từ khóa. Nền tảng lý thuyết này sẽ được thử nghiệm trong luận văn này. Luận văn đã mô tả từng bước quá trình áp dụng kiểm thử hướng dữ liệu và hướng từ khóa vào kiểm thử một hệ thống trong thực tế, góp phần giảm chi phí việc kiểm thử một số sản phẩm phần mềm.

 • 00050003066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bình Minh;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • Tìm hiểu về các kiến thức nền tảng. Tìm hiểu về các kỹ thuật khai thác dữ liệu tự động từ các website. Nghiên cứu phương pháp khai thác lượng dữ liệu trên website. Tìm hiểu về các công nghệ liên quan và xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu trên một website cụ thể. Xây dựng một ứng dụng thu thập dữ liệu tự động từ các website, phục vụ cho các nhu cầu của cá nhân hay tổ chức

 • 00050001408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cù, Kim Long;  Advisor: Lê, Quang Minh; Nguyễn, Ái Việt (2011)

 • Khái quát các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin (CNTT) qua từng giai đoạn: trước năm 1996, 1996-2000, 2001-2005 và 2006 2010. Trình bày các kết quả đạt được về phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam đến năm 2011. Phân tích Hiện trạng ứng dụng và phát triển của ngành CNTT tại Việt Nam. Nêu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và các giải pháp chính sách về phát triển CNTT tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Hệ thống lại các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật GDĐT và Luật CNTT làm căn cứ pháp lý quan trọng trong việc xây dựng các đề án, dự án CNTT

 • Phan Tran Bach.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Trần Bách;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • - Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. - Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các danh mục dự án phát triển và khái toán sơ bộ. - Xây dựng được các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện.; Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các danh mục dự án phát...

 • Nguyen Thi My Hanh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mỹ Hạnh;  Advisor: Lê, Quang Minh (2014)

 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình xây dựng một dự án thư viện điện tử. Đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các bước xây dựng dự án. Phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế khi sử dụng thư viện truyền thống trong trường Tiểu học và Trung học hiện nay. Sự cần thiết phải xây dựng thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.  Xu thế phát triển thư viện điện tử phục vụ đào tạo.  Đề xuất xây dựng dự án thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và tiểu học tại thành phố Hà Nội.

 • Luan van thac si-Nguyen Huu Tu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tú;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • Hiện tại, khi hệ thống truyền thông đến người dùng cuối đã được đảm bảo liên tục với băng thông tốc độ cao, giải pháp đang có tính thời sự và được tất cả các nhà cung cấp dành nhiều công sức phát triển và phổ cập là xây dựng các hệ thống tích hợp tính toán xử lý dữ liệu tập trung, tiến hành ảo hóa toàn bộ tài nguyên và tổ chức chia sẻ tài nguyên cho người dùng (các server ảo với số lượng CPU, RAM, dung lượng lưu trữ ngoài xác định theo từng nhu cầu cụ thể của từng người dùng ở từng giai đoạn khác nhau). Thậm chí, nắm bắt nhu cầu thị trường và dựa trên nền tảng của giải pháp này, đã xuất hiện những dịch vụ cung cấp các tài nguyên ảo về tính toán xử lý thông tin, theo đó những đơn vị kh...

 • Đoàn Hữu Hậu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Hữu Hậu;  Advisor: Nguyễn, Ái Việt (2013)

 • Tổng hợp và làm rõ khái niệm Kiến trúc Tổng thể, cung cấp cái nhìn tổng quan về Kiến trúc Tổng thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kiến trúc Tổng thể cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. b. Tìm hiểu,tổng hợp và trình bày tổng quan một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc Tổng thể nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam như Zachman, TOGAF, FEA, Gartner. c. Tìm hiểu Bối cảnh CNTT tại Việt Nam. d. Đưa ra đề xuất phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể tại Việt Nam, áp dụng vào đề án “ Quy hoạch Quốc hội Điện tử”

 • Tom tat Luan Van_Dang Van Son.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Đình Hóa (2013)

 • Viễn thông Việt Nam đã đến giai đoạn bão hòa về số lượng thuê bao cùng với đó là sự phát triển dầm dộ của các dịch vụ giá trị gia tăng VAS. Hiện này các công ty viễn thông lớn ở Việt Nam đã được cấp phép để cung cấp dịch vụ 3G cho khách hang, mở ra cho người dùng khả năng truy xuất với băng thông rộng hơn, dung lượng đường truyền cao hơn. Vân đề đặt ra là người dùng sẽ được hưởng những dịch vụ mới gì khi sử dụng mạng 3G. Các công ty viễn thông đều có chiến lược xây dựng nội dung và phát triển các dịch vụ VAS trên mạng 3G như: Xem TV, xem phim, nghe nhạc. Video Call, … để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thị trường điện thoại di động ở Việt Nam ngày càng phát triển với nhiều dòng điện ...

 • Nghiem Van Binh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Văn Bình (2014)

 • Ngọn nguồn phát sinh ra ý tưởng về thành phố thông minh không gì khác ngoài sự tăng trưởng dân số không ngừng và xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ. Hiện nay trên thế giới có khoảng 7 tỷ người và dự báo đến năm 2040, dân số sẽ là khoảng 10 tỷ người. Bên cạnh đó, đến năm 2040, 65% dân số sẽ sinh sống ở đô thị. Quá trình đô thị hóa tất yếu như thế sẽ làm xuất hiện nhiều hơn các thành phố quy mô trên 1 triệu dân và các "siêu thành phố" quy mô trên 10 triệu dân. Các thành phố này chỉ chiếm 2% diện tích thế giới nhưng tiêu thụ tới 75% nguồn tài nguyên tự nhiên. Áp lực về biến đổi khí hậu thì không bao giờ lắ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39

ITI - Master Theses : [39]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
 • 00050006282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lực;  Advisor: Lê, Quang Minh (2015)

 • Tổng quan về các dịch vụ cơ bản và giá trị gia tăng trên hệ thống truyền hình cáp. Khảo sát hạ tầng, công nghệ, truyền dẫn tại Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam - VTVcab. Đề xuất giải pháp triển khai hệ thống truyền hình tương tác - VOD quy mô nhỏ trên hệ thống mạng VTVcab

 • 00050006281.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Võ, Thành Trung;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2015)

 • Đề xuất một mô hình hệ thống tin điện tử hiện đại thống nhất chung toàn bệnh viện, tương thích với các bệnh viện, các đơn vị y tế khác theo các quy định chung của Bộ Y tế, với các đơn vị hữu quan khác theo quy định của chính phủ, giao tiếp được với các bệnh viện, đại học và các tổ chức y tế quốc tế, đồng thời có tính mở và tính module hóa cao cho phép bệnh viện chủ động nâng cấp, bổ sung, tùy biến ứng dụng.

 • 00050004354.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hương;  Advisor: Vũ, Duy Linh (2020-04-03)

 • Trong phạm vi đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý Nhân sự và Tiền lương trong ERP” luận văn cần nghiên cứu: Quản lý nhân sự giải quyết những vấn đề, Lưu trữ thông tin cơ bản về nhân viên như: địa chỉ liên lạc, quá trình học tập, quá trình làm việc tại công ty, các điều khoản của hợp đồng lao động, mức lương… Lưu trữ hồ sơ về quá trình phục vụ của nhân viên như: đánh giá kết quả công việc, khen, thưởng, phạt và các phúc lợi xã hội…Theo dõi hồ sơ của các ứng viên tuyển dụng, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan lịch phỏng vấn , lập danh sách tuyển chọn ứng viên. Quản lý tiền lương giải quyết những vấn đề: Đưa ra các cách tính lương khác nhau như: tính lương theo tháng, tính lương t...

 • 00050004283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cao, Thị Tho;  Advisor: Nguyễn, Đình Hóa (2020-04-03)

 • Khảo sát hiện trạng hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội, sự cần thiết phải lập dự án xây dựng hệ thống quản lý nước thải, sử dụng công nghệ GIS, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Lựa chọn, thuyết minh mô hình và giải pháp kỹ thuật công nghệ được đề xuất để xây dựng hệ thống. Đặc tả các qui trình nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý tài sản hệ thống thoát nước. Xác định yêu cầu chức năng của hệ thống. Dự toán kinh phí của dự án. Xác định phương pháp quản lý dự án.

 • 00050004278.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hòa;  Advisor: Đinh, Văn Dũng (2020-04-02)

 • Luận văn tổng hợp lý thuyết về kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động - một giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động kiểm thử phần mềm. Luận văn mô tả phương pháp kiểm thử hướng dữ liệu và phương pháp kiểm thử hướng từ khóa. Nền tảng lý thuyết này sẽ được thử nghiệm trong luận văn này. Luận văn đã mô tả từng bước quá trình áp dụng kiểm thử hướng dữ liệu và hướng từ khóa vào kiểm thử một hệ thống trong thực tế, góp phần giảm chi phí việc kiểm thử một số sản phẩm phần mềm.

 • 00050003066.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bình Minh;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • Tìm hiểu về các kiến thức nền tảng. Tìm hiểu về các kỹ thuật khai thác dữ liệu tự động từ các website. Nghiên cứu phương pháp khai thác lượng dữ liệu trên website. Tìm hiểu về các công nghệ liên quan và xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu trên một website cụ thể. Xây dựng một ứng dụng thu thập dữ liệu tự động từ các website, phục vụ cho các nhu cầu của cá nhân hay tổ chức

 • 00050001408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cù, Kim Long;  Advisor: Lê, Quang Minh; Nguyễn, Ái Việt (2011)

 • Khái quát các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin (CNTT) qua từng giai đoạn: trước năm 1996, 1996-2000, 2001-2005 và 2006 2010. Trình bày các kết quả đạt được về phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam đến năm 2011. Phân tích Hiện trạng ứng dụng và phát triển của ngành CNTT tại Việt Nam. Nêu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và các giải pháp chính sách về phát triển CNTT tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Hệ thống lại các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật GDĐT và Luật CNTT làm căn cứ pháp lý quan trọng trong việc xây dựng các đề án, dự án CNTT

 • Phan Tran Bach.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Trần Bách;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • - Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. - Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các danh mục dự án phát triển và khái toán sơ bộ. - Xây dựng được các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện.; Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. Xây dựng được các danh mục dự án phát...

 • Nguyen Thi My Hanh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mỹ Hạnh;  Advisor: Lê, Quang Minh (2014)

 • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình xây dựng một dự án thư viện điện tử. Đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các bước xây dựng dự án. Phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế khi sử dụng thư viện truyền thống trong trường Tiểu học và Trung học hiện nay. Sự cần thiết phải xây dựng thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.  Xu thế phát triển thư viện điện tử phục vụ đào tạo.  Đề xuất xây dựng dự án thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và tiểu học tại thành phố Hà Nội.

 • Luan van thac si-Nguyen Huu Tu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tú;  Advisor: Nguyễn, Văn Đoàn (2014)

 • Hiện tại, khi hệ thống truyền thông đến người dùng cuối đã được đảm bảo liên tục với băng thông tốc độ cao, giải pháp đang có tính thời sự và được tất cả các nhà cung cấp dành nhiều công sức phát triển và phổ cập là xây dựng các hệ thống tích hợp tính toán xử lý dữ liệu tập trung, tiến hành ảo hóa toàn bộ tài nguyên và tổ chức chia sẻ tài nguyên cho người dùng (các server ảo với số lượng CPU, RAM, dung lượng lưu trữ ngoài xác định theo từng nhu cầu cụ thể của từng người dùng ở từng giai đoạn khác nhau). Thậm chí, nắm bắt nhu cầu thị trường và dựa trên nền tảng của giải pháp này, đã xuất hiện những dịch vụ cung cấp các tài nguyên ảo về tính toán xử lý thông tin, theo đó những đơn vị kh...

 • Đoàn Hữu Hậu.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Hữu Hậu;  Advisor: Nguyễn, Ái Việt (2013)

 • Tổng hợp và làm rõ khái niệm Kiến trúc Tổng thể, cung cấp cái nhìn tổng quan về Kiến trúc Tổng thể, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Kiến trúc Tổng thể cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. b. Tìm hiểu,tổng hợp và trình bày tổng quan một số phương pháp luận xây dựng Kiến trúc Tổng thể nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam như Zachman, TOGAF, FEA, Gartner. c. Tìm hiểu Bối cảnh CNTT tại Việt Nam. d. Đưa ra đề xuất phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể tại Việt Nam, áp dụng vào đề án “ Quy hoạch Quốc hội Điện tử”

 • Tom tat Luan Van_Dang Van Son.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Đình Hóa (2013)

 • Viễn thông Việt Nam đã đến giai đoạn bão hòa về số lượng thuê bao cùng với đó là sự phát triển dầm dộ của các dịch vụ giá trị gia tăng VAS. Hiện này các công ty viễn thông lớn ở Việt Nam đã được cấp phép để cung cấp dịch vụ 3G cho khách hang, mở ra cho người dùng khả năng truy xuất với băng thông rộng hơn, dung lượng đường truyền cao hơn. Vân đề đặt ra là người dùng sẽ được hưởng những dịch vụ mới gì khi sử dụng mạng 3G. Các công ty viễn thông đều có chiến lược xây dựng nội dung và phát triển các dịch vụ VAS trên mạng 3G như: Xem TV, xem phim, nghe nhạc. Video Call, … để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thị trường điện thoại di động ở Việt Nam ngày càng phát triển với nhiều dòng điện ...

 • Nghiem Van Binh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Văn Bình (2014)

 • Ngọn nguồn phát sinh ra ý tưởng về thành phố thông minh không gì khác ngoài sự tăng trưởng dân số không ngừng và xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ. Hiện nay trên thế giới có khoảng 7 tỷ người và dự báo đến năm 2040, dân số sẽ là khoảng 10 tỷ người. Bên cạnh đó, đến năm 2040, 65% dân số sẽ sinh sống ở đô thị. Quá trình đô thị hóa tất yếu như thế sẽ làm xuất hiện nhiều hơn các thành phố quy mô trên 1 triệu dân và các "siêu thành phố" quy mô trên 10 triệu dân. Các thành phố này chỉ chiếm 2% diện tích thế giới nhưng tiêu thụ tới 75% nguồn tài nguyên tự nhiên. Áp lực về biến đổi khí hậu thì không bao giờ lắ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39